6 septembrie 2016
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
RECTIFICARE
la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 279kWORD 46k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate