6 september 2016
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
RECTIFICATIE
op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 5 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen en deeltjes en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) nr. 167/2013, en tot wijziging en intrekking van Richtlijn 97/68/EG
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 154kWORD 46k
Juridische mededeling - Privacybeleid