6. septembra 2016
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
KORIGENDUM
k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 5. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 222kWORD 46k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia