2016. gada 6. septembris
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EU) 2016/... par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 348kWORD 46k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika