Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург
 Здравеопазване на животните ***II
 Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I
 Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I
 Хармонизирани индекси на потребителските цени ***I
 Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
 Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент
 Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС
Текстове (517 kb)
Правна информация - Политика за поверителност