Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0027(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0211/2016

Внесени текстове :

A8-0211/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0303

Приети текстове
PDF 458kWORD 63k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза ***II
P8_TA(2016)0303A8-0211/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05581/1/2016 – C8‑0188/2016),

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 май 2013 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0048),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0211/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 133.
(2) Приети текстове от 13.3.2014 г., P7_TA(2014)0244.

Правна информация - Политика за поверителност