Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 9 mars 2016 - Strasbourg
 Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: utbildning, testning och regelbunden kontroll av piloter för prestandabaserad navigering
 Minskning av svavelhalten i vissa flytande bränslen ***I
 Avledning till Europeiska unionen av handeln med vissa viktiga mediciner ***I
 Avtal mellan EU och Andorra om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton*
 Utnämning av ny verkställande direktör för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden ***I
 Riktlinjer för budgetåret 2017 - avsnitt III
 Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
 Tobaksavtal (PMI-avtalet)
Texter (103 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy