Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0027(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0211/2016

Teksty złożone :

A8-0211/2016

Debaty :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0303

Teksty przyjęte
PDF 391kWORD 63k
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg
Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii ***II
P8_TA(2016)0303A8-0211/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez szwedzki Riksdag, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 2013 r.(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0048),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0211/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 271 z 19.9.2013, s. 133.
(2) Teksty przyjęte w dniu 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności