6 september 2016
P8_TA-PROV(2016)0296(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning 2016/... om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG
(COM(2014)0581 – C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 153kWORD 45k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy