6 września 2016
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
SPROSTOWANIE
do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniającego i uchylającego dyrektywę 97/68/WE
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 287kWORD 46k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności