6. syyskuuta 2016
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
OIKAISU
ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2016 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 147kWORD 46k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö