Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0420(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0210/2016

Ingivna texter :

A8-0210/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0301

Antagna texter
PDF 238kWORD 60k
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg
Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram ***
P8_TA(2016)0301A8-0210/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 juli 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram (05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05616/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram (05618/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0043/2014),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0210/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Azerbajdzjan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy