Seznam 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2800(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0838/2016

Předložené texty :

B8-0838/2016

Rozpravy :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Hlasování :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0294

Přijaté texty
PDF 317kWORD 68k
Úterý, 28. června 2016 - Brusel
Výsledek referenda ve Spojeném království
P8_TA(2016)0294B8-0838/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. června 2016 o rozhodnutí vystoupit z EU, které je výsledkem referenda ve Spojeném království (2016/2800(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

1.  bere na vědomí přání občanů Spojeného království vystoupit z Evropské unie; poukazuje na to, že vůle lidu musí být plně respektována tím, že bude co nejdříve aktivován článek 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU);

2.  zdůrazňuje, že z hlediska Evropské unie se jedná o zlomový okamžik: do centra diskuse musí být vráceny zájmy a očekávání občanů Unie a evropský projekt musí dostat nový impuls;

3.  zdůrazňuje, že vůle většiny občanů Spojeného království by měla být respektována tím, že bude rychle zahájen a důsledně uplatňován postup pro vystoupení z Unie;

4.  poukazuje na to, že jednání podle článku 50 Smlouvy o EU týkající se vystoupení Spojeného království z Unie je nutné zahájit ihned po formálním oznámení tohoto záměru;

5.  varuje, že pokud nemá vzniknout nejistota, která by měla negativní důsledky pro všechny, a má-li být ochráněna celistvost Unie, je nutné co nejdříve oznámit záměr vystoupit z EU, jak je stanoveno v článku 50 Smlouvy o EU; očekává, že britský ministerský předseda oznámí výsledek referenda Evropské radě na jejím zasedání ve dnech 28.–29. června 2016; tímto oznámením dojde k zahájení postupu vystoupení Spojeného království z Unie;

6.  připomíná, že v ujednání, které je výsledkem dohody hlav států a předsedů vlád z února 2016, je stanoveno, že toto ujednání vstoupí v platnost pouze v případě, že se Spojené království rozhodne setrvat v Evropské unii, a proto je nyní neplatné;

7.  připomíná, že před uzavřením dohody o vystoupení z EU se nelze dohodnout na žádném novém uspořádání vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií;

8.  připomíná, že podle Smluv je zapotřebí souhlas Evropského parlamentu, který musí být plně zapojen do všech fází nejrůznějších postupů týkajících se dohody o vystoupení a veškerých budoucích vztahů;

9.  vyzývá Radu, aby jednáním podle článku 50 pověřila Komisi;

10.  zdůrazňuje, že vzhledem k současným výzvám je nutné se zamýšlet nad budoucností EU a zreformovat ji, aby byla lepší a demokratičtější; podotýká, že zatímco se některé členské státy mohou rozhodnout, že se chtějí integrovat pomaleji nebo do menší míry, je nutné posílit jádro EU a vyhnout se řešením, kdy by si státy samy volily oblasti integrace; domnívá se, že nutnost prosazovat naše společné hodnoty, zajistit stabilitu, sociální spravedlnost, růst a vytváření pracovních míst, překonat přetrvávající ekonomickou a sociální nejistotu, chránit občany a řešit problémy spojené s migrací si vyžaduje zejména rozvoj a demokratizaci hospodářské a měnové unie a prostoru svobody, bezpečnosti a práva a posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky; zastává proto názor, že výsledkem reforem musí být Unie, která bude plnit očekávání občanů;

11.  vyzývá k vytvoření plánu dosažení lepší Unie, který by se zakládal na využití všech možností, jež skýtá Lisabonská smlouva, a který by byl završen přepracováním Smlouvy;

12.  provede změny své interní organizace s ohledem na vůli většiny občanů Spojeného království vystoupit z Evropské unie;

13.  bere na vědomí rezignaci komisaře za Spojené království a přerozdělení jeho portfolia;

14.  vyzývá Radu ke změně pořadí jejího předsednictví, aby nebylo ohroženo řízení každodenní činnosti Unie;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, Evropské centrální bance, vnitrostátním parlamentům a vládě Spojeného království.

Právní upozornění - Ochrana soukromí