6. září 2016
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
OPRAVA
k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 5. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES
COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 158kWORD 46k
Právní upozornění - Ochrana soukromí