Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2016. gada 9. marts - Strasbūra
 Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas pasākumu: pilotu mācības, eksāmeni un periodiskās pārbaudes saistībā ar veiktspējas navigāciju
 Sēra satura samazināšana konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem ***I
 Dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību ***I
 ES un Andoras nolīgums par finanšu kontu informācijas automātisku apmaiņu *
 Jauna izpilddirektora iecelšana Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādē (EAAPI)
 Procesuālās garantijas bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā ***I
 2017. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
 Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu
 Nolīgumi ar tabakas uzņēmumiem (nolīgums ar PMI)
Teksti (100 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika