Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 9 marca 2016 r. - Strasburg
 Niewyrażenie sprzeciwu wobec aktu wykonawczego: szkolenie, testowanie i okresowe sprawdzanie pilotów w zakresie nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów
 Redukcja zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych ***I
 Unikanie w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (tekst jednolity) ***I
 Umowa UE-Andora w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych *
 Mianowanie nowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym ***I
 Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2017 – sekcja 3
 Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa
 Umowa w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI)
Teksty (104 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności