Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0027(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0211/2016

Texte depuse :

A8-0211/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 13
CRE 05/07/2016 - 13

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0303

Texte adoptate
PDF 241kWORD 63k
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg
Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune ***II
P8_TA(2016)0303A8-0211/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05581/1/2016 – C8-0188/2016),

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 mai 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0048),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0211/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 271, 19.9.2013, p. 133.
(2) Texte adoptate la 13.3.2014, P7_TA(2014)0244.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate