Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 9 maart 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een uitvoeringsmaatregel: opleidingen, tests en periodieke bekwaamheidsproeven voor piloten inzake prestatiegebaseerde navigatie
 Vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen ***I
 Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie ***I
 Overeenkomst EU-Andorra betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen*
 Benoeming van een nieuwe uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
 Procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure ***I
 Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III
 Interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"
 Tabaksovereenkomst (PMI-overeenkomst)
Teksten
Definitieve uitgave (104 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid