Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0268(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0276/2015

Předložené texty :

A8-0276/2015

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 13
CRE 04/07/2016 - 13

Hlasování :

PV 05/07/2016 - 4.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0296

Přijaté texty
PDF 402kWORD 101k
Úterý, 5. července 2016 - Štrasburk
Mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích ***I
P8_TA(2016)0296A8-0276/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (COM(2014)0581 – C8-0168/2014 – 2014/0268(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0581),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0168/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. února 2015(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. dubna 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0276/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ ... o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES
P8_TC1-COD(2014)0268

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/1628.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí