Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 9. marts 2016 - Strasbourg
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en gennemførelsesforanstaltning: piloters træning, testning og periodiske prøver i forbindelse med performancebaseret navigation
 Begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer ***I
 Omlægning til Den Europæiske Union af handelen med visse essentielle lægemidler (kodifikation) ***I
 Aftale mellem EU og Andorra om automatisk udveksling af finansielle kontooplysninger *
 Udnævnelse af ny administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager ***I
 Retningslinjer for budgettet for 2017 - Sektion III
 Interinstitutionel aftale om bedre lovgivning
 Tobaksaftalen (PMI-aftalen)
Tekster (99 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik