Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0420(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0210/2016

Внесени текстове :

A8-0210/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0301

Приети текстове
PDF 454kWORD 62k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
Участие на Азербайджан в програми на Съюза ***
P8_TA(2016)0301A8-0210/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05616/2014),

—  като взе предвид проекта на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза (05618/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8–0043/2014),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8–0210/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Азербайджан.

Правна информация - Политика за поверителност