2016 m. rugsėjo 6 d.
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. liepos 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 345kWORD 46k
Teisinė informacija - Privatumo politika