6. september 2016
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 154kWORD 46k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik