Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
 Υγεία των ζώων ***II
 Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ***I
 Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I
 Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών του καταναλωτή ***I
 Ετήσια έκθεση 2014 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Καταπολέμηση της απάτης
 Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Η κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ
Κείμενα (529 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου