Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 10 март 2016 г. - Страсбург
Свободата на изразяване на мнение в Казахстан
 Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени
 Демократична република Конго
 Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I
 Ветеринарномедицински продукти ***I
 Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти ***I
 Към просперираща икономика, основана на данни
 Положението в Еритрея
 Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.)
 Доклад за Черна гора
 Банков съюз — Годишен доклад за 2015 г.

Свободата на изразяване на мнение в Казахстан
PDF 492kWORD 92k
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2016 г. относно свободата на изразяване на мнение в Казахстан (2016/2607(RSP))
P8_TA(2016)0083RC-B8-0337/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Казахстан, включително резолюциите от 18 април 2013 г.(1), от 15 март 2012 г.(2), от 22 ноември 2012 г., съдържащи препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан(3), от 15 декември 2011 г. относно настоящото положение на стратегията на ЕС за Централна Азия(4) и от 17 септември 2009 г. относно случая Евгений Жовтис в Казахстан(5),

—  като взе предвид забележките, отправени от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини след подписването на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан на 21 декември 2015 г.,

—  като взе предвид седмия кръг на ежегодния диалог между ЕС и Казахстан по правата на човека в Астана на 26 ноември 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 юни 2015 г. относно Стратегията на ЕС за Централна Азия,

—  като взе предвид четвъртия доклад от 13 януари 2015 г. за напредъка при изпълнението на стратегията на ЕС за Централна Азия, приета през 2007 г.,

—  като взе предвид доклада на специалния докладчик по правото на свободни мирни събрания и сдружаване Майна Киаи след неговата мисия в Казахстан, представен на 16 юни 2015 г.,

—  като взе предвид Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество, подписано на 21 декември 2015 г.,

—  като взе предвид член 19 от Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 20 от Конституцията на Казахстан,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 21 декември 2015 г. Европейският съюз и Казахстан подписаха споразумение за засилено партньорство и сътрудничество, което има за цел да се осигури широка рамка за засилен политически диалог и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и в много други области; като има предвид, че посоченото споразумение поставя силен акцент върху демокрацията и принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, устойчивото развитие, както и сътрудничеството с гражданското общество;

Б.  като има предвид, че Казахстан е важен международен фактор и е играе важна роля по отношение на политическото и социално-икономическото развитие — както и по отношение на положението със сигурността — в целия регион; като има предвид, че Казахстан играе положителна роля в Централна Азия, като полага усилия да развива добросъседски отношения с граничещите с него държави, д възстанови регионалното сътрудничество и да решава всички двустранни въпроси с мирни средства; като има предвид, че за ЕС е от жизненоважно значение да засили политическото и икономическото сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността с региона на Централна Азия чрез стабилни, открити и стратегически отношения между ЕС и Казахстан,

В.  като има предвид, че Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество трябва да бъде ратифицирано от парламентите на всичките 28 държави – членки на ЕС, както и от Европейския парламент; като има предвид, че посоченото споразумение не само ще засили политическия диалог между ЕС и Казахстан и ще служи за насърчаване на двустранната търговия и инвестициите, но също така поставя силен акцент върху международните задължения; като има предвид, че може да се признае, че по време на преговорите за споразумението бяха отчетени подобрения по отношение на осигуряването на участието на гражданското общество чрез мерки, предприети с цел включване на гражданското общество в публичния процес на изготвяне на политики;

Г.  като има предвид, че общото положение по отношение на свободата на изразяване на мнение се е влошило през последните години; като има предвид, че през декември 2015 г. казахските органи задържаха Гюзал Байдалинова, журналист и собственик на новинарския уебсайт „Накануне.кз“ (Nakanune.kz), във връзка с наказателно дело по обвинения за „умишлено публикуване на невярна информация“; като има предвид, че след задържането на Гюзал Байдалинова бяха изразени опасения относно тормоза спрямо независимите медии в Казахстан; като има предвид, че на 29 февруари 2016 г. съдът оправда журналистката Юлия Козлова, която пише за „Накануне.кз“;

Д.  като има предвид, че е в ход наказателно разследване срещу Сейткази Матаев, ръководител на Националния пресклуб и на съюза на журналистите, който е обвинен в злоупотреба с публични средства в размер на милиони казахстански тенге; като има предвид, че на 22 февруари 2016 г. Сейткази Матаев, който отрича обвиненията, и неговият син Асет Матаев, който е директор на независимата информационна агенция „КазТАГ“, бяха задържани; като има предвид, че Асет Матаев беше освободен след разпит;

Е.  като има предвид, че на 22 януари 2016 г. съд произнесе присъди срещу Ермек Наримбаев и Серикжан Мамбеталин — блогъри, които бяха арестувани през октомври 2015 г. по обвинения в „подбудителство към национални разногласия“, и ги осъди съответно на три и на две години затвор; като има предвид, че блогърът Болатбек Блялов беше поставен под ограничен домашен арест;

Ж.  като има предвид, че казахските органи закриха независими и опозиционни медии, включително вестниците „Ассанди Таймс“ и „Правдивая газета“, както и списанията „Адам бол“ и „Адам“; като има предвид, че в края на 2012 г. казахските органи предявявиха съдебни искове срещу независими и опозиционни медии, по-специално вестниците „Голос республики“ и „Взгляд“, както и срещу свързаните с тях вестници и уебсайтове, и срещу телевизионните онлайн портали „K+“ и „Стан.тв“ (Stan.tv);

З.  като има предвид, че през октомври 2014 г. съд в Алмати наложи глоба в размер на 34 милиона казахстански тенге (KZT) срещу „Хавас Уърлдуайд Казахстан“ (Havas Worldwide Kazakhstan);

И.  като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) е важен финансов инструмент, който има за цел подпомагането на организациите на гражданското общество и демократизацията както в страната, така и в региона;

Й.  като има предвид, че според Международната асоциация на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ИЛГА) ЛГБТИ в Казахстан са изправени пред правни проблеми и дискриминация, с които гражданите, които не спадат към посочената група, не се сблъскват; като има предвид, че сексуалната активност с лице от същия пол както при мъжете, така и при жените е законна в Казахстан, но еднополовите двойки и домакинствата, водени от еднополови двойки, не се ползват със същата правна закрила, която е на разположение на двойките, при които е сключен брак с лице от другия пол;

К.  като има предвид, че на 20 март 2016 г. в Казахстан ще се проведат предсрочни парламентарни избори, които следва да бъдат предшествани от гаранции относно свободата на изразяване на мнение в обществото и лесната и прозрачна регистрация на политическите партии, които се считат за свободни и честни; като има предвид, че според окончателния доклад на мисията за наблюдение на избори на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) от 3 април 2012 г. проведените през 2012 г. избори са били помрачени от „значителни нередности“(6);

Л.  като има предвид, че нов Наказателен кодекс, нов Кодекс за административните нарушения и нов Наказателно-процесуален кодекс влязоха в сила на 1 януари 2015 г.;

М.  като има предвид, че Казахстан се нарежда на 160-о място от общо 180 държави в индекса за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2015 г.;

Н.  като има предвид, че ЕС провежда последователно сътрудничество с Казахстан в процеса на присъединяване на посочената държава към СТО, което в наши дни доведе до приключване на преговорите за присъединяване към СТО; като има предвид, че е важно Казахстан да следва принципите на правовата държава, да се придържа към международните си задължения и да гарантира правна сигурност за международните дружества, които развиват дейност в Казахстан, както и защитата на техните инвестиции;

О.  като има предвид, че сътрудничеството за развитие с Казахстан се съсредоточава върху укрепването на капацитета на регионалното и местното управление, подкрепа за реформата в сектора на правосъдието и подобряване на капацитета на публичния сектор за въвеждане на социални и икономически реформи;

1.  Подчертава значението на отношенията между ЕС и Казахстан и на засилването на икономическото и политическото сътрудничество във всички области; подчертава големия интерес на ЕС от устойчиви отношения с Казахстан по отношение на политическото и икономическото сътрудничество;

2.  Изразява загриженост във връзка със средата за медиите и свободата на словото в Казахстан; изразява силна загриженост относно натиска върху независимите медии и възможните отрицателни последици от новия проект на законодателен акт относно финансирането на организациите на гражданското общество; посочва, че свободата на словото за независимите медии, блогърите и отделните граждани е общовалидна ценност, която не подлежи на отмяна чрез договаряне;

3.  Изразява съжаление във връзка с безразборното блокиране на новини, социални медии и други уебсайтове на основание, че те предлагат незаконно съдържание, и призовава казахските органи да гарантират, че всяка мярка за ограничаване на достъпа до интернет ресурси се основава на закона; изразява загриженост относно измененията в Закона за съобщенията, приети през 2014 г.;

4.  Изразява дълбока загриженост относно неспазването и нарушаването на правата на затворниците в рамките на системата от затвори в Казахстан; изразява загриженост относно физическото и психическото състояние на затворниците Владимир Козлов, Вадин Курамшин (лауреат на международната награда в областта на правата на човека „Людовик Трарио“ за 2013 г.) и Арон Атабек, осъдени по политически причини, и изисква те да получат незабавен достъп до необходимото медицинско лечение и да им се разрешат редовни свиждания, включително с членове на семейството, законни представители и представители на организации за защита на правата на човека и на правата на затворниците;

5.  Отчита, че „Програмата от 100 стъпки“ е опит за предприемане на действия във връзка с неотложни реформи в Казахстан; призовава Казахстан да приложи Националния механизъм за предотвратяване на изтезания и да започне дебат относно новите наказателни кодекси;

6.  Подчертава, че едни по-тесните политически и икономически отношения с ЕС, предвидени в подписаното неотдавна споразумение за засилено партньорство и сътрудничество, трябва да се основават на общи ценности и да съответстват на активен и конкретен ангажимент от страна на Казахстан да проведе политическите и демократичните реформи, които произтичат от неговите международни задължения и ангажименти;

7.  Приветства освобождаването на редица лишени от свобода активисти в областта на правата на човека и трудовите права след последния кръг от диалога по правата на човека;

8.  Изтъква, че законната борба срещу тероризма и екстремизма следва да не се използва като извинение за забрана на дейността на опозицията, ограничаване на свободата на изразяване на мнение или възпрепятстване на независимостта на съдебната система;

9.  Призовава за преразглеждане на членовете от Наказателния кодекс, които могат да се използват за инкриминиране на законно поведение, защитено от правото в областта на правата на човека, по-специално член 174 относно „подстрекаване на социални, национални, кланови, расови, класови или религиозни разногласия“;

10.  Призовава казахските органи да отменят присъдите на блогъри, включително Ермек Наримбаев, Серикжан Мамбеталин и Болатбек Блянов; призовава за освобождаването на Гюзал Байдалинова; призовава за прекратяване на тормоза спрямо Сейткази Матаев и Асет Матаев; посочва в тази връзка, че делата, засягащи журналисти, следва да бъдат публични и че следва да не се прилага тормоз по време на производството;

11.  Призовава за освобождаването на опозиционния лидер Владимир Козлов, който понастоящем е задържан при строг тъмничен режим, до провеждането на независимо и безпристрастно преразглеждане на неговото дело;

12.  Изразява дълбока загриженост във връзка с Закона за НПО, който подкопава съществуването и независимостта на НПО в Казахстан; настоятелно призовава казахските органи във всички случаи да гарантират, че всички активисти и НПО в областта на правата на човека в Казахстан могат да упражняват своите законни дейности в областта на правата на човека без страх от репресии и без никакви ограничения;

13.  Приветства амбицията на Казахстан да се включи активно като посредник по международни въпроси във връзка със сигурността, засягащи региона в по-широк план; настоятелно призовава казахските органи да спазват международните ангажименти, които са подписали, включително свързаните с принципите на правовата държава и независимостта на съдебната система;

14.  Приветства редовните диалози между ЕС и Казахстан по правата на човека; подчертава значението на диалозите по правата на човека между ЕС и казахските органи; призовава за засилване на диалозите, за да се превърнат в благоприятстващи създаването на форум, в рамките на който въпросите могат да се разглеждат открито; подчертава, че тези диалози следва да бъдат ефективни и ориентирани към резултатите;

15.  Призовава ЕС, и по-специално Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), да следи отблизо развитието на събитията в Казахстан, да изразява опасенията си пред казахските органи, когато е необходимо, да предлага помощ и редовно да докладва на Парламента; призовава делегацията на ЕС в Астана да продължи да играе активна роля в наблюдението на положението и да повдига въпросите относно свободата на изразяване на мнение в рамките на всички съответни двустранни срещи с Казахстан;

16.  Настоятелно призовава казахските органи да изпълнят изцяло препоръките на ОССЕ/Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) преди предстоящите парламентарни избори, както и да предприемат конкретни мерки за прилагане на препоръките на специалния докладчик на ООН по правото на свободни мирни събрания и сдружаване; припомня на Казахстан неговата амбиция да бъде кандидат за непостоянен член в Съвета за сигурност на ООН през периода 2017—2018 г.;

17.  Призовава казахските органи да поемат ангажимент за постигането на целите за устойчиво развитие, приети на международно равнище неотдавна;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Съвета на ООН по правата на човека и на правителството и парламента на Казахстан.

(1) OВ C 45, 5.2.2016 г., стр. 85.
(2) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 93.
(3) ОВ C 419, 16.12.2015 г., стр. 159.
(4) ОВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 91.
(5) ОВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 30.
(6)http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true


Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени
PDF 471kWORD 86k
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2016 г. относно Египет, по‑специално случая на Джулио Реджени (2016/2608(RSP))
P8_TA(2016)0084RC-B8-0338/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Египет, и по-специално тези от 17 декември(1) 2015 г. и 15 януари 2015 г.(2),

—  като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС по външни работи относно Египет от 21 август 2013 г. и 10 февруари 2014 г.,

—  като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, изтезанията, свободата на изразяване на мнение и относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид отговора на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) от 27 октомври 2015 г. на въпрос с искане за писмен отговор E‑010476/2015 относно военната подкрепа, която ЕС и държавите членки оказват на Египет,

—  като взе предвид конституцията на Египет, по-специално член 52 (относно изтезанията) и член 93 (относно задължителния характер на международно право в областта на правата на човека),

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по които Египет е страна,

—  като взе предвид изявлението на Комисията на Египет за права и свободи, която съобщи за изчезването през 2015 г. на 1700 души, които са били в ръцете на държавните сили за сигурност,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според наличната информация Джулио Реджени, 28-годишен италиански докторант в университета в Кеймбридж, е изчезнал на 25 януари 2016 г., след като е напуснал дома си в Кайро; като има предвид, че тялото му е намерено на 3 февруари 2016 г. в близост до път в покрайнините на Кайро;

Б.  като има предвид, че египетските органи са наредили извършването на аутопсия преди репатрирането на тялото му в Италия, където италианските следователи също са извършили аутопсия; като има предвид, че резултатите все още не са направени публично достояние; като има предвид, че египетските органи потвърдиха, че няма какво да крият във връзка с това убийство, че те са еднакво заинтересовани от разкриването на истината и са готови да сътрудничат изцяло на италианските си партньори в хода на разследването;

В.  като има предвид, че според съобщения в медиите и по данни на италианския посланик в Кайро по тялото на г-н Реджени са установени следи от тежък побой и множество форми на изтезания; като има предвид, че министърът на вътрешните работи на Италия заяви, че по тялото има следи от „нечовешко, животинско, неприемливо насилие“;

Г.  като има предвид, че в Кайро г-н Реджени е работил по проучване относно развитието на независими синдикални организации в Египет по времето след Мубарак и Морси и е поддържал контакти с противници на правителството;

Д.  като има предвид, че случаят на Джулио Реджени е един от многобройните случаи на насилствени изчезвания в Египет от юли 2013 г. насам; като има предвид, че тези изчезвания остават безнаказани;

Е.  като има предвид, че настоящото египетското правителство проведе мащабна кампания на произволни задържания на лица, критикуващи правителството, в т.ч. журналисти, защитници на правата на човека и членове на политически и социални движения; като има предвид, че по данни на египетските органи над 22 000 души са били задържани от юли 2013 г. насам;

Ж.  като има предвид, че съществува опасност от закриване на Центъра за приемане и реабилитация на жертвите на насилие „Ел Надим“ от страна на органите в резултат на фалшиви обвинения във връзка с нарушение на здравните норми; като има предвид, че ролята на Центъра е от решаващо значение за лечението на жертви на насилие и изтезания, а така също е от изключително значение за предоставянето на информация относно изтезанията, убийствата и най-страшните форми на злоупотреба по време на задържане;

З.  като има предвид, че Египет е дългогодишен стратегически партньор на Европейския съюз; като има предвид, че степента на ангажираност на ЕС по отношение на Египет следва да се основава на стимули в съответствие с принципа „повече за повече“ на европейската политика за съседство и зависи от напредъка, постигнат в реформирането на демократичните институции и по отношение на принципите на правовата държава и правата на човека; като има предвид, че на 21 август 2013 г. Съветът по външни работи на ЕС възложи на заместник‑председателя/върховен представител да преразгледа помощта на ЕС за Египет; като има предвид, че Съветът по външни работи реши, че сътрудничеството на ЕС с Египет ще бъде пренасочено в съответствие с развитието на положението на място;

И.  като има предвид, че в заключенията на Съвета по външни работи от 21 август 2013 г. се посочва, че „освен това държавите членки постигнаха съгласие да спрат временно лицензите за износ за Египет на всякакво оборудване, което би могло да се използва за репресии вътре в страната, и да направят нова оценка на лицензите за износ на оборудване, попадащо в обхвата на Обща позиция 2008/944/ОВППС, както и да преразгледат помощта си за Египет в областта на сигурността.“; като има предвид, че тези заключения бяха потвърдени от Съвета по външни работи през февруари 2014 г.; като има предвид, че в своя отговор на въпрос с искане за писмен отговор E-010476/2015 от 27 октомври 2015 г. заместник-председателят/върховен представител потвърди, че тези заключения представляват „политически ангажимент против предоставянето на каквато и да било военна помощ за Египет“;

Й.  като има предвид, че в приетата през 2014 г. конституция на Египет са заложени основни права и свободи;

К.  като има предвид, че Египет е изправен пред тероризъм от страна на различни джихадистки организации, активни в Египет, по-специално в Синай, и които имат връзки с Ислямската държава и други терористични организации, действащи в либийската криза; като има предвид, че продължаващият конфликт в Либия оказва пряко влияние върху сигурността на Египет; като има предвид, че продължаващата криза поражда сериозна загриженост в Европейския съюз, и най-вече в Италия;

1.  Решително осъжда изтезанията и убийството на гражданина на ЕС Джулио Реджени при подозрителни обстоятелства и изразява своето искрено съчувствие и своите съболезнования на семейството;

2.  Призовава египетските органи да предоставят на италианските органи всички необходими документи и информация, за да се даде възможност за бързо, прозрачно и безпристрастно разследване на случая на г-н Реджени в съответствие с международните задължения, както и да положат всички усилия за изправяне на извършителите на престъпления пред правосъдието във възможно най-кратък срок;

3.  Подчертава с дълбока загриженост, че случаят на Джулио Реджени не е изолиран случай, а попада в контекста на изтезания, смърт в ареста и насилствени изчезвания в Египет през последните години, което е явно нарушение на член 2 на споразумението за асоцииране между ЕС и Египет, в което се заявява, че отношенията между ЕС и Египет се основават на зачитането на демократичните принципи и основните права на човека, изложени във Всеобщата декларация за правата на човека, която е основен елемент на споразумението; ето защо призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да повдигнат пред египетските органи въпроса относно рутинната практика на принудителни изчезвания и изтезания и да настояват за ефективна реформа на системата за сигурност и на съдебната система на Египет ;

4.  Изразява дълбока загриженост по повод на непосредствената заплаха от принудително затваряне на Центъра за приемане и реабилитация на жертвите на насилие „Ел Надим“; призовава за бързото оттегляне на нареждането за неговото административно закриване;

5.  Изразява загриженост относно продължаващия тормоз, упражняван над Комисията на Египет за права и свободи по повод на видимата ѝ роля в кампанията „Да спрем насилственото изчезване“ в Египет;

6.  Напомня на египетските органи за техните национални и международни правни задължения и ги призовава да дадат приоритет на защитата и насърчаването на правата на човека и да гарантират, че за нарушенията на тези права ще се търси отговорност; призовава още веднъж за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, задържани и осъдени единствено поради това, че са упражнили правото си на свобода на изразяване на мнение и на мирни събрания, към които спадат защитници на правата на човека, медийни специалисти и блогъри; призовава египетските органи да гарантират правото на справедлив съдебен процес в съответствие с международните стандарти;

7.  Призовава египетското правителство да гарантира, че националните и международните организации на гражданското общество и независимите синдикални организации могат да работят в страната свободно, без намеса или сплашване от страна на правителството; призовава египетските органи да отменят забраната за пътуване, наложена на редица водещи египетски защитници на правата на човека;

8.  Очаква новата конституция, одобрена на 14 и 15 януари 2014 г., по-специално членове 52, 73 и 93 от нея, да представлява важна стъпка напред в процеса на преход на страната към демокрация;

9.  Отбелязва сформирането на новото Народно събрание, и го призовава да преразгледа спешно репресивния закон за протестите от ноември 2013 г., използван за пресичане на всички форми на мирни протести, както и закона за събранията от 1914 г.; призовава също така за преразглеждане на всички други репресивни законодателни разпоредби, приети в нарушение на конституцията на Египет, включително закона за терористични актове и закона за терористични образувания, които могат да бъдат използвани за вътрешни репресии вместо за подобряване на колективната сигурност; подчертава готовността си да проучи в партньорство с органите на страната възможността за разработване на програма за изграждане на капацитет за парламента на Египет;

10.  Подчертава, че само чрез изграждането на истинско плуралистично общество, в което се зачитат многообразието на гледни точки и стилове на живот, може да се осигури дългосрочна стабилност и сигурност в Египет, и призовава египетските органи да поемат ангажимент за провеждане на помирителен диалог, който да обедини всички сили, неизползващи насилие, включително мирните ислямистки сили, с цел да се възстанови доверието в политиката и икономиката в рамките на приобщаващ политически процес;

11.  Подчертава значението, което ЕС придава на сътрудничеството си с Египет като важен съсед и партньор, както и ролята на Египет за гарантиране на стабилността в региона; споделя загрижеността на египетския народ във връзка с предизвикателствата в областта на икономиката, политиката и сигурността, пред които са изправени страната им и региона; осъжда терористичните нападения срещу египетското гражданско население и военните сили;

12.  Призовава ЕС, и по-специално заместник-председателя/върховен представител и делегацията на ЕС в Кайро, да гарантират редовен обмен със защитници на правата на човека и други гласове на несъгласие в подкрепа на лицата, които са изложени на риск или са задържани, и да следят съответните съдебни процеси по всеобхватен начин;

13.  Настоятелно призовава държавите членки да се придържат напълно към заключенията на Съвета по външни работи от август 2013 г. относно износа на военни технологии и оборудване, както и относно сътрудничеството в областта на сигурността; призовава за временно преустановяване на износа на оборудване за наблюдение, когато има доказателства, че такова оборудване би могло да се използва за нарушаване на правата на човека; призовава заместник-председателя/върховен представител да докладва относно текущото състояние по отношение на военното сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността между държавите — членки на ЕС, и Египет, и да разработи пътна карта въз основа на тесни консултации с Европейския парламент, като бъдат набелязани конкретни стъпки, които да предприемат египетските органи, за да се подобри значително положението в областта на човешките права и да се проведе всеобхватна съдебна реформа, преди да може да се обмисли извършването на преоценка на заключенията на Съвета по външни работи от август 2013 г.;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на президента и правителството на Арабска република Египет и на Африканската комисия по правата на човека и народите.

(1)Приети текстове, P8_TA(2015)0463.
(2)Приети текстове, P8_TA(2015)0012.


Демократична република Конго
PDF 484kWORD 95k
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2016 г. относно Демократична република Конго (2016/2609(RSP))
P8_TA(2016)0085RC-B8-0342/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Демократична република Конго (ДРК), и по-специално тези от 9 юли 2015 г.(1) и от 17 декември 2015 г.(2),

—  като взе предвид съвместното изявление за пресата от 16 февруари 2016 г. от Африканския съюз, Организацията на обединените нации, Европейския съюз и Международната организация на франкофонията относно необходимостта от всеобхватен политически диалог в ДРК и ангажимента им да подкрепят конгоанските участници в усилията им за консолидиране на демокрацията в страната,

—  като взе предвид изявлението на място на ЕС от 19 ноември 2015 г. след започването на националния диалог в ДРК,

—  като взе предвид изявлението от 9 ноември 2015 г. на председателя на Съвета за сигурност на ООН относно положението в ДРК,

—  като взе предвид изявлението на място на ЕС от 21 октомври 2015 г. относно положението с правата на човека в ДРК,

—  като взе предвид изявлението от 12 октомври 2015 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно оставката на ръководителя на Избирателната комисия в ДРК,

—  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно ДРК, и по-специално Резолюция 2198 (2015) относно подновяване на режима на санкции по отношение на ДРК и мандата на експертната група и Резолюция 2211 (2013), с която се подновява мандатът на мисията на ООН за стабилизиране в ДРК (MONUSCO),

—  като взе предвид съвместното изявление за пресата от 2 септември 2015 г. на Групата на международните пратеници и представители за региона на Големите африкански езера относно изборите в ДРК,

—  като взе предвид годишния доклад на върховния комисар на ООН за правата на човека от 27 юли 2015 г. относно положението с правата на човека и дейностите на Съвместната служба на ООН за правата на човека в ДРК (UNJHRO),

—  като взе предвид изявлението от 25 януари 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) Федерика Могерини след приемането на новия избирателен закон в ДРК,

—  като взе предвид доклада от 12 януари 2015 г. на експертната група на ООН относно ДРК,

—  като взе предвид декларациите от Найроби от декември 2013 г.,

—  като взе предвид Рамковото споразумение за мир, сигурност и сътрудничество за ДРК и региона, подписано в Адис Абеба през февруари 2013 г.,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от юни 1981 г.,

—  като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

—  като взе предвид Конституцията на ДРК от 18 февруари 2006 г.,

—  като взе предвид Споразумението от Котону,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че следващите президентски и парламентарни избори, които е предвидено да се проведат през ноември 2016 г., биха могли да представляват допълнителна възможност за демократично прехвърляне на властта;

Б.  като има предвид, че мандатът на президента на ДРК по конституция е ограничен до два мандата;

В.  като има предвид, че президентът Джоузеф Кабила, който е на власт от 2001 г., е обвиняван от своите опоненти, че използва административни и технически средства, за да се опита да отложи изборите и да остане на власт след края на мандата си, и все още не е обявил публично, че ще се оттегли в края на мандата си; като има предвид, че това причини нарастващо политическо напрежение, вълнения и насилие на територията на цялата страна;

Г.  като има предвид, че бяха изразени съмнения относно независимостта и безпристрастността на Независимата национална избирателна комисия (ННИК);

Д.  като има предвид, че от януари 2015 г. конгоански служители от службите за сигурност и разузнаване предприемат репресивни мерки срещу мирни активисти, политически лидери и други лица, които се противопоставят на опитите да се даде възможност президентът Кабила да измени конституцията, за да остане на власт и след конституционно определеното ограничение от два мандата; като има предвид, че групи, борещи се за правата на човека, непрекъснато докладват за влошаване на положението с правата на човека и свободата на изразяване на мнение и на събрания в ДРК, включително за използване на прекомерна сила срещу мирни демонстранти и увеличаване на броя на политически мотивираните съдебни процеси; като има предвид, че през последната година MONUSCO е регистрирала повече от 260 нарушения на правата на човека, свързани с изборите, основно срещу политически опоненти, гражданското общество и журналисти; като има предвид, че в ДРК UNJHRO заявява, че е документирала повече от 400 случая на нарушения на правата на човека, включително 52 задържания, от началото на 2016 г.;

Е.  като има предвид, че през юни 2015 г. президентът Кабила обяви започването на национален диалог; като има предвид, че официална подготовка за такъв диалог все още не е започнала, тъй като две основни опозиционни групи решиха да не участват, защото считат, че това е тактика за отлагане;

Ж.  като има предвид, че през септември 2015 г. седем високопоставени политически фигури бяха изключени от управляващата коалиция в ДРК за това, че са подписали писмо с настоятелен призив към президента Кабила да спази конституцията, а не да задържа властта след изтичане на мандата си; като има предвид, че същия месец в Киншаса избухнаха насилствени сблъсъци, когато насилствено бе нападната демонстрация, противопоставяща се срещу всеки опит за неконституционен трети мандат;

З.  като има предвид, че сред произволно задържаните се включват Фред Баума и Ив Маквамбала, активисти в областта на правата на човека от движението „Филимби“ („Свирка“), които бяха арестувани за участие в семинар, предназначен да насърчава конгоански младежи да упражнят своите граждански задължения по мирен и отговорен начин, и които са задържани от 11 месеца, като освобождаването им вече беше поискано от Европейския парламент в неговата гореспомената резолюция от 9 юли 2015 г.;

И.  като има предвид, че лидерите на основните опозиционни партии, неправителствени организации и продемократични младежки движения в Конго призоваха конгоанските граждани да останат по домовете си и да не отиват на работа и училище на 16 февруари 2016 г. за „Вил Морт“ („Ден на мъртвия град“) в памет на убитите по време на марш за демокрация на 16 февруари 1992 г. и като протест срещу забавянията в организирането на президентски избори и предполагаемото неспазване на конституцията от страна на правителството;

Й.  като има предвид, че осем младежки активисти и най-малко 30 политически поддръжници на опозицията са били задържани на или около 16 февруари 2016 г. във връзка с тази национална стачка, докато други активисти са получили текстови съобщения със заплахи от неизвестни телефонни номера, а министърът на заетостта Уили Макиаши е забранил на държавните служители да участват в стачката; като има предвид, че шестима членове на движението LUCHA бяха осъдени на шест месеца лишаване от свобода; като има предвид, че търговците и длъжностните лица, взели участие в „Деня на мъртвия град“, са били наказани или със запечатване на магазини, или с дисциплинарни санкции;

К.  като има предвид, че Африканският съюз, ООН, ЕС и Международната организация на франкофонията съвместно подчертаха важността на диалога и търсенето на споразумение между политическите участници, което зачита демокрацията и принципите на правовата държава, и приканиха всички конгоански политически фактори да сътрудничат в пълна мяра с посредниците, определени от международната общност;

Л.  като има предвид, че положението е влошено от трайния характер и консолидирането на безнаказаността в ДРК; като има предвид, че положението със сигурността в ДРК продължава да се влошава, особено в източната част на страната, в резултат на насилие, причинено от повече от 30 чуждестранни и местни въоръжени групировки, като постоянно се съобщава за нарушения на правата на човека и международното право, включително целенасочени нападения срещу цивилни лица, широко разпространено сексуално и основано на пола насилие, системно набиране на деца и злоупотребяване с деца от въоръжени групировки, както и извънсъдебни екзекуции;

М.  като има предвид, че отскоро се наблюдава влошаване на свободата на медиите в ДРК; като има предвид, че правителствени служители са блокирали свободното слово чрез закриване на медии (насочвайки се конкретно към тези, които са излъчвали послания относно протестите), услуги за текстови съобщения и интернет; като има предвид, че през февруари 2016 г. правителството закри два частни телевизионни канала в Лубумбаши; като има предвид, че в последния си годишен доклад, публикуван през ноември 2015 г., „Журналисти в опасност“, партньорската организация на „Репортери без граници“, изброява 72 случая на нападения срещу журналисти и медии в ДРК и разкрива, че 60% от нарушенията на свободата на печата се извършват от военни или агенти на службите за сигурност, Националната разузнавателна агенция (ANR) или полицията; като има предвид, че излъчването на предаванията на Радио Франс Ентернасионал бяха временно прекратени, така че да това да съвпадне с протеста „Ден на мъртвия град“;

Н.  като има предвид, че Националната индикативна програма за ДРК за периода 2014—2020 г., финансирана с 620 милиона евро от 11-ия Европейски фонд за развитие, отдава приоритет на укрепването на управлението и на принципите на правовата държава, включително провеждането на реформи в съдебната система, полицията и армията;

1.  Призовава органите на ДРК изрично да се ангажират да спазят Конституцията и да осигурят навременно провеждане на изборите преди края на 2016 г. в пълно съответствие с Африканската харта за демокрация, избори и управление, както и да гарантират благоприятна среда за прозрачни, заслужаващи доверие и приобщаващи избори; подчертава, че успешното провеждане на избори ще бъде от ключово значение за дългосрочната стабилност и развитие на страната;

2.  Изразява дълбока загриженост във връзка с влошаването на положението със сигурността и правата на човека в ДРК, и по-специално относно непрекъснатите съобщения за нарастване на политическото насилие и строгите ограничения и заплахите, пред които са изправени защитниците на правата на човека, политическите опоненти и журналистите преди предстоящия изборен цикъл; настоява, че е отговорност на правителството да предотврати всяко задълбочаване на настоящата политическа криза или ескалиране на насилието и да зачита, защитава и насърчава гражданските и политическите права на своите граждани;

3.  Категорично осъжда всякакво използване на сила срещу мирни, невъоръжени демонстранти; припомня, че свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания е в основата на един динамичен политически и демократичен живот; решително осъжда нарастващите ограничения на демократичното пространство и целевите репресии срещу представители на опозицията, гражданското общество и медиите; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички политически затворници, в това число Ив Маквамбала, Фред Баума и други активисти и поддръжници на „Филимби“ и LUCHA, както и на защитника на правата на човека Кристофър Нгои;

4.  Счита, че борбата срещу безнаказаността е предпоставка за възстановяването на мира в ДРК; отправя искане правителството на ДРК съвместно с международните партньори да започне пълно, задълбочено и прозрачно разследване на нарушенията на правата на човека по време на протестите във връзка с изборите, с цел да се посочат всички незаконни действия или откази на права или свободи; настоятелно призовава да се предприемат мерки, които да гарантират, че извършителите на нарушения на правата на човека, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и сексуално насилие срещу жени заедно с лицата, отговорни за набиране на деца войници, биват разкривани, идентифицирани, преследвани по съдебен път и наказвани в съответствие с националното и международното наказателно право;

5.  Призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да използват в пълна степен всички инструменти на политиката, включително препоръките, публикувани в окончателния доклад на мисията за наблюдение на изборите на ЕС от 2011 г., и в доклада на мисията за последващи действия от 2014 г., и да упражни политически натиск на най-високо равнище, за да предотврати разпространението на свързано с изборите насилие в ДРК и евентуално допълнително дестабилизиране на региона на Големите африкански езера;

6.  Отбелязва готовността на ЕС и международната общност да подкрепят конгоанския изборен процес, при условие че се публикува валиден график за избори и че се спазват конституционните разпоредби; счита, че тази подкрепа следва да се съсредоточи върху регистрация на гласоподавателите, обучение и сигурност за изборите; настоява, че характерът и размерът на подкрепата от страна на ЕС за изборния процес в ДРК трябва да зависят от постигнатия напредък в изпълнението на препоръките на мисиите за наблюдение на изборите от 2011 г. и 2014 г., по-специално що се отнася до гаранциите за независимост на ННИК, преразглеждането на избирателните списъци, бюджетните изисквания и спазването на конституционните срокове;

7.  Призовава конгоанските органи да ратифицират Африканската харта за демокрация, избори и управление при най-ранна възможност;

8.  Подчертава ключовата роля на Африканския съюз (АС) за предотвратяване на политическа криза в Централна Африка и приканва държавите – членки на АС, и по-специално ЮАР, да се ангажират в полза на спазването на конституцията на ДРК; настоятелно призовава ЕС да използва всички свои дипломатически и икономически инструменти, включително предстоящото подписване на споразумения за икономическо партньорство, за да се постигне тази цел;

9.  Припомня, че пълноценното участие на опозицията, независимото гражданското общество и експерти в областта на изборите в ННИК е важен фактор за осигуряване на легитимността на изборния процес; припомня, че ННИК следва да бъде безпристрастна институция; подчертава, че органите следва да предоставят на ННИК необходимите финансови средства, за да се осигури всеобхватен и прозрачен процес;

10.  Призовава заместник-председателя/върховен представител да засили диалога с органите на ДРК съгласно член 8 от Споразумението от Котону, за да се изясни окончателно положението с изборния процес; припомня ангажимента, поет от ДРК в рамките на Споразумението от Котону, за зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и принципите на правата на човека, които включват свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, доброто управление и прозрачността при изпълняване на политическа длъжност; настоятелно призовава правителството на ДРК да спазва тези разпоредби в съответствие с член 11, буква б) и с членове 96 и 97 от Споразумението от Котону, а в противен случай отправя искане към Комисията да започне съответната процедура по членове 8, 9 и 96 от Споразумението от Котону;

11.  Призовава ЕС да разгледа възможността за налагане на целенасочени санкции срещу лицата, отговорни за насилствените репресии в ДРК, в това число забрани за пътуване и замразяване на активи, с цел предотвратяване на по-нататъшно насилие;

12.  Настоятелно призовава делегацията на ЕС да наблюдава развитието на събитията и да използва всички подходящи средства и инструменти, включително Европейския инструмент за демокрация и права на човека, за да подкрепи защитниците на правата на човека и движенията в защита на демокрацията;

13.  Призовава за възстановяване на длъжността докладчик на ООН относно правата на човека в ДРК;

14.  Припомня, че мирът и сигурността са предпоставки за успешни избори; отбелязва в тази връзка подновяването на мандата на MONUSCO и призовава за укрепване на нейната компетентност в областта на защитата на цивилните лица в контекста на изборите;

15.  Отново изразява дълбоката си загриженост по повод на тревожното хуманитарно положение в ДРК, предизвикано по-специално от насилствените въоръжени конфликти в източните провинции на страната; призовава ЕС и неговите държави членки да продължат своята помощ за народа на ДРК с цел подобряване на условията на живот на най-уязвимите групи от населението и преодоляване на последиците от разселването, продоволствена несигурност, епидемиите и природните бедствия;

16.  Осъжда продължаващите актове на сексуално насилие в източната част на Конго; отбелязва, че конгоанските органи са провели 20 съдебни процеса през последните месеци във връзка със сексуално насилие в източната част на Конго, като 19 офицери от армията са осъдени, и че трябва да се направи много повече; решително насърчава органите на Конго да продължат борбата си срещу безнаказаността чрез разследване на случаите на сексуално насилие и съдебно преследване на извършителите;

17.  Приветства решението на конгоанските органи да преразгледат случаите на осиновяване, блокирани от 25 септември 2013 г.; отбелязва работата на Конгоанския междуведомствен комитет по отношение на спорадичното издаване на изходни разрешителни за осиновени деца; призовава Междуведомствения комитет да продължи работата си усърдно и последователно в спокойна атмосфера; призовава делегацията на ЕС и държавите членки да следят отблизо ситуацията;

18.  Призовава Африканския съюз и ЕС да гарантират постоянен политически диалог между страните от региона на Големите африкански езера, за да предотвратят всяка по-нататъшна дестабилизация;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и Парламента на ДРК, на генералния секретар на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС.

(1) Приети текстове, P8_TA(2015)0278.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0475.


Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис ***I
PDF 470kWORD 66k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 март 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис (COM(2015)0460 – C8–0273/2015 – 2015/0218(COD))
P8_TA(2016)0086A8-0013/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0460),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0273/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 9 март 2016 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8–0013/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/ … на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис

P8_TC1-COD(2015)0218


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/580.)

(1) Тази позиция съответства на измененията, приети на 25 февруари 2016 г. (Приети текстове, P8_TA(2016)0056).


Ветеринарномедицински продукти ***I
PDF 1643kWORD 1095k
Изменения, приети от Европейския парламент на 10 март 2016 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти (COM(2014)0558 — C8-0164/2014 — 2014/0257(COD))(1)
P8_TA(2016)0087A8-0046/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)   С оглед на натрупания опит и проведената от Комисията оценка относно функционирането на пазара за ветеринарномедицински продукти уреждащата ги правна уредба следва да бъде приведена в съответствие със съвременните научни достижения, с пазарните условия и с актуалната икономическа обстановка.
(2)   С оглед на натрупания опит и проведената от Комисията оценка относно функционирането на пазара за ветеринарномедицински продукти уреждащата ги правна уредба следва да бъде приведена в съответствие със съвременните научни достижения, с актуалните пазарни условия и с актуалната икономическа обстановка, като се зачитат животните, природата и тяхното взаимодействие с човека.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)   Животните страдат от редица заболявания, които могат да се предотвратят или лекуват. Болестите по животните и необходимите мерки за борба с тях могат да имат катастрофални последици за отделните животни, за цели популации, за животновъдите и за икономиката. Болести по животните, които се предават на хората, може да имат и сериозно отражение върху общественото здраве. С оглед на това в Съюза следва да се осигурят достатъчни количества ефикасни ветеринарномедицински продукти, за да може да се гарантират високи стандарти на здравеопазване на животните и на обществено здраве, както и за развитие на селското стопанство и сектора на аквакултурите.
(6)   Въпреки мерките, които земеделските стопани вземат за добра хигиена, хранене, управление и биологична сигурност, животните страдат от редица заболявания, които трябва да се предотвратяват или лекуват с ветеринарномедицински продукти както заради здравето на животните, така и заради хуманното отношение към тях. Болестите по животните и необходимите мерки за борба с тях могат да имат катастрофални последици за отделните животни, за цели популации, за животновъдите и за икономиката. Болести по животните, които се предават на хората, може да имат и сериозно отражение върху общественото здраве. С оглед на това в Съюза следва да се осигурят достатъчни количества ефикасни ветеринарномедицински продукти, за да може да се гарантират високи стандарти на здравеопазване на животните и на обществено здраве, както и за развитие на селското стопанство и сектора на аквакултурите. За тази цел трябва да се въведат добри селскостопански и управленски практики, за да се подобри хуманното отношение към животните, да се ограничи разпространението на заболявания, да се предотврати антимикробната резистентност и да се гарантира правилното хранене на животните.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)   С настоящия регламент следва да се установят високи стандарти за качеството, безопасността и ефикасността на ветеринарномедицинските продукти в отговор на широко изразени опасения относно защитата на общественото здраве и здравеопазването на животните. В същото време с настоящия регламент следва да се хармонизират правилата за разрешаване на ветеринарномедицински продукти и за пускането им на пазара в Съюза.
(7)   С настоящия регламент следва да се установят високи стандарти за качеството, безопасността и ефикасността на ветеринарномедицинските продукти в отговор на широко изразени опасения относно защитата на общественото здраве, здравеопазването на животните и околната среда. В същото време с настоящия регламент следва да се хармонизират правилата за разрешаване на ветеринарномедицински продукти и за пускането им на пазара в Съюза.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Настоящият регламент има за цел да осигури високо ниво на защита на здравето на животните и на хората, като същевременно гарантира опазването на околната среда. Ето защо трябва да се приложи принципът на предпазните мерки. Настоящият регламент следва да гарантира, че индустрията доказва, че произвежданите или пусканите на пазара фармацевтични вещества или ветеринарномедицински продукти не оказват вредно въздействие върху здравето на хората или на животните, нито имат неприемливо въздействие върху околната среда.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Освен в други случаи въведената централизирана процедура, при които разрешенията са валидни на цялата територия на Съюза, следва задължително да се прилага за продукти, съдържащи нови активни вещества, както и за продукти, които съдържат или се състоят от специално създадени тъкани или клетки. Същевременно с цел да се обезпечи възможно най-голямо наличие на ветеринарномедицински продукти в Съюза обхватът на централизираната процедура следва да се разшири, така че по нея да могат да се подават заявления за всякакви ветеринарномедицински продукти, в това число за генерични продукти на ветеринарномедицински продукти, за които е предоставено разрешение по национална процедура.
(9)  Освен в други случаи въведената централизирана процедура, при които разрешенията са валидни на цялата територия на Съюза, следва задължително да се прилага за продукти, съдържащи нови активни вещества, както и за продукти, които съдържат или се състоят от специално създадени тъкани или клетки. Същевременно, с цел да се обезпечи възможно най-голямо наличие на ветеринарномедицински продукти в Съюза, обхватът на централизираната процедура следва да се разшири, така че по нея да могат да се подават заявления за всякакви ветеринарномедицински продукти, в това число за генерични продукти на ветеринарномедицински продукти, за които е предоставено разрешение по национална процедура. Използването на централизираната процедура следва да се насърчава по всички начини, по-специално чрез улесняване на достъпа за малките и средните предприятия (МСП).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Когато според държава членка или според Комисията има основания да се смята, че даден ветеринарномедицински продукт може да представлява потенциален сериозен риск за здравето на хората, здравето на животните или за околната среда, следва да се направи научна оценка на продукта на равнището на Съюза, основана на цялостна преценка на съотношението между ползата и риска, и на тази основа да се постигне единно решение по предизвикалите различия въпроси, което да има задължителен характер за заинтересованите държави членки.
(14)  Когато според държава членка или според Комисията има основания да се смята, че даден ветеринарномедицински продукт може да представлява потенциален сериозен риск за здравето на хората, за здравето на животните или за околната среда, следва да се направи научна оценка на продукта на равнището на Съюза, основана на цялостна преценка на съотношението между ползата и риска, и на тази основа да се постигне единно решение по предизвикалите различия въпроси, което да има задължителен характер за заинтересованите държави членки. Процедурата по предоставяне на разрешение за ветеринарномедицински продукти следва да се коригира по такъв начин, че да се премахнат другите административни процедури, които могат да попречат на развитието на научните изследвания и иновациите, целящи откриване на нови лекарствени средства.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)   Възможно е обаче при определени обстоятелства да не е наличен подходящ и разрешен ветеринарномедицински продукт. По изключение в такива случаи на ветеринарните лекари следва да се даде възможност да предписват други лекарствени продукти за животните, за които отговарят, в съответствие със строги правила и единствено в интерес на здравето на животните или хуманното отношение към тях. При животни, отглеждани за производство на храни, ветеринарните лекари следва да предпишат подходящ карентен срок с цел да се гарантира, че в хранителната верига няма да постъпят вредни остатъчни вещества от лекарствените продукти.
(17)   Възможно е обаче при определени обстоятелства да не е наличен подходящ и разрешен ветеринарномедицински продукт. По изключение в такива случаи на ветеринарните лекари следва да се даде възможност да предписват други лекарствени продукти за животните, за които отговарят, в съответствие със строги правила и единствено в интерес на здравето на животните или хуманното отношение към тях. В подобни случаи антимикробните лекарствени продукти за хуманна употреба биха могли да се употребяват само по ветеринарна рецепта и след разрешение от висшестоящия по отношение на ветеринарния лекар ветеринарен орган. При животни, отглеждани за производство на храни, ветеринарните лекари следва да предпишат подходящ карентен срок, с цел да се гарантира, че в хранителната верига няма да постъпят вредни остатъчни вещества от лекарствените продукти, и поради гореизложените причини следва да се обърне особено внимание на употребата на антибиотици при животните, отглеждани за производство на храни.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)   При изключителни обстоятелства държавите членки следва да могат да разрешат употребата на ветеринарномедицински продукти, за които няма предоставено разрешение за търговия, ако това е необходимо за борба с болести, включени в списъци на Съюза, или ако здравната обстановка в държавата членка налага това.
(18)   При изключителни обстоятелства държавите членки следва да могат да разрешат временната употреба на ветеринарномедицински продукти, за които няма предоставено разрешение за търговия, ако това е необходимо за борба с болести, включени в списъци на Съюза, или нови болести, и ако здравната обстановка в държавата членка налага това.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)   С Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета15 се установяват разпоредби за защита на животните, използвани за научни цели, въз основа на принципите на заместване, намаляване и облекчаване. Директивата не се прилага за клиничните изпитвания на ветеринарномедицински продукти. Клиничните изпитвания, чрез които се набавя съществена информация относно безопасността и ефикасността на ветеринарномедицинския продукт, следва да се разработват и извършват по начин, който обезпечава най-удовлетворителни резултати с най-малко на брой животни, а използваните методи следва да причиняват минимална болка, страдание и стрес на животните и да бъдат съобразени с принципите, посочени в Директива 2010/63/ЕС.
(20)   С Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета15 се установяват разпоредби за защита на животните, използвани за научни цели, въз основа на принципите на заместване, намаляване и облекчаване. Директивата не се прилага за клиничните изпитвания на ветеринарномедицински продукти. Клиничните изпитвания, чрез които се набавя съществена информация относно безопасността и ефикасността на ветеринарномедицинския продукт, следва да се оптимизират, като се разработват и извършват така, че да обезпечават най-удовлетворителни резултати с най-малко на брой животни, а използваните методи следва да са изготвени по такъв начин, че да избягват причиняването на болка, страдание и стрес на животните, и да бъдат съобразени с принципите, посочени в Директива 2010/63/ЕС.
__________________
__________________
15 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
15 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Предприятията имат по-малък интерес да разработват ветеринарномедицински продукти за ограничен пазар. С цел да се насърчи осигуряването на ветеринарномедицински продукти в Съюза за този тип пазари в някои случаи следва да се даде възможност да се предоставят разрешения за търговия, за които не е подадено пълно досие по заявлението, въз основа на оценка на ползата и риска в конкретните обстоятелства и ако е необходимо — като се предвидят специални задължения. По-конкретно такава възможност следва да се предвиди за ветеринарномедицински продукти, предназначени за второстепенни видове или за лечение или профилактика на болести, които не се срещат често или се срещат в ограничени географски области.
(23)  Предприятията имат по-малък интерес да разработват ветеринарномедицински продукти за ограничен пазар. С цел да се насърчи осигуряването на ветеринарномедицински продукти в Съюза за този тип пазари в изключителни случаи следва да се даде възможност да се предоставят разрешения за търговия, за които не е подадено пълно досие по заявлението, въз основа на оценка на ползата и риска в конкретните обстоятелства и ако е необходимо — като се предвидят специални задължения. По-конкретно такава възможност следва да се предвиди за ветеринарномедицински продукти, предназначени за второстепенни видове или за лечение или профилактика на болести, които не се срещат често или се срещат в ограничени географски области. Тези продукти следва да се използват единствено въз основа на издадена рецепта.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)   Извършването на изследвания, предклинични изследвания и клинични изпитвания е свързано с големи разходи за предприятията, за да могат да представят необходимите данни при подаването на заявление за разрешение за търговия или за определяне на максимално допустими стойности на остатъчни количества от фармакологично активни вещества във ветеринарномедицинския продукт. Следва да се осигури защита на вложените средства с цел да се насърчат научните изследвания и иновациите и да се обезпечи наличието на необходимите ветеринарномедицински продукти в Съюза. С оглед на това данните, предоставени на компетентен орган или на Агенцията, следва да бъдат защитени, така че да не може да се употребяват от други заявители. Тази защита обаче следва да се ограничи за определен срок, за да не възпрепятства конкуренцията.
(25)   Извършването на изследвания, предклинични изследвания и клинични изпитвания е свързано с големи разходи за предприятията, за да могат да представят необходимите данни при подаването на заявление за разрешение за търговия или за определяне на максимално допустими стойности на остатъчни количества от фармакологично активни вещества във ветеринарномедицинския продукт. Следва да се осигури защита на вложените средства с цел да се насърчат научните изследвания и иновациите, по-специално в сферата на ветеринарномедицинските продукти за второстепенните видове и антимикробните средства, така че да се обезпечи наличието на необходимите ветеринарномедицински продукти в Съюза. С оглед на това данните, предоставени на компетентен орган или на Агенцията, следва да бъдат защитени, така че да не може да се употребяват от други заявители. Тази защита обаче следва да се ограничи за определен срок, за да не възпрепятства конкуренцията.
Изменение 311
Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)
(25a)  Изследванията следва да се стимулират не само чрез търговска защита на иновативните активни вещества, а и чрез защита на значителните инвестиции в данните, събрани с цел да се подобри или запази на пазара съществуващ ветеринарномедицински продукт. В подобни случаи от срока за защита би се ползвал само новият пакет данни, а не активното вещество или свързани с него продукти.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Отчита се, че потенциалното въздействие на продукта върху околната среда може да зависи от използвания обем и получените вследствие на това количества от фармацевтичното вещество, които може да постъпят в околната среда. По тази причина когато са налице доказателства, че дадена съставка в лекарствен продукт, за който е подадено заявление за разрешаването му като генеричен продукт, е опасна за околната среда, е целесъобразно да се изискат данни относно потенциалното екологично въздействие с цел да се предпази околната среда. В такива случаи заявителите следва да се стремят да обединят усилията си за събирането на такива данни, за да могат да се намалят разходите и да се ограничат изследванията върху гръбначни животни.
(27)  Отчита се, че потенциалното въздействие на продукта върху околната среда може да зависи от използвания обем и получените вследствие на това количества от фармацевтичното вещество, които може да постъпят в околната среда. По тази причина когато са налице доказателства, че дадена съставка в лекарствен продукт, за който е подадено заявление за разрешаването му като генеричен продукт, е опасна за околната среда, е целесъобразно да се изискат данни относно потенциалното екологично въздействие с цел да се предпази околната среда. В такива случаи заявителите следва да се стремят да обединят усилията си за събирането на такива данни, за да могат да се намалят разходите и да се ограничат изследванията върху гръбначни животни. Настоящата система за оценка на въздействието води до повтарящи се и потенциално противоречиви оценки за екологичните свойства на веществата. Това може да доведе до различни решения относно продуктите, които влияят на околната среда по подобен начин, по-специално относно продуктите, за които е предоставено разрешение преди извършването на оценката на въздействието върху околната среда. Създаването на единна централизирана оценка на екологичните свойства на активните вещества за ветеринарна употреба чрез система на монография може да представлява потенциална алтернатива. Следователно Комисията следва възможно най-скоро да представи доклад пред Европейския парламент и Съвета, в който се оценява осъществимостта на монографиите и потенциалните алтернативни възможности.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)
(27a)  В съответствие с Директива 2010/63/ЕС е необходимо да се заместят, намалят или облекчат изпитванията върху гръбначни животни. Следователно прилагането на настоящия регламент следва да се основава на алтернативни методи за изпитване, подходящи за оценка на опасностите за здравето и околната среда, произтичащи от продуктите, доколкото това е възможно.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Отчита се, че в някои случаи единствено научната оценка на риска не може да осигури цялата информация, на която следва да се основава решението за управление на риска, и че следва да се вземат под внимание и други съществени фактори, в това число социално-икономически, етични и екологични съображения, съображения, свързани с благосъстоянието на населението, както и съображения относно осъществимостта на контрола.
(31)  Отчита се, че в някои случаи единствено научната оценка на риска не може да осигури цялата информация, на която следва да се основава решението за управление на риска, и че следва също така да се вземат под внимание и други съществени фактори, в това число социално-икономически, етични и екологични съображения, съображения, свързани с благосъстоянието на населението, както и съображения относно осъществимостта на контрола.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)   При някои обстоятелства, при които са налице сериозни опасения за здравето на животните или за общественото здраве, но все още няма сигурни научни данни, може да се приемат целесъобразни мерки, като се отчита тълкуването на член 5, параграф 7 от Споразумението на СТО относно прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки, формулирано за целите на Съюза в Съобщението на Комисията относно предпазните мерки17. В тези случаи държавите членки или Комисията следва да положат усилия за намирането на допълнителна информация, необходима за по-обективна оценка на аспектите, които предизвикват опасения, и следва да преразгледат съответната мярка в разумно определен срок.
(32)   При някои обстоятелства, при които са налице сериозни опасения за здравето на животните, за околната среда или за общественото здраве, но все още няма сигурни научни данни, може да се приемат целесъобразни мерки, като се отчита тълкуването на член 5, параграф 7 от Споразумението на СТО относно прилагането на санитарни и фитосанитарни мерки, формулирано за целите на Съюза в Съобщението на Комисията относно предпазните мерки17. В тези случаи държавите членки или Комисията следва да положат усилия за намирането на допълнителна информация, необходима за по-обективна оценка на аспектите, които предизвикват опасения, и следва да преразгледат съответната мярка в разумно определен срок.
__________________
__________________
17 Съобщението на Комисията относно предпазните мерки, COM(2000)0001 (окончателен).
17 Съобщението на Комисията относно предпазните мерки, COM(2000)0001 (окончателен).
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)   Развитието на антимикробна резистентност към лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарномедицински продукти се превръща във все по-голям здравен проблем в Съюза и в световен план. Много антимикробни средства се използват както при животните, така и при човека. Някои от тях са от решаващо значение за профилактика или лечение на животозастрашаващи инфекции при хората. Следва да се предприемат редица мерки за борба с антимикробната резистентност. Необходимо е да се гарантира, че етикетите на антимикробните средства за ветеринарна употреба съдържат подходящи предупреждения и указания. Ветеринарната употреба на някои нови или извънредно важни за хуманната медицина антимикробни средства в случаи, които не са посочени в условията на разрешението за търговия, следва да се ограничи. Следва да се въведат по-строги правила за рекламата на ветеринарни антимикробни средства, а изискванията на разрешението следва в достатъчна степен да отчитат рисковете и ползите от антимикробните ветеринарномедицински продукти.
(33)   Развитието на антимикробна резистентност към лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарномедицински продукти се превръща във все по-голям здравен проблем в Съюза и в световен план, като това означава обща отговорност на всички засегнати участници. Много антимикробни средства се използват както при животните, така и при човека. Някои от тях са от особено решаващо значение за профилактика или лечение на животозастрашаващи инфекции при хората и употребата им при животните, независимо дали е обхваната от условията на разрешение за търговия или не, следва да се забрани. Следва да се предприемат редица мерки за борба с антимикробната резистентност. Необходимо е да се гарантира, че мерките се прилагат пропорционално както при хората, така и при животните, и че етикетите на антимикробните средства за хуманна и за ветеринарна употреба съдържат подходящи предупреждения и указания. Следва да се въведат по-строги правила за рекламата на ветеринарни антимикробни средства, а изискванията на разрешението следва в достатъчна степен да отчитат рисковете и ползите от антимикробните ветеринарномедицински продукти.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)
(34a)  Рутинната профилактична и метафилактична употреба на антимикробни средства върху групи животни, отглеждани за производство на храни, следва да бъде прекратена. Заболяванията следва да се предотвратяват не чрез рутинно прибягване до антимикробни средства, а чрез добра хигиена, селскостопански практики, помещения за отглеждане и с практики на добро управление.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)   Особено голям риск от развитие на антимикробна резистентност може да предизвика съчетаването на няколко активни вещества с антимикробно действие. По тази причина съчетаването на вещества с антимикробно действие следва да се разрешава само ако бъдат представени доказателства за благоприятно съотношение между ползата и риска от съответната комбинация.
(35)   Особено голям риск от развитие на антимикробна резистентност може да предизвика съчетаването на няколко активни вещества с антимикробно действие. По тази причина съчетаването на вещества с антимикробно действие следва да се разрешава по изключение само ако бъдат представени доказателства за дългосрочно благоприятно съотношение между ползата и риска от съответната комбинация.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)   Създаването на нови антимикробни средства изостава от темповете, с които се увеличава резистентността срещу вече съществуващите продукти. Като се има предвид ограниченият мащаб на иновациите за разработване на нови антимикробни продукти, извънредно важно е ефикасността на наличните за момента средства да се запази възможно най-дълго. Употребата им във ветеринарномедицински продукти може да ускори развитието и разпространението на резистентни микроорганизми и да застраши ефикасната употреба на и без това ограничения набор от антимикробни средства за лечение на инфекции при човека. С оглед на това не бива да се допуска неправилното използване на антимикробни средства.
(36)   Създаването на нови антимикробни средства изостава от темповете, с които се увеличава резистентността срещу вече съществуващите продукти. Като се има предвид ограниченият мащаб на иновациите за разработване на нови антимикробни продукти, извънредно важно е ефикасността на наличните за момента средства да се запази възможно най-дълго. Употребата им в лекарствени продукти може да ускори развитието и разпространението на резистентни микроорганизми и да застраши ефикасната употреба на и без това ограничения набор от антимикробни средства за лечение на инфекции при човека. С оглед на това не бива да се допуска неправилното използване на антимикробни средства. Употребата на антимикробни средства с цел профилактика трябва да бъде регулирана по-строго и да се препоръчва единствено в конкретни, строго определени случаи, в съответствие с изискванията в областта на здравето на животните и на биологичната сигурност и с хранителните изисквания.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)   За да може възможно най-дълго да се съхрани ефикасността на някои антимикробни средства за лечение на инфекции при човека, може да се наложи тези средства да се запазят само за употреба в хуманната медицина. С оглед на това по научна препоръка на Агенцията следва да може да се вземе решение някои антимикробни средства да не се предлагат на пазара за ветеринарна употреба.
(37)   За да може възможно най-дълго да се съхрани ефикасността на някои антимикробни средства за лечение на инфекции при човека, се налага тези средства да се запазят само за употреба в хуманната медицина. Като базово равнище това следва да е приложимо към най-високо приоритетните извънредно важни антимикробни средства, определени от Световната здравна организация (СЗО). Освен това по научна препоръка на Агенцията следва да може да се вземе решение други критично важни антимикробни средства да не се предлагат на пазара за ветеринарна употреба.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)
(37a)  Тъй като антимикробната резистентност към лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба е разрастващ се здравословен проблем в Съюза и в света, трябва да се предприемат действия и в сферата на хуманната медицина, например под формата на инструмент за стимулиране на разработването на нови антибиотици за хуманна употреба, сходни на вече предложените в рамките на настоящия регламент.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)   Неправилното прилагане или използване на антимикробни средства представлява риск за общественото здраве и за здравето на животните. С оглед на това антимикробните ветеринарномедицински продукти следва да се доставят само срещу ветеринарна рецепта. Лицата, които имат право да предписват такива продукти, имат основна роля, за да се обезпечи разумното използване на антимикробни средства, и следователно не бива пряко или косвено да се влияят от икономически стимули, когато предписват съответните препарати. Поради това антимикробните ветеринарномедицински продукти, които се доставят за тези здравни специалисти, следва да не надвишават количествата, необходими за лечението на животните, за които полагат грижат.
(38)   Неправилното прилагане или използване на антимикробни средства представлява риск за общественото здраве и за здравето на животните. С оглед на това антимикробните ветеринарномедицински продукти следва да се доставят само срещу ветеринарна рецепта. Лицата, които имат право да предписват такива продукти, имат основна роля, за да се обезпечи разумното използване на антимикробни средства. Ветеринарните лекари имат правно задължение, което е част от техния професионален кодекс на поведение, да гарантират отговорната употреба на ветеринарномедицински продукти. Те не бива пряко или косвено да се влияят от икономически стимули, когато предписват съответните препарати. Предприятията, чиято дейност е свързана със здравето на животните, и ветеринарните лекари следва заедно да насърчават отговорната употреба. Поради това антимикробните ветеринарномедицински продукти, които се доставят от ветеринари или други лица, получили разрешение съгласно националното право, следва да не надвишават количествата, необходими за лечението на животните, за които полагат грижи, и да се доставят само след като е поставена ветеринарна диагноза след клиничен преглед на животното или — в изключителни случаи — след текущо наблюдение на здравословното му състояние.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 38 a (ново)
(38a)  Разумното използване на антимикробни средства е крайъгълен камък в борбата с антимикробната резистентност. Насоките за разумно използване на антимикробни средства във ветеринарната медицина, изготвени от Комисията, трябва да бъдат отчитани от държавите членки.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 38 б (ново)
(38б)  С цел улесняване на отговорната употреба на антимикробни средства съществува неотложна необходимост от бърза, надеждна и ефикасна ветеринарна диагностика за установяване на причината за болестта и за тестване на чувствителността към антибиотици. Това би улеснило правилното диагностициране, би дало възможност за целенасочено използване на антимикробни средства, би подпомогнало използването на възможно най-малко критично важни антимикробни средства и следователно би възпрепятствало развитието на резистентност към антимикробни средства. Съществува ясна необходимост от бъдещи иновации, по-специално за диагностиката на място, както и от внимателно обмисляне дали този сектор се нуждае от повече хармонизация и регулиране.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)   При оценката на съотношението между ползата и риска от някои ветеринарни антимикробни средства в Съюза е важно да се отчитат международните последици от развитието на антимикробна резистентност. Въвеждането на мерки с цел да се ограничи употребата на такива продукти може да има отражение върху търговията с продукти от животински произход или върху конкурентоспособността на някои животновъдни отрасли в Съюза. Същевременно чрез консумация на продукти от животински произход, внесени от трети държави, чрез пряк контакт с животни или хора в трети държави, както и по други пътища сред населението и при животните в Съюза е възможно да се разпространят микроорганизми, резистентни на антимикробни средства. По тази причина въвеждането на мерки с цел да се ограничи употребата на ветеринарни антимикробни средства в Съюза следва да се основава на научни консултации и да се разглежда в рамките на сътрудничеството с трети държави и международни организации за борба с антимикробната резистентност, за да се осигури съгласуваност с техните дейности и политики.
(39)   При оценката на съотношението между ползата и риска от някои ветеринарни антимикробни средства в Съюза е важно да се отчитат международните последици от развитието на антимикробна резистентност. Чрез консумация на продукти от животински произход, внесени от трети държави, чрез пряк контакт с животни или хора в трети държави, както и по други пътища сред населението и при животните в Съюза е възможно да се разпространят микроорганизми, резистентни на антимикробни средства. Следователно Съюзът следва активно да се застъпва за създаването на международна стратегия за борба с антимикробната резистентност в съответствие с неотдавнашния глобален план за действие, приет от СЗО.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  На равнището на Съюза все още няма достатъчно подробни и съпоставими данни за установяването на тенденции и потенциални рискови фактори, въз основа на които да се подготвят мерки за ограничаване на риска от развитие на антимикробна резистентност и да се извършва мониторинг на вече въведените мерки. По тази причина е необходимо да се събират данни за продажбата и употребата на антимикробни средства при животните и при човека, както и данни за организми с антимикробна резистентност, открити при животните, при човека и в храните. С цел да се осигури ефикасно използване на събраната информация следва да се определят подходящи правила за събиране и обмен на данните. Държавите членки следва да отговарят за събирането на данни относно употребата на антимикробни средства под общата координация на Агенцията.
(40)  На равнището на Съюза все още няма достатъчно подробни и съпоставими данни за установяването на тенденции и потенциални рискови фактори, въз основа на които да се подготвят мерки за ограничаване на риска от развитие на антимикробна резистентност и да се извършва мониторинг на вече въведените мерки. По тази причина е необходимо да се събират данни за продажбата и употребата на антимикробни средства при животните и при човека, както и данни за организми с антимикробна резистентност, открити при животните, при човека и в храните. Необходими са по-качествени данни за това как, кога, къде и защо се употребяват антимикробни средства. Следователно събираните данни следва да бъдат групирани по типове антимикробни средства, животински видове, лекувани заболявания или инфекции. С цел да се осигури ефикасно използване на събраната информация следва да се определят подходящи правила за събиране и обмен на данните. Държавите членки следва да отговарят за събирането на данни относно употребата на антимикробни средства под общата координация на Агенцията.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)
(40a)  Търговската поверителност не следва да се използва като извинение за лишаване на гражданите от достъп до информация относно химикалите, които оказват влияние върху техните тела или върху тези на други нецелеви видове в околната среда като цяло. Следва да се осигури максимална прозрачност, като същевременно се защити най-поверителната в търговско отношение информация.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 49
(49)   В специални случаи или от съображения, свързани с общественото здраве и здравето на животните, е необходимо наличните данни за безопасността и ефикасността към момента на предоставяне на разрешението да се допълнят с информация след пускането на продукта на пазара. Поради това титулярите на разрешения за търговия следва да се задължат да провеждат изследвания след предоставянето на разрешението.
(49)   В специални случаи е необходимо, от съображения, свързани с общественото здраве, здравето на животните или опазването на околната среда, наличните данни за безопасността и ефикасността към момента на предоставяне на разрешението да се допълнят с още информация след пускането на продукта на пазара. Поради това притежателите на разрешения за търговия следва да се задължат да провеждат изследвания след предоставянето на разрешението.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 50
(50)   Следва да бъде създадена база данни за фармакологична бдителност на равнището на Съюза, в която да се вписва и обобщава информация за нежелани събития, свързани с всички разрешени в Съюза ветеринарномедицински продукти. Базата данни следва да спомогне за по-доброто откриване на нежелани събития и да улесни наблюдението в областта на фармакологична бдителност, както и разпределението на труда между компетентните органи.
(50)   Следва да бъде създадена база данни за фармакологична бдителност на равнището на Съюза, в която да се вписва и обобщава информация за нежелани събития, свързани с всички разрешени в Съюза ветеринарномедицински продукти. Базата данни следва да спомогне за по-доброто откриване на нежелани събития и да улесни наблюдението в областта на фармакологична бдителност, както и разпределението на труда между компетентните органи и други засегнати органи, включително агенции за опазване на околната среда и органи за безопасност на храните както на национално равнище, така и на равнището на Съюза.
Изменение 314
Предложение за регламент
Съображение 52 a (ново)
(52a)  С цел да се гарантира, че внасяните от трети държави ветеринарномедицински продукти, активни вещества, междинни продукти и ексципиенти, използвани като изходни материали, са произведени в съответствие със стандартите за хуманно отношение към животните, установени в Съюза (за разлика например от настоящите методи на производство, използвани в трети държави за „серумeн гонадотропин от бременна кобила (PMSG)“), Комисията следва да преразгледа Директива 91/412/ЕИО и да включи стандартите за хуманно отношение към животните в добрите производствени практики за ветеринарномедицински продукти.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 56
(56)   Условията, уреждащи доставката на ветеринарномедицински продукти на обществеността, следва да се хармонизират на цялата територия на Съюза. Ветеринарномедицински продукти следва да се доставят само от лица с надлежно разрешение за това, предоставено от държавата членка, в която са установени. Същевременно с цел да се осигури по-добър достъп до ветеринарномедицински продукти в Съюза търговци на дребно, които имат разрешение за доставка на ветеринарномедицински продукти, предоставено от компетентния орган в държавата, в която са установени, следва да имат възможност да продават по интернет ветеринарномедицински продукти със и без рецепта на купувачи в други държави членки.
(56)   Условията, уреждащи доставката на ветеринарномедицински продукти на обществеността, следва да се хармонизират на цялата територия на Съюза. Ветеринарномедицински продукти следва да се доставят само от ветеринарни лекари или от други лица с надлежно разрешение за това, предоставено от държавата членка, в която са установени. При все това държавите членки, в които не е разрешено издаването на рецепти от лица, които не са ветеринарни лекари, могат да откажат да признаят такива рецепти, издадени от лица, които не са ветеринарни лекари, в други държави членки, в съответствие със своето национално законодателство. Същевременно с цел да се осигури по-добър достъп до ветеринарномедицински продукти в Съюза търговци на дребно, които имат разрешение за доставка на ветеринарномедицински продукти, предоставено от компетентния орган в държавата, в която са установени, следва да имат възможност да продават по интернет ветеринарномедицински продукти с изключение на антимикробни средства със и без рецепта на купувачи в собствената им или в други държави членки. С цел свеждане до минимум на рисковете за здравето на хората и животните, онлайн продажбата на антимикробни продукти следва да бъде забранена.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 56 a (ново)
(56a)  За да се гарантира, че линиите на търговия и снабдяването с ветеринарномедицински продукти не биват ограничавани, в случай че държавите членки разполагат с правно регламентиран и професионално квалифициран консултант в областта на лекарствата за животни, подобни правно регламентирани и професионално квалифицирани консултанти следва да продължат да предписват и доставят определени ветеринарномедицински продукти.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 56 б (ново)
(56б)  Ако се въведе забрана ветеринарните лекари да доставят лекарствени продукти, в някои държави членки би могло да стане невъзможно поддържането на мрежа от ветеринарни лекари на цялата им територия. Подобно териториално покритие е от ключово значение за осигуряване на висококачествено епидемиологично наблюдение на съществуващите и нововъзникващите заболявания.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 57
(57)   Незаконната продажба на ветеринарномедицински продукти по интернет може да представлява заплаха за общественото здраве и за здравето на животните, тъй като по този начин до потребителите може да стигнат фалшифицирани продукти или продукти, които не отговарят на нормите. Необходимо е да се вземат мерки срещу това. Следва да се вземе предвид, че на равнището на Съюза не са въведени хармонизирани условия за доставка на ветеринарномедицински продукти на обществеността и с оглед на това държавите членки може да наложат условия за доставката на такива продукти в рамките на предвиденото в Договора.
(57)   Незаконната продажба на ветеринарномедицински продукти по интернет може да представлява заплаха за общественото здраве и за здравето на животните, тъй като по този начин до потребителите може да стигнат фалшифицирани продукти или продукти, които не отговарят на нормите. Следва да се въведе система, която да гарантира, че такива продукти се продават по подходящ начин и че съществува контрол върху търговията с потенциално опасни вещества за хуманна употреба и фалшифицирането им. Следва да се вземе предвид, че на равнището на Съюза не са въведени хармонизирани условия за доставка на ветеринарномедицински продукти на обществеността. За да се сведат до минимум рисковете за здравето на животните и хората, следва да се забрани онлайн продажбата на антимикробни средства. Държавите членки биха могли да наложат условия за доставката на такива продукти в рамките на предвиденото в Договора.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 58 a (ново)
(58a)  Държавите членки следва да могат, след като уведомят Комисията, да предвидят по-строги условия по отношение на доставката на ветеринарномедицински продукти, предлагани за продажба, които да са оправдани от съображения за защита на общественото здраве и на здравето на животните и опазване на околната среда, при положение че тези условия са пропорционални на риска и не ограничават неправомерно функционирането на вътрешния пазар.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 62
(62)   Когато дадени лекарствени продукти са разрешени в държава членка и са били предписани в същата държава от специалист с регламентирана професия в областта на здравеопазването на животните за отделно животно или за група животни, по принцип би следвало да е възможно същата ветеринарна рецепта да бъде призната и лекарственият продукт да бъде даден в друга държава членка. Премахването на регулаторните и административни бариери пред подобно признаване не следва да засяга никакво професионално или етично задължение на специалистите, изпълняващи рецептата, да откажат да дадат посоченото в нея лекарство.
(62)   Когато дадени лекарствени продукти са разрешени в държава членка и са били предписани в същата държава от ветеринарен лекар или от друго лице с разрешение за това съгласно националното законодателство за отделно животно или за група животни, по принцип би следвало да е възможно същата ветеринарна рецепта да бъде призната и лекарственият продукт да бъде даден в друга държава членка, при условие че другата държава членка разрешава на лица със сходна квалификация да издават рецепти. Премахването на регулаторните и административни бариери пред подобно признаване не следва да засяга никакво професионално или етично задължение на специалистите, изпълняващи рецептата, да откажат да дадат посоченото в нея лекарство.
Изменение 295
Предложение за регламент
Съображение 65
(65)  Извършването на проверки с цел да се установи спазването на предвидените в законодателството изисквания е извънредно важен елемент, за да се гарантира ефикасното постигане на целите на регламента на цялата територия на Съюза. С оглед на това компетентните органи на държавите членки следва да имат правомощия да извършват инспекции на всички етапи от производството, разпространението и употребата на ветеринарномедицински продукти. За да се запази ефектът от проверките, компетентните органи следва да могат да провеждат инспекции без предизвестие.
(65)  Извършването на проверки с цел да се установи спазването на предвидените в законодателството изисквания е извънредно важен елемент, за да се гарантира ефикасното постигане на целите на регламента на цялата територия на Съюза. С оглед на това компетентните органи на държавите членки следва да имат правомощия да извършват инспекции на всички етапи от производството, търговията и употребата на ветеринарномедицински продукти и следва да публикуват годишни доклади за инспекциите. За да се запази ефектът от проверките, всички инспекции следва да се провеждат без предизвестие.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 67
(67)   В някои случаи наличието на слабости в системата за контрол в държавите членки може съществено да възпрепятства постигането на целите на настоящия регламент и да доведе до възникването на рискове за общественото здраве, здравето на животните и околната среда. С цел да се осигури хармонизиран подход при извършването на инспекции в Съюза Комисията следва да може да извършва одити в държавите членки за проверка на работата на националните системи за контрол.
(67)   В някои случаи наличието на слабости в системата за контрол в държавите членки може съществено да възпрепятства постигането на целите на настоящия регламент и да доведе до възникването на рискове за общественото здраве, здравето на животните и околната среда. Комисията следва да осигури хармонизиран подход при извършването на инспекции в Съюза и следва да може да извършва одити в държавите членки за проверка на работата на националните системи за контрол.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 71
(71)  Като се имат предвид специфичните характеристики на хомеопатичните ветеринарномедицински продукти и по-специално техните съставки, желателно е да се установи специална опростена процедура за регистрация и да се предвидят специални разпоредби за някои хомеопатични ветеринарномедицински продукти, които се пускат на пазара, без да са посочени терапевтични показания. Опростената процедура за регистрация не може да се прилага за имунологични хомеопатични продукти, тъй като при голям процент на разреждане те могат да предизвикат реакция. Качеството на хомеопатичния лекарствен продукт не зависи от употребата му, поради което не следва да се прилагат специални разпоредби за необходимите изисквания и правила относно качеството.
(71)  Като се имат предвид специфичните характеристики на хомеопатичните ветеринарномедицински продукти и по-специално техните съставки, желателно е да се установи специална опростена процедура за регистрация и да се предвидят специални разпоредби за някои хомеопатични ветеринарномедицински продукти, които се пускат на пазара, без да са посочени терапевтични показания. Опростената процедура за регистрация не може да се прилага за имунологични хомеопатични продукти, тъй като при голям процент на разреждане те могат да предизвикат реакция. Качеството на хомеопатичния лекарствен продукт не зависи от употребата му, поради което не следва да се прилагат специални разпоредби за необходимите изисквания и правила относно качеството. Освен това е желателно като цяло да се позволи използването при определени условия на хомеопатични лекарствени продукти, предназначени за хуманна употреба, включително имунологични хомеопатични продукти, чиято потенция започва от D4, при всички животни, включително животните, отглеждани за производство на храни.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 71 a (ново)
(71a)  Обичайните правила, уреждащи разрешителното за пускане на пазара на ветеринарномедицински продукти, следва да се прилагат по отношение на хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, които се продават с терапевтични показания или във форма, която би могла да води до рискове, за които следва да се прецени балансът между риска и желания терапевтичен ефект. Държавите членки следва да могат да прилагат определени правила за оценка на резултатите от изпитванията и опитите, предназначени да установят безопасността и ефикасността на тези лекарствени продукти за домашни любимци и екзотични видове, при условие че уведомят Комисията за тези правила.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 73
(73)   С цел да се осигури защита на общественото здраве, здравето на животните и околната среда, следва да се обезпечат достатъчни финансови средства за изпълнението на дейностите и задачите, възложени на Агенцията по силата на настоящия регламент. Тези дейности, услуги и задачи следва да се финансират чрез такси, заплащани от предприятията. Тези такси обаче не следва да засягат правото на държавите членки да събират такси за дейностите и задачите на национално равнище.
(73)   С цел да се осигури защита на общественото здраве, здравето на животните и околната среда, следва да се обезпечат достатъчни финансови средства за изпълнението на дейностите и задачите, възложени на Агенцията по силата на настоящия регламент. Тези дейности, услуги и задачи, включително създаването на новите услуги в сферата на информационните технологии, които трябва да доведат до намаляване на бюрокрацията, следва да се финансират чрез такси, заплащани от предприятията, и чрез увеличено финансово участие от страна на Европейската комисия. Тези такси обаче не следва да засягат правото на държавите членки да събират такси за дейностите и задачите на национално равнище.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 — алинея 1
С настоящия регламент се установяват правила за пускането на пазара, производството, вноса, износа, доставката, фармакологичната бдителност, контрола и употребата на ветеринарномедицински продукти.
С настоящия регламент се установяват правила за пускането на пазара, разработването, производството, вноса, износа, търговията на едро, доставката на дребно, фармакологичната бдителност, контрола и употребата на ветеринарномедицински продукти.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 — алинея 1 а (нова)
От съображения за защита на общественото здраве и на здравето на животните и опазване на околната среда държавите членки могат да налагат по-строги условия за употребата на ветеринарномедицински продукти и търговията на дребно с такива продукти на тяхна територия, ако тези условия са пропорционални на риска и не ограничават неправомерно функционирането на вътрешния пазар.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 — алинея 1 б (нова)
Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, посочени в алинея 1а.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 4 — буква д a (нова)
да)  вещества или препарати от вещества, които са предназначени изключително за външна употреба при животни с цел почистване или полагане на грижи, или с цел да се повлияе върху външния им вид или телесна миризма, при условие че в тях не са добавени вещества или препарати от вещества, за които задължително се издава ветеринарна рецепта;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 4 — буква д б (нова)
дб)  медикаментозни фуражи и междинни продукти, както са определени съответно в член 2, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № .../... на Европейския парламент и на Съвета1a;
_________________
1a Регламент (EС) .../... на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (ОВ L ...) [2014/0255(COD)].
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 2 — параграф 4 — буква д в (нова)
дв)  фуражи по смисъла на Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1 а (нов)
1a.  При съмнение дали даден продукт, като се отчитат всичките му характеристики, отговаря на определението за „ветеринарномедицински продукт“ по смисъла на член 4, точка 1, или на определението за продукт, регламентиран от други законодателни норми на Съюза, разпоредбите на настоящия регламент имат превес.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 1 — буква б
б)   предназначено е за употреба или прилагане при животни с цел възстановяване, корекция или промяна на физиологичните функции посредством фармакологично, имунологично или метаболитно действие, или за поставяне на медицинска диагноза;
б)   може да бъде за употреба или прилагане при животни или с цел възстановяване, корекция или промяна на физиологичните функции посредством фармакологично, имунологично или метаболитно действие, или с цел поставяне на медицинска диагноза;
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 1 — буква в
в)  предназначено е за евтаназия на животни;
в)  може да се използва за евтаназия при животни;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 2 — уводна част
(2)   „вещество“ означава всеки материал със следния произход:
(2)   „вещество“ означава всеки материал, без оглед на произхода му, който може да бъде:
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 2 — буква а
а)  човешки,
а)  човешки, например човешка кръв и кръвни продукти от нея;
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 2 — буква б
б)  животински,
б)  животински, например микроорганизми, цели животни, части от органи, животински секрети, токсини, екстракти, кръвни продукти;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 2 — буква в
в)  растителен,
в)  растителен, например микроорганизми, растения, части от растения, растителни секрети, екстракти;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 2 — буква в a (нова)
ва)  гъбичен;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 2 — буква в б (нова)
вб)  микробен;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 2 — буква г
г)  химически;
г)  химически, например елементи, естествено срещани химични вещества и химични продукти, получени чрез химична промяна или синтез;
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 2 — буква г a (нова)
га)  минерален.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 2 a (нова)
(2a)  „активно вещество“ означава вещество с фармакологично действие;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 3
(3)   „имунологичен ветеринарномедицински продукт“ означава ветеринарномедицински продукт, който представлява ваксина, токсин, серум или алергенен продукт и е предназначен за прилагане при животни с цел да предизвика активен или пасивен имунитет или с цел да се диагностицира имунитетът на животното;
(3)   „имунологичен ветеринарномедицински продукт“ означава ветеринарномедицински продукт, например ваксина, токсин, серум или алергенен продукт, предназначен за прилагане при животни с цел да предизвика активен или пасивен имунитет или с цел да се диагностицира имунитетът на животното;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 7
(7)  „хомеопатичен ветеринарномедицински продукт“ означава ветеринарномедицински продукт, приготвен от хомеопатичен източник в съответствие с хомеопатична производствена процедура, описана в Европейската фармакопея, а ако няма такава — във фармакопеите, които към момента се използват официално в държавите членки;
(7)  „хомеопатичен ветеринарномедицински продукт“ означава ветеринарномедицински продукт, приготвен в съответствие с хомеопатична производствена процедура, описана в Европейската фармакопея, а ако няма такава — във фармакопеите, които към момента се използват официално в държавите членки; хомеопатичният ветеринарномедицински продукт може да съдържа повече от една активна съставка;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 7 a (нова)
(7a)  „растителен лекарствен продукт“ означава всеки лекарствен продукт, съдържащ като активни съставки единствено едно или повече растителни вещества или един или повече растителни препарати, или едно или повече подобни растителни вещества в комбинация с един или повече подобни растителни препарати;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 8
(8)   „антимикробна резистентност“ означава способността на микроорганизмите да оцелеят или да се размножават при наличието на антимикробно средство в концентрация, която обикновено е достатъчна да инхибира или да убие микроорганизми от същия вид;
(8)   „антимикробна резистентност“ означава способността на микроорганизмите да оцелеят или да се размножават при наличието на антимикробно средство в концентрация, която обикновено е достатъчна да спре растежа на микроорганизми от същия вид или да ги убие;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 8 a (нова)
(8a)  „антимикробно средство“ означава всяко съединение с пряко действие върху микроорганизмите, използвано за лечение или профилактика на инфекции; антимикробните средства включват антибактериални, антивирусни, антигъбични и антипротозойни средства; в контекста на настоящия регламент под антимикробно вещество се разбира антибактериално средство;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 8 б (нова)
(8б)  „противопаразитно средство“ означава лекарствен продукт или вещество, използвани за лечение на паразитни болести, дължащи се на различни причини;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 8 в (нова)
(8в)  „антибактериално средство“ означава съединение с пряко действие върху бактериите, използвано за лечение или профилактика на инфекции;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 9
(9)   „клинично изпитване“ означава изпитване, което има за цел да провери при полеви условия безопасността и/или ефикасността на ветеринарномедицински продукт при нормални условия на отглеждане на животните или като част от обичайната ветеринарна практика с цел да се получи или измени разрешение за търговия;
(9)   „клинично изпитване“ означава изпитване, което има за цел да провери при полеви условия безопасността и/или ефикасността на ветеринарномедицински продукт при нормални условия на отглеждане на животните или като част от обичайната ветеринарна практика;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 10
(10)  „предклинично изследване“ означава изследване, което не попада в обхвата на определението за клинично изпитване и има за цел да изследва безопасността или ефикасността на ветеринарномедицински продукт с цел да се получи или измени разрешение за търговия;
(10)  „предклинично изследване“ означава изследване, което не попада в обхвата на определението за клинично изпитване;
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 11 — уводна част
(11)   „съотношение между ползата и риска“ означава оценка на положителното въздействие от употребата на даден ветеринарномедицински продукт спрямо следните рискове, свързани с използването му:
(11)   „съотношение между ползата и риска“ означава оценка на положителното терапевтично въздействие от употребата на даден ветеринарномедицински продукт спрямо следните рискове, свързани с използването му:
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 12
(12)   „възприето наименование“ означава международното непатентно наименование, препоръчано от Световната здравна организация за ветеринарномедицински продукт, или — ако няма такова — обичайно използваното наименование;
(12)   „възприето наименование“ означава международното непатентно наименование, препоръчано от Световната здравна организация, илиако няма такова — обичайното възприето наименование;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 18
(18)   „листовка“ означава листовка с информация за ветеринарномедицински продукт, която обезпечава неговата безопасна и ефикасна употреба;
(18)   „листовка“ означава информационна листовка, приложена към ветеринарномедицински продукт, която е предназначена за ползвател на ветеринарномедицинския продукт и съдържа информация, обезпечаваща неговата безопасна и ефикасна употреба съгласно предоставената в обобщената характеристика на ветеринарномедицинския продукт информация;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 20 — буква б
б)   ветеринарномедицински продукти, предназначени за видове животни, различни от говеда, овце, свине, пилета, кучета и котки;
б)   ветеринарномедицински продукти, предназначени за видове животни, различни от говеда, свине, пилета, кучета, котки, сьомги и овце, отглеждани заради месото;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 21
(21)   „фармакологична бдителност“ означава процес на проследяване и разследване на нежелани събития;
(21)   „фармакологична бдителност“ означава научни, контролни и административни дейности, свързани с разкриване, докладване, оценка, разбиране, превенция и съобщаване на нежелани събития, като сред тези дейности се включва непрекъснато оценяване на съотношението между ползата и риска от ветеринарномедицинските продукти;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 24
(24)   „ветеринарна рецепта“ означава всяко предписание за ветеринарномедицински продукт, издадено от специалист с необходимата квалификация за това в съответствие с приложимото национално законодателство;
(24)   „ветеринарна рецепта“ означава всяко предписание за ветеринарномедицински продукт, издадено от ветеринарен лекар или друг специалист с необходимата квалификация за това в съответствие с приложимото национално законодателство, след като е поставена ветеринарна диагноза след клиничен преглед на животното;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 25
(25)   „карентен срок“ означава необходимият минимален интервал между последното прилагане на ветеринарномедицински продукт върху животни при нормални условия на употреба и производството на хранителни продукти от тях с цел да се гарантира, че хранителните продукти не съдържат остатъчни количества в концентрации, вредни за общественото здраве;
(25)   „карентен срок“ означава необходимият интервал между последното прилагане на ветеринарномедицински продукт върху животни при нормални условия на употреба и производството на храни от тях с цел да се гарантира, че храните не съдържат остатъчни количества, по-високи от максималните стойности, установени съгласно Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета1a;
___________________
1aРегламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологично активни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 26
(26)   „предлагане на пазара“ означава всяка възмездна или безвъзмездна доставка на ветеринарномедицински продукт за разпространение, потребление или използване на пазара на Съюза като част от търговска дейност;
(26)   „предлагане на пазара“ означава всяка възмездна или безвъзмездна доставка на ветеринарномедицински продукт за търговия, потребление или използване на пазара на държава членка като част от търговска дейност;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 a (нова)
(27a)  „сходен по същество продукт“ означава генеричен продукт, който отговаря на следните критерии: има еднакъв качествен и количествен състав по отношение на активните вещества, има еднаква фармацевтична форма и е биоеквивалентен на оригиналния продукт, освен ако е очевидно в контекста на научните познания, че той се различава от оригиналния продукт по отношение на безопасността и ефикасността;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 б (нова)
(27б)  „притежател на разрешението за търговия“ означава притежателя на разрешение за търговия, предоставено в съответствие с настоящия регламент;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 в (нова)
(27в)  „добри животновъдни практики“ означава управлението и грижите за животните в стопанството от страна на хора с цел печалба, като същевременно се гарантира доброто здраве на тези животни и хуманното отношение към тях, чрез зачитане и гарантиране на специфичните потребности на всеки вид и ограничаване в максимална възможна степен необходимостта от употреба на ветеринарни фармацевтични продукти;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 г (нова)
(27г)  „отговорна употреба на ветеринарномедицински продукти“ означава осигуряване на добри животновъдни и управленски практики, като например мерки за биологична сигурност, насочени към поддържането на групи животни в добро здраве или към ограничаване на разпространението на болестта в рамките на дадена животинска популация, както и търсене на съвети от ветеринарни лекари, следване на програми за ваксинация и на инструкциите в рецептите, както и осигуряване на добри хигиенни условия, на подходящо хранене и на редовно наблюдение на здравето и на благосъстоянието;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 д (нова)
(27д)  „нежелани събития“ означава всяко от нежелателните събития, описани в член 73, параграф 2;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 e (нова)
(27е)  „сериозни нежелани събития“ означава всяко нежелано събитие, което води до смърт, застрашава живота, води до тежки увреждания или неспособност, представлява вродена аномалия или дефект по рождение или води до постоянни или продължителни симптоми при лекуваните животни;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 ж (нова)
(27ж)  „лечебни (терапевтични) грижи“ означава лечение на болно животно или на група от животни, когато е поставена диагноза на заболяването или на инфекцията;
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 з (нова)
(27з)  „контролно лечение (метафилактика)“ означава лечение на група животни, след като е поставена диагнозата на клинично заболяване на част от групата, с цел лечение на клинично болните животни и контрол над разпространението на болестта сред животните, които са в близък контакт и са изложени на риск и които вече може да са субклинично заразени; наличието на такова заболяване в групата се установява преди употребата на продукта;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 и (нова)
(27и)  „превантивно лечение (профилактика)“ означава лечение на животно или на група от животни преди проявата на клинични признаци на заболяването, с цел да се предотврати проявата на заболяването или на инфекцията;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 й (нова)
(27й)  „паралелен внос“ означава вносът в държава членка на ветеринарномедицински продукт, разрешен в друга държава членка съгласно настоящия регламент, който има еднакви характеристики с тези на ветеринарномедицинския продукт, разрешен в държавата членка на внос, и по-конкретно:
а)  еднакъв качествен и количествен състав на активни вещества и помощни вещества (ексципиенти), както и еднаква фармацевтична форма;
б)  еднакви терапевтични показания и целеви видове.
Лекарственият продукт, разрешен в държавата членка, и внесеният паралелно продукт трябва или да са хармонизирани съгласно член 69 или член 70, или да са получили разрешение в съответствие с членове 46 и 48;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 к (нова)
(27к)  „паралелна търговия“ означава търговията от една държава членка към друга държава членка на ветеринарномедицински продукт, разрешен по централизирана процедура, от субект, получил разрешение по член 105, който е независим от притежателя на разрешението за търговия;
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 л (нова)
(27л)  „търговия на едро“ означава всички дейности, които се състоят в снабдяване, притежаване, доставка или износ на ветеринарномедицински продукти, било то срещу заплащане или безплатно, с изключение на доставките на дребно; подобни дейности се осъществяват с производители или техни депозитари, вносители, други търговци на едро или фармацевти и с лица, получили разрешение или оправомощени да доставят лекарствени продукти на гражданите в съответствие с приложимото национално право;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 м (нова)
(27м)  „наименование на ветеринарномедицинския продукт“ означава наименование, което може да бъде измислено, за да не се обърква с възприетото наименование, или възприето или научно наименование, придружено от търговска марка или наименованието на притежателя на разрешението за търговия;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 4 — параграф 1 — точка 27 н (нова)
(27н)  „премикс за медикаментозни фуражи“ означава всеки ветеринарномедицински продукт, предварително приготвен с цел последващото производство на медикаментозни фуражи в съответствие с Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета+.
_________________
+ 2014/0255(COD).
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 5 — параграф 1
1.   Ветеринарномедицински продукт се пуска на пазара само след получаване на разрешение за пускането му на пазара от компетентен орган в съответствие с членове 44, 46 или 48 или от Комисията в съответствие с член 40.
1.   Без да се засягат други разпоредби от настоящия регламент, ветеринарномедицински продукт се пуска на пазара на държава членка само след получаване на разрешение за пускането му на пазара от компетентния орган на тази държава членка или от Комисията в съответствие с настоящия регламент.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2
2.  Разрешението за търговия с ветеринарномедицински продукт е с неограничен срок на действие.
2.  Разрешението за търговия с ветеринарномедицински продукт е с неограничен срок на действие, освен ако не бъдат установени рискове за общественото здраве, здравето на животните и околната среда или нови научни познания дадат основание за преоценка на съотношението между ползата и риска. В подобни ситуации държавите членки или Комисията отнасят въпроса до Агенцията в съответствие с процедурата по член 84.
Когато вече разрешен ветеринарномедицински продукт не присъства на пазара в някоя държава членка за период от пет последователни години, разрешението, издадено за този ветеринарномедицински продукт, престава да бъде валидно.
При изключителни случаи и поради съображения за здравето на хората или животните компетентният орган може да даде разрешение за освобождаване от изискването за прекратяване на валидността, посочено във втора алинея. Тези освобождавания се обосновават надлежно.
Притежателят на разрешението за търговия носи отговорност за търговията с лекарствения продукт. Посочването на представител не освобождава притежателя на разрешение за търговия от правната му отговорност.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — буква в
в)   процедурата за взаимно признаване, предвидена в членове 47 и 48.
в)   процедурата за взаимно признаване, предвидена в членове 47, 48 и 57.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 3
3.   Заявленията се подават по електронен път. Заявления по централизираната процедура за разрешение за търговия се подават по образците, предоставени от Агенцията.
3.   Заявленията се подават по електронен път или се запазват при изключителни обстоятелства и след договаряне с компетентен орган или, в случай на централно подаване на заявления, с Агенцията. В сътрудничество с държавите членки и с Агенцията Комисията приема подробни насоки относно формата на електронните заявления.
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 5
5.   В 15-дневен срок от получаване на заявлението компетентният орган или Агенцията уведомяват заявителя дали са представени всички изискуеми данни съгласно член 7.
5.   Без да се засягат специфичните разпоредби по отношение на процедурата за взаимно признаване и децентрализираната процедура, компетентният орган или Агенцията уведомяват заявителя в 15-дневен срок от получаване на заявлението дали са спазени установените в настоящия регламент формални изисквания за съответното заявление и дали то може да бъде подложено на научна оценка.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 7 — параграф 2 — буква а
а)  документация относно преки или косвени рискове за общественото здраве или за здравето на животните, свързани с употребата на антимикробния ветеринарномедицински продукт при животните,
a)  документация относно преки или косвени рискове за общественото здраве, за здравето на животните или за околната среда, свързани с употребата на антимикробния ветеринарномедицински продукт при животните,
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 7 — параграф 2 — буква б
б)   информация относно мерките за намаляване на риска с цел да се ограничи развитието на антимикробна резистентност, свързано с употребата на ветеринарномедицинския продукт.
б)   информация относно мерките за намаляване на риска с цел да се ограничи развитието на антимикробна резистентност, свързано с употребата на ветеринарномедицинския продукт, в това число указания, че продуктът не трябва да се използва като рутинна профилактична или метафилактична мярка при животни, отглеждани за производство на храни, нито за профилактично групово третиране, когато не е диагностицирано никакво заболяване.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 7 — параграф 3
3.   Когато заявлението е за ветеринарномедицински продукт, предназначен за целеви видове, отглеждани за производство на храни, и съдържащ фармакологично активни вещества, които не са включени в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 за съответните видове животни, освен информацията, посочена в параграф 1, се представя също така документ, удостоверяващ, че в Агенцията е подадено валидно заявление за определяне на максимално допустими стойности на остатъчни количества в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета22.
3.   Когато заявлението е за ветеринарномедицински продукт, предназначен за целеви видове, отглеждани за производство на храни, и съдържащ фармакологично активни вещества, които не са включени в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 за съответните видове животни, освен информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, се представя също така документ, удостоверяващ, че в Агенцията е подадено валидно заявление за определяне на максимално допустими стойности на остатъчни количества в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета22 и че са минали поне шест месеца от подаването на това заявление.
__________________
__________________
22 Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологично активни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).
22 Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологично активни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 2
2.   Клинични изпитвания се одобряват, при условие че участващите в тях животни, отглеждани за производство на храни, или продукти от тях не постъпват в продоволствената верига за консумация от човека, освен ако:
2.   Държавите членки не разрешават опитни животни да се ползват за храни, предназначени за консумация от човека, освен ако компетентните органи са определили подходящ карентен срок. Този срок е или:
а)   изпитваният продукт е ветеринарномедицински продукт, разрешен за участващите в клиничното изпитване видове животни, отглеждани за производство на храни, и се спазва карентният срок, посочен в кратката характеристика на продукта, или
a)   най-малко толкова дълъг, колкото карентния срок, посочен в член 117, включително, когато е уместно, коефициент за безопасност, който отразява естеството на изследваното вещество; или
б)   изпитваният продукт е ветеринарномедицински продукт, разрешен за целеви видове животни, различни от участващите в клиничното изпитване видове животни, отглеждани за производство на храни, и се спазва карентният срок, определен в съответствие с член 117.
б)   ако максимално допустимите стойности на остатъчни количества са установени от Съюза съгласно Регламент (ЕО) № 470/2009, срокът е такъв, че да се гарантира, че тези стойности на остатъчни количества в храните няма да бъдат надвишени.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 4 а (нов)
4a.  Принципите на заместване, намаляване и облекчаване при полагането на грижи и използването на живи животни за научни цели се вземат под внимание при разработването и провеждането на клинични изпитвания.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 8 — параграф 6 а (нов)
6a.  Притежателят на разрешението за клинично изпитване уведомява компетентния орган за всяко сериозно нежелано събитие, като за всички нежелани реакции при хора се уведомява своевременно и в никакъв случай не по-късно от 15 дни след получаване на информацията.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 9
Етикетиране на първичната опаковка на ветеринарномедицинските продукти
Етикетиране на първичната опаковка на ветеринарномедицинските продукти
1.  Върху първичната опаковка на ветеринарномедицинския продукт се посочва само следната информация:
1.  Върху първичната опаковка на ветеринарномедицинския продукт се посочва само следната информация:
а)  наименование на ветеринарномедицинския продукт, концентрация и фармацевтична форма;
a)  наименование на ветеринарномедицинския продукт, концентрация и фармацевтична форма;
б)  изброяване на активните вещества с възприетото им наименование, изразени качествено и количествено за единица или в зависимост от начина на приложение — за определен обем или тегло;
б)  изброяване на активните вещества с възприетото им наименование, изразени качествено и количествено за единица или в зависимост от начина на приложение — за определен обем или тегло;
в)  партиден номер, пред който се отбелязва думата „Lot“;
в)  партиден номер, пред който се отбелязва думата „Lot“;
г)  име, фирма или наименование с лого на титуляря на разрешението за търговия;
г)  име, фирма или наименование с лого на притежателя на разрешението за търговия;
д)  целевите видове;
д)  целевите видове;
е)  срок на годност във формат: „мм/гггг“, пред който се отбелязва съкращението „Exp.“;
е)  срок на годност във формат: „мм/гггг“, пред който се отбелязва съкращението „Exp.“;
ж)  специални предпазни мерки за съхранение, ако има такива.
ж)  специални предпазни мерки за съхранение, ако има такива.
1a.  В изключителни случаи може да се включи допълнителна информация при поискване от заявителя или компетентния орган, когато това е абсолютно необходимо с цел да се осигури безопасното и правилно прилагане на продукта.
2.  Информацията, посочена в параграф 1, се отбелязва с лесни и ясни за четене и възприемане символи или — когато е целесъобразно, със съкращения или пиктограми, разпространени на цялата територия на Съюза.
2.  Информацията, посочена в параграф 1, се отбелязва с лесни и ясни за четене и възприемане символи или — когато е целесъобразно, със съкращения или пиктограми, разпространени на цялата територия на Съюза.
2a.  Освен това цялата информация съгласно параграф 1, букви a) — ж) се представя и в електронно четим формат, например като баркод. Данните се предоставят за ползване в други системи за документиране посредством стандартен интерфейс.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 10
Етикетиране на външната опаковка на ветеринарномедицинските продукти
Етикетиране на външната опаковка на ветеринарномедицинските продукти
1.  Върху външната опаковка на ветеринарномедицинския продукт се посочва само следната информация:
1.  Върху външната опаковка на ветеринарномедицинския продукт се посочва само следната информация:
а)  информацията, посочена в член 9, параграф 1;
a)  информацията, посочена в член 9, параграф 1;
б)  съдържанието в тегло, обем или брой първични опаковки на ветеринарномедицинския продукт;
б)  съдържанието в тегло, обем или брой първични опаковки на ветеринарномедицинския продукт;
в)  предупреждение, че ветеринарномедицинският продукт трябва да се съхранява на място, невидимо и недостъпно за деца;
в)  предупреждение, че ветеринарномедицинският продукт трябва да се съхранява на място, невидимо и недостъпно за деца;
г)  предупреждение, че ветеринарномедицинският продукт е предназначен само за лечение на животни;
г)  общо пиктограмно предупреждение, че ветеринарномедицинският продукт е предназначен само за лечение на животни;
д)  препоръка да се прочете листовката;
д)  препоръка да се прочете листовката;
е)  изискване да се използват програми за връщане на ветеринарномедицински продукти за унищожаването на неизползвани ветеринарномедицински продукти или отпадъчни материали, получени при тяхната употреба, и — когато е целесъобразно — допълнителни предпазни мерки за обезвреждане на опасни отпадъци от неизползвани ветеринарномедицински продукти или отпадъчни материали, получени при тяхната употреба;
е)  изискване да се използват програми за връщане на ветеринарномедицински продукти за унищожаването на неизползвани ветеринарномедицински продукти или отпадъчни материали, получени при тяхната употреба в съответствие с приложимото законодателство;
ж)  при хомеопатични ветеринарномедицински продукти — обозначението „хомеопатичен ветеринарномедицински продукт“.
ж)  при хомеопатични ветеринарномедицински продукти — обозначението „хомеопатичен ветеринарномедицински продукт“.
1a.  В изключителни случаи може да се включи допълнителна информация при поискване от заявителя или компетентния орган, когато това е абсолютно необходимо с цел да се осигури безопасното и правилно прилагане на продукта.
2.  Информацията, посочена в параграф 1, се отбелязва с лесни и ясни за четене и възприемане символи или — когато е целесъобразно, със съкращения или пиктограми, разпространени на цялата територия на Съюза.
2.  Информацията, посочена в параграф 1, се отбелязва с лесни и ясни за четене и възприемане символи, както и в машинно четим формат, или — когато е целесъобразно, със съкращения или пиктограми, разпространени на цялата територия на Съюза.
3.  Ако продуктът няма външна опаковка, всички данни, посочени в параграф 1, се отбелязват на първичната опаковка.
3.  Ако продуктът няма външна опаковка, всички данни, посочени в параграф 1, се отбелязват на първичната опаковка.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 11
Етикетиране на малки първични опаковки на ветеринарномедицинските продукти
Етикетиране на малки първични опаковки на ветеринарномедицинските продукти
Чрез дерогация от член 9 върху малки първични опаковки се посочва само следната информация:
Чрез дерогация от член 9 върху малки първични опаковки се посочва само следната информация:
а)  наименование на ветеринарномедицинския продукт;
a)  наименование на ветеринарномедицинския продукт;
б)  количествени данни за активните вещества;
б)  количествени данни за активните вещества, освен ако продуктът съществува само в една концентрация, или ако концентрацията е отразена в наименованието;
в)  партиден номер, пред който се отбелязва думата „Lot“;
в)  партиден номер, пред който се отбелязва думата „Lot“;
г)  срок на годност във формат: „мм/гггг“, пред който се отбелязва съкращението „Exp.“
г)  срок на годност във формат: „мм/гггг“, пред който се отбелязва съкращението „Exp.“.
В изключителни случаи може да се включи допълнителна информация съгласно член 30 при поискване от заявителя или компетентния орган, когато това е абсолютно необходимо с цел да се осигури безопасното и правилно прилагане на продукта.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 12
Листовка на ветеринарномедицинските продукти
Листовка на ветеринарномедицинските продукти
1.  За всеки ветеринарномедицински продукт се предоставя листовка, която съдържа най-малко следната информация:
1.  С всеки ветеринарномедицински продукт пряко се предоставя листовка, която съдържа най-малко следната информация:
а)  име или фирма и постоянен адрес или регистрирано място на стопанска дейност на титуляря на разрешението за търговия и на производителя, както и — когато е целесъобразно, на представителя на титуляря на разрешението за търговия;
a)  име или фирма и постоянен адрес или регистрирано място на стопанска дейност на притежателя на разрешението за търговия и на производителя, както и — когато е целесъобразно, на представителя на притежателя на разрешението за търговия;
б)  наименование на ветеринарномедицинския продукт или — когато е приложимо, списък с наименованията, с които ветеринарномедицинският продукт е разрешен в различни държави членки;
б)  наименование на ветеринарномедицинския продукт или — когато е приложимо, списък с наименованията, с които ветеринарномедицинският продукт е разрешен в различни държави членки;
в)  концентрация и фармацевтична форма на ветеринарномедицинския продукт;
в)  концентрация и фармацевтична форма на ветеринарномедицинския продукт;
г)  целеви видове, дозировка за всеки вид, метод на прилагане, път на въвеждане и ако е необходимо — съвети за правилното прилагане на продукта;
г)  целеви видове, дозировка за всеки вид, метод на прилагане, път на въвеждане и ако е необходимо — съвети за правилното прилагане на продукта;
д)  терапевтични показания;
д)  терапевтични показания;
е)  противопоказания и нежелани събития, доколкото тази информация е необходима за употребата на ветеринарномедицинския продукт;
е)  противопоказания и нежелани събития, доколкото тази информация е необходима за употребата на ветеринарномедицинския продукт;
ж)  карентен срок, дори ако няма такъв — когато целевите видове са животни, отглеждани за производство на храни;
ж)  карентен срок, дори ако няма такъв — когато целевите видове са животни, отглеждани за производство на храни;
з)  специални предпазни мерки за съхранение, ако има такива;
з)  специални предпазни мерки за съхранение, ако има такива;
и)  информация от съществено значение за безопасността и за защита на здравето, в това число специални предпазни мерки относно употребата и други предупреждения;
и)  информация от съществено значение за безопасността и за защита на здравето, в това число специални предпазни мерки относно употребата и други предупреждения;
й)  изискване да се използват програми за връщане на ветеринарномедицински продукти за унищожаването на неизползвани ветеринарномедицински продукти или отпадъчни материали, получени при тяхната употреба, и — когато е целесъобразно — допълнителни предпазни мерки за обезвреждане на опасни отпадъци от неизползвани ветеринарномедицински продукти или отпадъчни материали, получени при тяхната употреба;
й)  изискване да се използват програми за връщане на ветеринарномедицински продукти за унищожаването на неизползвани ветеринарномедицински продукти или отпадъчни материали, получени при тяхната употреба в съответствие с приложимото законодателство;
к)  номер на разрешението за търговия;
л)  при генерични ветеринарномедицински продукти — обозначението „генеричен ветеринарномедицински продукт“;
л)  при генерични ветеринарномедицински продукти — обозначението „генеричен ветеринарномедицински продукт“;
м)  при хомеопатични ветеринарномедицински продукти — обозначението „хомеопатичен ветеринарномедицински продукт“.
м)  при хомеопатични ветеринарномедицински продукти — обозначението „хомеопатичен ветеринарномедицински продукт“;
ма)  качествен и количествен състав.
2.   Листовката може да съдържа допълнителна информация относно разпространението, собствеността или други необходими предпазни мерки съгласно разрешението за търговия, при условие че информацията няма рекламен характер. Допълнителната информация в листовката ясно се обособява от информацията, посочена в параграф 1.
2.   Листовката може да съдържа допълнителна информация относно търговията, собствеността или други необходими предпазни мерки съгласно разрешението за търговия, при условие че информацията няма рекламен характер. Допълнителната информация в листовката ясно се обособява от информацията, посочена в параграф 1.
3.   Листовката се изписва и оформя ясно и разбираемо, по начин, понятен за широката общественост.
3.   Листовката се изписва и оформя ясно и разбираемо в лесно четима форма, по начин, понятен за широката общественост.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 13
Листовка на хомеопатични ветеринарномедицински продукти
Листовка на хомеопатични ветеринарномедицински продукти
Чрез дерогация от член 12, параграф 1, листовката в опаковката на хомеопатични ветеринарномедицински продукти, регистрирани в съответствие с членове 89—90, съдържа само следната информация:
Чрез дерогация от член 12, параграф 1, листовката в опаковката на хомеопатични ветеринарномедицински продукти, регистрирани в съответствие с членове 89—90, съдържа само следната информация:
a)   научно наименование на източника или източниците и степен на разреждане, като се използват символите от Европейската фармакопея, а ако няма такива — от фармакопеите, които към момента се използват официално в държавите членки;
а)   научно наименование на източника или източниците и степен на разреждане, като се използват символите от Европейската фармакопея, а ако няма такива — от фармакопеите, които към момента се използват официално в държавите членки; ако хомеопатичният ветеринарномедицински продукт се състои от повече от едно изходно вещество, научните наименования на изходните вещества могат да се допълват с търговска марка върху етикета;
б)   наименование и адрес на титуляря на разрешението за търговия и — когато е целесъобразно, на производителя;
б)   наименование и адрес на притежателя на разрешението за търговия и — когато е целесъобразно, на производителя;
в)   метод на прилагане и ако е необходимо — път на въвеждане;
в)   метод на прилагане и ако е необходимо — път на въвеждане;
г)  срок на годност във формат: „мм/гггг“, пред който се отбелязва съкращението „Exp.“;
д)   фармацевтична форма;
д)   фармацевтична форма;
е)  специални предпазни мерки за съхранение, ако има такива;
е)  специални предпазни мерки за съхранение, ако има такива;
ж)  целеви видове;
ж)   целеви видове, както и дозировка за различните целеви видове;
з)   ако е необходимо — специално предупреждение за ветеринарномедицинския продукт;
з)   ако е необходимо — специално предупреждение за ветеринарномедицинския продукт;
и)  партиден номер, пред който се отбелязва думата „Lot“;
й)   регистрационен номер;
й)   регистрационен номер;
к)   карентен срок, ако е приложимо;
к)   карентен срок, ако е приложимо;
л)   обозначението „хомеопатичен ветеринарномедицински продукт“.
л)   обозначението „хомеопатичен ветеринарномедицински продукт“.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 16 — параграф 2
2.   За целите на настоящия раздел се счита, че активно вещество, в чийто състав влизат соли, естери, етери, изомери и смеси от изомери, комплекси или производни, различни от активното вещество в състава на референтния ветеринарномедицински продукт, е същото като активното вещество в състава на референтния ветеринарномедицински продукт, освен когато съществено се различава по отношение на характеристиките за безопасност или ефикасност. Ако тези характеристики съществено се различават, заявителят представя допълнителна информация, за да докаже безопасността и/или ефикасността на солите, естерите или производните на разрешеното активно вещество в състава на референтния ветеринарномедицински продукт.
2.   За целите на настоящия раздел се счита, че активно вещество, в чийто състав влизат соли, естери, етери, изомери и смеси от изомери, комплекси или производни, различни от активното вещество в състава на референтния ветеринарномедицински продукт, е същото като активното вещество в състава на референтния ветеринарномедицински продукт, освен когато съществено се различава по отношение на характеристиките за безопасност, ефикасност или поведение на остатъчните вещества. Ако тези характеристики съществено се различават, заявителят представя допълнителна информация, за да докаже безопасността и/или ефикасността на солите, естерите или производните на разрешеното активно вещество в състава на референтния ветеринарномедицински продукт.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 16 — параграф 6
6.   Компетентният орган или Агенцията може да изискат от заявителя да представи данни относно безопасността с оглед на потенциални рискове за околната среда, свързани с употребата на генеричния ветеринарномедицински продукт, ако разрешението за търговия с референтния ветеринарномедицински продукт е било предоставено преди 20 юли 2000 г. или ако за референтния ветеринарномедицински продукт е било поискано да се пристъпи към втория етап на оценката на риска за околната среда.
6.   Заявителят представя на компетентния орган или на агенцията, по тяхно искане, данни относно безопасността с оглед на потенциални рискове за околната среда, свързани с употребата на генеричния ветеринарномедицински продукт, ако съществуват добре обосновани причини да се счита, че разрешението може да доведе до повишаване на риска, който генеричният продукт представлява за околната среда в сравнение с референтния продукт.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 17 — параграф 1 — уводна част
Чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква б) заявление за разрешение за търговия с ветеринарномедицински продукт, съдържащ комбинация от активни вещества, всяко от които вече е използвано в разрешени ветеринарномедицински продукти, но досега не е било разрешено в посочената комбинация („комбиниран ветеринарномедицински продукт“), отговаря на следните критерии:
Чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква б) заявление за разрешение за търговия с ветеринарномедицински продукт, съдържащ комбинация от активни вещества, всяко от които вече е използвано в разрешени ветеринарномедицински продукти отговаря на следните критерии:
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 21
Ограничени изисквания за предоставяне на данни при заявления за ограничен пазар
Ограничени изисквания за предоставяне на данни при заявления за ограничен пазар
1.   Чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква б) разрешение за търговия с ветеринарномедицински продукт, предназначен за ограничен пазар, се предоставя и без да е представена документация относно качеството и/или ефикасността съгласно изискванията в приложение II, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:
1.   Чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква б) разрешение за търговия с ветеринарномедицински продукт, предназначен за ограничен пазар, се предоставя дори когато по обективни и подлежащи на проверка причини, заявителят не е в състояние да представи документацията относно качеството и/или ефикасността съгласно изискванията в приложение II, при спазване на посочените по-долу условия:
a)   ползата за здравеопазването на животните и за общественото здраве от незабавното осигуряване на ветеринарномедицинския продукт на пазара превишава риска, свързан с липсата на определена документация;
а)   ползата за здравеопазването на животните и за общественото здраве от незабавното осигуряване на ветеринарномедицинския продукт на пазара превишава риска, свързан с липсата на определена документация;
б)   заявителят представи доказателства, че ветеринарномедицинският продукт е предназначен за ограничен пазар.
б)   заявителят представи доказателства, че ветеринарномедицинският продукт е предназначен за ограничен пазар.
2.   Чрез дерогация от член 5, параграф 2 разрешение за търговия за ограничен пазар се предоставя за срок от три години.
2.   Чрез дерогация от член 5, параграф 2 разрешение за търговия за ограничен пазар се предоставя за срок от пет години. След изтичане на този период притежателят може да поиска преобразуване на разрешението в разрешение за неопределен срок въз основа на научни данни, данни за фармакологична бдителност и ефективност.
3.   Когато разрешението за търговия с ветеринарномедицински продукт е предоставено в съответствие с настоящия член, в кратката характеристика на продукта ясно се посочва, че извършената оценка на качеството и/или ефикасността е ограничена поради липсата на обстойни данни за ефикасността и/или качеството на продукта.
3.   Когато разрешението за търговия с ветеринарномедицински продукт е предоставено в съответствие с настоящия член, в кратката характеристика на продукта ясно се посочва, че са били подадени само ограничени данни за неговото качество и ефикасност. Върху опаковката се съдържа предупреждение със същата информация.
3a.  Ветеринарномедицински продукт, на който е предоставено разрешение за търговия в съответствие с настоящия член, може да се отпуска единствено въз основа на рецепта.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 22
Изисквания за предоставяне на данни при заявления при изключителни обстоятелства
Изисквания за предоставяне на данни при заявления при изключителни обстоятелства
1.   Чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква б) при изключителни обстоятелства, свързани със здравеопазването на животните или общественото здраве, когато заявителят докаже, че по обективни и подлежащи на проверка причини не е в състояние да представи документацията относно качеството, безопасността и/или ефикасността съгласно изискванията в част 1, 2 и 3 от приложение II, разрешение за търговия може да се предостави при всяко от следните условия:
1.   Чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква б) при изключителни обстоятелства, свързани със здравеопазването на животните или общественото здраве, в т.ч. неудовлетворени потребности във връзка със здравето на животните, когато заявителят докаже, че по обективни и подлежащи на проверка причини не е в състояние да представи документацията относно качеството, безопасността и/или ефикасността съгласно изискванията в част 1, 2 и 3 от приложение II, разрешение за търговия може да се предостави при всяко от следните условия:
а)   изискване да се въведат условия или ограничения, по-конкретно във връзка с безопасността на ветеринарномедицинския продукт;
а)   изискване да се въведат условия или ограничения, по-конкретно във връзка с безопасността на ветеринарномедицинския продукт;
б)   изискване компетентните органи да се уведомяват за всеки инцидент, свързан с употребата на ветеринарномедицинския продукт;
б)   изискване компетентните органи да се уведомяват за всяко нежелано събитие, свързано с употребата на ветеринарномедицинския продукт;
в)   изискване за провеждане на изследвания след предоставянето на разрешение.
в)   изискване за предоставяне на допълнителни данни въз основа на изследвания след предоставянето на разрешение или на събрани данни относно резултатите от продукта на място, когато данните, събрани на място, се определят като по-подходящи въз основа на оценката на рисковете и ползите.
2.   Чрез дерогация от член 5, параграф 2 разрешение за търговия при изключителни обстоятелства се предоставя за срок от една години.
2.   Продължаването на разрешението за търговия, издадено в съответствие с параграф 1, е свързано с годишното преразглеждане на предвидените в посочения параграф условия, докато всички условия бъдат изпълнени.
3.   Когато разрешението за търговия с ветеринарномедицински продукт е предоставено в съответствие с настоящия член, в кратката характеристика на продукта ясно се посочва, че извършената оценка на качеството, безопасността и/или ефикасността е ограничена поради липсата на обстойни данни за качеството, безопасността и/или ефикасността на продукта.
3.   Когато разрешението за търговия с ветеринарномедицински продукт е предоставено в съответствие с настоящия член, в кратката характеристика на продукта ясно се посочва, че извършената оценка на качеството, безопасността и/или ефикасността е ограничена поради липсата на обстойни данни за качеството, безопасността и/или ефикасността на продукта. Върху опаковката се съдържа предупреждение със същата информация.
3a.  Компетентният орган или Комисията могат по всяко време да предоставят валидно разрешение за търговия с неограничен срок, при условие че не е констатиран никакъв проблем, свързан с безопасността или ефикасността при използването на продукта и че притежателят на разрешението за търговия е представил липсващите данни относно качеството, безопасността и ефикасността, предвидени в параграф 1.
3б.  Ветеринарномедицински продукт, за който е предоставено разрешение за търговия в съответствие с настоящия член, може да се отпуска единствено въз основа на рецепта.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 25 — параграф 1
Компетентният орган се уверява, че производителите на ветеринарномедицински продукти от трети държави са в състояние да произвеждат съответния ветеринарномедицински продукт и/или да провеждат контролни изпитвания в съответствие с методите, описани в представената документация, придружаваща заявлението в съответствие с член 7, параграф 1.
Компетентният орган се уверява, че производителите на ветеринарномедицински продукти от трети държави, при спазване на правото на Съюза, са в състояние да произвеждат съответния ветеринарномедицински продукт и/или да провеждат контролни изпитвания в съответствие с методите, описани в представената документация, придружаваща заявлението в съответствие с член 7, параграф 1, и че намаляват до минимум замърсяването на околната среда.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 28 — параграф 3
3.   Когато заявлението е за антимикробен ветеринарномедицински продукт, компетентният орган или Комисията може да изискат от титуляря на разрешението за търговия да проведе изследвания след предоставянето на разрешението с цел да се гарантира, че съотношението между ползата и риска остава благоприятно с оглед на евентуално развитие на антимикробна резистентност.
3.   Когато заявлението е за антимикробен ветеринарномедицински продукт, компетентният орган или Комисията изискват от притежателя на разрешението за търговия да проведе изследвания след предоставянето на разрешението с цел да се гарантира, че съотношението между ползата и риска остава благоприятно с оглед на евентуално развитие на антимикробна резистентност.
Изменения 116 и 298
Предложение за регламент
Член 29
Изискване за издаване на ветеринарна рецепта
Изискване за издаване на ветеринарна рецепта
1.   Компетентният орган или Комисията включват в категорията ветеринарномедицински продукти, за които задължително се издава ветеринарна рецепта, следните продукти:
1.   Следните ветеринарномедицински продукти се включват в категорията ветеринарномедицински продукти, за които задължително се издава ветеринарна рецепта:
а)   ветеринарномедицински продукти, които съдържат психотропни или наркотични вещества, в това число попадащите в обхвата на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г.;
а)   ветеринарномедицински продукти, които съдържат психотропни или наркотични вещества, в това число попадащите в обхвата на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г.;
б)   ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни;
б)   ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни;
в)   антимикробни ветеринарномедицински продукти;
в)   антимикробни ветеринарномедицински продукти;
г)   продукти, предназначени за лечение на патологични процеси, за които е необходимо да се постави точна предварителна диагноза, или чиято употреба може да предизвика последици, които затрудняват или влияят върху последващи диагностични или терапевтични действия;
г)   продукти, предназначени за лечение на патологични процеси, за които е необходимо да се постави точна предварителна диагноза, или чиято употреба може да предизвика последици, които затрудняват или влияят върху последващи диагностични или терапевтични действия;
д)   фармакопейни рецепти за животни, отглеждани за производство на храни;
д)   фармакопейни рецепти за животни, отглеждани за производство на храни;
е)  ветеринарномедицински продукти, съдържащи активно вещество, което е разрешено в Съюза преди по-малко от пет години.
е)  ветеринарномедицински продукти, съдържащи активно вещество, което е разрешено в Съюза преди по-малко от пет години.
еа)  ветеринарномедицински продукти, за които са предоставени национални разрешения за търговия в съответствие с член 21 и/или член 22.
1a.  Държавите членки могат на своя територия да предвидят допълнителни правни подкатегории в съответствие с националното право.
2.   Компетентният орган или Комисията може да включат даден продукт в категорията ветеринарномедицински продукти, за които задължително се издава ветеринарна рецепта, когато в кратката характеристика на продукта, изготвена в съответствие с член 30, са посочени специални предпазни мерки, и по-специално мерки за предотвратяване на потенциални рискове за:
2.   Ветеринарномедицински продукти могат да се включват в категорията ветеринарномедицински продукти, за които задължително се издава ветеринарна рецепта, когато в кратката характеристика на продукта, изготвена в съответствие с член 30, са посочени специални предпазни мерки, и по-специално мерки за предотвратяване на потенциални рискове за:
а)   целевите видове,
а)   целевите видове,
б)   лицето, което прилага продуктите върху животното,
б)   лицето, което прилага продуктите върху животното,
в)   околната среда.
в)   околната среда.
3.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентен орган или Агенцията може да не включат даден продукт в категорията ветеринарномедицински продукти, за които задължително се издава ветеринарна рецепта, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:
3.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентен орган или Комисията може да освободи даден ветеринарномедицински продукт от задължението за издаване на ветеринарна рецепта, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:
а)   прилагането на ветеринарномедицинския продукт е ограничено до фармацевтични форми, които не изискват специални познания или умения за използване на продуктите;
а)   прилагането на ветеринарномедицинския продукт е ограничено до фармацевтични форми, които не изискват специални познания или умения за използване на продуктите;
б)   дори ако бъде приложен неправилно, ветеринарномедицинският продукт не представлява пряк или косвен риск за животното или животните, които се лекуват, за лицето, прилагащо продукта, или за околната среда;
б)   дори ако бъде приложен неправилно, ветеринарномедицинският продукт не представлява пряк или косвен риск за животното или животните, които се лекуват, за лицето, прилагащо продукта, или за околната среда;
в)   кратката характеристика на продукта не съдържа предупреждения за потенциални сериозни странични ефекти при правилно използване на ветеринарномедицинския продукт;
в)   кратката характеристика на продукта не съдържа предупреждения за потенциални сериозни нежелани събития при правилно използване на ветеринарномедицинския продукт;
г)   преди това не са докладвани често нежелани събития за ветеринарномедицинския продукт, нито за друг продукт, съдържащ същото активно вещество;
г)   преди това не са докладвани често нежелани събития за ветеринарномедицинския продукт, нито за друг продукт, съдържащ същото активно вещество;
д)   в кратката характеристика на продукта не се посочват противопоказания, свързани с други ветеринарномедицински продукти, които обикновено се използват без рецепта;
д)   в кратката характеристика на продукта не се посочват противопоказания, свързани с други ветеринарномедицински продукти, които обикновено се използват без рецепта;
е)  за ветеринарномедицинския продукт не се прилагат специални условия за съхранение;
ж)   не съществува риск за общественото здраве от остатъчни количества в хранителни продукти, получени от третираните животни, дори ако ветеринарномедицинските продукти се използват неправилно;
ж)   не съществува риск за общественото здраве от остатъчни количества в храни, получени от третираните животни, дори ако ветеринарномедицинските продукти се използват неправилно;
з)   не съществува риск за общественото здраве или за здравето на животните от развитие на резистентност към вещества с антихелминтно действие дори aко съдържащите ги ветеринарномедицински продукти се използват неправилно.
з)   не съществува риск за общественото здраве или за здравето на животните от развитие на антипаразитна резистентност дори aко съдържащите ги ветеринарномедицински продукти се използват неправилно.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 29 — параграф 3 а (нов)
3a.  Независимо от разпоредбите на параграф 1 медицински продукти за ветеринарна употреба могат да се използват без рецепта, ако:
a)  са регистрирани като отделни хомеопатични продукти и са разрешени за търговия в аптечната мрежа, децималното им разреждане не е под D4 (1:10 000) и не са произведени на алкохолна основа.
б)  са регистрирани като комплексни хомеопатични продукти, не съдържат отделни компоненти с децимално разреждане под D4, разрешени са за търговия в аптечната мрежа и не са произведени на алкохолна основа.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква б
б)   качествен и количествен състав на активните вещества или на другите съставки, посочени с възприетото им наименование или с описание на химичния им състав;
б)   качествен и количествен състав на активните вещества и на всички основни съставки, посочени с възприетото им наименование или с описание на химичния им състав;
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква в — подточка vi
vi)   честота на проявление и сериозност на нежеланите събития,
vi)   честота на проявление и сериозност на нежеланите реакции,
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква в — подточка xiii
xiii)   специални условия за употреба, включително ограничения за употребата на антимикробни средства с цел да се ограничи рискът от развитие на антимикробна резистентност,
xiii)   специални условия за употреба, включващи ограничения за употребата на антимикробни средства, с цел да се ограничи рискът от развитие на антимикробна резистентност и указващи, че продуктът не трябва да се използва като рутинна профилактична мярка,
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква д — подточка iii а (нова)
iiia)  списък на ексципиентите,
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква д a (нова)
дa)  информация от оценката на риска, който продуктът представлява за околната среда, по-специално екологичните крайни точки и данните за характеризиране на рисковете, включително екотоксикологична информация за въздействието върху нецелеви видове и устойчивост на активните вещества и на активните метаболити в почвата и водите;
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква й а (нова)
йa)  когато ветеринарномедицинският продукт е разрешен за използване в медикаментозни фуражи — информация за евентуално взаимодействие между ветеринарномедицинските продукти и фуража, което се отразява неблагоприятно на безопасността или ефикасността на медикаментозния фураж, се предоставя чрез списък на несъвместимостите;
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 31 — параграф 2 а (нов)
2a.  Когато два продукта имат еднакво терапевтично въздействие, може да бъде извършена сравнителна оценка. В този случай, продуктите, опасни за околната среда или за третираните животни, се заменят с по-малко опасни продукти, които оказват същото терапевтично въздействие.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 32 — параграф 1 — буква г
г)   продуктът е антимикробен ветеринарномедицински продукт, който се представя за употреба като средство за повишаване на производителността с цел да се засили растежът на третираните животни или да се повиши добивът от тях;
г)   продуктът е антимикробен ветеринарномедицински продукт, който се представя за употреба като средство за повишаване на производителността с цел да се засили растежът на третираните животни или да се повиши добивът от тях, като рутинно профилактично средство при животни, отглеждани за храни, или като средство, което се добавя към фуража или водата за групово лечение, при условие че при никое от животните не е диагностицирана някаква болест;
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 32 — параграф 1 — буква д
д)   карентният срок не е достатъчен, за да се гарантира безопасност на храните;
д)   предложеният карентен срок за гарантиране безопасността на храните не е добре обоснован или не е взет предвид предложеният карентен срок от Агенцията или от компетентните органи;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 32 — параграф 1 — буква ж a (нова)
жа)  продуктът е вещество, предизвикващо висока степен на безпокойство;
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 32 — параграф 1 — буква ж б (нова)
жб)  наличие на активни вещества в продукта, които отговарят на критериите за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) вещества или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) вещества според насоките на Европейската агенция по лекарствата, или се считат за притежаващи свойства, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система, които има риск да причинят неблагоприятно въздействие върху околната среда;
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 32 — параграф 1 — буква з а (нова)
за)  продуктът крие значително по-високи рискове за лекуваното животно, общественото здраве или околната среда в сравнение със стандартното референтно лечение;
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 32 — параграф 1 — буква з б (нова)
зб)  неприемливи странични или вторични ефекти при третираното животно;
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 32 — параграф 2
2.   Разрешение за търговия с антимикробен ветеринарномедицински продукт се отказва, ако антимикробното средство е запазено за лечение на някои инфекции при хора.
2.   Разрешение за търговия с антимикробен ветеринарномедицински продукт се отказва, ако антимикробното средство е запазено за лечение на някои инфекции при хора по смисъла на параграф 4.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 32 — параграф 3
3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 146 с цел да се установят правила за определянето на антимикробните средства, които трябва да се запазят за лечение на някои инфекции при хора, за да се запази ефикасността на някои активни вещества при хората.
3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 146 и да взема предвид научнообоснованата препоръка на Агенцията с цел да се установят правила за определянето на антимикробните средства, които трябва да се запазят за лечение на някои инфекции при хора, за да се запази ефикасността на някои активни вещества при хората.
В своята препоръка Агенцията разглежда подходящите определения на клас, вещество или дори равнище на показания, както и пътя на въвеждане.
Разрешава се на държавите членки, които прилагат или желаят да прилагат по-строги правила, да предприемат тези действия.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 32 — параграф 4
4.   Чрез актове за изпълнение Комисията определя антимикробните средства или групите антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хора. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 145, параграф 2.
4.   Чрез актове за изпълнение и като взема предвид научнообоснованата препоръка на Агенцията, както и работата, вече извършена от СЗО, Комисията определя антимикробните средства или групите антимикробни средства, запазени за лечение на някои инфекции при хора. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 145, параграф 2.
По целесъобразност посочените определения се прилагат на равнището на клас, вещество или дори на равнище на показания и вземат под внимание и начина на въвеждане.
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 33 — параграф 3 а (нов)
3a.  Информацията за безопасност по отношение на въздействието на ветеринарномедицинските продукти върху околната среда не е защитена.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 34
Срокове за защита на техническата документация
Срокове за защита на техническата документация
1.   Срокът за защита на техническата документация е:
1.   Срокът за защита на техническата документация е:
а)   10 години за ветеринарномедицински продукти за говеда, овце, свине, пилета, кучета и котки;
а)   10 години за ветеринарномедицински продукти за говеда, овце (отглеждани за месо), свине, пилета, сьомга, кучета и котки;
б)   14 години за антимикробни ветеринарномедицински продукти за говеда, овце, свине, пилета, кучета и котки, съдържащи антимикробно активно вещество, което към датата на подаване на заявлението не е било активно вещество във ветеринарномедицински продукт, разрешен за употреба в Съюза;
б)   14 години за антимикробни ветеринарномедицински продукти за говеда, овце, свине, пилета, сьомга, кучета и котки, съдържащи антимикробно активно вещество, което към датата на подаване на заявлението не е било активно вещество във ветеринарномедицински продукт, разрешен за употреба в Съюза;
в)   18 години за ветеринарномедицински продукт за пчели;
в)   20 години за ветеринарномедицински продукт за пчели;
г)   14 години за ветеринарномедицински продукт за видове животни, различни от посочените в параграф 1, букви a—в).
г)   14 години за ветеринарномедицински продукт за видове животни, различни от посочените в параграф 1, букви a — в).
2.   Защитата се прилага от датата на предоставяне на разрешение за търговия с ветеринарномедицинския продукт в съответствие с член 7.
2.   Защитата се прилага от датата на предоставяне на разрешение за търговия с ветеринарномедицинския продукт в съответствие с член 7.
2a.  Когато ветеринарномедицинският продукт е получил разрешение за търговия за повече от един животински вид, срокът се удължава съгласно разпоредбите на член 35.
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 34 а (нов)
Член 34а
Период на защита на новите пакети от данни, свързани със съществуващи ветеринарномедицински продукти
1.  Всички нови проучвания и изпитвания, които заявителят за разрешение за търговия представя на компетентните органи за съществуващ ветеринарномедицински продукт, който вече не попада в обхвата на период на защита на данните, се ползват от четиригодишен период на защита на собствено основание, при условие че са:
a)  необходими за разширяване на обхвата на разрешение за търговия по отношение на дозировката, фармацевтичната форма или пътищата на въвеждане;
б)  необходими за поискана от Агенцията или компетентните органи след издаването на разрешението преоценка, освен ако са поискани от компетентните органи като последващо действие след издаването на разрешението по съображения, свързани с фармакологичната бдителност, или са поискани като условие за разрешение или като ангажимент след издаване на разрешението към момента на издаването. Всеки срок за защита се прилага независимо от друг приложим в същото време срок за защита и следователно не се кумулира с него.
2.  През посочения четиригодишен срок никой друг заявител не може да използва резултатите от тези изпитвания или проучвания за търговски цели, освен ако този друг заявител е получил писменото съгласие на притежателя на разрешението за търговия под формата на писмо за достъп по отношение на тези изпитвания или проучвания.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 35
Удължаване на сроковете за защита на техническата документация
Удължаване на сроковете за защита на техническата документация
1.   Когато дадена промяна е одобрена в съответствие с член 65 за разширяване на обхвата на разрешението за търговия за други видове животни, посочени в член 34, параграф 1, буква а), срокът за защита, предвиден в посочения член, се удължава с една година за всеки следващ целеви вид, при условие че заявлението за промяна е било подадено най-малко три години преди да изтече срокът за защита, предвиден в член 34, параграф 1, буква а).
1.   Когато първото разрешение за търговия е предоставено за повече от един животински вид или дадена промяна е одобрена в съответствие с член 65 за разширяване на обхвата на разрешението за търговия за други видове животни, посочени в член 34, параграф 1, буква а), срокът за защита, предвиден в член 34, се удължава с две години за всеки следващ целеви вид в оригиналните документи, при условие че заявлението за промяна е било подадено най-малко три години преди да изтече срокът за защита, предвиден в член 34, параграф 1, буква а). Информацията относно заявлението за разширяване на обхвата на разрешението за търговия се оповестява публично.
2.   Когато дадена промяна е одобрена в съответствие с член 65 за разширяване на обхвата на разрешението за търговия за други видове животни, които не са посочени в член 34, параграф 1, буква а), срокът за защита, предвиден в член 34, се удължава с четири години.
2.   Когато първото разрешение за търговия е предоставено за повече от един животински вид или дадена промяна е одобрена в съответствие с член 65 за разширяване на обхвата на разрешението за търговия за други видове животни, които не са посочени в член 34, параграф 1, буква а), срокът за защита, предвиден в член 34, се удължава с четири години, при условие че заявлението за промяна е било подадено най-малко три години преди да изтече срокът за защита, предвиден в член 34. Информацията относно заявлението за разширяване на обхвата на разрешението за търговия се оповестява публично.
3.   Срокът за защита на първото разрешение за търговия, удължен с допълнителни срокове за защита поради промени или нови разрешения, спадащи към същото разрешение за търговия („общ срок за защита на техническата документация“), не може да надвишава 18 години.
3.   Срокът за защита на първото разрешение за търговия, удължен с допълнителни срокове за защита поради промени или нови разрешения, спадащи към същото разрешение за търговия („общ срок за защита на техническата документация“), не може да надвишава 14 години за продуктите, посочени в член 34, параграф 1, буква а). За продуктите, посочени в член 34, параграф 1, букви б) и г), срокът не надвишава 18 години.
4.   Когато заявителят за предоставяне на разрешение за търговия с ветеринарномедицински продукт или за промяна в условията на разрешението подаде заявление в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 за определяне на максимално допустими стойности на остатъчни количества и по време на процедурата за обработване на заявлението се провеждат клинични изпитвания, други заявители не може да използват посочените изпитвания за срок от пет години от датата на предоставяне на разрешението за търговия, за което са извършени изпитванията, освен ако нямат писмено съгласие под формата на писмо за достъп до посочените изпитвания.
4.   Когато заявителят за предоставяне на разрешение за търговия с ветеринарномедицински продукт или за промяна в условията на разрешението подаде заявление в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 за определяне на максимално допустими стойности на остатъчни количества и по време на процедурата за обработване на заявлението се провеждат клинични изпитвания, други заявители не използват резултатите от посочените изпитвания за търговски цели за срок от пет години от датата на предоставяне на разрешението за търговия, за което са извършени изпитванията, освен ако нямат писмено съгласие под формата на писмо за достъп до посочените изпитвания.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 38 — параграф 1
1.   Разрешения за търговия по централизираната процедура се предоставят от Комисията в съответствие с настоящия раздел. Те са валидни на цялата територия на Съюза.
1.   Разрешения за търговия по централизираната процедура се предоставят от Комисията в съответствие с настоящия раздел. Те са валидни на цялата територия на Съюза и се считат за приоритетна процедура. Комисията и Агенцията следят за разработването и насърчаването на използването на централизирана процедура, по-специално чрез улесняване на достъпа за МСП.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 38 — параграф 2 — буква в
в)   ветеринарномедицински продукти, съдържащи активно вещество, което към датата на подаване на заявлението не е било разрешено като ветеринарномедицински продукт в Съюза;
в)   ветеринарномедицински продукти, съдържащи активно вещество, което към датата на подаване на заявлението не е било разрешено като ветеринарномедицински продукт в Съюза, с изключение на ветеринарномедицински продукти, за които се изисква разрешение по членове 21 и 22;
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 38 — параграф 2 — буква д
д)  генерични ветеринарномедицински продукти на референтни ветеринарномедицински продукти, разрешени по централизираната процедура за предоставяне на разрешения за търговия.
заличава се
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 38 — параграф 3
3.   За ветеринарномедицински продукти, различни от посочените в параграф 2, разрешение за търговия по централизираната процедура може да се предостави, ако за ветеринарномедицинския продукт няма предоставено друго разрешение за търговия в Съюза.
3.   За ветеринарномедицински продукти, различни от посочените в параграф 2, разрешение за търговия може също да се предостави по централизираната процедура.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 38 — параграф 4
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 146 за изменение на списъка, посочен в параграф 2, като се отчита състоянието на здравеопазването на животните и на общественото здраве в Съюза.
заличава се
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 46 — параграф 1
1.   Заявления за предоставяне на разрешения за търговия по децентрализираната процедура се подават до избрана от заявителя държава членка („докладваща държава членка“).
1.   Заявленията и досиетата за предоставяне на разрешения за търговия по децентрализираната процедура се подават до всички държави членки. Държавата членка, избрана от заявителя, е референтната държава членка.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 46 — параграф 2
2.   В заявлението се посочват държавите членки, в които заявителят иска да получи разрешение за търговия („държави членки, включени в обхвата на разрешението“).
2.   В заявлението се посочват държавите членки, в които заявителят иска да получи разрешение за търговия („засегнатите държави членки“). Заявителят подава до всички засегнати държави членки заявление, което е идентично с подаденото до референтната държава членка заявление, включително идентично досие, както е предвидено съгласно член 7.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 48 — параграф 1
1.   Заявления за взаимно признаване на разрешения за търговия се подават до държавата членка, предоставила първото национално разрешение за търговия („докладваща държава членка“).
1.   Заявленията и досиетата за взаимно признаване на разрешения за търговия се подават до всички държави членки. Държавата членка, предоставила първото национално разрешение за търговия, е референтна държава членка.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 48 — параграф 2
2.  Заявление за взаимно признаване се подава най-малко шест месеца след датата на решението, с което се предоставя първото национално разрешение за търговия.
заличава се
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 48 — параграф 3 — буква в
в)  информация за държавите членки, в които подадено от заявителя заявление за търговия със същия ветеринарномедицински продукт е в процес на разглеждане;
заличава се
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 48 — параграф 4
4.   В 90-дневен срок от получаване на валидно заявление докладващата държава членка изготвя актуализиран доклад за оценка на ветеринарномедицинския продукт. Актуализираният доклад за оценка, одобрената кратка характеристика на продукта и текстът на етикета и на листовката се изпращат на всички държави членки и на заявителя заедно със списък на държавите членки, в които заявителят иска да бъде признато разрешението за търговия („държави членки, включени в обхвата на разрешението“).
4.   В 45-дневен срок от получаване на валидно заявление референтната държава членка изготвя актуализиран доклад за оценка на ветеринарномедицинския продукт. Актуализираният доклад за оценка, одобрената кратка характеристика на продукта и текстът на етикета и на листовката се изпращат на всички засегнати държави членки и на заявителя.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 49 — параграф 1
1.   Ако в срока, установен в член 46, параграф 4 или член 48, параграф 5, държава членка повдигне възражения относно доклада за оценка, предложената кратка характеристика на продукта или предложения етикет и листовка, на докладващата държава членка, на останалите държави членки и на заявителя се представя подробно изложение на мотивите за това. Докладващата държава членка незабавно отнася въпросите, по които не е постигнато съгласие, до Координационната група по взаимно признаване и децентрализирани процедури, създадена съгласно член 142 („координационната група“).
1.   Ако в срока, установен в член 46, параграф 4 или член 48, параграф 5, държава членка повдигне възражения относно доклада за оценка, предложената кратка характеристика на продукта или предложения етикет и листовка на основание потенциален сериозен риск за здравето на човека, за здравето на животните или за околната среда, на референтната държава членка, на останалите държави членки и на заявителя се представя подробно изложение на мотивите за това. Референтната държава членка незабавно отнася въпросите, по които не е постигнато съгласие, до Координационната група по взаимно признаване и децентрализирани процедури, създадена съгласно член 142 („координационната група“).
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 49 — параграф 2
2.  В рамките на координационната група се определя докладчик с цел да се изготви втори доклад за оценка на ветеринарномедицинския продукт.
заличава се
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 49 — параграф 4
4.   При положително становище за предоставяне на разрешение за търговия докладващата държава членка вписва съгласието, приключва процедурата и надлежно уведомява държавите членки и заявителя.
4.   При положително становище за предоставяне или промяна на разрешение за търговия референтната държава членка вписва съгласието, приключва процедурата и надлежно уведомява държавите членки и заявителя.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 50 — параграф 1
1.   В 15-дневен срок от получаване на доклада за оценка, посочен в член 46, параграф 3 или член 48, параграф 4, заявителят може писмено да уведоми Агенцията, че иска да бъде извършен преглед на доклада. В такъв случай в 60-дневен срок от получаване на доклада за оценка заявителят изпраща на Агенцията подробна обосновка с мотивите за искането. Към заявлението се прилага доказателство за извършено плащане на дължимата на Агенцията такса за преразглеждане.
1.   В 15-дневен срок от получаване на доклада за оценка, посочен в член 46, параграф 3 или член 48, параграф 4, заявителят може писмено да уведоми координационната група, че иска да бъде извършен преглед на доклада. В такъв случай в 60-дневен срок от получаване на доклада за оценка заявителят изпраща на Агенцията подробна обосновка с мотивите за искането. Към заявлението се прилага доказателство за извършено плащане на дължимата на Агенцията такса за преразглеждане.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 50 — параграф 3
3.   При процедурата за прегледа се обръща внимание само на елементите в доклада за оценка, посочени в писменото уведомление от заявителя.
3.   Комитетът определя обхвата на разглеждането, като взема предвид информацията, представена от заявителя.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 50 — параграф 4
4.   В 15-дневен срок след приемането на становището на комитета Агенцията го изпраща на координационната група заедно с доклад, в който се описват извършената от комитета оценка на ветеринарномедицинския продукт и мотивите за заключенията на комитета. Документите се изпращат за сведение на Комисията, на държавите членки и на заявителя.
4.   В 15-дневен срок след приемането на становището на комитета Агенцията го изпраща на Комисията заедно с доклад, в който се описват извършената от комитета оценка на ветеринарномедицинския продукт и мотивите за заключенията на комитета. Документите се изпращат за сведение на държавите членки и на заявителя.
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 50 — параграф 5
5.   След представянето на становището на Агенцията координационната група взема решение с мнозинство от гласовете на членовете, представени на заседанието. Докладващата държава членка вписва съгласието, приключва процедурата и уведомява заявителя. Прилагат се разпоредбите на член 49. Ако решението не е в съответствие със становището на Агенцията, координационната група прилага подробно обяснение с мотивите за различията.
5.   В 15-дневен срок, считано от получаването на становището, Комисията изготвя проект за решение във връзка с процедурата.
Ако проектът за решение предвижда издаване на разрешение за търговия, проектът включва или съдържа позоваване на документите, посочени в член 28.
Когато проектът за решение предвижда отказ на разрешението за търговия, основанията за отказа са посочват в съответствие с разпоредбите на член 32.
Когато проектът за решение не съвпада със становището на комитета, Комисията прилага подробни разяснения на причините за различията.
Комисията може, чрез актове за изпълнение, да вземе окончателно решение относно предоставяне на разрешение за търговия чрез децентрализирана процедура или чрез взаимно признаване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 145, параграф 2.
Агенцията предава документите, предвидени в член 28 на заявителя.
Агенцията оповестява публично становището си, след като заличи поверителната търговска информация.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 51 — параграф 1
1.   Агенцията съставя и поддържа база данни на Съюза относно ветеринарномедицинските продукти („база данни за продуктите“).
1.   Агенцията съставя и поддържа база данни, обхващащи целия Съюз относно ветеринарномедицинските продукти („база данни за продуктите“).
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 51 — параграф 2 — буква а
а)   ветеринарномедицинските продукти, разрешени на територията на Съюза от Комисията и от компетентните органи, с кратката характеристика на продукта, листовката и списък на обектите, в които се произвежда продуктът;
а)   ветеринарномедицинските продукти, разрешени на територията на Съюза от Комисията и от компетентните органи, с кратката характеристика на продукта, листовката и списък на обектите, в които се произвежда продуктът, както и референтните номера на единното досие в системата за фармакологична бдителност;
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 52 — параграф 2
2.   Титулярите на разрешения за търговия имат пълен достъп до информацията в базата данни за продуктите, свързана с техните разрешения за търговия.
2.   Притежателите на разрешения за търговия имат пълен достъп до информацията в базата данни за продуктите, свързана с техните разрешения за търговия, и ограничен достъп до други продукти.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 52 — параграф 3
3.   Обществеността има достъп до информацията в базата данни за продуктите, свързана със списъка на разрешените ветеринарномедицински продукти, кратката характеристика и листовката на продукта.
3.   Обществеността има достъп до информацията в базата данни за продуктите, свързана със списъка на разрешените ветеринарномедицински продукти, кратката характеристика, листовката на продукта и данните относно околната среда, както и цялата информация относно безопасността.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 54 — параграф 1
1.   Държавите членки събират подходящи и сравними данни за обема на продажбите и за употребата на антимикробни ветеринарномедицински продукти.
1.   Държавите членки събират на равнището на стопанството подходящи сравними и достатъчно подробни данни за обема на продажбите по отношение на тегло и стойност на всеки антимикробен вид и за употребата на антимикробни ветеринарномедицински продукти, включително за третираните видове, диагностицираното заболяване и пътя на въвеждане.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 54 — параграф 2
2.   Държавите членки изпращат данните за обема на продажбите и за употребата на антимикробни ветеринарномедицински продукти на Агенцията. Агенцията анализира данните и публикува годишен доклад.
2.   Държавите членки изпращат данните за обема на продажбите и за употребата на антимикробни ветеринарномедицински продукти на Агенцията. Агенцията сътрудничи с другите европейски агенции за анализа на данните и публикува годишен доклад, който също така следва да включва съответните данни за хуманната употреба на антимикробни средства, както и за текущото състояние на антимикробната резистентност в Съюза и по целесъобразност съставя насоки и препоръки.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 54 — параграф 3 а (нов)
3a.  Държавите членки събират подходящи и сравними данни относно обема на продажбите и употребата на противопаразитни и хормонални ветеринарномедицински продукти и ги предоставят на разположение на Агенцията.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 54 — параграф 4 а (нов)
4a.  Изискванията за предоставяне на данни при приемането на тези актове за изпълнение включват видовете животни, дозата, продължителността и вида на лечението, броя на лекуваните животни и пътя или пътищата на въвеждане. Освен това употребата не по предназначение на антимикробни средства се докладва задължително на националните органи.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 54 — параграф 4 б (нов)
4б.  Употребата на антибиотични средства в питейната вода се ограничава до случаите, в които по-голямата част от животните или цялото стадо са болни. Пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията публикува доклад, който разглежда различните пътища, използвани за въвеждането на антибиотични средства при животни, отглеждани за производство на храни, и по-специално използваните орални пътища чрез фуража и водата и тяхното последващо въздействие върху антимикробната резистентност.
Изменение 167
Предложение за регламент
Раздел 2 а (нов)
Раздел 2a
Внос, паралелен внос и паралелна търговия
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 56 а (нов)
Член 56а
Разрешения за внос
1.  Разрешение за внос се изисква за извършване на следните дейности:
а)  внос на ветеринарномедицински продукти, използвани в контекста на член 8, член 115, параграф 1, буква а), подточка ii), член 116, параграф 1, буква б) и член 116, параграф 3, буква а) от ветеринарен лекар или лице, разполагащо с разрешение да предписва ветеринарномедицински продукти в държавите членки;
б)  паралелен внос на ветеринарномедицински продукти от производител или търговец, който притежава разрешение за дадена държава членка, което е независимо от притежателя на разрешението за търговия. Внесеният ветеринарномедицински продукт и референтният национален медицински продукт имат:
i)  еднакъв качествен и количествен състав на активни вещества и ексципиенти, както и еднаква фармацевтична форма;
ii)  еднакви терапевтични ефекти и са предназначени за едни и същи видове.
Изисква се референтният национален ветеринарномедицински продукт и внесеният паралелно ветеринарномедицински продукт да са хармонизиране в съответствие с член 69 или член 70, или да са получили разрешение в съответствие с членове 46 и 48;
в)  паралелната търговия с ветеринарномедицинските продукти от търговец независимо от притежателя на разрешението за търговия.
2.  Заявленията за издаване на разрешение за тези дейности се представят на националните органи, компетентни да издават разрешения по силата на параграф 1, букви а) и б), и на Агенцията за разрешения по силата на параграф 1, буква в).
Компетентните органи и Агенцията регистрират предоставеното от тях разрешение за паралелен внос или паралелна търговия в базата данни на ветеринарномедицинските продукти, съставена в съответствие с член 51.
3.  Паралелно внесеният или паралелно търгуван ветеринарномедицински продукт се пуска на пазара в опаковка и с етикетиране на езика (езиците), определен(и) от всяка държава членка на вноса или на търгуването.
4.  Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член не се изисква разрешение в следните случаи:
a)  внос на ветеринарномедицински продукти от ветеринарен лекар, който е доставчик на услуги по смисъла на разпоредбите на член 114;
б)  транспорт от стопанин на домашен любимец на ветеринарномедицински продукти, необходими за лечението на домашния любимец, с изключение на имунологичните продукти и при ограничение от три месеца на лечение.
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 56 б (нов)
Член 56б
Заявления за разрешение на внос
1.  Заявлението за разрешение на внос, посочено в член 56а, параграф 1, буква а), се подава до компетентния орган на държавата членка на вносителя.
Разрешенията се издават само за една операция.
Всяка промяна на информацията, представена за целите на получаването на разрешение, се съобщава на компетентния орган, който изменя съответно първоначалното разрешение, ако е необходимо.
Заявлението за разрешение за внос съдържа най-малко следната информация:
a)  наименованието на ветеринарномедицинския продукт, дозировката му, фармацевтичната му форма и терапевтичните му показания;
б)  държавата членка на произход и данни относно разрешението за търговия;
в)  данни относно търговеца, на когото е възложена продажбата на продукта;
г)  внесените количества.
2.  Заявлението за разрешение на внос, посочено в член 56а, параграф 1, буква б), се подава до компетентния орган на държавата членка на вносителя.
Посочените разрешения се предоставят за период от пет години.
Всяка промяна на информацията, представена за целите на получаването на разрешение, се съобщава на компетентния орган, който изменя съответно първоначалното разрешение, ако е необходимо.
Паралелно заявление за разрешение за внос съдържа най-малко следната информация:
a)  наименование на ветеринарномедицинския продукт, концентрацията и фармацевтичната му форма;
б)  данни относно внесения ветеринарномедицински продукт и относно разрешения ветеринарномедицински продукт в държавата членка на вноса, като и данни относно естеството на преетикетирането;
в)  име или наименование на дружеството на заявителя;
г)  име или наименование на дружеството, или лого на притежателя на разрешението за търговия, или номер на разрешението за търговия на референтния продукт и на внесения продукт;
д)  данни относно мястото на производство, където ветеринарномедицинските продукти трябва да бъдат преетикетирани;
е)  име на квалифицираното лице, отговарящо за фармакологичната бдителност;
ж)  декларация, съгласно която заявителят е независим от притежателя на разрешението за търговия.
3.  Заявлението за разрешение на внос, посочено в член 56а, параграф 1, буква в), се подава до Агенцията.
Посочените разрешения се предоставят за период от пет години.
Всяка промяна на информацията, представена за целите на получаването на разрешение, се съобщава на Агенцията, която изменя съответно първоначалното разрешение, ако е необходимо.
Заявлението съдържа информация относно:
a)  името или наименованието на дружеството на заявителя, на производителя, участващ в преетикетирането, и на паралелния разпространител;
б)  име на квалифицираното лице, отговарящо за фармакологичната бдителност;
в)  държавата членка на произход и на местоназначение.
4.  Компетентният орган или Агенцията могат временно или окончателно да отнемат разрешенията за паралелен внос или паралелна търговия, в случай че разпоредбите на член 56а и на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член не се изпълняват или че продуктът представлява риск за здравето на хората, на животните или за околната среда.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 57 а (нов)
Член 57a
Последващо преобразуване в разрешение за търговия по централизираната процедура
1.  След приключването на децентрализираната процедура, предвидена в член 46, процедурата за взаимно признаване, посочена в член 48, или процедурата за хармонизиране на разрешенията за търговия, посочени в член 69, притежателите на разрешения за търговия могат да подават заявление за преобразуване на съществуващото разрешение за търговия за ветеринарномедицинския продукт в разрешение за търговия по централизираната процедура, предоставяно от Комисията и валидно за цялата територия на Съюза.
2.  Заявлението за преобразуване в разрешение за търговия по централизираната процедура се подава до Агенцията и включва следното:
а)  списък на всички решения за предоставяне на разрешения за търговия със съответния ветеринарномедицински продукт;
б)  списък на промените, внесени след предоставянето на първото разрешение за търговия в Съюза;
в)  обобщен доклад за данните относно фармакологичната бдителност.
3.  В 30-дневен срок от получаване на документите, посочени в параграф 2, Комисията изготвя проект на решение за предоставяне на разрешение за търговия в Съюза в съответствие с доклада за оценка, посочен в член 46, параграф 3, член 48, параграф 4 и член 69, параграф 3, или когато е целесъобразно, в съответствие с актуализирания доклад за оценка, кратка характеристика на продукта, етикет и листовка.
4.  Чрез актове за изпълнение Комисията взема окончателно решение за предоставяне на разрешението за търговия по централизираната процедура.
Настоящият член се прилага само по отношение на ветеринарномедицински продукти, които са получили разрешение по процедура за взаимно признаване, децентрализирана процедура или процедура за хармонизиране на разрешенията за търговия преди датата на прилагане на настоящия регламент.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 64 — параграф 1
1.   Ако заявлението за промяна отговаря на изискванията, установени в член 61, компетентният орган, Агенцията или компетентният орган, определен в съответствие с член 63, параграф 3, потвърждават получаването на пълно заявление.
1.   Ако заявлението за промяна отговаря на изискванията, установени в член 61, компетентният орган, Агенцията или компетентният орган, определен в съответствие с член 63, параграф 3, потвърждават получаването на пълно заявление след 15 дни.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 68
Подготвителен етап за хармонизация
Подготвителен етап за хармонизация
-1a.  Притежателят на единно разрешение за търговия или група от притежатели на единно разрешение за търговия могат, в съответствие с член 69, да поискат хармонизирането на различните национални разрешения за търговия, издадени за конкретен ветеринарномедицински продукт.
—  1б. За конкретен ветеринарномедицински продукт, за който са издадени национални разрешения за търговия в различни държави членки, се подготвя хармонизирана кратка характеристика на продукта. Координационната група изготвя подробни процедурни правила за хармонизация.
-1в. Националните разрешения за търговия могат да бъдат хармонизирани с разрешенията за търговия, предоставени по децентрализираната процедура и/или по процедурата за взаимно признаване, ако се отнасят за един и същ продукт или за сходни по същество продукти.
1.   В съответствие с процедурата, предвидена в член 69, се изготвя хармонизирана кратка характеристика на продуктите за ветеринарномедицински продукти, различни от хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, които имат еднакъв качествен и количествен състав на активните вещества и еднаква фармацевтична форма и за които са предоставени национални разрешения за търговия в различни държави членки преди 1 януари 2004 г. („сходни продукти“).
1.   В съответствие с процедурата, предвидена в член 69, се изготвят хармонизирани условия на употреба, установени в член 69, параграф 4 за групи от сходни по същество ветеринарномедицински продукти, различни от хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, които имат еднакъв качествен и количествен състав на активните вещества и еднаква фармацевтична форма и които са се доказали като биологични еквиваленти (сходни по същество продукти) и за които са предоставени национални разрешения за търговия в различни държави членки преди влизането в сила на настоящия регламент.
2.   За целите на определянето на качествения и количествения състав на активните вещества различните соли, естери, етери, изомери, смеси от изомери, комплекси или производни на дадено активно вещество се считат за същото активно вещество, освен ако не се различават съществено по отношение на характеристиките за безопасност или ефикасност.
2.   За целите на определянето на качествения и количествения състав на активните вещества различните соли, естери, етери, изомери, смеси от изомери, комплекси или производни на дадено активно вещество се считат за същото активно вещество, освен ако не се различават съществено по отношение на характеристиките за безопасност или ефикасност.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 69
Процедура за хармонизиране на кратките характеристики на продуктите
Процедура за хармонизиране на кратките характеристики на продуктите
1.   До [12 месеца от датата на прилагане на настоящия регламент датата трябва да се въведе от Службата за публикации] компетентните органи предоставят на координационната група списъци на всички продукти, за които са предоставени национални разрешения за търговия преди 1 януари 2004 г.
1.   До [12 месеца от датата на прилагане на настоящия регламентдатата трябва да се въведе от Службата за публикации] компетентните органи предоставят на координационната група списъци на всички продукти, за които са предоставени национални разрешения за търговия.
2.   Координационната група съставя групи от сходни продукти. За всяка група от сходни продукти координационната група определя един от своите членове за докладчик.
2.   Координационната група съставя групи от сходни по същество продукти, установени в член 68, параграф 4, буква б). За всяка от тези групи от сходни по същество продукти координационната група определя един от своите членове за докладчик.
3.   В срок от 120 дни от определянето му докладчикът представя на координационната група доклад относно евентуалното хармонизиране на кратките характеристики на сходните ветеринарномедицински продукти в групата и предлага хармонизирана кратка характеристика на продуктите.
3.   В срок от 120 дни от определянето му докладчикът представя на координационната група доклад, който предлага хармонизиране на условията за употреба на групата от сходни по същество ветеринарномедицински продукти или на разрешението за търговия за конкретен ветеринарномедицински продукти.
4.   Хармонизираните кратки характеристики на продуктите съдържат информация за всички посочени по-долу елементи:
4.   Хармонизираните условия за употреба включват най-малко следните елементи:
а)   всички биологични видове, посочени в предоставените от държавите членки разрешения за търговия със сходните продукти в групата;
а)   всички биологични видове, посочени в предоставените от държавите членки разрешения за търговия със сходните по същество продукти в групата;
б)   всички терапевтични показания, посочени в предоставените от държавите членки разрешения за търговия със сходните продукти в групата;
б)   всички терапевтични показания и дозировката, посочени в предоставените от държавите членки разрешения за търговия със сходните по същество продукти в групата;
в)   най-краткия карентен срок от карентните срокове, посочени в кратките характеристики на продуктите.
в)   карентен срок, който гарантира подходяща защита на потребителите;
вa)  специални предпазни мерки по отношение на въздействието върху околната среда.
4a.  Освен условията за употреба, могат да бъдат хармонизирани други елементи от кратката характеристика на продукта, както и набор от данни относно качеството.
5.   След представянето на доклада координационната група взема решение с мнозинство от гласовете на членовете, представени на заседанието. Докладчикът вписва съгласието, приключва процедурата и надлежно уведомява държавите членки и титулярите на разрешенията за търговия.
5.   След представянето на доклада координационната група взема решение с мнозинство от гласовете на членовете, представени на заседанието. Докладчикът вписва съгласието, приключва процедурата и надлежно уведомява държавите членки и притежателите на разрешенията за търговия.
6.   При положително становище за приемане на хармонизирана кратка характеристика на продуктите в 30-дневен срок, след като получи уведомление от докладчика за постигнатото съгласие, всяка държава членка изменя разрешението за търговия в съответствие с постигнатото съгласие.
6.   При положително становище за приемане на хармонизация на условията за употреба, всяка държава членка изменя разрешението или разрешенията за търговия на продукти на своя територия, така че елементите, посочени в параграф 4, когато вече се намират в кратките характеристики на продуктите, принадлежащи към групата, да са в съответствие с постигнатото съгласие в 30-дневен срок, след като получи уведомление от докладчика за постигнатото съгласие. След като становището в подкрепа на приемането на хармонизирани условия на употреба е предоставено, разрешенията за търговия на конкретен продукт могат да се разглеждат като разрешения за търговия по процедура за взаимно признаване, предоставени в съответствие с настоящия регламент.
7.   При отрицателно становище се прилага процедурата по член 49.
7.   При отрицателно становище се прилага процедурата по член 49.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 70
Хармонизиране на кратките характеристики на продуктите след повторна оценка
Хармонизиране на кратките характеристики на продуктите след повторна оценка
1.   Чрез дерогация от член 69 комитетът може да препоръча на Комисията групи от сходни ветеринарномедицински продукти, за които е необходимо да се направи повторна научна оценка, преди да бъде изготвена хармонизирана кратка характеристика на продуктите.
1.   Чрез дерогация от член 69 и когато хармонизацията на условията за употреба на група продукти засягат интересите на общественото здраве или здравето на животните, комитетът може да препоръча на Комисията групи от сходни ветеринарномедицински продукти, за които е необходимо да се направи повторна научна оценка, преди да бъдат изготвени хармонизирани условия на употреба.
1a.  За целите на хармонизацията по настоящия член за сходни ветеринарномедицински продукти се считат продукти, които в своята цялост не са биоеквивалентни, както и продукти, различни от хомеопатични ветеринарномедицински продукти, които имат същото активно вещество или вещества и същата фармацевтична форма или асортимент от ветеринарномедицински продукти, принадлежащи към същия терапевтичен клас.
2.   Чрез актове за изпълнение Комисията приема решения за групите продукти, за които е необходимо да се направи повторна оценка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 145, параграф 2.
2.   Чрез актове за изпълнение Комисията приема решения за групите сходни продукти, за които е необходимо да се направи повторна оценка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 145, параграф 2.
3.   Чрез дерогация от член 69 преди да бъде изготвена хармонизирана кратка характеристика на продуктите, се прави повторна оценка на ветеринарномедицински продукти, за които е предоставено разрешение преди 20 юли 2000 г., и на ветеринарномедицински продукти, за които е предоставено разрешение след тази дата, но за които в хода на оценката на риска за околната среда е установено, че може да бъдат вредни за околната среда.
3.   Чрез дерогация от член 69 ветеринарномедицински продукт, за който не е направена оценка на риска за околната среда в съюза се оценява в съответствие с приложение ІІ, преди да са изготвени хармонизираните условия за употреба. За тази цел, притежателите на разрешение за търговия актуализират подобаващо посочената в член 7, параграф 1, буква б) документация.
3a.  Чрез дерогация от член 69, за антимикробните ветеринарномедицински продукти се извършва повторна оценка пет години след влизането в сила на настоящия регламент.
4.   За целите на параграфи 1 и 3 се прилага процедурата за позоваване на интереса на Съюза в съответствие с членове 84 и 87.
4.   За целите на параграфи 1, 3 и се прилага процедурата за позоваване на интереса на Съюза в съответствие с членове 84 и 87.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 71
Участие на титуляря на разрешението за търговия
Участие на притежателя на разрешението за търговия
По искане на координационната група или на Агенцията титулярите на разрешения за търговия с продукти, включени в група от сходни продукти, за които се предвижда хармонизиране на кратките характеристики на продуктите, предоставят информация за съответните продукти.
По искане на координационната група или на Агенцията притежателите на разрешения за търговия с продукти, включени в група продукти, за които се предвижда хармонизиране на кратките характеристики на продуктите или притежателите на конкретен продукт, за който се предвижда хармонизиране на разрешенията за търговия, предоставят информация за съответните продукти.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 72 — параграф 1
1.   Титулярите на разрешения за търговия въвеждат и поддържат система за събиране на информация относно рисковете за здравето на животните, общественото здраве и околната среда, свързани с ветеринарномедицинските продукти, която да им дава възможност да изпълняват задълженията си с оглед на фармакологичната бдителност, посочени в членове 73, 76 и 77 („система за фармакологична бдителност“).
1.   Притежателите на разрешения за търговия гарантират, че съотношението между риска и ползата от разрешените ветеринарномедицински продукти се оценява непрекъснато, и че притежателите на разрешения за търговия вземат подходящи мерки, за да гарантират, че посоченото съотношение остава благоприятно за разрешените ветеринарномедицински продукти. За тази цел притежателите на разрешения за търговия въвеждат и поддържат система за събиране, проучване, оценка и оповестяване на информация относно нежелани събития за здравето на животните, общественото здраве и околната среда, свързани с ветеринарномедицинските продукти. Системата служи за координация на необходимите мерки за изпълнение на задълженията с оглед на фармакологичната бдителност, посочени в членове 73, 76 и 77 („система за фармакологична бдителност“).
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 72 — параграф 2
2.   Компетентните органи и Агенцията упражняват надзор върху системите за фармакологична бдителност на титулярите на разрешения за търговия.
2.   Компетентните органи и Агенцията упражняват надзор върху системите за фармакологична бдителност на притежателите на разрешения за търговия и не са в положение на конфликт на интереси по отношение на притежателя на разрешението за търговия.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 73 — параграф 1
1.   Държавите членки, Комисията, Агенцията и титулярите на разрешения за търговия си сътрудничат при създаването и поддържането на система за наблюдение на безопасността на разрешените ветеринарномедицински продукти, която да им дава възможност да изпълняват задължения си, посочени в членове 77 и 79 („система за фармакологична бдителност на Съюза“).
1.   Държавите членки, Комисията и Агенцията си сътрудничат при създаването, свързването в мрежа и по-нататъшното развитие на техните системи за наблюдение на безопасността, ефикасността и качеството на разрешените ветеринарномедицински продукти, с цел да изпълняват задължения си, посочени в член 79. Притежателите на разрешения за търговия създават и поддържат система за наблюдение на безопасността, ефикасността и качеството на техните продукти, която да им дава възможност да изпълняват задължения си, посочени в членове 77 и 78.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 73 — параграф 2
2.   Компетентните органи, Агенцията и титулярите на разрешения за търговия осигуряват различни начини, чрез които здравните специалисти и стопаните на животни да им съобщават за следните събития, независимо дали се счита, че между събитието и продукта има връзка, или не („нежелани събития“):
2.   Компетентните органи, Агенцията и притежателите на разрешения за търговия осигуряват различни начини, чрез които здравните специалисти, стопаните на животни, органите в областта на околната среда на държавите членки и други заинтересовани лица да им съобщават за следните събития, независимо дали се счита, че между събитието и продукта има връзка, или не („нежелани събития“):
а)   всяка вредна и непредвидена реакция на животно към ветеринарномедицински продукт или лекарствен продукт за хуманна употреба;
a)   всяка вредна и непредвидена реакция на животно към ветеринарномедицински продукт или лекарствен продукт за хуманна употреба, независимо дали събитието се счита за свързано с продукта и дали продуктът е бил приложен в съответствие с кратката му характеристика;
б)   всяка констатирана липса на ефикасност на даден ветеринарномедицински продукт след прилагането му на животно в съответствие с кратката характеристика на продукта;
б)   всяка констатирана липса на ефикасност на даден ветеринарномедицински продукт, в това число потенциални признаци на антимикробна устойчивост, след прилагането му върху животно;
в)   всякакви екологични инциденти, наблюдавани след прилагането на ветеринарномедицински продукт върху животно;
в)   всяко нежелано или непредвидено въздействие върху околната среда (включително върху подпочвените и повърхностните води) след прилагането на ветеринарномедицински продукт върху животно;
г)   всички нарушения на карентния срок след прилагането на животно на ветеринарномедицински продукт или лекарствен продукт за хуманна употреба;
г)   всички нарушения на карентния срок след прилагането на животно на ветеринарномедицински продукт;
д)   всяка вредна реакция при хора към ветеринарномедицински продукт;
д)   всяка вредна реакция при хора към ветеринарномедицински продукт;
е)   всички случаи, при които в продукцията от животно, отглеждано за производство на храни, е установено наличие на активно вещество, превишаващо стойностите на остатъчни количества, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.
е)   всички случаи, при които в продукцията от животно, отглеждано за производство на храни, е установено наличие на активно вещество, превишаващо стойностите на остатъчни количества, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009;
жa)  всяко предполагаемо непредвидено предаване на инфекциозни агенти чрез ветеринарномедицински продукти.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 73 — параграф 2 а (нов)
2a.  В допълнение към събитията, предвидени в параграф 2, компетентните органи и Агенцията осигуряват различни начини, чрез които здравните специалисти и стопаните на животни да им съобщават за всяка реакция при животно към лекарствен продукт за хуманна употреба.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 73 а (нов)
Член 73a
Не по-късно от 6 месеца преди датата на прилагане на настоящия регламент Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно осъществимостта на система за преглед въз връзка с веществата (монографии) и други възможни алтернативи за оценката на риска за околната среда при ветеринарномедицинските продукти, придружавани от законодателно предложение, ако това е целесъобразно.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 74 — параграф 1
1.   Агенцията създава и поддържа база данни на Съюза относно фармакологичната бдителност по отношение на ветеринарномедицинските продукти („база данни за фармакологична бдителност“).
1.   Агенцията създава и поддържа база данни на Съюза относно фармакологичната бдителност по отношение на ветеринарномедицинските продукти („база данни за фармакологична бдителност“), свързана с базата данни за медицинските продукти. Базата данни на Съюза относно ветеринарномедицинските продукти е единна точка за приемане на съобщения за нежелани събития от притежателите на разрешения за търговия. Поддържането на базата данни включва електронно архивиране на оригиналните доклади, свързаните с тях последващи доклади, както и непрекъсната проверка на качеството на данните.
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 74 — параграф 2
2.   Агенцията изготвя в сътрудничество с държавите членки и с Комисията функционалните спецификации на базата данни за фармакологична бдителност.
2.   Агенцията изготвя, след консултации с държавите членки, Комисията и заинтересованите страни, функционалните спецификации на базата данни за фармакологична бдителност. Те включват данни от наблюдението на околната среда, чрез които се докладват нежеланите ефекти върху нецелеви видове в екосистемата, и разширяват източниците на входящи данни в системата за фармакологична бдителност, за да включват забележките и наблюдението на специалисти, които не са непременно ветеринарни лекари.
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 74 — параграф 3
3.   Агенцията взема мерки информацията, която се съобщава в базата данни за фармакологична бдителност, да се въвежда в системата и да е достъпна в съответствие с член 75.
3.   Агенцията взема мерки информацията, която се съобщава в базата данни за фармакологична бдителност, да се въвежда в системата и да е обществено достъпна в съответствие с член 75.
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 74 — параграф 3 а (нов)
3a.  Агенцията гарантира, че е осигурено предаването на данни между нейната база данни относно фармакологичната бдителност и националните бази данни относно фармакологичната бдителност на отделните държави членки.
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 75 — параграф 3 — буква а
а)   брой на съобщените нежелани събития през годината с разбивка по продукти, видове животни и вид на нежеланото събитие;
a)   брой на съобщените нежелани събития през годината с разбивка по вид продукти и активни вещества, видове животни и вид на нежеланото събитие;
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 75 — параграф 3 — буква б a (нова)
бa)  информация за честотата на нежеланите събития.
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 75 — параграф 3 а (нов)
3a.  Здравните специалисти имат достъп до базата данни относно фармакологичната бдителност по отношение на ветеринарномедицинските продукти по отношение на следната информация:
a)  брой на съобщените нежелани събития през годината с разбивка по продукти, видове животни и вид на нежеланото събитие;
б)  предходните декларации по отношение на същия продукт и броя на случаите за всеки вид, възникнали през последните шест месеца;
в)  информация относно резултатите от системата за откриване на сигнали за ветеринарномедицински продукти и групите продукти.
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 76 — параграф 1
1.   Компетентните органи вписват в базата данни за фармакологична бдителност всички нежелани събития, съобщени от здравни специалисти и стопани на животни и настъпили на територията на съответната държава членка, в 30-дневен срок от получаването на съобщение за нежелано събитие.
1.   Компетентните органи вписват и оценяват всички нежелани събития, за които са осведомени съгласно член 73 и които са настъпили на територията на съответната държава членка, и ги въвеждат навременно, но не по-късно от 15 дни след получаване на информацията в базата данни относно фармакологичната бдителност. Компетентните органи вписват всяко сериозно нежелано събитие при животни, вредните реакции при хора към ветеринарномедицински продукт или екологичен инцидент, наблюдавани след прилагането на ветеринарномедицински продукт върху животно, в 15-дневен срок от получаването на такова съобщение за нежелано събитие.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 76 — параграф 2
2.   Титулярите на разрешения за търговия вписват в базата данни за фармакологична бдителност всички нежелани събития, съобщени от здравни специалисти и стопани на животни и настъпили на територията на Съюза или в трета държава, които са свързани с техен разрешен ветеринарномедицински продукт, в 30-дневен срок от получаването на съобщение за нежелано събитие.
2.   Притежателите на разрешения за търговия вписват и оценяват в базата данни за фармакологична бдителност всички нежелани събития, съобщени от здравни специалисти и стопани на животни и настъпили на територията на Съюза или в трета държава, които са свързани с техен разрешен ветеринарномедицински продукт. Сериозните нежелани събития при животни, вредните реакции при хора към ветеринарномедицински продукт и екологичните инциденти, наблюдавани след прилагането на ветеринарномедицински продукт върху животно, се съобщават в 15-дневен срок от получаването на такова съобщение за нежелано събитие. По-малко сериозни нежелани събития, свързани с употребата на ветеринарномедицински продукти се докладват не по-късно от 42 дни след получаване на информацията. За нежелани събития, наблюдавани при клинични изпитвания, се прилагат различни изисквания, съгласно специалните разпоредби на насоките за добри клинични практики в областта на клиничните изпитвания.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 76 — параграф 3
3.   По собствена инициатива или по искане на Агенцията компетентните органи може да изискат от титуляря на разрешението за търговия да събира специални данни относно фармакологичната бдителност, по-специално относно употребата на ветеринарномедицински продукт при конкретен вид животни, с оглед на общественото здраве, здравеопазването на животните, безопасността на лицата, прилагащи продукта, и защитата на околната среда. Компетентният орган подробно посочва причините за искането и уведомява за това останалите компетентни органи и Агенцията.
3.   По собствена инициатива или по искане на Агенцията компетентните органи могат да изискат от притежателя на разрешението за търговия да предоставя специални данни относно фармакологичната бдителност, като информация относно текущи оценки на съотношението между риска и ползите относно употребата на ветеринарномедицински продукт при конкретен вид животни, с оглед на общественото здраве, здравеопазването на животните, безопасността на лицата, прилагащи продукта, или защитата на околната среда. Компетентният орган подробно посочва причините за искането и уведомява за това останалите компетентни органи и Агенцията.
Притежателите на разрешения за търговия трябва да изпълнят това искане в рамките на подходящ срок, определен от компетентния орган.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 77 — параграф 1
1.   Титулярят на разрешението за търговия отговаря за фармакологичната бдителност по отношение на продуктите, за които има разрешение за търговия.
1.   Притежателят на разрешението за търговия отговаря за фармакологичната бдителност по отношение на продуктите, за които има разрешение за търговия, и предприема всички подходящи мерки, за да насърчи здравните специалисти и стопаните на животни да съобщават за нежелани събития.
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 77 — параграф 2
2.   Когато титулярят на разрешението за търговия е възложил задачи по отношение на фармакологичната бдителност на трета страна, съответните договорености подробно се описват в основната документация в системата за фармакологична бдителност.
2.   Когато притежателят на разрешението за търговия е възложил задачи по отношение на фармакологичната бдителност на трета страна (изпълнител), отговорностите на двете страни се определят ясно в договор и в основната документация в системата за фармакологична бдителност.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 77 — параграф 2 а (нов)
2a.  Притежателят на разрешението за търговия трябва редовно да проверява дали изпълнителят извършва дейността в съответствие с договорните изисквания.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 77 — параграф 3
3.   Титулярят на разрешението за търговия има постоянно на разположение едно или няколко лица с подходяща квалификация, отговарящи за фармакологичната бдителност. Тези лица живеят и работят на територията на Съюза. Титулярят на разрешението за търговия определя едно-единствено квалифицирано лице за всяка основна документация в системата за фармакологична бдителност.
3.   Притежателят на разрешението за търговия има постоянно на разположение едно лице с подходяща квалификация, отговарящо за фармакологичната бдителност. Това лице живее и работи на територията на Съюза. Квалифицираното лице, отговарящо за фармакологичната бдителност, може да делегира определени сфери на дейност на друг подходящо обучен персонал, но остава отговорно за системата за фармакологична бдителност на притежателя на разрешението за търговия, както и за профилите на безопасност на ветеринарномедицинските му продукти.
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 77 — параграф 4
4.   Когато посочените в член 78 задачите на квалифицирано лице, отговарящо за фармакологичната бдителност, са възложени на трета страна, съответните договорености подробно се описват в договора.
4.   Когато посочените в член 78 задачите на квалифицирано лице, отговарящо за фармакологичната бдителност, са възложени на трета страна, съответните договорености изрично се описват в договор.
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 77 — параграф 6
6.   Титулярят на разрешението за търговия не предоставя информация на обществеността относно нежелани събития, свързани с ветеринарномедицинския продукт, без предварително да уведоми за това компетентния орган, органите, предоставили разрешението за търговия, или Агенцията, ако разрешението за търговия е предоставено по централизираната процедура.
6.   Притежателят на разрешението за търговия не предоставя информация на обществеността относно нежелани събития и евентуални опасения във връзка с фармакологичната бдителност, свързани с ветеринарномедицинския продукт, без предварително да изпрати копие на това съобщение на компетентния орган, органите, предоставили разрешението за търговия, или Агенцията, ако разрешението за търговия е предоставено по централизираната процедура.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 77 а (нов)
Член 77а
Постоянно единно досие
Организирането на дейностите по фармакологична бдителност, извършвани от притежателите на разрешения за търговия, се описва в постоянно единно досие, за което се предоставя разрешение от страна на държавите членки. Единните процедури за оценка на посочените разрешения се определят от държавите членки и произтичащите от това решения се признават в целия Съюз.
Компетентният орган издава решение относно посоченото разрешение в срок от 90 дни, считано от получаването на пълното заявление.
Постоянното единно досие се изпраща на компетентния орган на държавата членка, в която квалифицираното лице, определено от притежателя на разрешението, осъществява действията, описани в посоченото досие. Съответният компетентен орган нотифицира решението си на притежателя на разрешението и го регистрира в базата данни на Съюза относно ветеринарномедицинските продукти заедно с копие на съответното постоянно единно досие.
Притежателят на разрешението също така представя на компетентния орган всяка промяна по същество, извършена в неговото постоянно единно досие.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 78
Квалифицирано лице, отговарящо за фармакологичната бдителност
Квалифицирано лице, отговарящо за фармакологичната бдителност
Посочените в член 77, параграф 3 квалифицираните лица, отговарящи за фармакологичната бдителност, изпълняват следните задачи:
Посочените в член 77, параграф 3 квалифицирани лица, отговарящи за фармакологичната бдителност, гарантират изпълнението на следните задачи:
а)  изготвят и поддържат подробно описание на системата за фармакологична бдителност, използвана от титуляря на разрешението за търговия по отношение на ветеринарномедицинския продукт, за който е предоставено разрешението („основна документация в системата за фармакологична бдителност“), за всички продукти, за които отговарят;
а)  изготвят и поддържат подробно описание на системата за фармакологична бдителност, използвана от притежателя на разрешението за търговия („основна документация в системата за фармакологична бдителност“), за всички продукти, за които отговарят;
б)  дават референтни номера на основната документация в системата за фармакологична бдителност и съобщават референтния номер на основната документация за фармакологична бдителност за всеки продукт в базата данни за продуктите;
б)  дават референтни номера на основната документация в системата за фармакологична бдителност и съобщават съответния референтен номер в базата данни за всеки продуктите за всеки продукт;
в)  уведомяват компетентните органи и Агенцията за мястото на дейност на квалифицираното лице и за мястото на територията на Съюза, където е достъпна основната документация в системата за фармакологична бдителност;
в)  уведомяват компетентните органи и Агенцията за мястото на дейност на квалифицираното лице и за мястото на територията на Съюза, където е достъпна основната документация в системата за фармакологична бдителност;
г)  създават и поддържат система, чрез която се гарантира, че всички нежелани събития, съобщени на титуляря на разрешението за търговия, се събират и записват, така че информацията да бъде достъпна в поне един пункт на територията на Съюза;
г)  създават и поддържат система, чрез която се гарантира, че всички нежелани събития, в т.ч. свързаните с нецелеви видове и с околната среда, съобщени на притежателя на разрешението за търговия, се събират и записват, така че информацията да бъде достъпна в поне един пункт на територията на Съюза;
д)  изготвят съобщенията за нежелани събития, посочени в член 76;
д)  изготвят съобщенията за нежелани събития, посочени в член 76;
е)  гарантират, че събраните съобщения за нежелани събития се вписват в базата данни за фармакологична бдителност;
е)  гарантират, че събраните съобщения за нежелани събития се вписват в базата данни за фармакологична бдителност;
ж)  обезпечават изчерпателен и експедитивен отговор на всяко искане от страна на компетентните органи или на Агенцията за допълнителна информация, необходима за оценката на съотношението между ползата и риска от даден ветеринарномедицински продукт, включително информация за обема на продажбите или за броя на рецептите, издадени за съответния ветеринарномедицински продукт;
ж)  осигуряват изчерпателен и експедитивен отговор на всяко искане от страна на компетентните органи или на Агенцията за допълнителна информация, необходима за оценката на съотношението между ползата и риска от даден ветеринарномедицински продукт, включително информация за обема на продажбите или за броя на рецептите, издадени за съответния ветеринарномедицински продукт;
з)  предоставят на компетентните органи или на Агенцията всяка друга информация, която е от значение за установяването на промяна в съотношението между ползата и риска от даден ветеринарномедицински продукт, в това число целесъобразна информация относно изследвания за наблюдение след пускането на пазара;
з)  предоставят на компетентните органи или на Агенцията всяка друга информация, която е от значение за установяването на промяна в съотношението между ползата и риска от даден ветеринарномедицински продукт, в това число целесъобразна информация относно изследвания за наблюдение след пускането на пазара;
и)  оценяват цялата информация с помощта на системата за фармакологична бдителност, като разглеждат възможности за свеждане до минимум и за предотвратяване на риска и при необходимост предприемат целесъобразни мерки;
и)  оценяват цялата информация с помощта на системата за фармакологична бдителност, като разглеждат възможности за свеждане до минимум и за предотвратяване на риска и при необходимост предприемат целесъобразни мерки;
й)  упражняват надзор на системата за фармакологична бдителност и при необходимост вземат мерки за изготвяне и осъществяване на подходящ план за действие за отстраняване на установените слабости;
й)  упражняват надзор на системата за фармакологична бдителност и при необходимост вземат мерки за изготвяне и осъществяване на подходящ план за действие за отстраняване на установените слабости;
к)  осигуряват непрекъснато обучение на всички служители, участващи в извършването на дейностите по фармакологична бдителност;
к)  осигуряват непрекъснато текущо обучение на всички служители, участващи в извършването на дейностите по фармакологична бдителност, съобразено с техните задължения; курсовете за обучение се документират и се извършва преглед на тяхната ефективност;
л)  съобщават на компетентните органи и на Агенцията за всяка регулаторна мярка, предприета в трета държава въз основа на данни относно фармакологичната бдителност, в 15-дневен срок от получаването на такава информация.
л)  съобщават на компетентните органи и на Агенцията за всяка регулаторна мярка, предприета в друга държава членка или в трета държава въз основа на данни относно фармакологичната бдителност, в 15-дневен срок от получаването на такава информация;
ла)  по отношение на всеки продукт извършват годишен преглед на рисковете и ползите, като вземат предвид всички данни във връзка с фармакологичната бдителност, които са налични за засегнатия продукт, включително мониторинг на сигналите в областта на фармакологичната бдителност. Прегледът се документира от притежателя на разрешението за търговия, а резултатът се регистрира в базата данни за фармакологичната бдителност. Притежателят на разрешението за търговия представя документите, удостоверяващи резултата от прегледа, при поискване от националния компетентен орган или по време на инспекция, която се извършва в съответствие с член 128;
лб)   от притежателя на разрешението се изисква да гарантира, че квалифицираното лице, отговарящо за фармакологичната бдителност, е упълномощено да поддържа и доразвива системата за фармакологична бдителност, както и да гарантира спазването на изискванията.
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 79 — параграф 1
1.  Компетентните органи оценяват всички нежелани събития, съобщени от здравни специалисти и от стопани на животни, вземат мерки за управление на рисковете и при необходимост предприемат мерките, предвидени в членове 130—135, по отношение на разрешенията за търговия.
1.  Компетентните органи оценяват всички нежелани събития, които са им съобщени от притежатели на разрешения за търговия, от здравни специалисти и от стопани на животни, вземат мерки за управление на рисковете и при необходимост предприемат мерките, предвидени в членове 130 — 135, по отношение на разрешенията за търговия.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 79 — параграф 4
4.  Компетентните органи и Агенцията своевременно предоставят на обществеността, на ветеринарните лекари и на други здравни специалисти цялата съществена информация за нежелани събития, свързани с употребата на ветеринарномедицински продукт, по електронен път или чрез други общественодостъпни средства за комуникация.
4.  Компетентните органи и Агенцията своевременно правят обществено достояние цялата съществена информация за нежелани събития, свързани с употребата на ветеринарномедицински продукт, по електронен път или чрез други общественодостъпни средства за комуникация. Компетентните органи и Агенцията гарантират, че ветеринарните лекари получават обратна информация за докладваните нежелани събития и редовна обратна информация за всички докладвани нежелани реакции.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 80 — параграф 1
1.  Компетентен орган може да делегира всяка от възложените му задачи, посочени в член 79, на компетентен орган в друга държава членка, при условие че получи писменото му съгласие.
1.  Компетентен орган може да делегира всяка от възложените му задачи, посочени в член 79, на компетентен публичен орган в друга държава членка, при условие че получи писменото му съгласие.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 81
Процедура за обработване на сигнали
Процедура за обработване на сигнали
1.  Компетентните органи и Агенцията си сътрудничат за мониторинг на данните в базата данни за фармакологична бдителност с цел да се установи дали са настъпили промени в съотношението между ползата и риска от ветеринарномедицинските продукти и за откриване на рискове за здравето на животните, общественото здраве и опазването на околната среда („процедура за обработване на сигнали“).
1.   Притежателите на разрешения за търговия, компетентните органи, другите засегнати органи и Агенцията си сътрудничат за мониторинг на данните в базата данни за фармакологична бдителност с цел да се установи дали са настъпили промени в съотношението между ползата и риска от ветеринарномедицинските продукти и за откриване на рискове за здравето на животните, общественото здраве и опазването на околната среда („процедура за обработване на сигнали“).
2.  Компетентните органи и Агенцията определят групи от ветеринарномедицински продукти, за които процедурите за обработване на сигнали може да се обединят с цел откриване на рискове за здравето на животните, общественото здраве и опазването на околната среда.
2.  Компетентните органи и Агенцията определят групи от ветеринарномедицински продукти, за които процедурите за обработване на сигнали може да се обединят с цел откриване на рискове за здравето на животните, общественото здраве и опазването на околната среда.
3.  Агенцията и координационната група се споразумяват за разпределение на работата по наблюдение на данните относно групите ветеринарномедицински продукти, регистрирани в базата данни за фармакологична бдителност. За наблюдението на всяка група ветеринарномедицински продукти се определя отговорен орган („водещ орган“), чиито функции се изпълняват от компетентен орган или от Агенцията.
3.  Агенцията и групата за ветеринарна фармакологична бдителност се споразумяват за разпределение на работата по наблюдение на данните относно групите ветеринарномедицински продукти, регистрирани в базата данни за фармакологична бдителност. За наблюдението на всяка група ветеринарномедицински продукти се определя отговорен орган („водещ орган“), чиито функции се изпълняват от компетентен орган или от Агенцията.
4.  Резултатите от процедурата за обработване на сигнали се съгласуват от компетентните органи и — когато е целесъобразно — от Агенцията. Водещият орган вписва резултатите в базата данни за фармакологична бдителност.
4.  Предвид факта, че притежателите на разрешение за търговия са основният източник на експертен опит и информация относно продуктите, за които носят отговорност, при необходимост водещият орган би могъл да се консултира с тях по време на процедурата за обработване на сигнали. Резултатите от процедурата за обработване на сигнали се съгласуват от компетентните органи и — когато е целесъобразно — от Агенцията. Водещият орган вписва резултатите в базата данни за фармакологична бдителност.
5.  При необходимост въз основа на резултатите от процедурата за обработване на сигнали, посочени в параграф 4, компетентните органи или Комисията предприемат целесъобразни мерки съгласно предвиденото в членове 130—135.
5.  При необходимост въз основа на резултатите от процедурата за обработване на сигнали, посочени в параграф 4, компетентните органи или Комисията предприемат целесъобразни мерки съгласно предвиденото в членове 130—135.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 82 — параграф 1
Разрешенията за търговия за ограничен пазар, предоставени по реда на член 21, се преразглеждат по заявление на титуляря на разрешението, преди да изтече тригодишният им срок на действие. След първото преразглеждане разрешенията за търговия за ограничен пазар се преразглеждат на всеки пет години.
Разрешенията за търговия за ограничен пазар, предоставени по реда на член 21, се преразглеждат по заявление на титуляря на разрешението, преди да изтече петгодишният им срок на действие. След първото преразглеждане разрешенията за търговия за ограничен пазар се преразглеждат, при необходимост, на всеки пет години.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 83
Член 83
заличава се
Ред за преразглеждане на разрешения за търговия, предоставени при изключителни обстоятелства
1.  Разрешенията за търговия за ограничен пазар, предоставени по реда на член 22, се преразглеждат по заявление на титуляря на разрешението, преди да изтече едногодишният им срок на действие.
2.  Заявлението за преразглеждане се подава до предоставилия разрешението компетентен орган или до Агенцията най-малко три месеца, преди да изтече срокът на действие на разрешението.
3.  След подаването на заявление за преразглеждане разрешението за търговия остава в сила, докато компетентният орган или Агенцията приемат решение относно заявлението.
4.  Компетентният орган или Агенцията може по всяко време да предоставят разрешение за търговия с неограничен срок на действие, при условие че титулярят на разрешението представи липсващите обстойни данни относно качеството и ефикасността, посочени в член 22, параграф 1.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 88 — параграф 1
1.  Чрез дерогация от член 5 хомеопатични ветеринарномедицински продукти, които отговарят на изискванията, посочени в член 89, и не са имунологични ветеринарномедицински продукти, се регистрират в съответствие с член 90.
1.  Чрез дерогация от член 5 хомеопатични ветеринарномедицински продукти, които отговарят на изискванията, посочени в член 89, и не са имунологични ветеринарномедицински продукти, се регистрират в съответствие с член 90. Ветеринарномедицинските продукти, които са регистрирани или разрешени в съответствие с националното законодателство преди 31 декември 1993 г., не се засягат от разпоредбите на настоящия член.
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 88 — параграф 2 а (нов)
2a.  Хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, за които не са предмет на член 89, параграф 1, получават разрешение за търговия в съответствие с общите разпоредби. Когато изпитванията за безопасност и предклиничните и клиничните изпитвания на хомеопатичните ветеринарномедицински продукти не са предмет на член 89, параграф 1, държавите членки могат да въведат или да запазят на своята територия специални правила в съответствие с принципите и характеристиките, използвани в съответната държава членка.
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 89 — параграф 1 — буква б
б)  степента на разреждане е достатъчна, за да се гарантира безопасността на лекарствения продукт; по-специално лекарственият продукт съдържа не повече от една десетохилядна част от тинктурата майка;
б)  степента на разреждане е достатъчна, за да се гарантира безопасността на лекарствения продукт; по-специално лекарственият продукт съдържа не повече от една десетохилядна част от тинктурата майка, освен ако съставките на лекарствения продукт не са включени в таблица 1 на Регламент (ЕС) № 37/2010 с коментара „Не се изисква МДСОК (максимално допустима стойност на остатъчните количества)“;
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 90 — параграф 1 — буква а
a)  научно или друго фармакопейно наименование на хомеопатичния източник или източници, различните пътища на въвеждане, фармацевтичните форми и степента на разреждане, които да бъдат регистрирани;
a)  научно или друго фармакопейно или документирано в монография наименование на хомеопатичния източник или източници, различните пътища на въвеждане, фармацевтичните форми и степента на разреждане, които да бъдат регистрирани;
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 91 — параграф 1 — буква б a (нова)
ба)  освен с разрешение за производство въпросните производители е необходимо да разполагат и с доказателство и потвърждение за съответствието с добрите производствени практики (ДПП).
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 91 — параграф 2 — алинея 1 а (нова)
Разрешение за производство не се изисква и за приготвянето, пълненето или извършването на промени в опаковката или представянето, когато тези процедури се извършват само при приготвяне на лекарство от фармацевт в аптека или от ветеринарен лекар във ветеринарен кабинет.
Изменение 302
Предложение за регламент
Член 92 — параграф 2 — буква в
в)  подробна информация за производствения обект, в който ще се произвеждат или изпитват ветеринарномедицинските продукти;
в)  подробна информация за производствения обект, в който ще се произвеждат или изпитват ветеринарномедицинските продукти, включително данни за емисиите, освобождаването и загубите на активно вещество и на неговите прекурсори в околната среда;
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 93 — параграф 5
5.  Разрешение за производство може да бъде предоставено условно с изискването в определен срок заявителят да предприеме определени действия или да въведе специални процедури. Ако тези изисквания не бъдат изпълнени, действието на разрешението за производство временно се прекратява.
5.  Ако са установени незначителни слабости, разрешение за производство може да бъде предоставено условно с изискването в определен срок заявителят да отстрани тези слабости. Ако тези изисквания не бъдат изпълнени, действието на разрешението за производство временно се прекратява. Разрешение за производство се отказва, ако производството носи неприемливи рискове за околната среда.
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 98 — параграф 1 — буква в a (нова)
ва)  спазва правилата за добра производствена практика за лекарствени продукти, установени в Съюза, и използва като изходни материали само активни вещества, които са произведени в съответствие с правилата за добра производствена практика за изходни материали, установени в Съюза;
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 104 — параграф 3
3.   Доставки на малки количества ветеринарномедицински продукти между търговци на дребно не се считат за разпространение на едро.
3.  Покупката, продажбата, вносът или износът на ветеринарномедицински продукти или всякакви други търговски операции, свързани с тези медицински продукти, със или без стопанска цел, подлежат на предоставянето на разрешение за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти. Подобно разрешение не се прилага за операциите по доставяне от производител на ветеринарномедицински продукти, произведени от самия него, нито за продажбата на дребно на ветеринарномедицински продукти от лица, имащи правото да извършват такива продажби в съответствие с член 107.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 104 — параграф 4 а (нов)
4a.  Въз основа на модела на най-добри практики, който вече е налице в областта на лекарствените продукти за хуманна употреба, Комисията приема, в рамките на 24 месеца от влизането в сила на настоящия регламент, принципите и насоките, които търговците на едро са задължени да спазват, за най-добри практики за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 104 — параграф 4 б (нов)
4б.  Търговците на едро се снабдяват с лекарствени продукти само от производителя, от лице, посочено от притежателя на разрешение за търговия, или от лица, които от своя страна притежават разрешение за търговия на едро.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 104 — параграф 5 а (нов)
5a.  Търговците на едро спазват задълженията, посочени в член 105, параграф 3, букви ва) и вв) относно доставките на медицински продукти.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 105 — параграф 3 — буква а
а)  разполага с технически компетентен персонал и с подходящи и достатъчни помещения, които отговарят на установените изисквания в съответната държава членка за съхранение и работата с ветеринарномедицински продукти;
a)  разполага с технически компетентен персонал и с подходящи и достатъчни помещения, достъпни във всеки един момент за представителите на компетентния орган, които отговарят на установените изисквания в съответната държава членка за съхранение и работа с ветеринарномедицински продукти;
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 105 — параграф 3 — буква в a (нова)
вa)  по отношение на доставките на лекарствени продукти за лица, на които е разрешено да извършват търговия на дребно в държавата членка в съответствие с член 107, параграф 1, е в състояние да гарантира непрекъснато наличието на подходящ асортимент от лекарствени продукти, за да бъдат изпълнени изискванията на територията, на която се извършват доставките, както и да доставя исканите продукти в много кратки срокове на цялата въпросна територия;
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 105 — параграф 3 — буква в б (нова)
вб)  в рамките на своята сфера на отговорност осигурява подходяща и непрекъсната доставка на медицински продукти за лицата, които имат разрешение да извършват търговия на дребно в държавата членка в съответствие с член 107, параграф 1, по такъв начин, че да задоволява потребностите в областта на здравето на животните в съответната държава членка;
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 105 — параграф 3 — буква в в (нова)
вв)  е в състояние да информира компетентния орган за всеки недостиг на складови наличности, който може да повлияе неблагоприятно на потребностите в областта на здравето на животните в съответната държава членка.
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 106 а (нов)
Член 106а
Квалифицирани лица
1.  Притежателят на разрешение за търговия на едро ползва постоянно и непрекъснато услугите на най-малко едно квалифицирано лице, което изпълнява предвидените в настоящия член условия и което носи отговорност по-специално за изпълнението на задължението, посочено в член 104.
2.  Квалифицираните лица притежават диплома, удостоверение или друг вид документ, който доказва, че те разполагат с подходящата квалификация и са придобили достатъчен опит в сферата на търговията на едро. Притежателят на разрешението може сам да изпълнява задълженията, посочени в параграф 1, ако това лице лично отговаря на посочените по-горе условия.
3.  Компетентният орган осигурява изпълнението на задълженията на квалифицираните лица, посочени в настоящия член, или чрез целесъобразни административни мерки, или като въвежда задължение за посочените лица да спазват професионален кодекс за поведение. При започване на административно или дисциплинарно производство срещу посочените лица поради това, че те не изпълняват задълженията си, компетентният орган може временно да прекрати дейността им.
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 107 — параграф 2
2.  Лица с необходимата квалификация да предписват ветеринарномедицински продукти в съответствие с приложимото национално законодателство продават на дребно антимикробни продукти само за животни, за които полагат грижат, и само в количеството, необходимо за съответния курс на лечение.
2.  Лица с необходимата квалификация да предписват ветеринарномедицински продукти в съответствие с приложимото национално законодателство продават на дребно антимикробни продукти само за животни, за които непосредствено полагат грижи, при условие че е поставена съответната ветеринарна диагноза и е извършен преглед на съответното животно или съответните животни, и само в количеството, необходимо за съответния курс на лечение. По отношение на животните, отглеждани за производството на храни, решението за продължаване на лечение с антибиотици следва да бъде взето въз основа на повторен клиничен преглед от ветеринарен лекар.
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 107 — параграф 2 а (нов)
2a.  На основание защита на общественото здраве и на здравето на животните и опазване на околната среда държавите членки могат да налагат по-строги условия за търговията на дребно на тяхна територия с ветеринарномедицински продукти, ако тези условия са пропорционални на риска и не ограничават неправомерно функционирането на вътрешния пазар.
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 107 — параграф 2 б (нов)
2б.   Всяко търговско участие в дружества, които търгуват с ветеринарномедицински продукти, произвеждат ветеринарномедицински продукти или внасят ветеринарномедицински продукти, е забранено.
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 107 — параграф 2 в (нов)
2в.  Предвид рисковете, свързани с антимикробната резистентност, не могат да се предоставят икономически стимули под каквато и да било форма, пряко или непряко, от фармацевтичните дружества за лицата, предписващи ветеринарномедицински продукти.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 107 — параграф 3 — уводна част
3.  Търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти водят подробна документация, като за всяка покупка и продажба на ветеринарномедицински продукти отбелязват следната информация:
3.  Търговците на дребно с ветеринарномедицински продукти водят подробна документация, като за всяка покупка и продажба на ветеринарномедицински продукти, за които се изисква рецепта, отбелязват следната информация:
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 107 — параграф 3 — алинея 1 а (нова)
Държавите членки могат, ако счетат това за необходимо, да изискат задължението за водене на посочения по-горе регистър да се прилага също така за покупката и продажбата на ветеринарномедицински продукти, за които не се изисква рецепта.
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 108
Дистанционна продажба на дребно на ветеринарномедицински продукти
Дистанционна продажба на дребно на ветеринарномедицински продукти
1.  Лицата, на които е разрешено да доставят ветеринарномедицински продукти в съответствие с член 107, параграф 1, могат да предлагат ветеринарномедицински продукти, като използват услугите на информационното общество по смисъла на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28, на физически и юридически лица, установени в Съюза, при условие че ветеринарномедицинските продукти отговарят на изискванията на законодателството на държавата членка по местоназначение.
1.  Лицата, на които е разрешено да доставят ветеринарномедицински продукти в съответствие с член 107, параграф 1, могат да предлагат ветеринарномедицински продукти, с изключение на антимикробни средства, психотропни и биологични или имунологични ветеринарномедицински продукти, в интернет на физически и юридически лица, установени в Съюза, при условие че:
а)  ветеринарномедицинските продукти и рецептите отговарят на изискванията на законодателството на държавата членка по местоназначение;
б)  физическото или юридическото лице, което предлага ветеринарномедицинските продукти, разполага с разрешение или с необходимата квалификация да доставя на гражданите ветеринарномедицнски продукти, за които се изисква или не се изисква рецепта, включително дистанционно, в съответствие с националното законодателство на държавата членка, в която е установено лицето;
в)  лицето, посочено в буква а), е предоставило на държавата членка, в която е установено, най-малко следната информация:
i)  име или наименование на дружеството и постоянен адрес на мястото на дейност, от който се доставят ветеринарномедицинските продукти;
ii)  датата, на която ветеринарномедицинските продукти са били предложени за пръв път за дистанционна продажба за гражданите в интернет;
iii)  адреса на уебсайта, използван за тази цел, и цялата информация, необходима за идентифицирането на уебсайта;
1a.  На основание опазване на общественото здраве или на здравето на животните, хуманно отношение към животните или опазване на околната среда държавите членки могат да ограничават и/или да обвързват с условия дистанционната продажба в интернет за гражданите на тяхна територия на ветеринарномедицински продукти или на други ветеринарномедицински продукти, за които се изисква рецепта и които са предназначени за животни, отглеждани за производството на храни.
2.  Освен информацията в съответствие с изискванията на член 6 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29 уебсайтовете, на които се предлагат ветеринарномедицински продукти, съдържат най-малко следното:
2.  Освен информацията в съответствие с изискванията на член 6 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29 и на член 6 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета29a уебсайтовете, на които се предлагат ветеринарномедицински продукти, съдържат най-малко следното:
а)  данни за връзка с компетентния орган в държавата членка, в която е установен търговецът на дребно, предлагащ ветеринарномедицински продукти;
a)  данни за връзка с компетентния орган в държавата членка, в която е установен търговецът на дребно, предлагащ ветеринарномедицински продукти;
б)  електронна препратка към уебсайта на държавата членка, в която е установен търговецът, създаден в съответствие с параграф 5;
б)  електронна препратка към уебсайта на държавата членка, в която е установен търговецът, създаден в съответствие с параграф 5;
в)  общото лого, създадено в съответствие с параграф 3, ясно изобразено на всяка страница от уебсайта, свързана с предлагането на дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти на гражданите, и електронна препратка към вписването за търговеца в списъка на търговците на дребно, на които е предоставено разрешение, посочен в параграф 5, буква в).
в)  общото лого, създадено в съответствие с параграф 3, ясно изобразено на всяка страница от уебсайта, свързана с предлагането на дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти на гражданите, и електронна препратка към вписването за търговеца в списъка на търговците на дребно, на които е предоставено разрешение, посочен в параграф 5, буква в).
3.  Създава се общо лого, разпознаваемо на цялата територия на Съюза, което същевременно позволява да се познае държавата членка, в която е установено лицето, предлагащо дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти на гражданите. Логото ясно се изобразява на уебсайтовете, предлагащи дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти.
3.  Създава се общо лого, разпознаваемо на цялата територия на Съюза, което същевременно позволява да се познае държавата членка, в която е установено лицето, предлагащо дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти на гражданите. Логото ясно се изобразява на уебсайтовете, предлагащи дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти.
4.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема графичния проект на общото лого. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 145, параграф 2.
4.  Чрез актове за изпълнение Комисията приема графичния проект на общото лого. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 145, параграф 2.
5.  Всяка държава членка създава уебсайт за дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти, на който се посочва най-малко следното:
5.  Всяка държава членка създава уебсайт за дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти, на който се посочва най-малко следното:
а)  информация за приложимото национално законодателство относно предлагането на дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти на гражданите посредством услугите на информационното общество, в това число информация, че между отделните държави членки е възможно да съществуват различия относно категоризирането на ветеринарномедицинските продукти за целите на доставката;
a)  информация за приложимото национално законодателство относно предлагането на дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти в интернет, в това число информация, че между отделните държави членки е възможно да съществуват различия относно категоризирането на ветеринарномедицинските продукти за целите на доставката;
б)  информация за общото лого;
б)  информация за общото лого;
в)  списък на търговците на дребно в съответната държава членка, на които е разрешено да предлагат дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти на гражданите посредством услугите на информационното общество в съответствие с параграф 1, и адресите на техните уебсайтове.
в)  списък на търговците на дребно в съответната държава членка, на които е разрешено да предлагат дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти на гражданите в интернет в съответствие с параграф 1, и адресите на техните уебсайтове; както и хипервръзка към уебсайта на агенцията, създадена съгласно параграф 6;
ва)  информация относно приложимите процедури за безопасно унищожаване на лекарствените продукти с указание за публичните или частните органи, които отговарят на национално или местно равнище за обезвреждането на фармацевтичните ветеринарни отпадъци, както и за събирателните пунктове, които са на разположение за тяхното безплатно обезвреждане;
вб)  хипервръзки към уебсайтовете на органите, отговарящи в държавите членки за изготвянето на списък с разполагащите с разрешение търговци на дребно в съответната държава.
Уебсайтовете, създадени от държавите членки, съдържат електронна препратка към уебсайта на Агенцията, създаден в съответствие с параграф 6.
6.  Агенцията създава уебсайт с информация за общото лого. На уебсайта на Агенцията изрично се посочва, че уебсайтовете на държавите членки съдържат информация относно лицата в съответната държава членка, на които е разрешено да предлагат дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти на гражданите посредством услугите на информационното общество.
6.  Агенцията създава уебсайт с информация за общото лого. На уебсайта на Агенцията изрично се посочва, че уебсайтовете на държавите членки съдържат информация относно лицата в съответната държава членка, на които е разрешено да предлагат дистанционна продажба на ветеринарномедицински продукти на гражданите в интернет. Уебсайтът на Агенцията е свързан с интернет страниците на съответните органи на всяка държава членка, където са изброени разполагащите с разрешение търговци на дребно в държавите членки.
7.  От съображения за защита на общественото здраве държавите членки може да налагат ограничения относно търговията на дребно на тяхна територия с лекарствени продукти, които се предлагат за дистанционна продажба на гражданите посредством услугите на информационното общество.
7a.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че лицата, които не са сред посочените в параграф 1 и предлагат ветеринарномедицински продукти за дистанционна продажба за гражданите в интернет и развиват дейност на тяхна територия, подлежат на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на злоупотреби или незаконна дейност или неспазване на техния професионален кодекс.
7б.  Не по-късно от (шест) месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията приема насоки, подпомагащи държавите членки при разработването на хармонизирана система за цифрови рецепти в целия Съюз, включително мерки за контрол върху трансграничните ветеринарни рецепти.
7в.  Въз основа на насоките, посочени в параграф 7б, държавите членки се насърчават да разработят система за цифрови рецепти на национално равнище, включваща мерки за доставка на рецептите и контрол върху тях. Държавите членки също така се насърчават да създадат система за улесняване на електронното представяне на рецепти посредством национална база данни, свързана пряко с всички аптеки (както физически търговски обекти, така и в интернет), всички национални компетентни органи и ветеринарни лекари.
____________________
____________________
28 Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).
29 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
29 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
29a Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 109 — заглавие
Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти с анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително, хормонално или психотропно действие
Търговия на дребно единствено с лекарствени продукти, за които се изисква рецепта, или активни вещества, с анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително, хормонално, имунологично или психотропно действие
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 109 — параграф 1
1.  Само производители, разпространители на едро и търговци на дребно, които имат изрично разрешение за това в съответствие с приложимото национално законодателство, могат да доставят и да закупуват ветеринарномедицински продукти с анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително, хормонално или психотропно действие или вещества, които може да се използват като ветеринарномедицински продукти с такива свойства.
1.  Само производители, разпространители на едро и търговци на дребно, които имат разрешение за това в съответствие с приложимото национално законодателство, могат да доставят и да закупуват ветеринарномедицински продукти, за които се изисква рецепта, с анаболно, антиинфекциозно, противопаразитно, противовъзпалително, хормонално, имунологично или психотропно действие или вещества, които може да се използват като ветеринарномедицински продукти с такива свойства. Когато става дума за животни, които не се отглеждат за производство на храни (т.е. домашни и малки животни), на всички търговци на дребно — от супермаркети и магазини за домашни любимци до традиционни и онлайн (ветеринарни) аптеки — е позволено да продават продукти с противопаразитно и противовъзпалително действие, без да е необходимо да имат изрично разрешение за това.
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 109 — параграф 3 — алинея 1 — уводна част
3.  Производителите и доставчиците водят подробна документация, като за всяка покупка и продажба отбелязват следната информация:
3.  Производителите и доставчиците водят подробна документация, като за всяка покупка и продажба на ветеринарномедицински продукти, за които се изисква рецепта, отбелязват следната информация:
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 109 — параграф 3 — алинея 1 — буква г
г)  име и адрес на доставчика при покупка, или на получателя — при продажба.
г)  име и адрес на доставчика при покупка.
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 110
Ветеринарни рецепти
Ветеринарни рецепти
1.  Ветеринарната рецепта съдържа най-малко следните елементи („минимални изисквания“):
1.  Ветеринарната рецепта съдържа най-малко следните елементи („минимални изисквания“):
а)  идентификация на третираното животно;
a)   идентификация на третираното животно или клас животни и болестното състояние, за което се прилага лечение;
б)   пълно име на собственика на животното или животновъда и данни за връзка;
б)   пълно име на собственика на животното или животновъда и данни за връзка;
в)   дата на издаване;
в)   дата на издаване;
г)   пълно име, данни за връзка, квалификация и уникален номер в професионална организация на лицето, издаващо рецептата;
г)   пълно име, данни за връзка, квалификация и уникален номер в професионална организация на лицето, издаващо рецептата;
д)   подпис или еквивалентна електронна форма на идентификация на лицето, издаващо рецептата;
д)   подпис или еквивалентна електронна форма на идентификация на лицето, издаващо рецептата;
е)   наименование на предписания продукт;
е)   наименование на предписания продукт и активното вещество/активните вещества;
ж)   фармацевтична форма (таблетки, разтвор и др.);
ж)   фармацевтична форма (таблетки, разтвор и др.);
з)   количество;
з)   количество и в случаите, когато лечението трябва да бъде повторено, в нея следва също така да бъде посочено колко пъти то може да бъде повторено;
и)  концентрация;
и)  концентрация;
й)  режим на дозировка;
й)  режим на дозировка;
к)  карентен срок — ако има такъв;
к)  карентен срок — ако има такъв;
л)  всички необходими предупреждения;
л)   всички необходими предупреждения и ограничения, включително, когато е целесъобразно, съществуващите рискове при неразумна употреба на антимикробни средства;
м)  декларация, ако продуктът се предписва за състояние, което не е упоменато в разрешението за търговия със съответния продукт.
м)   декларация, ако продуктът се предписва за състояние, което не е упоменато в разрешението за търговия със съответния продукт.
мa)  срок на валидност на рецептата;
2.  Ветеринарна рецепта се издава само от квалифицирано за това лице в съответствие с приложимото национално законодателство.
2.  Ветеринарна рецепта се издава само от ветеринарен лекар или друго квалифицирано за това лице в съответствие с приложимото национално законодателство, след извършването на надлежна оценка на здравния статус на съответното животно.
2a.  Ветеринарна рецепта за ветеринарномедицински продукт, който има анаболно, противовъзпалително, антиинфекциозно (различно от антихелминтно), противораково, хормонално или психотропно действие или съдържа такива вещества, се издава единствено от ветеринарен лекар след клиничен преглед и поставяне на диагноза.
3.  Когато ветеринарномедицински продукт се доставя по рецепта, предписаното и доставено количество не надвишава количеството, необходимо за съответното лечение или терапия.
3.  Когато ветеринарномедицински продукт се доставя по рецепта, предписаното и доставено количество не надвишава количеството, необходимо за съответното лечение или терапия. Максималното количество еднократно доставени ветеринарномедицински продукти обаче не надвишава количеството за едномесечно лечение. За хронични заболявания и за периодични лечения максималното количество не трябва да надвишава количеството за тримесечно лечение.
4.  Ветеринарните рецепти се признават на цялата територия на Съюза. Предписан ветеринарномедицински продукт се доставя в съответствие с приложимото национално законодателство.
4.   Ветеринарните рецепти, издадени от ветеринарен лекар, се признават на цялата територия на Съюза. Предписан ветеринарномедицински продукт се доставя в съответствие с приложимото национално законодателство.
Посочените разпоредби не се прилагат за рецепти, издадени при извънредните обстоятелства, посочени в членове 115 и 116. Държавите членки, които в рамките на националните си системи признават рецептите, издадени от лица, различни от ветеринарни лекари, незабавно уведомяват Комисията, която изпраща информацията на всички държави членки.
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 110 — параграф 4 а (нов)
4a.   Премахването на регулаторните и административните бариери пред това признаване не следва да засяга професионалното или етичното задължение на специалистите, изпълняващи рецептата, да откажат да предоставят посоченото в нея лекарство.
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 111 — параграф 1
1.  Ветеринарномедицинските продукти се използват в съответствие с условията на разрешението за търговия.
1.  Ветеринарномедицинските продукти се използват отговорно в съответствие с принципа на добрите животновъдни практики и с условията на разрешението за търговия или регистрация, когато не се изисква разрешение за търговия.
Изменение 238
Предложение за регламент
Член 111 — параграф 2 а (нов)
2a.  Антимикробните ветеринарномедицински продукти в никакъв случай не се използват за подобряване на резултатите от дейността на земеделските стопанства или за компенсиране на неспазването на добрите животновъдни практики. Поради това рутинната профилактична употреба на антимикробни средства е забранена. Профилактичната употреба на антимикробни ветеринарномедицински продукти се разрешава единствено за отделни животни и когато това е напълно обосновано от ветеринарен лекар при извънредни показания, списък на които следва да бъде изготвен от агенцията.
Метафилактичната употреба на антимикробни ветеринарномедицински продукти се ограничава до употреба при клинично болни животни и до отделните животни, за които е установен висок риск от заразяване, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на болестта в групата. Когато такива продукти се използват за нерутинна метафилактика, собствениците и стопаните на животни, отглеждани за производството на храни, гарантират, че разполагат със здравен план, в който се посочват подходящи немедицински мерки за ограничаване на необходимостта от прибягване до метафилактична употреба в бъдеще. Освен това от тях се изисква да спазват следните мерки:
i)  използване на здрави разплодни животни в добро състояние, при наличието на подходящо генетично разнообразие;
ii)  условия, които зачитат поведенческите потребности на видовете, включително социално взаимодействие/йерархии;
iii)  гъстота на стадата, която не увеличава риска от предаване на болести;
iv)  изолация на болните животни далеч от останалата част от групата;
v)  за пилета и по-малки животни, подразделяне на ятата/стадата на по-малки, физически отделени групи;
vi)  прилагане на съществуващите правила за хуманно отношение към животните, които вече са предмет на кръстосано спазване по хоризонталния Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно общата селскостопанска политика, приложение ІІ, ЗИУ 11, 12 и 13.
(Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (OВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23), Директива 91/630/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 33), Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. относно определяне на минималните стандарти за защита на телетата (ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28))
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 111 а (нов)
Член 111а
Доставка и употреба на антимикробни средства
1.  Държавите членки могат да ограничат или да забранят доставката и/или употребата на определени антимикробни средства за животни на своята територия, ако е изпълнено едно от следните две условия:
а)  антимикробните средства са критично важни за хуманна употреба; или
б)  прилагането на антимикробни средства върху животни противоречи на изпълнението на националната политика за разумното им използване и политиката е в съответствие с принципа на предпазните мерки.
2.  Преди да приемат мерките, посочени в параграф 1, държавите членки осигуряват провеждането на консултации със съответните заинтересовани страни.
3.  Мерките, приети от държавите членки на основание параграф 1, са пропорционални и не ограничават търговията повече, отколкото е необходимо за постигането на висока степен на защита на здравето на животните и на общественото здраве.
4.  Държавата членка, която приема мярка на основание параграф 1, информира Комисията за това.
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 112 — параграф 1
1.  Собствениците на животни, отглеждани за производство на храни, или — в случаите, когато животните не се отглеждат от тях — животновъдите водят документация за използваните от тях ветеринарномедицински продукти и ако е приложимо, съхраняват екземпляр от ветеринарната рецепта.
1.  Собствениците на животни, отглеждани за производство на храни, или — в случаите, когато животните не се отглеждат от тях — животновъдите водят документация за използваните от тях ветеринарномедицински продукти, предписани от ветеринарен лекар, както и за ветеринарномедицинските продукти с карентни срокове, по-дълги от нула, и ако е приложимо, съхраняват екземпляр от ветеринарната рецепта.
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 112 — параграф 2 — буква а
а)  дата на прилагане на ветеринарномедицинския продукт на животното;
а)  дата на прилагане на ветеринарномедицинския продукт на животното и заболяването, за което се прилага лечение;
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 112 — параграф 2 — буква г
г)  име и адрес на доставчика;
г)  име и адрес на доставчика и ако е приложимо, екземпляр от разписката за доставка;
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 112 — параграф 2 — буква д
д)  идентификация на третираните животни;
д)  идентификация на третираните животни и на диагнозата на заболяването, за което се прилага лечение;
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 112 — параграф 2 а (нов)
2a.  Данни, които вече се съдържат в рецептата или в разписката за доставка, не е необходимо да бъдат регистрирани още веднъж, ако може да се направи недвусмислена препратка към съответната рецепта и разписка за доставка.
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 112 а (нов)
Член 112а
Проверка на честотата на провежданата терапия
1.  Националният компетентен орган установява въз основа на бройките, определени съгласно член 112, за всяко шестмесечие, средния брой на леченията с антимикробни активни вещества и честотата на лечението съгласно стандартен европейски метод, основаващ се на конкретната стопанска дейност и конкретния отглеждан животински вид, като се вземе предвид начинът на употреба.
2.  Националният компетентен орган уведомява земеделския стопанин в съответствие с параграф 1 относно честотата на терапията за шестмесечието за конкретните животински видове, отглеждани от него, като се взема предвид начинът, на използване.
3.  Информацията, събрана от националния компетентен орган съгласно параграф 1, се оценява от Европейската комисия и се сравнява за целия ЕС.
4.  Държавите членки могат да изискват допълнителна информация.
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 112 б (нов)
Член 112б
Ограничаване на подходите за терапия, основаващи се на антимикробни средства
1.  С цел да се улесни ефективното ограничаване по отношение на използването на фармацевтични продукти, съдържащи антимикробни средства, всяко лице, което се занимава с отглеждане на животни:
а)  определя съответно два месеца след оповестяването на основните данни на установената в съответствие с параграф 112б честота на терапията дали шестмесечната честота на терапията по отношение на отглежданите от него животински видове, като се вземе предвид начинът, по който те са използвани през изминалия период от време, е над средната стойност за честотата на терапия;
б)  отбелязва незабавно резултатите от оценката съгласно точка 1.
2.  В случаите, когато оперативната шестмесечна честота на терапията от стопанина на животните по отношение на стопанската му дейност е над средното шестмесечно равнище на терапия, стопанинът на животните, като се консултира с ветеринарен лекар, трябва да извърши оценка на причините, които може би са довели до надвишаване на средното равнище, и как лечението на подопечните му животни с фармацевтични продукти, съдържащи антимикробни вещества, може да бъде ограничено.
Ако в оценката си стопанинът на животните стигне до извода, че терапията с въпросните фармацевтични продукти може да бъде ограничена, той предприема всички необходими мерки, за да постигне това ограничаване. Стопанинът на животните взима предвид хуманното отношение към подопечните му животни и да осигури необходимите медицински грижи.
3.  Държавите членки могат да определят мерки, надхвърлящи обхвата на гореспоменатите изисквания.
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 115 — параграф 1
1.  Чрез дерогация от член 111 когато в дадена държава членка няма разрешен ветеринарномедицински продукт за болестно състояние при животно, което не се отглежда за производство на храни, ветеринарният лекар — на своя пряка отговорност и по-специално за да се избегне недопустимо страдание за животното, може по изключение да лекува животното със:
1.  Чрез дерогация от член 111 когато в дадена държава членка няма разрешен ветеринарномедицински продукт за болестно състояние при животно, което не се отглежда за производство на храни, ветеринарният лекар — на своя пряка отговорност и в интерес на здравето на и хуманното отношение към животното, може по изключение да лекува животното със, в низходящ ред на предпочитание:
а)  лекарствен продукт, който е:
a)  всеки ветеринарномедицински продукт, разрешен съгласно настоящия регламент, с изключение на антимикробните средства, използвани за рутинни профилактични мерки, освен ако изрично не е разрешено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба;
i)  ветеринарномедицински продукт, разрешен в съответната държава членка съгласно настоящия регламент за употреба при друг вид животни или за същия вид, но за друго болестно състояние;
ii)  ветеринарномедицински продукт, разрешен в друга държава членка съгласно настоящия регламент за употреба при същия или при друг вид животни за същото или за друго болестно състояние;
iii)  лекарствен продукт за хуманна употреба, разрешен в съответната държава членка в съответствие с Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004;
б)  ако липсва продукт, посочен в буква а) — с ветеринарномедицински продукт, приготвен непосредствено преди употреба в съответствие с условията на ветеринарната рецепта от лице, упълномощено да извършва това съгласно националното законодателство.
б)  ако липсва продукт, посочен в буква а):
i)  лекарствен продукт за хуманна употреба, разрешен в засегнатата държава членка или в друга държава членка в съответствие с Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета30 или в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004. Антимикробните лекарствени продукти за хуманна употреба могат да се прилагат само при наличие на издадена от ветеринарен лекар рецепта и след одобрение от ветеринарния орган, който е натоварен да следи работата на съответния ветеринарен лекар.
ii)  ветеринарномедицински продукт, приготвен специално в съответствие с условията на ветеринарна рецепта от лице, упълномощено да извършва това съгласно националното законодателство.
__________________
__________________
30 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
30 Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
Изменение 303
Предложение за регламент
Член 115 — параграф 1 а (нов)
1a.  Чрез дерогация от параграф 1 хомеопатични лекарствени продукти могат да бъдат прилагани на животни, които не се отглеждат за производство на храни.
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 116 — параграф 1
1.  Чрез дерогация от член 111 когато в дадена държава членка няма разрешен ветеринарномедицински продукт за болестно състояние при животно, отглеждано за производство на храни, с изключение на водните животни, ветеринарният лекар — на своя пряка отговорност и по-специално за да се избегне недопустимо страдание за животното, може по изключение да лекува животното със:
1.  Чрез дерогация от член 111 когато в дадена държава членка няма разрешен ветеринарномедицински продукт за болестно състояние при животно, отглеждано за производство на храни, с изключение на водните животни, ветеринарният лекар — на своя пряка отговорност и в интерес на здравето на животното и хуманното отношение към животното, може по изключение да лекува животното с някой от следните продукти, в низходящ ред на предпочитание:
а)  ветеринарномедицински продукт, разрешен в съответната държава членка съгласно настоящия регламент за употреба при друг вид животни, отглеждани за производство на храни, или за същия вид, но за друго болестно състояние;
a)  всеки ветеринарномедицински продукт, разрешен съгласно настоящия регламент, с изключение на антимикробните продукти, използвани профилактично при отделно животно или група от животни, когато не е поставена диагноза на болестта за никое от животните;
б)  ветеринарномедицински продукт, разрешен в друга държава членка съгласно настоящия регламент за употреба при същия или при друг вид животни, отглеждани за производство на храни, за същото или за друго болестно състояние;
бa)  ако липсва продукт, посочен в буква а):
в)  лекарствен продукт за хуманна употреба, разрешен в съответната държава членка в съответствие с Директива 2001/83/EО или Регламент (ЕО) № 726/2004, или
г)  ако липсва продукт, посочен в буква а) — с ветеринарномедицински продукт, приготвен непосредствено преди употреба в съответствие с условията на ветеринарната рецепта от лице, упълномощено да извършва това съгласно националното законодателство.
i)  лекарствен продукт за хуманна употреба, разрешен в съответната държава членка в съответствие с Директива 2001/83/EО или Регламент (ЕО) № 726/2004. Антимикробни лекарствени продукти за хуманна употреба могат да се прилагат при наличие на издадена от ветеринарен лекар рецепта и след одобрение от ветеринарния орган, натоварен да следи за работата на съответния ветеринарен лекар, а лечение с някой от посочените в буква а) или буква ба) ветеринарномедицински лекарствени продукти не е възможно; или
ii)  ветеринарномедицински продукт, приготвен специално в съответствие с условията на ветеринарна рецепта, издадена от лице, упълномощено да извършва това съгласно националното право.
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 116 — параграф 2 — буква б a (нова)
бa)  ветеринарномедицински продукти, разрешени в друга държава членка съгласно настоящия регламент за употреба при същия воден животински вид или при други водни животински видове, отглеждани за производство на храни, за същото или за друго болестно състояние.
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 116 — параграф 3
3.   Чрез дерогация от параграф 2 и до въвеждането на акт за изпълнение съгласно предвиденото в параграф 4, ако липсва продукт, посочен в параграф 2, букви a) и б), ветеринарният лекар — на своя пряка отговорност и по-специално за да се избегне недопустимо страдание за животните, може по изключение да лекува водни животни, отглеждани за производство на храни в конкретно стопанство, със:
3.   Чрез дерогация от параграф 2 и до въвеждането на акт за изпълнение съгласно предвиденото в параграф 4, ако липсва продукт, посочен в параграф 2, букви a) и б), ветеринарният лекар — на своя пряка отговорност и по-специално за да се избегне недопустимо страдание за животните, може по изключение да лекува водни животни, отглеждани за производство на храни в конкретно стопанство, със:
а)   ветеринарномедицински продукт, разрешен в съответната държава членка или в друга държава членка съгласно настоящия регламент за употреба при видове животни, отглеждани за производство на храни, които не са водни животни;
а)   ветеринарномедицински продукт, разрешен в съответната държава членка или в друга държава членка съгласно настоящия регламент за употреба при видове животни, отглеждани за производство на храни, които не са водни животни; или
б)   лекарствен продукт за хуманна употреба, разрешен в съответната държава членка в съответствие с Директива 2001/83/EО или Регламент (ЕО) № 726/2004.
б)   ако липсва продукт, посочен в буква а), лекарствен продукт за хуманна употреба, разрешен в съответната държава членка в съответствие с Директива 2001/83/EО или Регламент (ЕО) № 726/2004.
Изменение 304
Предложение за регламент
Член 116 — параграф 3 а (нов)
3a.  Чрез дерогация от параграфи 1—3 при лечението на животни, отглеждани за производство на храни, на отговорността на ветеринарния лекар могат да се прилагат хомеопатични лекарствени продукти, при условие че те съдържат единствено активни вещества, посочени в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като вещества, които не подлежат на определяне на максимално допустими стойности.
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 116 — параграф 6
6.   Фармакологично активните вещества в състава на лекарствения продукт, използван в съответствие с параграф 1, трябва да бъдат включени в списъка в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010. Ветеринарният лекар определя подходящ карентен срок в съответствие с член 117.
6.   Фармакологично активните вещества в състава на лекарствения продукт, използван в съответствие с параграф 1 и параграф 3, буква б), трябва да бъдат включени в списъка в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010. Ветеринарният лекар определя подходящ карентен срок в съответствие с член 117.
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 117 — параграф 4
4.  Не се прилага карентен срок за хомеопатични ветеринарномедицински продукти.
4.  Карентният срок се установява на нула дни за хомеопатични ветеринарномедицински продукти, съдържащи само активни вещества, включени в таблица 1 от Регламент (ЕС) № 37/2010 с класификация „Не се изисква МДСОК (максимално допустима стойност на остатъчните количества)“.
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 117 — параграф 5 — алинея 2 а (нова)
Данните относно употребата на антибиотици извън обхвата на условията на разрешението се събират и задължително се докладват на националните органи съгласно член 54.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 118 — заглавие
Употреба на антимикробни ветеринарномедицински продукти за видове или показания, които не са посочени в условията на разрешението за търговия
Употреба на антимикробни вещества за видове или показания, които не са посочени в условията на разрешението за търговия
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 118 — параграф 1
1.  Антимикробни лекарствени продукти се използват само в съответствие с членове 115 и 116 за лечение на болестни състояния, за които не е налично друго лечение, и ако употребата им не представлява риск за общественото здраве или за здравето на животните.
1.  Антимикробни лекарствени продукти се използват само в съответствие с членове 115 и 116 за лечение на болестни състояния, за които не е налично друго лечение, и ако употребата им не представлява риск за общественото здраве или за здравето на животните. Членове 115 и 116 не се прилагат за критично важни антимикробни средства, посочени в член 32, параграф 2.
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 118 — параграф 2 — алинея 1
2.  В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 145, параграф 2, и като вземе предвид научнообоснованата препоръка на Агенцията, чрез актове за изпълнение Комисията може да определи списък на антимикробните лекарствени продукти, които не може да се използват в съответствие с параграф 1 или които може да се използват за лечение в съответствие с параграф 1 при спазване на определени условия.
2.  В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 145, параграф 2, и като вземе предвид научнообоснованата препоръка на Агенцията, чрез актове за изпълнение Комисията определя списък на антимикробните вещества или групите от антимикробни вещества, които не може да се използват в съответствие с параграф 1 или които може да се използват за лечение в съответствие с параграф 1 при спазване на определени условия.
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 118 — параграф 2 — алинея 1 а (нова)
Принципите, които трябва да бъдат използвани за определяне на списъка на антимикробните средства, чиято употреба е ограничена във ветеринарната медицина, не пречат на и не възпират държавите членки да налагат забрана върху употребата на определени антимикробни средства при някои видове, ако сметнат това за целесъобразно.
Изменение 262
Предложение за регламент
Член 118 — параграф 2 — алинея 2 — буква а
а)  рисковете за общественото здраве от употребата на антимикробния продукт в съответствие с параграф 1;
а)  рисковете за общественото здраве от употребата на антимикробния продукт в съответствие с параграф 1, включително рисковете от употребата на особено важни за здравето на човека антимикробни средства при животни, отглеждани за производство на храни;
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 118 — параграф 2 — алинея 2 — буква в a (нова)
вa)  наличието на други селскостопански методи, които биха могли да предотвратят епидемия от болестта;
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 118 — параграф 2 а (нов)
2a.  Трети държави, чието право разрешава използването на антимикробни лекарствени продукти от списъка по параграф 2 при условия, различни от предвидените в посочения параграф, не могат да бъдат включвани в никой от списъците на трети държави, предвидени в правото на Съюза, от които държавите членки имат право да внасят селскостопански или аквакултурни животни или месо или продукти, получени от такива животни.
Изменение 265
Предложение за регламент
Член 118 — параграф 2 б (нов)
2б.  Държавите членки също така забраняват и вноса от трети държави на включени в посочените в параграф 1 списъци:
а)  селскостопански или аквакултурни животни, спрямо които са прилагани вещества от списъците, посочени в параграф 2, освен ако тези вещества не са би ли прилагани при спазване на условията, посочени в параграф 1;
б)  месо или продукти, добити от животни, чийто внос е забранен съгласно буква а) от настоящия параграф.
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 119 — параграф 2
2.  Чрез дерогация от член 111 при установяване на огнище на болест, включена в списъка съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета31 компетентен орган може да разреши — за ограничен период от време и при спазването на специални ограничения — използването на имунологичен ветеринарномедицински продукт, разрешен в друга държава членка.
2.  Чрез дерогация от член 111 при установяване на огнище на болест, включена в списъка съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № …/…. на Европейския парламент и на Съвета31 или всяка критична ситуация във връзка със здравето, потвърдена от ръководителя на ветеринарната служба на държавата членка, компетентен орган може да разреши — за ограничен период от време и при спазването на специални ограничения — използването на имунологичен ветеринарномедицински продукт без разрешение за търговия във въпросната държава членка, който обаче е разрешен или в друга държава членка, или в съответствие с правото на трета държава, при отсъствието на подходящ лекарствен продукт и след като информира Комисията за подробните условия за употреба.
__________________
__________________
31 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от… относно здравеопазването на животните (ОВ L…)..
31 Регламент на Европейския парламент и на Съвета от… относно здравеопазването на животните (ОВ L…)..
Изменение 267
Предложение за регламент
Член 122 — параграф 1 а (нов)
В срок от две години от влизането в сила на настоящия регламент Комисията разработва посредством делегирани актове хармонизирана система за събиране на тези видове продукти и отпадъчни материали на равнището на Съюза.
Изменение 268
Предложение за регламент
Член 123 — параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки могат да предвиждат допълнителни условия по отношение на рекламирането на ветеринарномедицинските продукти с цел защита на общественото здраве и на здравето на животните, хуманното отношение към животните и опазване на околната среда, включително условия по отношение на сравнителната и заблуждаващата реклама или нелоялните търговски практики.
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 124 — параграф 2
2.  Забраната по параграф 1 не се прилага за реклама, предназначена за лица, на които е разрешено да предписват или да доставят ветеринарномедицински продукти.
2.  Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага за реклама, предназначена за лица, на които е разрешено да предписват или да доставят ветеринарномедицински продукти.
Изменение 270
Предложение за регламент
Член 125 — параграф 1
1.  Контролните органи упражняват редовен контрол върху дейността на производителите, вносителите, титулярите на разрешения за търговия, разпространителите на едро и доставчиците на ветеринарномедицински продукти въз основа на оценка на риска, за да проверят спазването на изискванията, определени в настоящия регламент.
1.  Контролните органи упражняват редовен контрол върху дейността на производителите, вносителите, титулярите на разрешения за търговия, разпространителите на едро и доставчиците на ветеринарномедицински продукти, както и на животни и храни, въз основа на оценка на риска, за да проверят спазването на изискванията, определени в настоящия регламент.
Изменение 271
Предложение за регламент
Член 125 — параграф 1 а (нов)
1a.  Комисията осигурява хармонизиран подход за инспекциите и контрола на ветеринарномедицинските продукти на цялата територия на Съюза.
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 125 — параграф 1 б (нов)
1б.  С цел да се води борба срещу измамите, компетентните органи създават план за проверки на произволен принцип на ветеринарни кабинети и на стада, за да установят дали съхраняваните ветеринарномедицински продукти съответстват на стандартите за качество.
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 125 — параграф 4 — алинея 2
При необходимост инспекциите може да се извършват без предизвестие.
Всички инспекции се извършват без предизвестие.
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 125 — параграф 4 а (нов)
4a.  Инспекциите могат да се провеждат и в помещенията на производителите на активни вещества, използвани за изходни материали за производството на ветеринарномедицински продукти, когато има основания за подозрения, че не се спазват принципите на добри производствени практики (ДПП).
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 125 — параграф 6
6.  Докладите от инспекциите се въвеждат в съответната база данни, непрекъснат достъп до която имат всички компетентни органи.
6.  Докладите от инспекциите се въвеждат в съответната база данни, непрекъснат достъп до която имат всички компетентни органи. Обобщение на резултатите от инспекцията се оповестява публично.
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 128 — параграф 3 а (нов)
3a.  Агенцията и Комисията осигуряват хармонизиран подход за инспекциите на ветеринарномедицинските продукти.
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 132 а (нов)
Член 132а
Временно прекратяване и оттегляне на разрешения за търговия на едро
В случай на неспазване на изискванията, посочени в членове 104, 105 и 106, компетентният орган може да:
а)  прекрати временно търговията на едро с ветеринарномедицинските продукти;
б)  прекрати временно разрешението за търговия на едро с дадена категория ветеринарномедицински продукти;
в)  оттегли разрешението за търговия на едро с дадена категория или с всички категории ветеринарномедицински продукти.
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 136 — параграф 1
1.  Държавите членки определят компетентни органи, които изпълняват задачите по настоящия регламент.
1.  Държавите членки определят компетентни органи, които изпълняват задачите по настоящия регламент. Компетентните органи носят отговорност, наред с другото, за осигуряване на научния опит за оценяване на всички заявления по настоящия регламент.
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 136 — параграф 1 а (нов)
1a.  Управлението на средствата, предназначени за дейности, свързани с предвидените в настоящия регламент изисквания, управлението на комуникационни мрежи и надзора на пазара са под постоянния контрол на компетентните органи, за да се гарантира независимостта на посочените органи.
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 136 — параграф 2
2.  Компетентните органи си сътрудничат при осъществяването на задачите по настоящия регламент, като за целта предоставят необходимата ползотворна подкрепа на компетентните органи на други държави членки. Те обменят целесъобразна информация, по-специално във връзка със спазването на изискванията относно разрешенията за търговия и разпространение на едро, сертификатите за добра производствена практика или разрешенията за търговия.
2.  Компетентните органи си сътрудничат помежду си и с други засегнати органи при осъществяването на задачите по настоящия регламент, като за целта предоставят необходимата ползотворна подкрепа на компетентните органи на други държави членки. Те обменят целесъобразна информация помежду си и с другите засегнати органи, по-специално във връзка със спазването на изискванията относно разрешенията за търговия и разпространение на едро, сертификатите за добра производствена практика или разрешенията за търговия.
Изменение 305
Предложение за регламент
Член 140 — параграф 1 а (нов)
1a.  Всички членове, заместник-членове и придружаващи експерти предоставят достъпна за обществеността декларация на интереси.
Изменение 282
Предложение за регламент
Член 140 — параграф 7
7.  Комитетът може да определи най-много петима други членове, избрани въз основа на конкретната им научна компетентност. Тези членове се назначават за срок от три години, като мандатът им може да се подновява, и не могат да бъдат замествани.
7.  Комитетът може да определи най-много петима други членове, избрани въз основа на конкретната им научна компетентност. Тези членове се назначават за срок от три години, като мандатът им може да се подновява, и не могат да бъдат замествани. Допълнително избраните членове могат да изпълняват функцията на докладчици.
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 141 — параграф 1 — буква з а (нова)
за)  разглежда проблема с приноса на животновъдните практики за развитието на антимикробна резистентност, като използва за основа съществуващите планове за действие на Комисията и на държавите членки, по-конкретно като разработва и прилага стратегии за:
–  намаляване на общата употреба,
–  намаляване на употребата на антимикробни средства, които са от особена важност от гледна точка на хуманната употреба, и
–  прекратяване на рутинната профилактична употреба.
Тази дейност се определя в план, който се предава от комитета на Комисията не по-късно от две години след приемането на настоящия регламент. Планът съдържа цели за намаляване на употребата и график за постигането на това намаляване.
Изменение 284
Предложение за регламент
Член 144 — параграф 1 — буква б
б)  разглежда въпроси, свързани с фармакологичната бдителност относно ветеринарномедицинските продукти, разрешени в държавите членки;
заличава се
Изменение 285
Предложение за регламент
Приложение 2 — част 1 — точка 1.1 — параграф 7
Опитите с животни, различни от клиничните изпитвания, се извършват в съответствие с Директива 2010/63/ЕС.
Държавите членки гарантират, че всички опити с животни се извършват в съответствие с Директива 2010/63/ЕС. Както е посочено в Директива 2010/63/ЕС, необходимо е да се заменят, намалят или усъвършенстват изпитванията върху гръбначни животни. Тези методи редовно се преразглеждат и усъвършенстват, за да се намалят провеждането на изпитвания върху гръбначни животни и броят на засегнатите животни.
Изменение 286
Предложение за регламент
Приложение 2 — част 1 — точка 1.3 — подточка 1.3.1 — параграф 1 — буква д
д)  потенциалните рискове, свързани с развитието на антимикробна резистентност.
д)  потенциалните рискове, свързани с развитието на антимикробна резистентност по време на производство и употреба.
Изменение 287
Предложение за регламент
Приложение 2 — част 1 — точка 1.3 — подточка 1.3.1 — параграф 7 — уводна част
Тази оценка обикновено се извършва на два етапа. Операциите от първия етап на оценката се изпълняват винаги, а тези от втория — при необходимост. Предоставят се подробни данни от оценката в съответствие с възприетото ръководство. Оценката трябва да показва потенциалното излагане на околната среда на въздействието на продукта, както и степента на риска от подобно излагане, като отчита по-специално следните аспекти:
Тази оценка обикновено се извършва на два етапа. Всички налични, достатъчно надеждни и приложими данни се разглеждат, включително информацията, получена по време на процеса на откриване на лекарствата. Операциите от първия етап на оценката се изпълняват винаги, а тези от втория — при необходимост. Предоставят се подробни данни от оценката в съответствие с възприетото ръководство. Оценката трябва да показва потенциалното излагане на околната среда на въздействието на продукта, както и степента на риска от подобно излагане, като отчита по-специално следните аспекти:
Изменение 288
Предложение за регламент
Приложение 2 — част 1 — точка 1.3 — подточка 1.3.1 — параграф 8
На втория етап в съответствие с установеното ръководство се провежда допълнително специфично изследване на развитието и въздействието на продукта върху определени екосистеми. Вземат се предвид степента на излагане на продукта на въздействието на околната среда и наличната информация за физикохимичните, фармакологичните и токсикологичните свойства на съответното вещество или вещества, в т.ч. метаболитите.
Във втората фаза се провежда допълнително специфично изследване на развитието и ефектите от продукта върху определени екосистеми в съответствие с установеното ръководство и като се отчитат фармакологичното въздействие на продукта, както и съответните странични ефекти. Вземат се предвид степента на излагане на продукта на въздействието на околната среда и наличната информация за физикохимичните, фармакологичните и токсикологичните свойства на съответното вещество или вещества, в т.ч. метаболитите.
Изменение 289
Предложение за регламент
Приложение 2 — част 1 — точка 1.3 — подточка 1.3.1 — параграф 8 а (нов)
Оценката на риска за околната среда се актуализира, когато е на разположение нова информация, която би променила оценката на риска.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0046/2016).


Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти ***I
PDF 744kWORD 226k
Изменения, приети от Европейския парламент на 10 март 2016 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (COM(2014)0557 – C8–0142/2014 – 2014/0256(COD))(1)
P8_TA(2016)0088A8-0035/2016

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  С Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета5 и Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета6 бе създадена нормативната уредба на Съюза относно производството, разрешаването и разпространението на ветеринарномедицински продукти. Предвид натрупания опит и вследствие на извършената от Комисията оценка на функционирането на вътрешния пазар на ветеринарномедицински продукти правната уредба относно ветеринарномедицинските продукти бе преразгледана и бе приет Регламент (ЕС) № [...] на Европейския парламент и на Съвета7, с който се определя редът за разрешаване и контрол на ветеринарномедицинските продукти.
(1)  С Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета5 и Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета6 бе създадена нормативната уредба на Съюза относно производството, разрешаването и разпространението на ветеринарномедицински продукти. Предвид натрупания опит и вследствие на извършената от Комисията оценка на функционирането на вътрешния пазар на ветеринарномедицински продукти правната уредба относно ветеринарномедицинските продукти бе преразгледана и бе приет Регламент (ЕС) № [...] на Европейския парламент и на Съвета7, с който се определя редът за разрешаване и контрол на ветеринарномедицинските продукти, с оглед на хармонизирането на законите на държавите членки.
___________
___________
5 Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).
5Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).
6 Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (OВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
6 Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (OВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).
7 Регламент ... на Европейския парламент и на Съвета от ... ... … относно ветеринарномедицинските продукти (ОВ L…, … … …, стр. …).
7 Регламент ... на Европейския парламент и на Съвета от ... ... … относно ветеринарномедицинските продукти (ОВ L…, … … …, стр. …).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  С влизането в сила на Договора от Лисабон правомощията, предоставени на Комисията с Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С цел да се направят допълнения или изменения на някои несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 726/2004, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за: изменяне на приложението с цел адаптирането му към научно-техническите достижения; определяне на случаите, в които може да се изискват изследвания за ефикасност в периода след издаване на съответното разрешение; определяне на разпоредби и изисквания за предоставяне на разрешения за търговия, обвързани със спазването на някои специални задължения ; определяне на реда за разглеждане на заявления за промяна на условията на разрешенията за търговия и за прехвърляне на разрешения за търговия; и определяне на реда за разследване на нарушения и налагане на глоби или периодични имуществени санкции на титулярите на разрешения за търговия, предоставени по силата на настоящия регламент, както и на максималния размер на тези санкции и реда и условията за тяхното събиране.
(4)  С влизането в сила на Договора от Лисабон правомощията, предоставени на Комисията с Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С цел да се направят допълнения или изменения на някои несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 726/2004, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за: изменяне на приложението с цел адаптирането му към научно-техническите достижения, за да се улесни пускането на пазара на нови лекарствени продукти; определяне на случаите, в които може да се изискват изследвания за ефикасност в периода след издаване на съответното разрешение; определяне на разпоредби и изисквания за предоставяне на разрешения за търговия, обвързани със спазването на някои специални задължения; определяне на реда за разглеждане на заявления за промяна на условията на разрешенията за търговия и за прехвърляне на разрешения за търговия; и определяне на реда за разследване на нарушения и налагане на глоби или периодични имуществени санкции на титулярите на разрешения за търговия, предоставени по силата на настоящия регламент, както и на максималния размер на тези санкции и реда и условията за тяхното събиране.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на актове за изпълнение във връзка с разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета1.
(6)  С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за приемане на актове за изпълнение във връзка с разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета1.
__________________
__________________
1 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
1Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)
(6a)  Напредъкът в алтернативното изпитване изисква създаването на регулаторна рамка, която да може да се адаптира към новите разработки в тази област, включваща например признаването и оценката на технологиите за моделиране и симулиране.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6 б (ново)
(6б)  Изпитването върху животни понастоящем играе ключова регулаторна и научна роля в разработването на лекарства и по отношение на заместването, намаляването или облекчаването на опитите върху животни попада в приложното поле на Директива 2010/63/ЕС.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 в (ново)
(6в)  В интерес на общественото здраве решенията за издаване на разрешения по централизираната процедура следва да бъдат вземани въз основа на обективни научни критерии за качество, безвредност и ефикасност.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6 г (ново)
(6г)  Следва да се осигури възможност критериите за качество, безвредност и ефикасност, определени в Директиви 2001/83/ЕО и 2001/82/ЕО, да могат да се прилагат по отношение на разрешени от Съюза лекарствени продукти и да се създаде възможност за оценяване на съотношението между риска и ползата при всички лекарствени продукти към момента на тяхното пускане на пазара, по време на подновяването на разрешението и по всяко друго време, което компетентният орган счете за подходящо.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6 д (ново)
(6д)  Държавите членки са разработили процедура за оценка на сравнителната ефикасност на лекарствените продукти, целяща да определи мястото на даден нов лекарствен продукт спрямо вече съществуващите в същия терапевтичен клас лекарствени продукти. Аналогично, в своите Заключения относно лекарствените продукти и общественото здраве, приети на 29 юни 2000 г., Съветът подчерта значението на идентифицирането на лекарствените продукти, осигуряващи добавена терапевтична стойност. Тази оценка следва да се извършва в контекста на издаването на разрешенията за търговия.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 1 – параграф 2
(2a)  В член 1 втора алинея се заменя със следното:
Разпоредбите на настоящия регламент не засягат правомощията на органите на държавите-членки, касаещи определянето на цените на лекарствените продукти или тяхното включване в обхвата на националната система за здравеопазване или схемите за социално подпомагане въз основа на здравни, икономически или социални условия. По-специално държавите-членки имат свобода на избор на такива терапевтични показания и размери на опаковките между фигуриращите в разрешението за търговия данни, които ще бъдат обхванати от техните органи за социално подпомагане.
„Разпоредбите на настоящия регламент не засягат правомощията на органите на държавите членки, касаещи определянето на цените на лекарствените продукти или тяхното включване в обхвата на националната система за здравеопазване или схемите за социално подпомагане въз основа на здравни, икономически или социални условия, при условие че държавите членки надлежно вземат под внимание референтната сравнителна оценка на лекарствения продукт за хуманна употреба, както е посочено в член 9, параграф 4. По-специално държавите членки имат свобода на избор на такива терапевтични показания и размери на опаковките между фигуриращите в разрешението за търговия данни, които ще бъдат обхванати от техните органи за социално подпомагане.“
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 2 – параграф 1
За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в член 1 от Директива 2001/83/ЕО.
За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, установени в член 1 от Директива 2001/83/ЕО, и ако е уместно, тези, установени в член 4 от Регламент (ЕС) 2015/ххх на Европейския парламент и на Съвета1a.
___________________________
1a Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета от ... относно ветеринарномедицинските продукти (ОВ L ...) [2014/0257(COD)].
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 3 – параграф 2 – буква б
а)  в параграф 2 буква б) се заменя със следното:
а)  параграф 2 се заменя със следното:
„2. На всеки нефигуриращ в приложението лекарствен продукт може да бъде предоставено разрешение за търговия от Съюза в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, ако:
а)  лекарственият продукт съдържа нова активна субстанция, за която не е имало разрешение в Съюза към датата на влизането в сила на настоящия регламент; или
б)  заявителят доказва, че лекарственият продукт представлява сериозно нововъведение от гледна точка на неговата терапевтична, научна или техническа стойност, или че предоставянето на разрешение в съответствие с настоящия регламент е в интерес на здравето на пациентите на цялата територия на Съюза.“
б)  заявителят доказва, че лекарственият продукт представлява сериозно нововъведение от гледна точка на неговата терапевтична, научна или техническа стойност, или че предоставянето на разрешение в съответствие с настоящия регламент е в интерес на здравето на пациентите на цялата територия на Съюза.“
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 6 – параграфи 4 а и 4 б (нови)
(5a)  В член 6 се добавят следните параграфи:
„4а. Агенцията се уверява, че заявителите за разрешения за търговия са действали в съответствие с член 13, параграф 1 от Директива 2010/63/ЕС.
4б.   Агенцията разработва рамка за регулаторно приемане на алтернативни модели и взема предвид възможностите, предлагани от тези нови концепции, които целят предоставянето на по-предиктивни лекарства. Тези концепции могат да се основават на валидни за човека компютърни или клетъчни модели, пътеки на токсичността или пътеки, водещи до неблагоприятен изход.“
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 б (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 9 – параграф 4 – буква г a (нова)
(5б)  В член 9, параграф 4 се въвежда следната буква:
„га) сравнителната оценка на лекарствения продукт за хуманна употреба;“
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 55 – параграф 2
(10a)  В член 55 параграф 2 се заменя със следното:
Агенцията отговаря за координирането на наличните научни ресурси, предоставени на нейно разположение от държавите-членки за целите на оценката, контрола и фармакологичната бдителност на лекарствените продукти.
„Агенцията отговаря за координирането на научните ресурси, предоставени на нейно разположение от държавите членки за целите на оценката, контрола и фармакологичната бдителност на лекарствените продукти за хуманна употреба, както е предвидено в настоящия регламент, и за ветеринарна употреба, както е предвидено в Регламент (ЕС) …/…+.“
______________
+ 2014/0257(COD).
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 б (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 56 – параграф 2 – алинея 1
(10б)  В член 56, параграф 2, първа алинея се заменя със следното:
2.  Всеки от посочените в параграф 1, букви от а) до г) комитети може да сформира постоянни и временни работни групи. Предвидените в параграф 1, букви а) и б) комитети могат да сформират научно-консултативни групи във връзка с оценката на конкретни типове лекарствени продукти или лечения, на които съответният комитет може да делегира някои функции, свързани с изготвянето на научните становища, посочени в членове 5 и 30.
„2. Всеки от посочените в параграф 1, букви от а) до г) комитети може да сформира постоянни и временни работни групи. Предвидените в параграф 1, букви а) и б) комитети могат да сформират научно-консултативни групи във връзка с оценката на конкретни типове лекарствени продукти или лечения, на които съответният комитет може да делегира някои функции, свързани с изготвянето на научните становища, посочени в член 5 от настоящия регламент и в член 141, параграф 1 от Регламент (ЕС) …/…+.
_______________
+ 2014/0257(COD).
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 в (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 1 – алинея 1
(10в)  В член 57, параграф 1, първа алинея се заменя със следното:
1.  Агенцията предоставя на държавите-членки и институциите на Общността възможно най-качествено научно съдействие по всички въпроси, отнасящи се до оценката на качеството, безвредността и ефикасността на лекарствените продукти за хуманна или ветеринарна употреба, в съответствие с разпоредбите от законодателството на Общността относно лекарствените продукти.
„1. Агенцията предоставя на държавите членки и институциите на Общността възможно най-качествено научно съдействие по всички въпроси, отнасящи се до оценката на качеството, безвредността, ефикасността и сравнителната оценка на лекарствените продукти за хуманна или ветеринарна употреба, които са отправени към нея в съответствие с разпоредбите от законодателството на Общността относно лекарствените продукти.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 г (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 1 – алинея 2 – буква у а (нова)
(10г)  В член 57, параграф 1, втора алинея се добавя следната буква:
„уа) сътрудничество с мрежата за оценка на здравните технологии, с органите за оценка на здравните технологии и други национални органи, които имат отношение към достъпа до пазара, по-специално за да се улесни тяхната оценка и да се намалят различията в достъпа на пациентите до здравни технологии.“
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – точка 10 д (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 1 – алинея 2 – буква у б (нова)
(10д)  В член 57, параграф 1, втора алинея се добавя следната буква:
„уб) ежегодно публикуване, в сътрудничество с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), на доклад за използването на антимикробни средства за хуманна и ветеринарна медицина, както и за настоящата ситуация по отношение на антимикробната резистентност в Съюза.“
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 2 – алинея 1
2.  Базата данни, предвидена в параграф 1, буква л), включва обобщенията на характеристиките на продуктите, предназначените за пациентите или за потребителите листовки с упътвания в опаковките и информацията върху етикетите. Разработването на базата данни се извършва на етапи, като се дава приоритет на лекарствените продукти, разрешени съгласно настоящия регламент, и продуктите, разрешени съгласно дял III, глава 4 от Директива 2001/83/ЕО. Базата данни впоследствие ще бъде разширена, за да обхване всички лекарствени продукти, които са разрешени в Съюза.
2.  Базата данни, предвидена в параграф 1, буква л), включва обобщенията на характеристиките на продуктите, предназначените за пациентите или за потребителите листовки с упътвания в опаковките и информацията върху етикетите. Разработването на базата данни се извършва на етапи, като се дава приоритет на лекарствените продукти, разрешени съгласно настоящия регламент, и продуктите, разрешени съгласно дял III, глава 4 от Директива 2001/83/ЕО. Базата данни впоследствие ще бъде разширена, за да обхване всички лекарствени продукти за хуманна употреба, които са разрешени в Съюза.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 61 – параграф 1 – алинея 1
1.  След консултации с управителния съвет всяка държава членка назначава в Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба един член и един заместник за срок от три години, който може да бъде подновен.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 62 – параграф 2
(13a)  Член 62, параграф 2 се заменя със следното:
2.  „Държавите-членки препращат на Агенцията имената на националните експерти с доказан опит в оценката на лекарствени продукти за хуманна употреба, които, като се вземе предвид член 63, параграф 2, биха били на разположение като членове на работни и научно-консултативни групи към всеки от комитетите, посочени в член 56, параграф 1, като едновременно с това посочва техните квалификации и конкретните области, в които са специалисти.“;
„2. Държавите членки препращат на Агенцията имената на националните експерти с доказан опит в оценката на лекарствени продукти, които, като се вземе предвид член 63, параграф 2, биха били на разположение като членове на работни и научно-консултативни групи към всеки от комитетите, посочени в член 56, параграф 1, като едновременно с това посочва техните квалификации и конкретните области, в които са специалисти.
Агенцията поддържа текущо актуализиран списък на акредитираните експерти. Списъкът включва експертите, посочени в първа алинея, и други пряко назначени от Агенцията експерти. Списъкът подлежи на актуализиране.
Агенцията поддържа текущо актуализиран списък на акредитираните експерти. Списъкът включва експертите, посочени в първа алинея, и всички други назначени от Агенцията или от Комисията експерти. Списъкът подлежи на актуализиране.“
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 62
(14)  В член 62, параграф 3 втора алинея се заличава;
(14)   Член 62 се изменя, както следва:
а)  в параграф 1 трета алинея се заменя със следното:
„При провеждане на консултации с научно-консултативните групи, предвидени в член 56, параграф 2, комитетът изпраща на тези групи проектодоклада/ите за оценката, изготвен/и от докладчика или съдокладчика. Становището, прието от научно-консултативната група, се изпраща на председателя на съответния комитет по начин, който гарантира спазването на сроковете, посочени в член 6, параграф 3 от настоящия регламент и член 40, параграф 3 от Регламент (ЕС) .../...+.“
б)  в параграф 1 четвърта алинея се заменя със следното:
„Съществената част на становището се включва в текста на доклада за оценката, публикуван в съответствие с член 13, параграф 3 от настоящия регламент и член 40, параграф 11 от Регламент (ЕС) .../...+.“;
______________
+ 2014/0257(COD).
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – точка 14 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 64 – параграф 1
(14a)  Член 64, параграф 1 се заменя със следното:
1.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет по предложение на Комисията за срок от пет години въз основа на списък от заявители, предложен от Комисията, след отправяне на покана за заявяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и други източници. Преди самото назначаване определеният от управителния съвет кандидат се приканва да направи изложение пред Европейския парламент и да отговори на всички въпроси, поставени от членовете на последния. Неговият мандат може да бъде подновяван еднократно. По предложение на Комисията управителният съвет може да отстрани изпълнителния директор от заемания от него пост.
„1. Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет по предложение на Комисията за срок от пет години въз основа на списък от заявители, предложен от Комисията, след отправяне на покана за заявяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и други източници. Преди самото назначаване определеният от управителния съвет кандидат се приканва да направи изложение пред Европейския парламент и да отговори на всички въпроси, поставени от членовете на последния. Неговият мандат може да бъде подновяван еднократно от управителния съвет при консултиране с Комисията. По предложение на Комисията управителният съвет може да отстрани изпълнителния директор от заемания от него пост.“
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – точка 14 б (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 66 – букви а и й
(14б)  Член 66 се изменя, както следва:
а)  буква а) се заменя със следното:
а)  приема становище относно процедурния правилник на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба и Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (член 61);
„а) приема становище относно процедурния правилник на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (член 61 от настоящия регламент) и на Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (член 140 от Регламент(ЕС) …/…+);“;
б)  буква й) се заличава.
_____________
+ 2014/0257(COD).
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 67 – параграф 3 – алинея 1
(15)  В член 67, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:
(15)  Член 67, параграф 3 се заменя със следното:
„Приходите на Агенцията се състоят от вноска от Съюза, от заплащаните от предприятията такси за получаване и запазване на разрешения за търговия, предоставени от Съюза, и за други услуги, предоставяни от Агенцията или от координационната група във връзка с изпълнението на задачите ѝ в съответствие с членове 107в, 107д, 107ж, 107к и 107р от Директива 2001/83/ЕО, и от налози за други услуги, предоставяни от Агенцията.“;
„Приходите на Агенцията се състоят от:
а)   вноска от Съюза;
б)  вноска от всички европейски трети държави, с които Съюзът е сключил споразумения;
в)  заплащаните от предприятията такси за получаване и запазване на разрешения за търговия, предоставени от Съюза, за лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за други услуги, предоставяни от Агенцията, както е определено в настоящия регламент и в Регламент № (ЕС) 2015/ххх+, или от координационната група във връзка с изпълнението на задачите ѝ в съответствие с членове 107в, 107д, 107ж, 107к и 107р от Директива 2001/83/ЕО;
г)   налози за всички други услуги, предоставяни от Агенцията; както и
д)  други източници на приходи, включително всички ad hoc безвъзмездни средства, които попадат в обхвата на дял VІ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a.
Европейският парламент и Съветът („бюджетният орган“) преразглеждат, когато е необходимо, размера на финансовото участие на Съюза, посочено в буква а) от първа алинея, на основата на оценка на потребностите и като се има предвид размерът на таксите.“
________________
+ 2014/0257(COD).
1a Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 67 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)
(15a)  В член 67, параграф 3, след първа алинея се добавя следната алинея:
„С цел предпазване при колебания в приходите от такси всеки положителен бюджетен резултат за дадена финансова година (N) се заделя като целеви приход и служи като резерв, в случай че действителните приходи от такси са по-ниски от заложените в бюджета бюджетни кредити. Общата сума на подобен предпазен фонд не надвишава бюджетните кредити на Агенцията за приходите от такси през предишната година.“
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 б (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 67 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)
(15б)  В член 67, параграф 6 се добавя следната алинея:
„В проекта за щатно разписание се посочва броят на персонала, който се изисква от Агенцията за предоставяне на услугите, финансирани чрез такси, и броят на служителите, финансирани от бюджета на Съюза.“
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 в (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 67 – параграф 8
(15в)  Член 67, параграф 8 се заменя със следното:
8.  Въз основа на разчета Комисията включва в предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз разчетите, които същата счита, че са необходими за щатното разписание, и размера на субсидиите, които трябва да бъдат отчислени от общия бюджет, който същата представя пред бюджетния орган в съответствие с член 272 от Договора.
„8. Въз основа на разчета Комисията включва в предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз разчетите, които същата счита, че са необходими за щатното разписание относно персонала, финансиран от бюджета на Съюза, и размера на субсидиите, които трябва да бъдат отчислени от общия бюджет, който същата представя пред бюджетния орган в съответствие с член 272 от Договора.“
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 г (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 67 – параграф 9 – алинея 2
(15г)  Член 67, параграф 9, втора алинея се заменя със следното:
Бюджетният орган приема щатното разписание на Агенцията.
„Бюджетният орган приема щатното разписание за персонала на Агенцията, финансиран от бюджета на ЕС.“
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 – точка 15 д (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 68
(15д)  Член 68 се заменя със следното:
1.  Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Агенцията.
„1. Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Агенцията.
2.  Най-късно до 1 март след приключването на всяка финансова година главният счетоводител на Агенцията предоставя на главния счетоводител на Комисията предварителни разчети и отчет за управлението на бюджета и финансите за текущата финансова година. Главният счетоводител на Комисията обединява предварителните разчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (19) (наричан по-долу „Общ финансов регламент“).
2.  До 1 март на следващата финансова година главният счетоводител на Агенцията изпраща на главния счетоводител на Комисията и на Сметната палата предварителните разчети.
3.  Най-късно до 31 март след приключването на всяка финансова година главният счетоводител на Комисията предоставя на Сметната палата предварителния счетоводен отчет на Агенцията и отчет за управлението на бюджета и финансите през изтеклата финансова година. Отчетът за управлението на бюджета и финансите за съответната финансова година се изпраща също така и до Европейския парламент и Съвета.
3.  До 31 март на следващата финансова година изпълнителният директор изпраща отчета за управлението на бюджета и финансите на Европейския парламент, Комисията, Съвета и Сметната палата.
4.  При получаване на становището на Сметната палата по предварителния счетоводен отчет на Агенцията в съответствие с член 129 от Общия финансов регламент, изпълнителният директор изготвя на своя отговорност окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията и го изпраща до управителния съвет за изготвяне на становище.
4.   До 31 март на следващата финансова година счетоводителят на Комисията изпраща предварителния счетоводен отчет на Агенцията, консолидиран с предварителния счетоводен отчет на Комисията, до Сметната палата.
При получаване на становището на Сметната палата по предварителния счетоводен отчет на Агенцията в съответствие с член 148 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза, главният счетоводител изготвя окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията, а изпълнителният директор го изпраща до управителния съвет за изготвяне на становище.
5.  Управителният съвет на Агенцията представя становище по окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията.
5.  Управителният съвет представя становище по окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията.
6.  Най-късно до 1 юли след приключването на всяка финансова година изпълнителният директор изпраща окончателния годишен счетоводен отчет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата заедно със становището на управителния съвет.
6.  Главният счетоводител до 1 юли след приключването на всяка финансова година изпраща окончателния годишен счетоводен отчет на Европейския парламент, на Съвета, на главния счетоводител на Комисията и на Сметната палата заедно със становището на управителния съвет.
7.  Окончателният годишен счетоводен отчет се публикува.
7.  Окончателният годишен счетоводен отчет се публикува в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на следващата година.
8.  Изпълнителният директор на Агенцията изпраща на Сметната палата отговор по нейното становище най-късно до 30 септември. Изпълнителният директор изпраща този отговор също така и на управителния съвет.
8.  Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор по нейното становище до 30 септември.
9.  Изпълнителният директор предоставя на Европейския парламент по негово искане всяка информация, необходима за гладкото прилагане на процедурата за освобождаване от отговорност за въпросната финансова година, предвидена в член 146, параграф 3 от Общия правилник за финансовата дейност.
9.  Изпълнителният директор предоставя на Европейския парламент по негово искане всяка информация, необходима за гладкото прилагане на процедурата за освобождаване от отговорност за въпросната финансова година, съгласно член 165, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза.
10.  По препоръка на Съвета и въз основа на квалифицирано мнозинство, до 30 април на година N + 2 Европейският парламент освобождава от отговорност изпълнителния директор по отношение на изпълнението на бюджета за година N.
10.   По препоръка на Съвета до 15 май на година N + 2 Европейският парламент освобождава от отговорност изпълнителния директор по отношение на изпълнението на бюджета за година N.
11.  Приложимите по отношение на Агенцията финансови правила се приемат от управителния съвет след консултации с Комисията. Същите не могат да се отклоняват от разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно Рамковия финансов регламент по отношение на органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (20), освен ако това не се налага поради специфични съображения, касаещи дейността на Агенцията, и не бъде подкрепено от предварителното съгласие на Комисията.
11.  Приложимите по отношение на Агенцията финансови правила се приемат от управителния съвет след консултации с Комисията. Същите не се отклоняват от разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако това не се налага поради специфични съображения, касаещи дейността на Агенцията, и не бъде подкрепено от предварителното съгласие на Комисията.“
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 70
(16)  Член 70 се заменя със следното:
заличава се
„Член 70
1.  Въз основа на принципите, изложени в параграф 2, Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата, установена в член 87, параграф 2, като уточнява:
а)  структурата и размера на таксите и налозите, посочени в член 67, параграф 3;
б)  услугите, за които може да се събират налози;
в)  условията, при които малките и средните предприятия могат да плащат такси в намален размер, да разсрочват плащането на таксите или да получават административна помощ;
г)  правилата за определяне на възнаграждението за работата, извършена от члена на съответния комитет или на координационната група, който действа като докладчик; както и
д)  условията за плащане и възнаграждение.
Размерът на таксите се определя по такъв начин, че да се избегне дефицитът или значителното натрупване на излишък в бюджета на Агенцията, като в противен случай таксите се преразглеждат.
2.  При приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, Комисията взема предвид следното:
а)  размерът на таксите се определя по такъв начин, че да се гарантира, че полученият от тях приход по принцип е достатъчен за покриване на разходите за предоставените услуги и не надхвърля необходимото за покриване на тези разходи;
б)  при размера на таксите се вземат предвид резултатите от прозрачна и обективна оценка на разходите на Агенцията и разходите за задачите, извършвани от националните компетентни органи;
в)  вземат се предвид специфичните нужди на МСП, доколкото е целесъобразно, включително възможността за разделяне на плащанията на няколко вноски и етапа;
г)  за определена категория лекарствени продукти таксата може да бъде отменена изцяло или частично от съображения, свързани с общественото здраве;
д)  в структурата и размера на таксите се отчита дали информацията е била предоставена съвместно, или поотделно;
е)  при изключителни и надлежно обосновани обстоятелства и със съгласието на Агенцията цялата такса или част от нея може да бъде отменена;
ж)  по принцип възнаграждението за работата на докладчика се изплаща на националния компетентен орган, за който работи докладчикът, или в случай че докладчикът не е нает от националния компетентен орган — на държавата членка, която го е назначила;
з)  срокът за плащане на таксите и налозите се определя, като се вземат предвид сроковете съгласно разпоредбите на настоящия регламент и на Регламент (ЕС) № [...]“;
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – точка 16 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 70 а (нов)
(16a)  Добавя се следният член:
„Член 70а
Във връзка с размера и структурата на таксите, посочени в член 67, параграф 3 от настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 297/95 и Регламент (ЕС) № 658/2014 се прилагат, докато бъде прието и влезе в сила изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 или бъдат приети и влязат в сила други съответни разпоредби относно таксите.“
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – точка 16 б (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 82 – параграф 3
(16б)  Член 82, параграф 3 се заменя със следното:
3.  Без да се засяга уникалното и специфично за Общността естество на съдържанието на документите, посочени в член 9, параграф 4, букви а), б), в) и г) и член 34, параграф 4, букви от а) до д), настоящият регламент не забранява използването на две или повече търговски модификации на лекарствен продукт, за който е издадено едно разрешение.
„3. Без да се засяга уникалното и специфично за Съюза естество на съдържанието на документите, посочени в член 9, параграф 4, букви а), б), в) и г), настоящият регламент не забранява използването на две или повече търговски модификации на лекарствен продукт за хуманна употреба, за който е издадено едно разрешение.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 86
Най-малко веднъж на всеки десет години Комисията публикува обобщен доклад за опита, придобит като следствие от прилагането на процедурите, определени с настоящия регламент, в дял III, глава 4 от Директива 2001/83/ЕО и в дял III, глава 4 от Директива 2001/82/ЕО.
Най-малко веднъж на всеки пет години Комисията публикува общ доклад за опита, придобит като следствие от прилагането на процедурите, определени с настоящия регламент, в дял III, глава 4 от Директива 2001/83/ЕО и в Регламент (ЕС) № …/...+ .
______________________
+ 2014/0257(COD).
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 87б – параграф 2
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 4, член 10б, параграф 1, член 14, параграф 7, член 16, параграф 4 и член 84, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 4, член 10б, параграф 1, член 14, параграф 7, член 16, параграф 4 и член 84, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в компетентната комисия съгласно член 61, параграф 2, втора алинея (А8-0035/2016).


Към просперираща икономика, основана на данни
PDF 573kWORD 119k
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2016 г. относно „Към просперираща икономика, основана на данни“ (2015/2612(RSP))
P8_TA(2016)0089B8-0308/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2014 г., озаглавено „Към просперираща икономика, основана на данни“ (COM(2014)0442),

—  като взе предвид въпроса към Комисията, озаглавен „Към просперираща икономика, основана на данни“ (O-000021/2016 – B8‑0116/2016),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по промишленост, изследвания и енергетика,

—  като взе предвид член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа(1),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че темпът на растеж на пазара на големите информационни масиви до 2017 г. ще бъде шест пъти по-бърз от този на общия пазар на ИКТ и ще достигне обща стойност от 50 милиарда евро според прогнозата за технологиите и услугите в областта на големите информационни масиви в света за периода 2013 – 2017 г., изготвена от Транснационалната корпорация за данни, което може да доведе до 3,75 милиона нови работни места до 2017 г. според публично-частното партньорство в областта на стойността на големите информационни масиви;

Б.  като има предвид, че обемът на данните нараства с безпрецедентна скорост, така че ще възлиза на 16 трилиона гигабайта данни до 2020 г., което съответства на годишен темп на растеж на генерирането на данни от 236%;

В.  като има предвид, че решенията, основани на знания, произхождащи от големите информационни масиви, могат да доведат до значително увеличение на производителността и конкурентоспособността, и като има предвид, че ползите от основаната на данни икономика ще доведе до допълнителен ръст на БВП от 1,9% до 2020 г.;

Г.  като има предвид, че развитието на големите информационни масиви е неразделна част от един нов цифров пазар и следва да гарантира разработването на иновативни и конкурентни бизнес модели, като се придържа към рамката на ЕС за защита на данните, тъй като големите информационни масиви могат да са свързани със значителни рискове и предизвикателства, особено за основните права (включително неприкосновеността на личния живот и защитата на данните);

Д.  като има предвид, че една бъдеща просперираща икономика може да предостави възможност за растеж и заетост, включително чрез даване на възможност за нови бизнес модели и услуги и подобряване на производителността; като има предвид, че трябва да се постигне добър баланс, за да се създаде правилната рамка за икономически растеж, така че да се запази доверието, като същевременно се гарантират и защитават правата на потребителите чрез ефективен мониторинг, оценка и подходящи ответни действия и при необходимост чрез законодателни средства;

Е.  като има предвид, че големите информационни масиви предоставят също възможности за потребителите (напр. удобство, ефикасност и икономии), за предприятията („Индустрия 4.0“) и за управлението (електронно управление), както и по отношение на жилищното настаняване (интелигентни градове), науката, медицината (мобилно здравеопазване), реакцията при бедствия и борбата с престъпността;

Ролята на основаната на данни икономика в рамките на цифровата стратегия на Съюза

1.  Очаква ползите от основаната на данни икономика на национално и европейско равнище да окажат въздействие върху обществото и всички видове предприятия във веригата за създаване на стойност; счита, че създаването на основана на данни икономика е в основата на стратегията за цифровия единен пазар, и оценява потенциала ѝ да помогне на Европа да си възвърне конкурентоспособността във високотехнологичните сектори и да ускори икономическото възстановяване на Европа, инвестициите в растежа и иновациите във всички сектори, което може да се постигне само ако съществуват подходяща среда за стопанска дейност и средства за задействане на цифровото преобразуване и ако тези технологии са в съответствие с правната рамка на ЕС относно защитата на данните, така че да бъдат преодолени свързаните с тях рискове и предизвикателства, особено по отношение на основните права, и по-специално правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните;

2.  Подчертава, че основаната на данни икономика изисква експертни умения и от нея се очаква да създаде значителен брой нови работни места в Европа през следващите години;

3.  Признава социалните и икономическите ползи, свързани с интегрираното използване на данни във всички сектори на европейската икономика и във всички области на европейските научни изследвания, и подчертава значението на прозрачността по отношение на стойността и използването на събраните данни, правилата за управление и начините, по които данните се събират и обработват; подчертава, че физическите лица следва да разполагат със съвременни, значими права за достъп до информация във връзка с обработването на данни; подчертава в този контекст необходимостта от това да се събират точни статистически данни за степента на осведоменост сред гражданите, предприятията и публичната администрация; подчертава, че цифровизацията на икономиката е важна движеща сила на развитието в областта на големите информационни масиви, и поради тази причина изисква хоризонтален подход с цел растеж на основаната на данни икономика;

4.  Счита, че данните представляват ценен актив за дружествата, чиято стойност би могла да се увеличи значително посредством разработването на иновативни и интелигентни начини, които да позволяват интегрирането на притежаваните от дружествата данни със свободно достъпни данни; изисква предприемането на инициативи за повишаване на осведомеността на МСП относно стойността на техните данни и начините, по които те могат да се използват, за да се разработят нови бизнес модели с цел стимулиране на растежа и превръщане на МСП в основен участник в областта на големите информационни масиви;

5.  Подчертава, че обработването на някои видове данни, по-конкретно личните данни, попада в обхвата на законодателството на ЕС за защита на данните; във връзка с това настоятелно призовава за бързото приемане на пакета за защитата на данните;

6.  Посочва, че защитата на данните и възможностите, произтичащи от интегрираното използване на данни, не се изключват взаимно, тъй като интелигентното използване на възможности може да гарантира съвместимост със защитата на данните; счита, че гарантирането на доверие в тези технологии следва да бъде в центъра както на публичната политика, така и на бизнес моделите, тъй като липсата на доверие може да нанесе съществени вреди на растежа и на иновациите в сектора на цифровите технологии; счита, че е налице съществена необходимост от създаване на съобразена с бъдещето и единна правна рамка за защита на данните с цел да се насърчат растежът и иновациите, и отбелязва отворения и глобален характер на интернет; признава, че законодателството относно защита на данните е технологично неутрално и вече се прилага в пълна степен за дейности с големи информационни масиви, осъществявани в ЕС, и поради това трябва да бъде спазвано изцяло; настоятелно призовава за това публичната политика да включва защитата на личния живот още при проектирането и неприкосновеността на личния живот по подразбиране в цикъла на генериране и анализ на данни, като в същото време използва всички възможности за насърчаване на разработването на потенциала на големите информационни масиви;

7.  Счита, че е изключително важно да се разработи регулаторна рамка за справяне с икономическите, технологичните, социалните и културните предизвикателства на основаната на данни икономика, като например достъп до, контрол върху и собственост на данните, и по-специално публичните данни; счита, че сигурността и защитата на данните са фундаментална основа за растежа на промишлеността, основана на данни; подчертава, че намирането на полезни взаимодействия между големите информационни масиви, защитата на данните, сигурността на данните и свободно достъпните данни е основата за нов цифров старт в Европа; изисква да се обърне внимание на следните предизвикателства: собственост на данните, притежаване, управление, достъп и сигурност, оперативна съвместимост, ограничаване и съхранение на данните, ограничения за използването и повторното използване на данни в цяла Европа, пречки за иновациите в областта на интелектуалния капитал, достъпност и инфраструктура, прозрачни правила за транспортиране, трансгранични механизми, и когато е приложимо, създаване и разпространение на свободно достъпните данни и достъп до тях, както и тяхната достъпност за публичните администрации и доставчиците на услуги;

Инвестиране в икономика, основана на данните (инфраструктура и научноизследователска и развойна дейност)

8.  Отбелязва, че основаната на данни икономика зависи от по-широка екосистема на ИКТ, включително от „интернет на предметите“, за снабдяване с данни, от високоскоростни широколентови мрежи за тяхното транспортиране и от компютърни услуги „в облак“ за тяхното обработване, както и от опитни служители, достъп до данни и оперативна съвместимост; изтъква, че този сектор изисква огромни инвестиции в развитието на компютърните услуги „в облак“, компютърната свръхмощност и високоскоростния широколентов достъп, които са предпоставка за успешна цифрова икономика; призовава за по-добра регулаторна рамка и за среда, които са насочени както към частния, така и към публичния сектор; припомня, че инвестициите на частния сектор в мрежовата инфраструктура следва да останат от първостепенно значение; насърчава във връзка с това Комисията и държавите членки да стимулират инвестициите в мрежовата инфраструктура чрез позитивна регулаторна рамка и да продължат да подкрепят широколентовата инфраструктура чрез съществуващите програми, като например Механизма за свързване на Европа, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Кохезионния фонд, но само в областите с установени пазарни неуспехи;

9.  Изразява загриженост, че цифровото разделение, недостатъчните инвестиции и липсата на техническа стандартизация и съобразено с бъдещето законодателство относно защита на данните биха могли да доведат до икономическо и технологично изоставане на Европа в развитието на основана на данни икономика;

10.  Признава значението на оперативната съвместимост и на стандартите за засилване на конкурентоспособността в сектора на ИКТ и значението на проактивната роля на Комисията при възлагането на мандати на стандартизиращи органи; изисква от Комисията да разработи стратегия за стандарти за големите информационни масиви с цел установяването на пропуски в стандартите в европейската промишленост за големи информационни масиви, включително по отношение на МСП и ключови европейски сектори; подкрепя разработването на пазарно ориентирани, доброволни, технологично неутрални, прозрачни, международно съвместими и съобразени с пазара стандарти;

11.  Счита, че Програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA2) предлага възможност за разработване на стандарти за оперативна съвместимост за управление на големи информационни масиви в рамките на публичните администрации и при работата им с предприятия и граждани;

12.  Приветства предложението на Комисията за разработване на инициатива относно свободното движение на данни; приветства обявяването на европейска инициатива за „свободното движение на данни“, която трябва да премахне съществуващите пречки пред единния пазар за данни; призовава Комисията да направи широк и прозрачен преглед на създаването на основана на данни икономика с цел предвиждане на потребностите по отношение на необходимите технологии и премахване на пречките пред иновациите в Европа; изисква тази инициатива да даде отговор на следните предизвикателства: сигурност на данните, оперативна съвместимост, собственост, ограничаване и съхранение на данните, ограничения за използването и повторното използване на данни в цяла Европа, прозрачни правила за транспортиране, трансгранични механизми и обмен на свободно достъпни данни между администрациите, предприятията и гражданското общество;

13.  Отбелязва, че успехът на големите информационни масиви зависи от по-широка екосистема на ИКТ, включително „интернет на предметите“, за снабдяване с данни, от високоскоростни широколентови мрежи за тяхното транспортиране и от компютърни услуги „в облак“ за тяхното обработване;

14.  Счита, че ЕС трябва да улесни процедурите за отпускане на безвъзмездни средства и да увеличи финансирането за научноизследователската дейност и иновациите, свързани с интегрираното използване на данни, цифровите иновации и развитието на пазара в области, за които е установено, че носят добавена стойност за гражданите, обществото и икономиката и ефективно насърчават навлизането на пазара на иновативни продукти и услуги; счита във връзка с това, че трябва да бъде изготвена обща европейска пътна карта за държавите членки и за ЕС със средносрочна и дългосрочна перспектива и тя да бъде съчетана със стабилна финансова рамка, която да позволява напредък в областта на електронната научноизследователска дейност; счита, че свободния софтуер може да играе важна роля за постигане на тези цели;

15.  Отбелязва инициативите на Комисията за създаване на публично-частни партньорства (ПЧП) въз основа на развитието на основаната на данни икономика, тъй като сътрудничеството между публичния и частния сектор е изключително важно за откриване на пречките пред развитието на необходимите технологии; признава, че Комисията и европейската промишленост в областта на данните поеха ангажимент да инвестират 2,5 милиарда евро в ПЧП с цел укрепване на сектора на данните и извеждане на Европа на челни позиции в световната надпревара по отношение на данните чрез увеличаване в максимална степен на потенциала на цифровата икономика; посочва, че достъпът до портали за данни със свободен достъп и научноизследователски електронни инфраструктури е един от възможните начини за намаляване на възможните недостатъци за изследователите и МСП в отдалечените региони;

16.  Приветства създаването на иновационни пространства – зони, в които вече има концентрация на стопанска дейност и умения, които могат да бъдат увеличени, което да позволи експериментиране със свързани с данни технологии в рамките на иновационни клъстери, които създават екосистеми и междусекторни проекти за индустриални платформи с цел изграждане на мрежи между реалната и цифровата икономика; подчертава, че тези пространства следва да служат като бизнес инкубатори, които да обучават предприятията как използването на данни може да се превърне във възможности за стопанска дейност и да насърчават растежа и интернационализацията на МСП и на иновативните стартиращи предприятия; призовава да бъдат създадени по-тесни партньорства между предприятията и университетите и научноизследователските центрове с цел насърчаване на иновациите в областта на големите информационни масиви; във връзка с това изтъква, че се инвестира в инициативи, като например „Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии“ и „Европейска седмица на електронните умения“;

17.  Насърчава Комисията и държавите членки да въведат модерна и съобразена с бъдещето регулаторна рамка, която да стимулира и насърчава инвестициите в мрежовата инфраструктура, необходима за бъдещите изисквания на свързаната цифрова икономика, както и да приемат политики, които да позволят на „интернет на предметите“ да процъфтява и да осигурят достатъчни капацитети и скорости на данните, като разширят мобилните технологии и насърчат разгръщането на IPv6;

18.  Подчертава, че е необходима по-добра координация с цел постигане на отвореност по отношение на стандартите и оперативна съвместимост на системите и платформите за сътрудничество;

19.  Изисква от Комисията да приеме политики за отстраняване на прекомерни пречки пред иновативните сектори, да стимулира инвестициите в научноизследователската и развойната дейност и европейската стандартизация и да разреши настоящия проблем, свързан с нарушаване на патентите от ключово значение за стандартите; счита, че е необходимо постигането на подходящ баланс между лицата, инвестиращи в научноизследователска дейност и иновации с цел разработване на подобни ключови патенти, и лицата, които извличат ползи от наличието на тези патенти; подчертава, че патентите от ключово значение за стандартите са важен елемент от стандартизацията и част от бизнес модела на значителен брой европейски предприятия в областта на ИКТ; призовава за мерки за запазване на висококачествена система за стандартизация, която може да привлече най-добрия технологичен принос, да осигури оперативно съвместими и иновативни цифрови услуги и приложения и да предостави възможност за сключването на споразумения за лицензиране на патенти при справедливи, разумни и недискриминационни условия; при все това счита, че е необходимо да се положат допълнителни усилия за улесняване на достъпа и премахване на цифровите пречки пред хората с увреждания;

20.  Счита, че за да се извлекат най-много ползи от иновациите в областта на големите информационни масиви, принципът на „Хоризонт 2020“ за „отговорни иновации“ следва да ръководи откриването на възможности за ускоряване на навлизането на пазара, особено за МСП;

21.  Изисква от Комисията да осигури инвестиции в инфраструктурата и в съобразено с бъдещето развитие на компютърните услуги „в облак“ в Европа, като повиши правната сигурност относно задълженията и отговорностите на всяка страна, гарантира изпълнението на мерките за обща сигурност и защита на данните, позволи на данните да преминават границите и насърчи подходяща бизнес среда за развитие на ефикасен, отворен и глобален пазар;

Създаване на основана на данни икономика за пазара на Съюза

22.  Счита, че големите информационни масиви имат потенциала да дадат тласък на икономическата производителност и да подобрят услугите за потребителите и за правителствата; признава, че големите информационни масиви могат да доведат до повече бизнес възможности и до по-голяма наличност на знания и капитали, при условие че правителствата и заинтересованите лица работят съвместно по конструктивен начин; при все това подчертава, че настоящият фрагментиран единен пазар подкопава развитието на икономиката, основана на данни, големите информационни масиви, компютърните услуги „в облак“, „интернет на предметите“ и други технологии, основани на данни;

23.  Счита, че основните технологични пречки пред развитието на икономиката, основана на данни, включват липсата на оперативна съвместимост и на обща рамка за интерфейс, която да улеснява комуникацията между сензорите и машините, както и между виртуалния и физическия свят, недостатъчната наличност на свободно достъпни данни и липсата на пазарни условия, които да дадат възможност на предприемачите да създават иновации и да се разрастват; изисква от Комисията да стимулира съвместни научни изследвания, за да се намери отговор на тези въпроси;

24.  Изисква от Комисията да стимулира и да насърчава съвместните научни изследвания за създаването на обща рамка за интерфейс, за да се намалят двойните стандарти и да се осигури техническа и семантична оперативна съвместимост с оглед на прилагане на процес за определяне на стандарти въз основа на потребностите на потребителите и на предприятията;

25.  Приветства обявяването на европейска инициатива за „свободното движение на данни“, която трябва да премахне съществуващите пречки пред единния пазар за данни;

26.  Призовава за съобразена с бъдещето регулаторна среда, която да се приспособява към променящия се характер на пазара, да е технологично неутрална, да насърчава създаването на стартиращи предприятия и навлизането на пазара на нови оператори, да създава еднакви условия на конкуренция и лоялна конкуренция, като същевременно избягва прекомерната регулаторна тежест, и да гарантира пълно съответствие със стандартите за защита на данните и неприкосновеността на личния живот; във връзка с това приветства плановете на Комисията за преглед на Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации; отбелязва, че регулаторните действия следва да се направляват от нуждите на пазара; счита, че еднаквите условия на конкуренция следва да бъдат средата, в която всички субекти, малки и големи, могат да инвестират, да създават иновации и да се конкурират в полза на европейските крайни потребители по отношение на избора и на приемливите цени;

27.  Отбелязва значението на свободно достъпните данни като висококачествена суровина за развитието на информационни услуги и продукти с добавена стойност; подчертава, че данните, генерирани от публичните институции и европейските научноизследователски програми, използващи публични средства по програми, като например „Коперник“ и „Галилео“, следва да бъдат достъпни за европейските граждани посредством модел на отворен достъп и да бъдат достъпни за публичните администрации и частните предприятия, така че те да могат да подобрят качеството на услугите си, като същевременно зачитат действащите права на интелектуална собственост;

28.  Отбелязва, че следва да бъдат налични повече данни с оглед на постигане на по-конкурентоспособна и иновативна основана на данни икономика и че следователно интернет платформите следва да бъдат насърчавани да освобождават своите набори от данни като свободно достъпни данни в анонимен и обобщен вид в съответствие с правилата за защита на данните;

29.  Счита, че са необходими повече усилия по отношение на анонимизирането и псевдонимизирането на данните като предпоставка за творчески иновации в областта на данните и важна стъпка за намаляване на пречките за навлизане на пазара пред стартиращи предприятия и МСП; счита, че внедряването на технологии, включително извличане на текст и данни, ще бъде важен фактор за получаване на добавена стойност от свободно достъпните набори от данни; посочва обаче, че трябва да се прави ясно разграничение между обработването на лични данни и друг вид данни и че трябва да бъдат разработени технологичните решения, които да засилват защитата на личния живот още при проектирането;

30.  Подчертава, че всички принципи, предвидени в законодателството на ЕС за защита на личните данни, като справедливост и законност, ограничаване в рамките на целта, правно основание за обработване на данните, съгласие, пропорционалност, точност и ограничени периоди на запазване на данни, трябва да бъдат спазвани от доставчиците на големи информационни масиви при обработването на лични данни; в този контекст припомня становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно правото на неприкосновеност на личния живот и конкурентоспособността в ерата на големите информационни масиви;

Насърчаване на стартиращи предприятия и на МСП в основаната на данни икономика

31.  Признава необходимостта от разработване на солидна база доставчици на услуги, от насърчаване на ползите и предимствата на интегрираното използване на данни за икономиката и обществото и от укрепване на доверието на МСП в технологиите, свързани с големите информационни масиви; признава необходимостта от подкрепа на широкото прилагане на услуги в областта на големите информационни масиви с цел подобряване на ефективността в различни икономически сектори и от подкрепа на доставчиците на нови услуги; изисква да се създаде „обслужване на едно гише“, за да се помогне на МСП да използват по-добре своите собствени данни и публичните данни, като същевременно спазват законите на ЕС за защита на данните;

32.  Изразява съжаление във връзка с факта, че много идеи и възможности се губят или се осъществяват извън Европа поради въпроси, свързани с мащаба, произтичащи от пречки, като например административна тежест и достъп до финансиране, всички от които имат отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на Европа; изисква придобиването от частен капитал да се улесни чрез предоставянето на подходящи стимули, включително усилия за справяне с предизвикателствата, произтичащи от различните национални административни, регулаторни и данъчни правила; призовава за стимулиране на разработването на екосистеми, които да сближават публичните и частите институции, като предоставят технологии и инфраструктура на стартиращи предприятия, които предоставят идеи за прилагане;

33.  Припомня, че само 1,7% от дружествата използват в пълна степен напреднали цифрови технологии въпреки предимствата, до които цифровите инструменти могат да доведат, във всички икономически сектори; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да създадат стратегия за цифрово предприемачество;

34.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да създадат европейски центрове за цифрова икономика, които да включват използване на големи информационни масиви и други технологии, свързани с данни, от страна на предприемачи, МСП и иновационни дружества и да обхващат научните изследователи и икономиката като цяло; призовава Комисията и държавите членки да насърчат създаването на иновационни пространства и клъстери с цел подпомагане на развиването на умения, създаването на конкурентно предимство в областта на интелектуалния капитал и по-доброто разбиране на перспективите и ограниченията на технологиите, използващи големи информационни масиви;

35.  Изисква от ЕС и неговите държави членки да подобрят своите координирани усилия в рамките на училищата и учебните заведения, за да превърнат ИКТ в привлекателна професионална област, по-специално за жените и момичетата, и счита, че тези усилия следва да включват мерки за насърчаване на по-предприемчиви нагласи и за улесняване на навлизането в предприемачеството, свързано с големи информационни масиви, чрез основаването на нови стартиращи предприятия в тази област, като по този начин се създадат повече възможности за заетост; подчертава, че е важно да бъде възприет мултидисциплинарен подход към обучението на специалистите и изграждането на екип;

36.  Изисква предприемането на инициативи и препоръчването на модели за финансиране, които да насърчават ученето през целия живот и мерките, приспособени към потребностите на всички, включително на възрастните хора, и които да улесняват достъпа до образование, за да дадат възможност на специалистите да разширят уменията си в областта на ИКТ и на обработването на данни с цел да се увеличи броят на специалистите с умения, свързани с цифровите технологии; призовава за това да се придаде по-голямо значение на цифровото преобразуване на предприятия в програмите за продължаващото обучение и да бъдат изготвени програми за електронно лидерство; подчертава необходимостта от улесняване на движението на квалифицираните работници в целия ЕС и от мерки за преодоляване на недостига на умения, включително конкретни мерки за привличане на таланти;

37.  Подкрепя инициативи за включване на кодирането и учебни предмети, свързани с обработването на данни, в националните учебни програми; подчертава многобройните предимства на свободния софтуер в областта на образованието и призовава за отделяне на по-специално внимание върху гарантирането, че тези нови учебни програми мотивират децата да открият своите таланти и да участват в науката в областта на данните и кодирането на данните;

38.  Счита, че ЕС и неговите държави членки следва да увеличат усилията си за предотвратяване на изтичането на мозъци на високообразовани и квалифицирани експерти в други региони извън Европа;

39.  Призовава за подкрепа на развитието на инструменти за интерфейс, за да се даде възможност на обикновените крайни потребители в МСП да разработват бизнес модели, основани на данни;

Включване на обществеността

40.  Призовава за насърчаване на инициативи за повишаване на осведомеността и за насърчаване на публичен дебат в държавите членки и на европейско и международно равнище относно ползите и стойността, особено по отношение на тези групи, които все още нямат достъп до цифрови технологии или не ги познават достатъчно; призовава за инициативи, които да дадат възможност на гражданите да използват и ценят данните си, по-специално по отношение на разработването на нови иновативни услуги, и да повишат осведомеността относно ползите и стойността на големите информационни масиви за обществото;

41.  Изтъква, че големите информационни масиви имат потенциала да ускорят значително развитието на иновативните публични услуги въз основа на използването на свободно достъпни правителствени данни и повторната употреба на информация от публичния сектор; поради това приветства възможностите, които цифровата инфраструктура и интегрираното използване на данни предлагат, за увеличаване на общественото участие и ангажираност посредством различни форми на електронно управление и електронна демокрация;

42.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да ускорят действията за разработване на електронно управление; признава по-специално стойността на „интернет на предметите“ и призовава Комисията да координира рамката за цифров единен пазар със съществуващите цели на „Европа 2020“; подчертава необходимостта от това да се използват също така изцяло предимствата на икономиката на съвместната употреба и на всеобхватно участие на гражданското общество и гражданите;

o
o   o

43.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2013)0535.


Положението в Еритрея
PDF 507kWORD 118k
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2016 г. относно положението в Еритрея (2016/2568(RSP))
P8_TA(2016)0090RC-B8-0318/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Еритрея, и по-специално резолюциите от 7 февруари 2002 г.(1), от 18 ноември 2004 г.(2) и от 15 септември 2011 г.(3) относно положението с правата на човека в страната, включително случая на Давит Исаак,

—  като взе предвид резолюции 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011) и 2244 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, с които беше продължено оръжейното ембарго, наложено на Еритрея, до 15 ноември 2016 г., и доклада от 19 октомври 2015 г. на Групата за наблюдение на Сомалия и Еритрея,

—  като взе предвид доклада, представен пред Съвета по правата на човека на 19 юни 2015 г. от специалния докладчик относно положението с правата на човека в Еритрея, Шийла Б. Кийтарут,

—  като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС (Споразумението от Котону), както е преразгледано през 2005 г. и 2010 г., по което Еритрея е страна,

—  като взе предвид Решение 2010/127/ОВППС на Съвета от 1 март 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Еритрея(4), изменено с Решение 2010/414/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г.(5) и допълнително изменено с Решение 2012/632/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г.(6),

—  като взе предвид заключенията на работната група А за контрол към комисията по развитие на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г.,

—  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 18 септември 2014 г. относно политическите затворници в Еритрея,

—  като взе предвид доклада на ЕСВД относно партньорството между Еритрея и Европейския съюз от 2015 г.,

—  като взе предвид доклада за страната на Службата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените относно правителството на Държавата Еритрея от юни 2014 г.,

—  като взе предвид националната индикативна програма за Еритрея по линия на 11‑ия Европейски фонд за развитие от 3 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид изявлението пред медиите, направено от Анкетната комисия на ООН за правата на човека в Еритрея на 8 юни 2015 г.,

—  като взе предвид Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание,

—  като взе предвид декларациите от 23 ноември 2011 г. и 25 юни 2013 г. на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС относно положението с правата на човека в Еритрея,

—  като взе предвид своето разискване от 27 май 2015 г. относно помощта на ЕС за развитие за Еритрея с оглед на документираните нарушения на правата на човека,

—  като взе предвид Конституцията на Еритрея, приета през 1997 г., която гарантира гражданските свободи, включително свободата на религията,

—  като взе предвид конвенциите на Международната организация на труда № 29 относно принудителния труд, № 105 относно премахването на принудителния труд и № 87 за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС предоставя подкрепа на Еритрея от обявяването на нейната независимост от Етиопия през 1993 г.; като има предвид, че първоначалното обещание за демокрация и принципи на правовата държава след обявяването на независимостта на страната беше възпрепятствано от правителството на Еритрея, използвайки за претекст националната отбрана и военната служба; като има предвид, че президентските избори, насрочени за 1997 г., никога не бяха проведени, и като има предвид, че ратифицираната през същата година конституция никога не беше приложена; като има предвид, че регионалните избори от 2009 г. все още не са проведени; като има предвид, че дори преди разпускането на Народното събрание през 2002 г. законите се приемаха с правителствени укази;

Б.  като има предвид, че обявяването на независимостта на Еритрея от Етиопия през 1993 г. създаде очаквания у международната общност и сред народа на Еритрея, че това ще помогне на този народ да изгради страна, в която правата на човека се зачитат и в която няма репресии; като има предвид, че това не се случи, а вместо това са налице още по-големи репресии и още повече нарушения на правата на човека;

В.  като има предвид, че в доклада на специалния докладчик на ООН се отбелязва, че Еритрея е сред страните с най-лоши резултати в областта на правата на човека по света, като нарушения на правата на човека редовно се извършват всеки ден и през последните години не е отбелязан напредък; като има предвид, че много млади хора са напуснали страната, за да избягат от репресивното правителство и задължителната военна служба, която често започва от най-ранна възраст, като има предвид, че установеният 18‑месечен срок на служба често не се спазва, като повечето еритрейци служат за неограничен срок, и като има предвид, че подобно удължаване на задължителната военна служба възпрепятства потенциала на страната за икономически растеж; като има предвид, че всякакво увеличение на възнаграждението за военна служба е лишено от смисъл, тъй като неотдавнашното обезценяване на накфа и банковите ограничения доведоха до текущия дефицит в страната; като има предвид, че много от наборниците извършват принудителен труд и граждански повинности; като има предвид, че повечето от лицата на военна служба продължават да се намират в положение на робство, при което всяка работа, всички заявления за работа и възможността за водене на семеен живот подлежат на контрол; като има предвид, че свободата на вероизповедание и на съвестта, свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение не са гарантирани;

Г.  като има предвид, че Анкетната комисия на ООН относно правата на човека в Еритрея установи, че нарушенията в областта на извънсъдебните екзекуции, изтезанията (включително сексуални изтезания и сексуално робство), военната служба като форма на робство, принудителният труд и политиката на „стреляне на месо“ по границата могат да представляват престъпления против човечеството;

Д.  като има предвид, че неправителствената организация „Хюман райтс уоч“ подчертава, че няма свобода на религията в Еритрея; като има предвид, че правителството налага тежък тормоз на гражданите, които практикуват религии, различни от четирите признати от него; като има предвид, че дори по отношение на признатите религии правителството се намесва в религиозните практики на гражданите;

Е.  като има предвид, че хомосексуалните действия са незаконни в Еритрея и че правителството отказва да приложи законодателство за борба с дискриминацията в защита на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица;

Ж.  като има предвид, че дискриминацията и насилието срещу жените присъстват във всички области на обществото в Еритрея; като има предвид, че жените не само са изложени на изключително висок риск от сексуално насилие в армията и във военните тренировъчни лагери, но също така и в обществото като цяло, в което насилието срещу жените се извършва в среда на безнаказаност; като има предвид, че според данни 89% от момичетата в Еритрея са били подложени на генитално осакатяване; като има предвид, че през март 2007 г. правителството издаде прокламация за обявяване на гениталното осакатяване на жени за престъпление, за забрана на тази практика и за подпомагане на образователни програми за възпиране на практиката през въпросната година; като има предвид, че жените могат да загубят правото си на купони за храна и на достъп до земя;

З.  като има предвид, че огромен брой граждани на Еритрея са задържани по различни неоснователни причини, като например изразяване на независими мнения или без ясна обосновка, и това продължава за неопределен период от време; като има предвид, че задържаните лица, включително деца, са държани при извънредно тежки условия, които в някои случаи са равносилни на изтезание или лишаване от медицински грижи; като има предвид, че задържаните жени често са пазени от мъже служители, като по този начин се увеличава рискът от сексуално и основано на пола насилие; като има предвид, че според индекса на Фрийдъм Хаус (доклад за 2015 г.) Еритрея продължава да се нарежда в класацията на държавите с най-репресивна среда за медиите и е получила възможно най-ниския резултат, съгласно който е „най-лоша сред лошите“, и е сред държавите с най-ниски проценти на достъп до интернет — едва 1% — по света;

И.  като има предвид, че в изявлението, направено в Брюксел на 18 септември 2014 г. от говорителя на ЕСВД, се изразява загриженост относно задържането на група от 11 парламентаристи и видни членове на Народния фронт за демокрация и справедливост (НФДС) от 18 септември 2001 г. насам без обвинение, съдебно решение или възможност за среща с адвокат, както и относно незаконното задържане от 23 септември 2001 г. насам на 10 независими журналисти, включително Давит Исаак, гражданин на Швеция и единствения европеец, лишен от свобода поради убежденията си; като има предвид, че патриархът Абуне Антониос продължава да бъде държан в изолация и под домашен арест от януари 2006 г. насам;

Й.  като има предвид, че няма свобода на печата, тъй като независимите медии са забранени в Еритрея, която за осем поредни години е на последно място в класацията на световния индекс за свобода на печата на „Репортери без граница“ от оценяваните 170—180 държави;

К.  като има предвид, че Еритрея заема 186-о място от общо 188 държави в индекса на човешкото развитие за 2015 г. съгласно доклада относно човешкото развитие на ПРООН от 2015 г.;

Л.  като има предвид, че според специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Еритрея загриженост пораждат три основни области, а именно: упражняването на икономическите, социалните и културните права, включително правото на подходящи жилищни условия; незаконното превеждане през граница и трафикът; както и нарастването на броя на непридружените малолетни или непълнолетни лица, които са част от над 5000‑те души, напускащи ежемесечно страната;

М.  като има предвид, че на 26 юни 2015 г. стотици еритрейски бежанци протестираха пред седалището на Африканския съюз с искане регионалната организация да настоява за провеждане на демократични реформи в тяхната страна на произход; като има предвид, че протестиращите обвиниха дългогодишния президент на Еритрея Исаяс Афеверки, че е диктатор, и настоятелно призоваха Африканския съюз да предприеме действия;

Н.  като има предвид, че през ноември 2015 г. ООН предупреди за тежка суша в Африканския рог в резултат от действащия модел на „Ел Ниньо“; като има предвид, че през декември 2015 г. ООН заяви, че това е най-голямата регистрирана досега суша в региона, която намали реколтата с 50% до 90%; като има предвид, че в резултат на това Еритрея е сред държавите, които ще се сблъскат със значителното предизвикателство да гарантират продоволствената сигурност на своето население;

О.  като има предвид, че в пълно противоречие с реалността във връзка със сушата президентът на Еритрея отхвърли страховете за продоволствена криза, като заяви, че страната няма да бъде изправена пред никаква криза независимо от намаляването на селскостопанската продукция;

П.  като има предвид, че ЕС представлява важен донор за Еритрея по отношение на помощта за развитие и подпомагането;

Р.  като има предвид, че правителството на Еритрея едностранно преустанови помощта през 2011 г. и не признава публично своето сътрудничество и партньорство с ЕС; като има предвид, че Еритрея не улеснява възможността за членове на ЕП да посетят Еритрея свободно и без проверки;

С.  като има предвид, че загубата на препитание подтиква жените и децата да напускат страната; като има предвид, че през 2015 г. гражданите на Еритрея, които напускат своята страна, представляват четвъртата най-многобройна група хора, които рискуват опасното пътуване до Европа (след гражданите на Сирия, Ирак и Афганистан) и които се оставят в ръцете на безпощадни контрабандисти на хора, за да осъществят опасното прекосяване на Средиземно море; като има предвид в тази връзка, че положението в Еритрея пряко засяга Европа, тъй като ако правата на човека се зачитат и защитават в страната и ако хората могат да живеят там без страх, гражданите на Еритрея ще могат да се завърнат в своята родина;

Т.  като има предвид, че според Върховния комисар на ООН за бежанците над 400 000 еритрейци, или 9% от общия брой на населението, са напуснали страната; като има предвид, че според данни на ВКБООН около 5 000 еритрейци напускат страната всеки месец, като това се обяснява до голяма степен с продължаващите сериозни нарушения на правата на човека; като има предвид, че през 2015 г. в 69% от случаите на лица, търсещи убежище, които са граждани на Еритрея, на заявителите е предоставен бежански статут в ЕС, а още 27% от заявителите са получили субсидиарна закрила, което илюстрира сериозността на преследването в Еритрея;

У.  като има предвид, че трафикът на хора в Синай с цел откуп с практикуване на тежки изтезания е причина за убийства и изчезвания на множество еритрейски бежанци, които са били отвлечени, а сериозно травмираните оцелели лица не са получили нито грижи, нито подкрепа; като има предвид, че преобладава пълна безнаказаност, а извършителите не са били изправени пред съд; като има предвид, че следва да се обърне специално внимание на непридружените деца – жертва на трафик на хора, тъй като те се нуждаят от специални мерки за помощ и подкрепа поради особено уязвимото си положение;

Ф.  като има предвид, че на 22 февруари 2016 г. програмата на Междуправителствения орган за развитие (IGAD) за сектора на сигурността официално представи в Адис Абеба, Етиопия, доклад относно проучване, озаглавен „Human Smuggling and Trafficking on the Horn of Africa-Central Mediterranean Route“ (Незаконно превеждане през граница и трафик на хора по маршрута Африкански рог — Централно Средиземноморие);

Х.  като има предвид, че Еритрея подкрепя процеса от Хартум (инициатива на ЕС и Африканския съюз, стартирана на 28 ноември 2014 г. с цел предприемане на мерки относно въпроса за миграцията и трафика на хора), който включва изпълнението на конкретни проекти, включително изграждане на капацитет за съдебната система и повишаване на осведомеността;

Ц.  като има предвид, че първоначално ЕС наложи санкции на Еритрея през март 2010 г. с цел изпълнение на Резолюция № 1907 (2009) на Съвета за сигурност на ООН, и като има предвид, че те включваха оръжейно ембарго, ограничения за пътуване и замразяване на активи по отношение на лица, които представляват заплаха за мира и националното помирение;

Ч.  като има предвид, че ЕС има пряк интерес от стабилизирането на Еритрея, тъй като настоящото положение принуждава значителна част от населението да бяга, като хиляди хора загиват в резултат на престъпни дейности, включително незаконно превеждане през граница на мигранти и трафик на хора;

Ш.  като има предвид, че режимът простира своята тоталитарна хватка до еритрейската диаспора и събира парични средства от членовете на диаспората чрез изнудване, като налага 2% данък върху доходите на живеещите в чужбина, шпионира ги и преследва членовете на семейството, които са останали в Еритрея, на основание на считани за нарушения действия; като има предвид, че на 28 януари 2016 г. министърът на националното развитие на Еритрея и ръководителят на делегацията на ЕС подписаха в Асмара националната индикативна програма (НИП) в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР), която възлиза на 200 милиона евро за следващите пет години; като има предвид, че действията следва да се съсредоточат върху енергията от възобновяеми източници, управлението и управлението на публичните финанси, по-конкретно в енергийния сектор;

Щ.  като има предвид, че на 13 ноември 2015 г. комисията на ЕП по развитие поиска Комисията и ЕСВД да вземат предвид заключенията, изпратени до Комитета за ЕФР по проекта за национална индикативна програма за Еритрея, които се отнасяха до мащаба и тежестта на нарушенията на правата на човека, извършвани от режима на Еритрея, липсата на надеждност на този режим като партньор в рамките на сътрудничеството за развитие, повсеместната корупция и почти пълната липса на прозрачност в управлението на публичните финанси в страната, както и риска от злоупотреба със средствата от ЕФР за управление на миграцията; като има предвид, че комисията по развитие призова Комитета за ЕФР да не приема НИП до провеждането на допълнително обсъждане на въпроса; като има предвид, че позицията на Парламента беше пренебрегната;

АА.  като има предвид, че Народният фронт за демокрация и справедливост е установил контрол и наблюдение над бежанските общности и общностите на диаспората чрез посолствата, които участват в изнудване чрез данъчно облагане на диаспората и „доброволни“ вноски в замяна на услуги, като например документи за самоличност, паспорти, свидетелства за раждане и важни документи, от които бежанците могат да зависят; като има предвид, че тези практики са в нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения; като има предвид, че лидери на младежката организация на Народния фронт за демокрация и справедливост в Нидерландия са започнали съдебни кампании срещу нидерландски представители на академичните среди, медии и правителствени институции, с подкрепата на политическото ръководство в Асмара, вероятно за да принудят критиците на режима да замълчат; като има предвид, че специалният докладчик на ООН относно положението с правата на човека също беше подложен на заплахи;

1.  Отбелязва с голяма загриженост продължаващото бедствено положение с правата на човека и пълното отсъствие на принципите на правовата държава и на свободата на медиите в Еритрея;

2.  Подчертава, че решаването на въпросите във връзка с дефицита на правосъдие, демократичното управление и възстановяването на принципите на правовата държава трябва да се ползва с приоритет, като се прекрати авторитарното управление чрез страх от произволно задържане и държане в изолация, от изтезания и от други нарушения на правата на човека, някои от които могат да представляват престъпления срещу човечеството;

3.  Настоятелно призовава правителството на Еритрея да сложи край на системата на военна служба за неопределено време чрез демобилизация на наборниците, които са завършили своята задължителна 18-месечна служба, и чрез ефективно прекратяване на практиката на налагане на принудителен труд на наборниците след изтичане на този период, да осигури възможност за отказ от военна служба поради вътрешни убеждения и да сложи край на задължението всички ученици да прекарват своята последна година на училищно образование във военен тренировъчен лагер; призовава правителството на Еритрея да гарантира, че никой не е задължаван да премине военно обучение преди навършване на 18 години, както и че не се набират граждани над обичайната наборна възраст; отбелязва, че през февруари 2016 г. еритрейските органи припомниха, че споразумението с ЕС няма да доведе до реформа на политиката на Еритрея относно военната служба;

4.  Счита, че Комитетът за ЕФР трябваше да вземе под внимание препоръките на комисията по развитие да не приема НИП и да започне допълнително обсъждане; счита, че решението за приемане на НИП за Еритрея въпреки несъгласието на Парламента показва наличието на демократичен дефицит и сериозно подкопава ролята на Парламента за гарантиране на ефективното изпълнение на целите на ЕС в областта на развитието; призовава във връзка с това на Парламента да бъдат дадени правомощия за контрол върху ЕФР чрез обвързващо междуинституционално споразумение съгласно член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз; подчертава, че заключенията на комисията по развитие относно проектите на програмните документи следва да бъдат изпращани автоматично от Комисията до постоянните представителства на държавите членки;

5.  Отбелязва отпускането на 200 милиона евро през следващите пет години за НИП в рамките на 11-ия Европейски фонд за развитие с цел насърчаване на намаляването на бедността и социално-икономическото развитие, справяне с основните икономически и политически причини за миграцията и финансиране на проекти, свързани с възобновяемата енергия, енергийната ефективност и икономическото управление; припомня, че този пакет допълва други области на сътрудничество, като например Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

6.  Призовава Комисията да гарантира, че отпуснатото финансиране не се използва от еритрейското правителство, а е строго предназначено за удовлетворяване на потребностите на еритрейския народ по отношение на развитие, демокрация, права на човека, добро управление и сигурност, както и свобода на словото, свобода на печата и свобода на събранията; настоятелно призовава ЕС да гарантира обвързаността с условия на наскоро одобрената помощ и също така да гарантира, че НИП подкрепя Еритрея в предприемането на важна промяна в енергийната политика на страната, за да стане електроенергията достъпна за всички, особено в селските райони, които понастоящем все още са без електричество; счита освен това, че свързаният с управлението компонент на НИП следва да поставя силен акцент върху изпълнението на препоръките на провеждания от ООН универсален периодичен преглед по отношение на правата на човека;

7.  Припомня, че едно непридружено малолетно или непълнолетно лице е преди всичко дете, потенциално изложено на опасност, и че закрилата на децата, а не политиките в областта на имиграцията, трябва да бъде водещият принцип за държавите членки и за ЕС при разглеждането на случаи на непридружени малолетни или непълнолетни лица, така че да се зачита основният принцип за висшия интерес на детето; припомня, че без изключение всяко лице на възраст под 18 години следва да се счита за дете и следователно за малолетно или непълнолетно лице; изтъква, че непридружените малолетни или непълнолетни лица, по-специално момичетата, са изложени в двойно по-висока степен на проблеми и трудности, отколкото останалите малолетни или непълнолетни лица;

8.  Призовава международната общност и партньорите на Еритрея в областта на развитието да се намесят във връзка с положението и да окажат натиск върху правителството на Еритрея да разреши чуждестранна помощ в подкрепа на уязвимите общности, преди кризата да се влоши; призовава настоятелно ЕС да предприеме спешни и ефективни мерки, за да помогне на народа на Еритрея да повиши своята устойчивост на Ел Ниньо, за да се гарантират продоволствената сигурност, достъпът до вода и санитарно-хигиенните условия;

9.  Продължава да бъде силно загрижен относно положението с правата на човека в страната; отново призовава еритрейските органи за незабавно и безусловно освобождаване на парламентаристите, журналистите (включително шведския гражданин Давит Исаак, за когото няма информация от 2005 г. насам), политическите затворници и лицата, лишени от свобода заради убежденията си;

10.  Насърчава Комисията да поиска ясни гаранции от еритрейското правителство, че ще проведе демократични реформи и ще осигури зачитането на правата на човека, включително чрез изпълнение на препоръките, отправени по време на 18-ата сесия на Работната група за универсалния периодичен преглед, които то прие на 7 февруари 2014 г.; призовава правителството да разреши достъп до страната на независими експерти на ООН и на Африканския съюз, включително на специалния докладчик на ООН, и да позволи на Анкетната комисия за положението с правата на човека в Еритрея изцяло да упражнява своите правомощия, както и да си сътрудничи с нея, включително по отношение на въпросите, свързани с публичните финанси;

11.  Припомня, че свободата на религията е основно право, и решително осъжда всички актове на насилие или дискриминация въз основа на религията;

12.  Приветства мерките, предприети от правителството на Еритрея за борба с гениталното осакатяване на жени; призовава правителството да подобри като цяло насърчаването и защитата на правата на жените, включително чрез предприемането на по-нататъшни мерки за борба с вредните практики, като например детските, ранните и принудителните бракове, и да сложи край на безнаказаността в случаите на сексуално насилие; призовава правителството на Еритрея да зачита домакинствата с един родител, в които глава на семейството е жена, и да гарантира, че тези домакинства получават подкрепа и закрила;

13.  Осъжда използването от правителството на Еритрея на „данък за диаспората“, който се събира чрез изнудване и други незаконни средства от еритрейците извън Еритрея и се използва, в нарушение на резолюциите на ООН, за финансиране на въоръжени групи в съседните държави и по този начин дестабилизира региона; настоятелно призовава правителството да сложи край на политиките на „колективна вина“, които са насочени срещу членовете на семействата на лицата, които се отклоняват от задължението за военна служба, опитват се да избягат от Еритрея или не плащат подоходния данък в размер на 2%, наложен от правителството на живеещите в чужбина граждани на Еритрея;

14.  Отправя искане Еритрея да подпише, да ратифицира и незабавно да приложи Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и да спазва изцяло своите задължения съгласно Международния пакт за граждански и политически права и Африканската харта за правата на човека и народите, които забраняват изтезанията; отбелязва със загриженост, че публичните и частните лица, включително дружествата, са строго ограничени от правителствения контрол; признава, че липсата на управление на публичните финанси, включително липсата на национален бюджет, прави невъзможен бюджетния контрол и че заменяемостта на финансовите ресурси поради контрола на централната банка от страна на правителството може да насърчава закупуването на военно оборудване и по този начин да допринася за тероризма и дестабилизацията в региона;

15.  Настоятелно призовава всички международни дружества, които инвестират в Еритрея, да действат при зачитане на пълното упражняване на правата на човека и да не причиняват вреди;

16.  Настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, да разследват ролята на Народния фронт за демокрация и справедливост и различните му секции, включително младежката секция, и да забранят всички форми на сдружаване и дейности, които пряко подпомагат упражняването на контрол и наблюдение в Европа, накърняват демократичните принципи и принципите на правовата държава и създават системи за сплашване и изнудване; настоятелно призовава държавите членки да предприемат действия за премахване на данъка за диаспората и да разследват финансовите операции, свързани с всички други „вноски“, събирани от свързани с правителството на Еритрея сдружения в чужбина, както и да защитят напълно правата на убежище на всички еритрейски бежанци в Европа;

17.  Възлага на своя председател на предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, на Съвета на Африканския съюз, на Източноафриканската общност, на генералния секретар на ООН, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на органите на Еритрея.

(1) OВ C 284 E, 21.11.2002 г., стр. 359.
(2) ОВ C 201 E, 18.8.2005 г., стр. 123.
(3) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 146.
(4) ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 19.
(5) ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 74.
(6) ОВ L 282, 16.10.2012 г., стр. 46.


Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.)
PDF 522kWORD 153k
Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2016 г. относно доклада за бившата югославска република Македония за 2015 г. (2015/2895(RSP))
P8_TA(2016)0091B8-0310/2016

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна(1),

—  като взе предвид резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

—  като взе предвид решението на Международния съд относно прилагането на Временното споразумение от 13 септември 1995 г.,

—  като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Съюза на страните от Западните Балкани,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за предоставяне на статут на държава кандидатка за членство в ЕС, както и заключенията на Европейския съвет от юни 2008 г. и заключенията на Съвета от 15 декември 2015 г.,

—  като взе предвид 12-ото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране между държавата и ЕС, проведено на 20 юли 2015 г.,

—  като взе предвид окончателната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена във Виена на 27 август 2015 г., и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище във Виена през 2015 г.,

—  като взе предвид декларацията от Конференцията на високо равнище относно маршрута през Източното Средиземноморие и Западните Балкани, проведена в Люксембург на 8 октомври 2015 г., и изявлението на лидерите след срещата относно бежанските потоци по миграционния маршрут през Западните Балкани, проведена в Брюксел на 25 октомври 2015 г.,

—  като взе предвид доклада от мисията на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/СДИПЧ) за оценка на нуждите от 27 ноември 2015 г.,

—  като взе предвид приоритетите на Комисията за неотложни реформи за бившата югославска република Мак