Показалец 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0838/2016

Внесени текстове :

B8-0838/2016

Разисквания :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Гласувания :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0294

Приети текстове
PDF 456kWORD 67k
Вторник, 28 юни 2016 г. - Брюксел
Резултат от референдума в Обединеното кралство
P8_TA(2016)0294B8-0838/2016

Резолюция на Европейския парламент от 28 юни 2016 г. относно решението за напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство (2016/2800(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

1.  Отбелязва желанието на гражданите на Обединеното кралство да напуснат ЕС; изтъква, че изразената от народа воля трябва да бъде изцяло и напълно зачетена, като се започне от задействането на член 50 от Договора за ЕС (ДЕС) в най‑кратки срокове;

2.  Изтъква, че това е критичен за ЕС момент: интересите и очакванията на гражданите на Съюза трябва да бъдат отново поставени в центъра на дебата; европейският проект трябва да бъде рестартиран сега;

3.  Изтъква, че волята на мнозинството от гражданите на Обединеното кралство следва да бъде зачетена посредством бързо и последователно прилагане на процедурата за оттегляне;

4.  Изтъква, че преговорите по член 50 от ДЕС във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС трябва да започнат веднага след оповестяването на официална нотификация;

5.  Предупреждава, че с цел предотвратяването на вредната за всички несигурност и съхраняване на целостта на Съюза, посочената в член 50 от ДЕС нотификация трябва да бъде осъществена възможно най-скоро; очаква министър-председателят на Обединеното кралство да нотифицира Европейския съвет на 28—29 юни 2016 г. относно резултата от референдума; тази нотификация ще задейства процедурата по оттеглянето;

6.  Припомня, че постигната през февруари 2016 г. от държавните или правителствени глави договореност гласеше, че ще влезе в сила единствено при условие, че Обединеното кралство реши да остане в ЕС; следователно въпросната договореност е нищожна и недействителна;

7.  Припомня, че преди сключването на споразумението за оттегляне не могат да бъдат договаряни каквито и да било нови форми на взаимоотношения между Обединеното кралство и ЕС;

8.  Припомня, че Договорите изискват одобрението на Европейския парламент, който трябва да има пълноценно участие на всички етапи от различните процедури във връзка със споразумението за оттегляне, както и във връзка с бъдещите взаимоотношения;

9.  Приканва Съвета да възложи на Комисията провеждането на преговорите по член 50 от ДЕС;

10.  Изтъква, че настоящите предизвикателства налагат да се размисли за бъдещето на ЕС: налице е необходимост за реформиране на Съюза, за да бъде той по-добър и по-демократичен; отбелязва, че макар и да е възможно някои държави членки да изберат една по-бавна или по-слаба интеграция, ядрото на ЕС трябва да бъде засилено и следва да се избягват решенията „à la carte“; счита, че необходимостта от насърчаване на общите ни ценности, от осигуряването на стабилност, социална справедливост, устойчивост, растеж и работни места, от преодоляването на трайната икономическа и социална несигурност, от защитата на гражданите и справяне с предизвикателството на миграцията, изисква развитието и демократизацията по-специално на икономическия и паричен съюз и на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и укрепването на общата външна политика и политика на сигурност; ето защо счита, че реформите следва да доведат до Съюз, който да отговаря на очакванията на гражданите;

11.  Призовава за пътна карта за един по-добър Съюз, която да се основава на пълноценното оползотворяване на Договора от Лисабон и да бъде допълнена с преразглеждане на Договорите;

12.  Ще задейства съответните промени във вътрешната си организация, така че да отрази волята на мнозинство от гражданите на Обединеното кралство за оттегляне от Европейския съюз;

13.  Приема за сведение оставката на члена на Комисията от страна на Обединеното кралство и прехвърлянето на неговия портфейл;

14.  Призовава Съвета да промени поредността на председателствата, за да не се допуска процесът на оттеглянето да попречи на управлението на всекидневната работа на Съюза;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка, на националните парламенти и на правителството на Обединеното кралство.

Правна информация - Политика за поверителност