Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 9 март 2016 г. - Страсбург
 Неповдигане на възражения срещу мярка по изпълнение: обучение, изпитване и периодична проверка на пилоти за навигация, основана на летателните характеристики
 Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива (кодифициран текст) ***I
 Търговско отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства ***I
 Споразумение между ЕС и Андора за автоматичен обмен на информация за финансови сметки *
 Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
 Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства ***I
 Насоки за бюджета за 2017 г. — Раздел III
 Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество
 Споразумение за тютюна (споразумение с PMI)
Текстове (167 kb)
Правна информация - Политика за поверителност