Index 
 Text integral 
Procedură : 2016/2800(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0838/2016

Texte depuse :

B8-0838/2016

Dezbateri :

PV 28/06/2016 - 4
CRE 28/06/2016 - 4

Voturi :

PV 28/06/2016 - 5.1
CRE 28/06/2016 - 5.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0294

Texte adoptate
PDF 240kWORD 67k
Marţi, 28 iunie 2016 - Bruxelles
Rezultatul referendumului din Regatul Unit
P8_TA(2016)0294B8-0838/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 28 iunie 2016 referitoare la decizia de a părăsi UE în urma referendumului din Regatul Unit (2016/2800(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.  ia act de dorința cetățenilor Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană; subliniază că voința poporului trebuie să fie respectată în întregime și pe deplin, începând cu activarea articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) cât de curând posibil;

2.  subliniază faptul că acesta este un moment critic pentru UE: interesele și așteptările cetățenilor Uniunii trebuie readuse în centrul dezbaterii; proiectul european trebuie să fie relansat chiar acum;

3.  subliniază că voința majorității cetățenilor Regatului Unit ar trebui să fie respectată prin aplicarea rapidă și coerentă a procedurii de retragere;

4.  subliniază că negocierile în temeiul articolul 50 TUE cu privire la retragerea Regatului Unit din UE trebuie să înceapă imediat după comunicarea notificării oficiale;

5.  atrage atenția asupra faptului că, pentru a preveni incertitudini cu efecte negative pentru toți și pentru a proteja integritatea Uniunii, notificarea menționată la articolul 50 din TUE trebuie să aibă loc cât de curând posibil; așteaptă ca prim-ministrul Regatului Unit să notifice rezultatul referendumului Consiliului European din 28-29 iunie 2016; această notificare va iniția procedura de retragere;

6.  reamintește că acordul convenit de șefii de stat sau de guvern în februarie 2016 prevedea că acesta va intra în vigoare numai dacă Regatul Unit decide să rămână în UE; prin urmare, acordul este nul și neavenit;

7.  reamintește că orice noi relații între Regatul Unit și UE nu pot fi stabilite înainte de încheierea acordului de retragere;

8.  reamintește că, în temeiul tratatelor, aprobarea Parlamentului European este necesară și că acesta trebuie să fie pe deplin implicat în toate etapele diverselor proceduri referitoare la acordul de retragere și la orice relații viitoare;

9.  invită Consiliul să desemneze Comisia drept negociator pentru articolul 50 din TUE;

10.  subliniază că provocările actuale necesită o reflecție privind viitorul UE: este nevoie de o reformă a Uniunii pentru ca aceasta să devină mai bună și mai democratică; ia act de faptul că, în timp ce unele state membre pot alege să se integreze mai lent sau într-o mai mică măsură, nucleul UE trebuie să fie consolidat, iar soluțiile de tip „à la carte” ar trebui evitate; consideră că necesitatea de a promova valorile noastre comune, de a asigura stabilitate, justiție socială, sustenabilitate, creștere economică și crearea de locuri de muncă, de a depăși incertitudinile economice și sociale persistente, de a proteja cetățenii și de a aborda provocarea reprezentată de migrație impune dezvoltarea și democratizarea, în special, a uniunii economice și monetare și a spațiului de libertate, securitate și justiție, precum și consolidarea politicii externe și de securitate comune; consideră, prin urmare, că reformele trebuie să conducă la o Uniune care să răspundă așteptărilor cetățenilor;

11.  solicită elaborarea unei foi de parcurs pentru o Uniune mai bună, bazată pe exploatarea deplină a Tratatului de la Lisabona, care să fie completată de o revizuire a tratatelor;

12.  are intenția de a aduce modificări în organizarea sa internă, pentru a reflecta voința unei majorități a cetățenilor Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană;

13.  ia act de demisia comisarului din partea Regatului Unit și de reatribuirea portofoliului său;

14.  invită Consiliul să modifice ordinea președințiilor sale pentru a evita ca procesul de retragere să pericliteze gestionarea activității zilnice a Uniunii;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Băncii Centrale Europene, parlamentelor naționale și guvernului Regatului Unit.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate