Indeks 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0838/2016

Indgivne tekster :

B8-0838/2016

Forhandlinger :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Afstemninger :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0294

Vedtagne tekster
PDF 156kWORD 62k
Tirsdag den 28. juni 2016 - Bruxelles
Resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige
P8_TA(2016)0294B8-0838/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 28. juni 2016 om afgørelsen om at forlade EU som følge af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige (2016/2800(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  noterer sig, at borgerne i Det Forenede Kongerige ønsker at forlade EU; påpeger, at borgernes ønske skal respekteres fuldt ud ved snarest muligt at aktivere artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU);

2.  understreger, at dette er et kritisk tidspunkt for EU: EU-borgernes interesser og forventninger skal igen have en central plads i debatten, og EU-projektet skal relanceres med det samme;

3.  understreger, at et flertal af de britiske borgeres ønske bør respekteres via en hurtig og sammenhængende gennemførelse af udtrædelsesproceduren;

4.  påpeger, at forhandlingerne i henhold til artikel 50 i TEU vedrørende Det Forenede Kongeriges udtrædelse af EU skal begynde, så snart der er givet formel meddelelse herom;

5.  advarer om, at den i artikel 50 i TEU fastlagte meddelelse skal gives hurtigst muligt med henblik på at undgå skadelig usikkerhed for alle og beskytte Unionens integritet; forventer, at Det Forenede Kongeriges premierminister giver meddelelse om resultatet af folkeafstemningen til Det Europæiske Råd under mødet den 28.-29. juni 2016; bemærker, at denne meddelelse vil iværksætte udtrædelsesproceduren;

6.  minder om, at det i den aftale, som blev vedtaget af stats- og regeringscheferne i februar 2016, var fastlagt, at den udelukkende ville træde i kraft, såfremt Det Forenede Kongerige besluttede at blive i EU, og at denne aftale følgelig er ugyldig;

7.  minder om, at eventuelle nye forbindelser mellem Det Forenede Kongerige og EU ikke kan vedtages, inden der er blevet indgået en udtrædelsesaftale;

8.  minder om, at Europa-Parlamentets godkendelse er påkrævet i henhold til traktaterne, og at det bør inddrages fuldt ud i alle faser af de forskellige procedurer vedrørende udtrædelsesaftalen og alle fremtidige forbindelser;

9.  opfordrer Rådet til at udpege Kommissionen som forhandler med hensyn til artikel 50 i TEU;

10.  understreger, at de aktuelle udfordringer kræver overvejelser om EU's fremtid: der er et behov for at reformere Unionen og gøre den bedre og mere demokratisk; bemærker, at visse medlemsstater kan vælge at integrere på langsommere vis eller i et mindre omfang, men at kernen i EU skal styrkes, og at à la carte-løsninger bør undgås; mener, at behovet for at fremme vores fælles værdier, skabe stabilitet, social retfærdighed, bæredygtighed, vækst og beskæftigelse, overvinde vedvarende økonomisk og social usikkerhed, beskytte borgerne og håndtere migrationsudfordringerne kræver udvikling og demokratisering, navnlig af Den Økonomiske og Monetære Union og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, samt styrkelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik; mener derfor, at reformerne skal føre til en Union, der leverer, hvad borgerne forventer;

11.  opfordrer til en køreplan for en bedre Union, der er baseret på en fuld udnyttelse af Lissabontraktaten, og som skal fuldendes af en ændring af traktaterne;

12.  vil vedtage ændringer i sin interne organisation for at afspejle ønsket hos et flertal af borgerne i Det Forenede Kongerige om at forlade Den Europæiske Union;

13.  tager til efterretning, at kommissæren fra Det Forenede Kongerige træder tilbage, og at hans portefølje omfordeles;

14.  opfordrer Rådet til at ændre rækkefølgen af formandskaber for at undgå, at udtrædelsesprocessen bringer forvaltningen af Unionens daglige arbejde i fare;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, de nationale parlamenter og Det Forenede Kongeriges regering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik