Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0420(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0210/2016

Texte depuse :

A8-0210/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0301

Texte adoptate
PDF 242kWORD 63k
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg
Participarea Azerbaidjanului la programele Uniunii ***
P8_TA(2016)0301A8-0210/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05616/2014),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind principiile generale de participare a Republicii Azerbaidjan la programele Uniunii (05618/2014),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 212, precum și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0043/2014),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0210/2016),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Azerbaidjan.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate