Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0149(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0213/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0213/2016

Rasprave :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Glasovanja :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Objašnjenja glasovanja
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Usvojeni tekstovi
PDF 678kWORD 395k
Srijeda, 6. srpnja 2016. - Strasbourg
Označivanje energetske učinkovitosti ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

Amandmani koje je donio Europski parlament 6. srpnja 2016. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  Europska unija posvećena je izgradnji energetske unije s politikom o klimatskim promjenama usmjerenom prema budućnosti. Energetska učinkovitost ključni je element okvira Europske unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te je najvažniji čimbenik za smanjenje potražnje za energijom.
(1)  Europska unija posvećena je izgradnji energetske unije s energetskom politikom i politikom o klimatskim promjenama usmjerenom prema budućnosti. Energetska učinkovitost ključni je element okvira Europske unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te je najvažniji čimbenik za smanjenje potražnje za energijom i ograničavanje emisija stakleničkih plinova.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Označivanjem energetske učinkovitosti potrošačima se omogućava da donose informirane odluke s obzirom na to koliko energije troše proizvodi te se time potiču inovacije.
(2)  Označivanjem energetske učinkovitosti potrošačima se omogućava da donose informirane odluke u vezi s učinkovitim i održivim proizvodima povezanima s energijom te se time uvelike doprinosi uštedi energije i smanjenju računa za potrošnju energije dok se istodobno potiču inovacije i ulaganja u proizvodnju energetski učinkovitijih proizvoda.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Primjereno je zamijeniti Direktivu 2010/30/EU Uredbom koja zadržava isto područje primjene, ali u kojoj će se promijeniti i poboljšati neke od odredaba kako bi se njezin sadržaj pojasnio i ažurirao. Uredba je primjeren pravni instrument jer se njome nameću jasna i iscrpna pravila kojima se ne ostavlja mjesta različitim prenošenjima u državama članicama te se time osigurava viši stupanj usklađenosti u cijeloj Uniji. Usklađenim regulatornim okvirom na razini Unije umjesto na razini država članica smanjuju se troškovi proizvođača i osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve. Usklađivanjem u cijeloj Uniji osigurava se slobodno kretanje robe na jedinstvenom tržištu.
(4)  Primjereno je zamijeniti Direktivu 2010/30/EU Uredbom koja zadržava isto područje primjene, ali u kojoj će se promijeniti i poboljšati neke od odredaba kako bi se njezin sadržaj pojasnio i ažurirao, vodeći računa o brzom tehnološkom napretku na području energetske učinkovitosti proizvoda postignutom posljednjih nekoliko godina. Uredba je primjeren pravni instrument jer se njome nameću jasna i iscrpna pravila kojima se ne ostavlja mjesta različitim prenošenjima u državama članicama te se time osigurava viši stupanj usklađenosti u cijeloj Uniji. Usklađenim regulatornim okvirom na razini Unije umjesto na razini država članica smanjuju se troškovi proizvođača u cijelom vrijednosnom lancu i osiguravaju se jednaki tržišni uvjeti za sve. Usklađivanjem u cijeloj Uniji osigurava se slobodno kretanje robe na jedinstvenom tržištu.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)   Prikladno je iz ove Uredbe izuzeti rabljene proizvode, što uključuje sve one proizvode koji su bili pušteni u rad prije nego što su drugi put ili dodatno stavljeni na raspolaganje na tržištu.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.b (nova)
(4b)   Budući da je potrošnja energije sredstava za prijevoz osoba ili robe izravno ili neizravno uređena drugim propisima i politikama Unije, primjereno je da ona ostanu izuzeta iz područja primjene ove Uredbe. Izuzeće uključuje prijevozna sredstva čiji motor ostaje na istoj lokaciji tijekom rada, kao što su dizala, pokretne stepenice i transportne trake.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Poboljšanje učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom putem informirane odluke potrošača korisno je za gospodarstvo Unije u cjelini, njime se potiču inovacije i doprinosi postizanju ciljeva za energetsku učinkovitost Unije za 2020. i 2030. Također se potrošačima omogućuje novčana ušteda.
(7)  Poboljšanje učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom putem informirane odluke potrošača i povećane društvene osviještenosti korisno je za gospodarstvo Unije u cjelini, njime se smanjuje potražnja za energijom i ostvaruju uštede na računima za potrošnju energije. Njime se također doprinosi energetskoj sigurnosti, daje se poticaj za istraživanje, inovacije i ulaganje u energetsku učinkovitost te se industrijama koje razvijaju i proizvode energetski najučinkovitije proizvode omogućuje da ostvare konkurentsku prednost. Njime će se doprinijeti i postizanju ciljeva za energetsku učinkovitost Unije za 2020. i 2030., kao i ciljevima Unije koji se odnose na okoliš i klimu.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)   U zaključcima Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. određen je indikativan cilj na razini Unije od barem 27 % za poboljšanje energetske učinkovitosti do 2030. u usporedbi s predviđanjima buduće potrošnje energije. Taj će cilj biti preispitan 2020., uzimajući u obzir vrijednost na razini EU-a od 30 %. U tim zaključcima postavljen je i obvezujući cilj EU-a da se do 2030. domaće emisije stakleničkih plinova smanje barem za 40 % u odnosu na 1990., uključujući smanjenje emisija od 30 % u sektorima koji nisu obuhvaćeni ETS-om.
Briše se.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Pružanjem točnih, relevantnih i usporedivih informacija o specifičnoj potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom, krajnjim korisnicima olakšava se izbor onih proizvoda koji tijekom upotrebe troše manje energije i drugih bitnih resursa. Standardizirane obvezne oznake učinkovito su sredstvo za pružanje usporedivih informacija potencijalnim potrošačima o potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom. Kad god je to moguće, te oznake trebale bi biti nadopunjene informacijskim listom proizvoda. Oznake bi trebale biti lako prepoznatljive, jednostavne i sažete. U tu svrhu trebalo bi na oznakama zadržati postojeći raspon boja od tamnozelene do crvene kao osnovu za informiranje potrošača o energetskoj učinkovitosti proizvoda. Pokazalo se da je za potrošače najučinkovitije razvrstavanje pomoću slova od A do G. U slučajevima kad zbog mjera za ekološki dizajn u skladu s Direktivom 2009/125/EZ proizvodi više ne mogu biti u razredima „F” ili „G”, ti razredi ne bi trebali biti prikazani na oznaci. U iznimnim bi se slučajevima ta praksa trebala proširiti i na razrede „D” i „E”, iako do toga vjerojatno neće doći jer bi se vrijednost oznake mijenjala nakon što većina proizvoda bude svrstana u dva najviša razreda.
(9)  Pružanjem točnih, relevantnih, provjerljivih i usporedivih informacija o specifičnoj potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom, krajnjim korisnicima olakšava se izbor onih proizvoda koji tijekom upotrebe troše manje energije i drugih bitnih resursa kako bi postigli određene performanse te stoga imaju smanjene troškove životnog ciklusa. Standardizirane obvezne oznake učinkovito su sredstvo za pružanje usporedivih informacija potencijalnim potrošačima o energetskoj učinkovitosti i apsolutnoj potrošnji energije proizvoda povezanih s energijom. Kad god je to moguće, te oznake trebale bi biti nadopunjene informacijskim listom proizvoda koji se u delegiranim aktima donesenima na temelju Direktive 2010/30/EU naziva „informacijskim listom proizvoda” i koji može biti u elektroničkom obliku. Oznake bi trebale biti sažete, utemeljene na ispravnoj metodologiji mjerenja i izračuna te lako prepoznatljive i razumljive. U tu svrhu trebalo bi na oznakama zadržati utvrđeni raspon boja oznake, od tamnozelene do crvene, kao osnovu za informiranje potrošača o energetskoj učinkovitosti proizvoda. Pokazalo se da je za potrošače najučinkovitije već poznato razvrstavanje pomoću slova od A do G. Njegova ujednačena primjena za sve skupine proizvoda trebala bi dovesti do transparentnosti i razumijevanja kod potrošača. U slučajevima kad zbog mjera za ekološki dizajn u skladu s Direktivom 2009/125/EZ1a proizvodi više ne mogu biti u razredima „F” ili „G”, ti razredi bi svejedno trebali biti prikazani na oznaci tamno sivom bojom kako bi se zadržao jedinstven raspon od „A” do „G” za sve skupine proizvoda. U tom bi kontekstu raspon boja od tamnozelene do crvene trebalo zadržati na oznakama za preostale više razrede i trebao bi se koristiti samo za nove jedinice proizvoda koje se stavljaju na tržište.
_______________
1a Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Napredcima u digitalnoj tehnologiji omogućavaju se alternativni načini elektronskog dostavljanja i prikazivanja oznaka, primjerice na internetu, ali i na elektroničkim zaslonima u trgovinama. Kako bi se iskoristile takve prednosti, ovom bi se Uredbom trebala omogućiti upotreba elektroničkih oznaka kao zamjena ili nadopuna za fizičke oznake energetske učinkovitosti. U slučajevima kad nije moguće prikazati oznake energetske učinkovitosti, primjerice kod određenih oblika prodaje na daljinu te u oglasima i tehničkim promotivnim materijalima, potencijalnim potrošačima trebao bi se navesti barem energetski razred proizvoda.
(10)  Napredcima u digitalnoj tehnologiji omogućavaju se alternativni načini elektronskog dostavljanja i prikazivanja oznaka, primjerice na internetu, ali i na elektroničkim zaslonima u trgovinama. Kako bi se iskoristile takve prednosti, ovom bi se Uredbom trebala omogućiti upotreba elektroničkih oznaka kao nadopuna za tiskane oznake energetske učinkovitosti. To ne utječe na dužnost dobavljača da uz svaku jedinicu proizvoda priloži tiskanu oznaku za trgovca. U slučajevima kad nije moguće prikazati oznake energetske učinkovitosti potencijalnim potrošačima trebao bi se navesti barem energetski razred modela proizvoda. Delegiranim aktima za specifične skupine proizvoda mogle bi se također utvrditi alternativne odredbe za prikazivanje oznaka za manje proizvode i u situaciji kada se jednaki proizvodi zajedno prikazuju u velikim količinama.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Proizvođači na oznake energetske učinkovitosti reagiraju proizvodnjom sve učinkovitijih proizvoda. Zbog tog se tehnološkog razvoja proizvodi uglavnom nalaze u najvišim razredima oznaka energetske učinkovitosti. Kako bi potrošači mogli primjereno usporediti proizvode, potrebno je uvesti dodatne načine za razlikovanje proizvoda, zbog čega nastaje potreba za promjenom vrijednosti oznaka. Prikladna učestalost takvih promjena vrijednosti bila bi svakih deset godina, uzimajući u obzir potrebu da se izbjegne preopterećivanje proizvođača. Ovom bi se Uredbom stoga trebao utvrditi detaljan način promjene vrijednosti kako bi se što je moguće više povećala pravna sigurnost za dobavljače i trgovce. Primjenom novih oznaka s promijenjenom vrijednošću nijedan se proizvod ne bi trebao svrstati u najviše razrede kako bi se potaknuo tehnološki napredak i omogućili razvoj i prepoznavanje sve učinkovitijih proizvoda. Nakon promjene vrijednosti oznaka, mogućnost zabune potrošača trebala bi se izbjeći tako što će se sve energetske oznake zamijeniti u vrlo kratkom vremenu.
(11)  Proizvođači na oznake energetske učinkovitosti reagiraju razvijanjem i stavljanjem na tržište sve učinkovitijih proizvoda. Usporedno s tim prestaju s proizvodnjom manje učinkovitijih proizvoda, na što ih potiče zakonodavstvo Unije u području ekološkog dizajna. Zbog tog se tehnološkog razvoja modeli proizvoda uglavnom nalaze u najvišim razredima oznaka energetske učinkovitosti. Kako bi potrošači mogli primjereno usporediti proizvode, potrebno je uvesti dodatne načine za razlikovanje proizvoda, zbog čega nastaje potreba za promjenom vrijednosti oznaka. Poželjna učestalost takvih promjena vrijednosti bila bi svakih deset godina, uzimajući u obzir potrebu da se izbjegne preopterećivanje proizvođača i trgovaca, imajući prije svega na umu male poduzetnike. Takvim bi se pristupom trebalo izbjeći nepotrebno ili neučinkovito mijenjanje vrijednosti oznaka kojim bi se naštetilo i proizvođačima i potrošačima. Ovom bi se Uredbom stoga trebao utvrditi detaljan način promjene vrijednosti kako bi se što je moguće više povećala pravna sigurnost za dobavljače i trgovce. Prije promjene vrijednosti Komisija bi trebala provesti temeljitu pripremnu studiju. Ovisno o skupini proizvoda i na temelju podrobne procjene njezina potencijala primjenom novih oznaka s promijenjenom vrijednošću nijedan se proizvod ne bi trebao svrstati u najviše razrede kako bi se potaknuo tehnološki napredak i omogućili razvoj i prepoznavanje sve učinkovitijih modela proizvoda. Nakon promjene vrijednosti oznaka, mogućnost zabune potrošača trebala bi se izbjeći tako što će se sve energetske oznake zamijeniti u vrlo kratkom i izvedivom vremenskom razdoblju i tako što će se oznaka s promijenjenom vrijednošću izgledom lako razlikovati od stare oznake, a za potrošače organizirati odgovarajuće informativne kampanje tijekom kojih će se jasno istaknuti da je uvedena nova verzija koja je dovela do poboljšanog razvrstavanja uređaja.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)   Sadašnji razvoj oznaka utvrđenih delegiranim aktima donesenima na temelju Direktive 2010/30/EU dovodi do potrebe za početnim razvrstavanjem postojećih oznaka kako bi se osigurao homogen raspon oznaka od A do G i kako bi se one prilagodile potrebama ove Uredbe.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Kako bi potrošači zadržali povjerenje u oznake energetske učinkovitosti, za proizvode povezane s energijom ne bi trebala biti dopuštena upotreba drugih oznaka koje imitiraju oznaku energetske učinkovitosti. Ne bi trebale biti dopuštene ni dodatne oznake, znakovi, simboli ili natpisi koji bi mogli potrošače zbuniti ili dovesti u zabludu u vezi s potrošnjom energije.
(14)  Kako bi potrošači zadržali povjerenje u oznake energetske učinkovitosti, za proizvode povezane s energijom ne bi trebala biti dopuštena upotreba drugih oznaka koje imitiraju oznaku energetske učinkovitosti. Ne bi trebale biti dopuštene ni dodatne oznake, znakovi, simboli ili natpisi koji se jasno ne razlikuju od oznake energetske učinkovitosti i koji bi mogli potrošače zbuniti ili dovesti u zabludu u vezi s potrošnjom energije ili nekim drugim značajkama obuhvaćenima odgovarajućim delegiranim aktom.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila za nadzor tržišta Unije i kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća21 primjenjuju na proizvode povezane s energijom. S obzirom na načelo slobodnog kretanja robe, nužno je da tijela za nadzor tržišta država članica učinkovito surađuju. Takva suradnja u području označivanja energetske učinkovitosti trebala bi se ojačati potporom Komisije.
(15)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, potrebno je pojasniti da se pravila za nadzor tržišta Unije i kontrolu proizvoda koji ulaze na tržište Unije iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća21 primjenjuju na proizvode povezane s energijom. S obzirom na načelo slobodnog kretanja robe, nužno je da tijela za nadzor tržišta država članica učinkovito surađuju i da stalno razmjenjuju informacije, posebno u pogledu rezultata ispitivanja sukladnosti proizvoda i njihovih posljedica. Osim toga, u razmjenu informacija o proizvodima povezanima s energijom koji se u Uniju uvoze iz trećih zemalja trebala bi biti uključena carinska tijela država članica. Komisija bi trebala ojačati i unaprijediti Upravnu suradnju („ADCO”) Radnih skupina za ekološki dizajn označivanje energetske učinkovitosti kao okvir za suradnju tijela za nadzor tržišta.
__________________
__________________
21 SL L 218, 13.8.2008., str. 30.
21 SL L 218, 13.8.2008., str. 30.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)   Kako bi se osigurao uspješniji nadzor i pošteno tržišno natjecanje u Uniji, a oskudni resursi iskoristili na najučinkovitiji način, nacionalna bi tijela za nadzor tržišta i fizičkim ispitivanjem proizvoda trebala provoditi nadzor sukladnosti, a informacijski i komunikacijski sustav za tržišni nadzor (ICSMS) bi se trebao koristiti za razmjenu informacija o planiranom i provedenom ispitivanju proizvoda, za stavljanje na raspolaganje ispitnih protokola i za slanje informacija o rezultatima njihovih ispitivanja, čime bi se izbjeglo dvostruko ispitivanje i pripremio put za provođenje fizičkog ispitivanja u regionalnim centrima izvrsnosti. Rezultati bi se trebali slati i ako se tijekom ispitivanja pokaže da nije bilo propusta.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Kako bi se olakšalo praćenje sukladnosti i pružili ažurni tržišni podaci za regulatorni postupak o revizijama oznaka i informacijskih listova za određene proizvode, dostavljači bi informacije o sukladnosti svojih proizvoda trebali dostavljati elektroničkim putem u bazu podataka koju će uspostaviti Komisija. Te informacije trebale bi biti javno dostupne kako bi se potrošačima pružile informacije, a trgovcima omogućili alternativni načini za primanje oznaka. Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pristup informacijama u toj bazi podataka.
(16)  Ne dovodeći u pitanje obveze država članica da nadziru tržište dobavljači bi propisane informacije o sukladnosti proizvoda trebali dostavljati elektroničkim putem u bazu podataka koju će uspostaviti i održavati Komisija kako bi se uspostavio koristan alat za potrošače, olakšalo praćenje sukladnosti i pružili ažurni tržišni podaci za regulatorni postupak o revizijama oznaka i informacijskih listova za određene proizvode. Dio informacija namijenjen potrošačima trebao bi biti javno dostupan na javnom sučelju baze podataka o proizvodima. Te informacije trebale bi biti dostupne kao otvoreni podaci kako bi ih mogli koristiti programeri aplikacija i drugih alata za usporedbu. Jednostavan i izravan pristup javnom sučelju baze podataka o proizvodima trebalo bi olakšati s pomoću dinamičnog koda za brzi odgovor (QR koda) ili drugih alata jednostavnih za korištenje i navedenih na tiskanoj oznaci. Dobavljači bi trebali pružiti dodatne informacije na sučelju za sukladnost baze podataka o proizvodima i za tijela za nadzor tržišta i za Komisiju. Baza podataka trebala bi podlijegati strogim pravilima o zaštiti podataka. Ako je riječ o osjetljivim tehničkim podacima, tijela za nadzor tržišta trebala bi zadržati ovlast za pristup informacijama po potrebi u skladu s dobavljačevom dužnošću da surađuje.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)   Komisija bi trebala uspostaviti i održavati internetski portal preko kojeg će tijela za nadzor tržišta moći pristupiti detaljnim informacijama o proizvodima na serverima dobavljača.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Potrošnja energije i drugi podaci o proizvodima obuhvaćenima zahtjevima za određene proizvode iz ove Uredbe trebali bi biti izmjereni primjenom pouzdanih, točnih i obnovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općenito priznate najmodernije metode mjerenja i izračuna. U interesu je funkcioniranja unutarnjeg tržišta postojanje normi koje su usklađene na razini Unije. U nedostatku objavljenih normi u trenutku primjene zahtjeva za određene proizvode, Komisija bi u Službenom listu Europske unije trebala objaviti prijelazne metode mjerenja i izračuna u odnosu na te zahtjeve za određene proizvode. Kad se upućivanje na takvu normu objavi u Službenom listu Europske unije, sukladnost s njom treba stvoriti pretpostavku usklađenosti s metodama mjerenja za te zahtjeve za određene proizvode donesene na temelju ove Uredbe.
(19)  Apsolutna potrošnja energije i drugi podaci o ekološkom aspektu i radnim karakteristikama proizvoda obuhvaćenih zahtjevima za određene proizvode iz ove Uredbe trebali bi biti izmjereni u skladu s usklađenim normama i metodama i primjenom pouzdanih, točnih i obnovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općenito priznate najmodernije metode mjerenja i izračuna. Te metode i okolina u kojoj se provodi ispitivanje, i za dobavljače i za tijela za nadzor tržišta, trebale bi biti što sličnije stvarnoj situaciji u kojoj prosječni potrošač koristi određeni proizvod i čvrste kako bi se suzbilo namjerno ili nenamjerno zaobilaženje. Razred energetske učinkovitosti ne bi se smio temeljiti samo na energetski najučinkovitijim postavkama ili ekološkom načinu rada ako nije izgledno da to odražava ponašanje prosječnog potrošača. Vrijednosti tolerancija i opcionalni parametri ispitivanja trebali bi se uspostaviti tako da ne dovedu do znatnih varijacija u povećanju učinkovitosti koje bi mogle promijeniti razred energetske učinkovitosti određenog proizvoda. Dopuštena odstupanja između ispitnih i deklariranih rezultata trebala bi biti ograničena na nesigurnost statističkog mjerenja. U nedostatku objavljenih normi u trenutku primjene zahtjeva za određene proizvode, Komisija bi u Službenom listu Europske unije trebala objaviti prijelazne metode mjerenja i izračuna u odnosu na te zahtjeve za određene proizvode. Kad se upućivanje na takvu normu objavi u Službenom listu Europske unije, sukladnost s njom treba stvoriti pretpostavku usklađenosti s metodama mjerenja za te zahtjeve za određene proizvode donesene na temelju ove Uredbe.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  Komisija bi trebala osigurati plan rada za preispitivanje oznaka određenih proizvoda, uključujući indikativni popis ostalih proizvoda povezanih s energijom za koje bi se mogla uspostaviti oznaka energetske učinkovitosti. Na početku provedbe plana rada treba izvršiti tehničku, ekološku i ekonomsku analizu obuhvaćenih skupina proizvoda. U okviru te analize trebale bi se razmotriti dodatne informacije, uključujući mogućnost i troškove pružanja informacija potrošačima o učinkovitosti proizvoda povezanog s energijom, kao što su njegova apsolutna potrošnja energije, trajnost ili ekološka učinkovitost, u skladu s ciljem promicanja kružnoga gospodarstva. Takvim dodatnim informacijama trebala bi se poboljšati razumljivost i učinkovitost oznake te ne bi trebalo biti nikakvog negativnog utjecaja na potrošače.
(20)  Na temelju područja primjene ove Uredbe Komisija bi trebala osigurati dugoročni plan rada za preispitivanje oznaka određenih proizvoda, uključujući indikativni popis ostalih proizvoda povezanih s energijom za koje bi se mogla uspostaviti oznaka energetske učinkovitosti, i taj bi plan rada trebala periodično ažurirati. Komisija bi trebala jednom godišnje izvijestiti Europski parlament i Vijeće o napretku plana rada.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20a)   Na početku provedbe plana rada treba izvršiti tehničku, ekološku i ekonomsku analizu obuhvaćenih skupina proizvoda. U okviru te analize trebale bi se razmotriti dodatne informacije, uključujući mogućnost i troškove pružanja točnih informacija potrošačima o svojstvima modela proizvoda povezanog s energijom, kao što su troškovi njegova životnog ciklusa, mogućnost popravka, povezivost, udio recikliranog materijala, trajnost i ekološka svojstva ili kombinirani indeks energetske učinkovitosti, u skladu s ciljem promicanja kružnog gospodarstva. Takvim dodatnim informacijama trebala bi se poboljšati razumljivost i učinkovitost oznake te ne bi trebalo biti nikakvog negativnog utjecaja na potrošače.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavci 1. i 2.
1.  Ovom se Uredbom uspostavlja okvir za označivanje potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu tijekom upotrebe te dodatnih informacija o proizvodima povezanima s energijom kako bi se potrošačima omogućio odabir učinkovitijih proizvoda.
1.  Ovom Uredbom uspostavlja se okvir koji se primjenjuje na proizvode povezane s energijom i utvrđuju se oznake kojima se obilježava njihova energetska učinkovitost, apsolutna potrošnja energije i druge ekološke i radne karakteristike. Ona omogućuje potrošačima da odaberu energetski učinkovitije proizvode kako bi smanjili svoju potrošnju energije.
2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na:
2.  Ova Uredba ne primjenjuje se na:
(a)  rabljene proizvode
(a)  rabljene proizvode
(b)  prijevozna sredstva za osobe ili robu osim onih kojima upravlja stacionarni motor.
(b)  sredstva za prijevoz osoba ili robe.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.
(6)  „proizvođač” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod povezan s energijom ili ima osmišljen i proizveden proizvod te pod svojim imenom ili zaštitnim znakom oglašava taj proizvod povezan s energijom;
(6)  „proizvođač” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod povezan s energijom ili daje takav proizvod osmisliti i proizvesti te pod svojim imenom ili zaštitnim znakom oglašava taj proizvod povezan s energijom;
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.
(9)  „trgovac” znači prodavač na malo ili druga osoba koja proizvode prodaje, nudi u najam, nudi u najam s pravom kupnje ili izlaže krajnjim korisnicima;
(9)  „trgovac” znači prodavač na malo ili druga fizička ili pravna osoba koja proizvode prodaje, nudi u najam, nudi u najam s pravom kupnje ili izlaže krajnjim korisnicima;
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 10.a (nova)
(10a)   „energetska učinkovitost” znači omjer dobivenih performansi, usluga, robe ili energije i uložene energije;
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 11.
(11)  „proizvod povezan s energijom” znači svaka roba, sustav ili usluga koja tijekom upotrebe utječe na potrošnju energije i koja je stavljena na tržište i u upotrebu u Uniji, uključujući dijelove koji se ugrađuju u proizvode povezane s energijom koji se stavljaju na tržište i u upotrebu;
(11)  „proizvod povezan s energijom”, dalje u tekstu „proizvod”, znači svaka roba ili sustav koji tijekom upotrebe utječe na potrošnju energije i koji je stavljen na tržište i pušten u rad u Uniji, uključujući i dijelove namijenjene za ugradnju u proizvode povezane s energijom, koji se stavljaju na tržište i puštaju u rad kao pojedinačni dijelovi za potrošače i čije se energetske i ekološke karakteristike mogu neovisno procijeniti;
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 13.
(13)  „oznaka” znači grafički dijagram koji uključuje razvrstavanje slovima od A do G u sedam različitih boja od tamnozelene do crvene u svrhu predstavljanja potrošnje energije;
(13)  „oznaka” znači grafički dijagram u tiskanom ili elektroničkom obliku koji uključuje ograničeni raspon od slova od A do G isključivo, pri čemu svaki razred odgovara određenoj uštedi energije, u sedam različitih boja od tamnozelene do crvene, a služi da bi se potrošače informiralo o energetskoj učinkovitosti i potrošnji energije;
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 13.a (nova)
(13a)   „skupina proizvoda” znači skupina proizvoda povezanih s energijom koji imaju istu osnovnu funkciju;
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 17.
(17)  „informacijski list proizvoda” znači standardna tablica s informacijama o proizvodu;
(17)  „informacijski list proizvoda” znači standardna tablica s informacijama o proizvodu u tiskanom ili elektroničkom obliku;
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 18.
(18)  „promjena vrijednosti” znači povremeni postupak čiji je cilj uvođenje strožih zahtjeva za postizanje energetskih razreda na oznaci za određeni proizvod, što bi za postojeće oznake moglo uključivati brisanje određenih energetskih razreda;
(18)  „mijenjanje vrijednosti” znači postupak čiji je cilj uvođenje strožih zahtjeva za postizanje energetskih razreda na oznaci za određenu skupinu proizvoda;
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 19.
(19)  „oznaka s promijenjenom vrijednošću” znači oznaka za određeni proizvod za koju je proveden postupak promjene vrijednosti.
(19)  „oznaka s promijenjenom vrijednošću” znači oznaka za određenu skupinu proizvoda za koju je proveden postupak promjene vrijednosti i koja se jasno razlikuje od oznaka primjenjivanih prije promjene vrijednosti;
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 19.a (nova)
(19.a)   „pametni uređaj” znači uređaj koji se primjenom naprednih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i standardizirane referentne ontologije može aktivirati tako da odgovara na vanjske podražaje, kao što su podaci o cijeni, izravni kontrolni signali koji se šalju bežično ili preko aplikacija i/ili lokalna mjerenja, te da automatski promijeni svoj obrazac potrošnje energije radi učinkovitije upotrebe;
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 20.
(20)  „dodatne informacije” znači informacije o funkcionalnoj i ekološkoj učinkovitosti proizvoda povezanog s energijom, kao što je njegova apsolutna potrošnja energije ili trajnost, koje su utemeljene na podacima koje mogu izmjeriti tijela za nadzor tržišta, te koje su nedvosmislene i bez negativnog utjecaja na razumljivost i učinkovitost oznake u cjelini za potrošače.
(20)  „dodatne informacije” znači sve informacije utvrđene u relevantnom delegiranom aktu koje se odnose na funkcionalne i ekološke performanse proizvoda povezanog s energijom i performanse povezane s resursnom učinkovitošću i koje su utemeljene na podacima koje mogu izmjeriti i provjeriti tijela za nadzor tržišta, koje su lako razumljive i nemaju znatan negativan utjecaj na učinkovitost oznake u cjelini za potrošače.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 20.a (nova)
(20a)   „baza podataka o proizvodima” znači zbirka podataka o proizvodima povezanima s energijom koji su obuhvaćeni ovom Uredbom i delegiranim aktima donesenima na temelju ove Uredbe koji su sustavno razvrstani i s javnim sučeljem, u obliku internetske stranice jednostavne za korištenje na kojem se pojedinim informacijama može pristupiti elektroničkim putem, i sučeljem za sukladnost, u obliku elektroničke platforme koja podržava aktivnosti nacionalnih tijela za nadzor tržišta s jasno navedenim zahtjevima za pristupačnost i sigurnost.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Dobavljači moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:
1.  Dobavljači moraju:
(a)  osigurati da uz proizvode stavljene na tržište budu besplatno dostavljene točne oznake i informacijski listovi u skladu s ovom Uredbom i relevantnim delegiranim aktima;
(a)  osigurati da uz proizvode stavljene na tržište budu besplatno dostavljene točne tiskane oznake i informacijski listovi za svaku pojedinačnu jedinicu;
(b)  oznake dostaviti brzo i besplatno na zahtjev trgovaca;
(b)  na zahtjev trgovca besplatno dostaviti oznake i informacijske listove za proizvod u roku od pet radnih dana;
(ba)   trgovcima staviti na raspolaganje i aktualne oznake i informacijske listove za proizvod i one s promijenjenom vrijednošću tijekom razdoblja od tri mjeseca prije datuma navedenog u relevantnom delegiranom aktu.
(c)  osigurati točnost oznaka i informacijskih listova proizvoda koje dostavljaju i izraditi tehničku dokumentaciju dovoljnu za ocjenu točnosti;
(c)  osigurati točnost oznaka i informacijskih listova proizvoda i izraditi tehničku dokumentaciju dovoljnu za ocjenu točnosti;
(d)  prije stavljanja modela proizvoda na tržište u bazu podataka o proizvodima uspostavljenu u skladu s člankom 8. unijeti informacije koje se potanko navode u Prilogu I.;
(d)  unijeti informacije utvrđene u Prilogu I. na javno sučelje i na sučelje za sukladnost baze podataka o proizvodima uspostavljene u skladu s člankom 8.:
(i)   za sve nove modele – prije stavljanja jedinice modela na tržište
(ii)   za sve modele stavljene na tržište nakon 1. siječnja 2014. koji se još mogu dobaviti – najkasnije 18 mjeseci nakon što baza podataka postane potpuno funkcionalna u skladu s člankom 16.;
(da)   držati u bazi podataka u skladu s člankom 8. informacijske listove proizvoda i tehničku dokumentaciju u razdoblju od najmanje 10 godina nakon stavljanja na tržište zadnje jedinice proizvoda;
(db)   osigurati oznake za skupine proizvoda u kojima se proizvod sastoji od nekoliko sastavnih dijelova ili sastavnica i čija energetska učinkovitost ovisi o specifičnoj kombinaciji tih sastavnica;
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.a (novi)
1a.   Dobavljači ne smiju:
(a)   staviti na tržište proizvode osmišljene tako da se njihove performanse automatski mijenjaju u uvjetima ispitivanja, bilo hardverom bilo softverom ugrađenim u proizvod, s ciljem postizanja povoljnijeg rezultata
(b)   ažuriranjem softvera uvoditi izmjene koje bi dovodile u pitanje parametre originalne oznake energetske učinkovitosti nakon što je proizvod pušten u rad, kao što je definirano relevantnim delegiranim aktom.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.
2.  Trgovci moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:
2.  Trgovci moraju:
(a)  za proizvode obuhvaćene određenim delegiranim aktom, na vidljiv način istaknuti oznaku koju im je dostavio dobavljač ili koja je na drugi način stavljena na raspolaganje;
(a)  ako se proizvod prodaje, među ostalim i na internetu, istaknuti oznaku na vidljiv i lako uočljiv način, kao što je utvrđeno relevantnim zakonodavnim aktom;
(aa)   zamijeniti postojeće oznake oznakama s promijenjenom vrijednošću, i u trgovinama i na internetu, u roku od tri tjedna od dana utvrđenog relevantnim delegiranim aktom;
(b)  ako nemaju oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću, moraju:
(b)  od dobavljača zatražiti oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću, ako je nemaju;
(i)   od dobavljača zatražiti oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću;
(ii)   ispisati oznaku iz baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8. ako je ta funkcija dostupna za taj proizvod; ili
(iii)   ispisati oznaku ili oznaku s promijenjenom vrijednošću s internetske stranice dobavljača ako je ta funkcija dostupna za taj proizvod;
(c)  informacijski list proizvoda moraju staviti na raspolaganje potrošačima.
(c)  na zahtjev potrošača staviti na raspolaganje informacijski list proizvoda, uključujući i tiskani primjerak.
Amandmani 35 i 86
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.
3.   Dobavljači i trgovci moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:
3.  Dobavljači i trgovci:
(a)  u svakom oglasu ili tehničkom promidžbenom materijalu za određeni model proizvoda upućuju na razred energetske učinkovitosti proizvoda u skladu s odgovarajućim delegiranim aktom;
(a)  u svakom vizualnom oglasu ili tehničkom promidžbenom materijalu za određeni model proizvoda moraju uputiti na razred energetske učinkovitosti proizvoda u skladu s odgovarajućim delegiranim aktom;
(b)  surađuju s tijelima za nadzor tržišta i odmah poduzimaju mjere za ispravljanje svake situacije nesukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i njezinim delegiranim aktima koji potpadaju pod njihovu odgovornost, na vlastitu inicijativu ili kada to zahtijevaju tijela za nadzor tržišta;
(b)  moraju surađivati s tijelima za nadzor tržišta i odmah poduzimati mjere za ispravljanje svake situacije nesukladnosti, u skladu s člankom 5.;
(c)  za proizvode obuhvaćene ovom Uredbom ne dostavljaju ni izlažu druge oznake, znakove, simbole ili natpise koji ne zadovoljavaju zahtjeve ove Uredbe i relevantnih delegiranih akata ako bi se time moglo potrošače zbuniti ili dovesti u zabludu u vezi s potrošnjom energije ili drugih resursa tijekom upotrebe proizvoda;
(c)  za proizvode obuhvaćene ovom Uredbom ne smiju dostavljati ni izlagati nikakve oznake, znakove, simbole ili natpise koji su obmanjujući, zbunjujući ili podsjećaju na druge, u vezi s potrošnjom energije ili drugih resursa tijekom upotrebe proizvoda;
(d)  za proizvode koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom ne dostavljaju ni izlažu oznake koje oponašaju oznake kako su definirane u ovoj Uredbi.
(d)  za proizvode koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom ne smiju dostavljati ni izlagati oznake koje podsjećaju na oznake kako su definirane u ovoj Uredbi.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.a (novi)
3a.   Sve opće obveze u vezi s oznakama iz stavaka 1. – 3. primjenjuju se jednako na postojeće oznake, nove oznake i oznake s promijenjenom vrijednošću.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Države članice na svojem državnom području ne smiju zabranjivati, ograničavati ni ometati stavljanje na tržište ni puštanje u rad proizvoda povezanih s energijom koji su sukladni s ovom Uredbom i njezinim delegiranim aktima.
1.  Države članice na svojem državnom području ne smiju ometati stavljanje na tržište ni puštanje u rad proizvoda koji su u skladu s ovom Uredbom.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.
2.  Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da dobavljači i trgovci ispunjavaju obveze i zahtjeve ove Uredbe i relevantnih delegiranih akata.
2.  Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da dobavljači i trgovci ispunjavaju obveze i zahtjeve ove Uredbe.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3.
3.  Ako države članice pružaju bilo kakve poticaje za proizvod povezan s energijom obuhvaćen ovom Uredbom i naveden u delegiranom aktu, ti su poticaji usmjereni na najviši razred energetske učinkovitosti naveden u primjenjivom delegiranom aktu.
3.  Ako države članice pružaju bilo kakve poticaje za proizvod obuhvaćen ovom Uredbom i naveden u delegiranom aktu, ti su poticaji usmjereni na najviša dva razreda energetske učinkovitosti u kojima postoje proizvodi, kao što je utvrđeno u primjenjivom delegiranom aktu.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.
4.  Države članice osiguravaju da se uz uvođenje oznaka, što uključuje oznake s promijenjenom vrijednošću i informacijske listove, organiziraju edukativne i promotivne informativne kampanje s ciljem promicanja energetske učinkovitosti i odgovornije potrošačke upotrebe energije, ako je prikladno u suradnji s trgovcima.
4.  Države članice osiguravaju da uvođenje oznaka ili promjena njihove vrijednosti budu popraćeni edukativnim i promotivnim informativnim kampanjama o oznakama energetske učinkovitosti.
Te kampanje koordinira Komisija koja podupire usku suradnju s dobavljačima i trgovcima i razmjenu najboljih primjera iz prakse.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 5.
5.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama i provedbenim mehanizmima primjenjivima na povrede odredaba ove Uredbe i njezinih delegiranih akata te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova izvršenja. Kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama prije datuma primjene ove Uredbe te će bez odgađanja dostaviti obavijesti i o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni.
5.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama i provedbenim mehanizmima primjenjivima na povrede odredaba ove Uredbe te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova izvršenja. Kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te razmjerne u odnosu na ekonomsku prednost nesukladnosti. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama prije datuma primjene ove Uredbe te će bez odgađanja dostaviti obavijesti i o svakoj njihovoj naknadnoj izmjeni.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.
2.  Komisija podržava suradnju i razmjenu informacija o tržišnom nadzoru označivanja energetske učinkovitosti proizvoda između nacionalnih tijela država članica nadležnih za nadzor tržišta ili kontrolu vanjskih granica te između takvih tijela i Komisije.
2.  Komisija jačanjem Upravne suradnje („ADCO”) Radnih skupina za ekološki dizajn i označivanje energetske učinkovitosti potiče i koordinira suradnju i razmjenu informacija o tržišnom nadzoru označivanja energetske učinkovitosti u vezi s proizvodima obuhvaćenima ovom Uredbom među nacionalnim tijelima država članica nadležnima za nadzor tržišta ili proizvoda koji ulaze na tržište Unije te između njih i Komisije.
Takva razmjena informacija provodi se i kad rezultati ispitivanja pokažu da je proizvođač u skladu s mjerodavnim pravom.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.a (novi)
2a.   Države članice moraju do 1. siječnja 2018. uspostaviti i provoditi program tržišnog nadzora u cilju praćenja provedbe odredbi ove Uredbe. Države članice moraju barem svake tri godine preispitati svoje programe tržišnog nadzora.
Države članice moraju do 1. siječnja 2020., a zatim jednom godišnje, sastaviti izvješće o nadzoru tržišta u kojem će dati ocjenu razvoja događaja u smislu sukladnosti s ovom Uredbom i s Direktivom 2009/125/EZ.
Države članice moraju uvesti obvezu primjene informacijskog i komunikacijskog sustava za tržišni nadzor (ICSMS) za sva nacionalna tijela za nadzor tržišta.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.b (novi)
2b.   Nacionalna tijela za nadzor tržišta provode fizičko ispitivanje proizvoda, pri čemu moraju obuhvatiti barem jednu skupinu proizvoda godišnje u skladu s delegiranim aktima donesenima u skladu s ovom Uredbom.
Tijela za nadzor tržišta obavješćuju druge države članice i Komisiju o fizičkim ispitivanjima koja planiraju provesti ili su ih provele preko sučelja za sukladnost baze podataka o proizvodima uspostavljene u skladu s člankom 8.
Moraju koristiti pouzdane, točne i obnovljive postupke mjerenja, u skladu s člankom 9., s ciljem da se simuliraju stvarni uvjeti upotrebe isključujući pritom namjernu ili nenamjernu manipulaciju ili izmjenu rezultata ispitivanja.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.c (novi)
2c.   Tijela za nadzor tržišta imaju pravo da od dobavljača zatraže nadoknadu troškova fizičkog ispitivanja proizvoda u slučaju kršenje odredbi ove Uredbe.
Komisija može neovisno provjeravati sukladnost, izravno ili preko treće strane.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.
1.  Ako tijela za nadzor tržišta neke države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da proizvod povezan s energijom i obuhvaćen delegiranim aktom na temelju ove Uredbe predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom, ona provode ocjenjivanje u pogledu tog proizvoda povezanog s energijom. Tim ocjenjivanjem moraju biti obuhvaćeni svi zahtjevi utvrđeni u ovoj Uredbi i njezinim relevantnim delegiranim aktima. Dobavljač u tu svrhu po potrebi surađuje s tijelima za nadzor tržišta.
1.  Ako tijela za nadzor tržišta neke države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da proizvod i obuhvaćen delegiranim aktom na temelju ove Uredbe predstavlja rizik za aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom, ona o tomu odmah obavješćuju Komisiju i provode ocjenjivanje u pogledu tog modela proizvoda. Tim ocjenjivanjem moraju biti obuhvaćeni svi zahtjevi utvrđeni u ovoj Uredbi i relevantnim delegiranim aktima, pri čemu se procjenjuje i koliko je preporučljivo proširiti ocjenjivanje na druge modele proizvoda. Dobavljač po potrebi surađuje s tijelima za nadzor tržišta.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.
2.  Ako tijekom spomenutog ocjenjivanja tijela za nadzor tržišta utvrde da proizvod povezan s energijom nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i njezinim relevantnim delegiranim aktima, ona od dobavljača zahtijevaju da bez odgode poduzme sve prikladne korektivne mjere kako bi proizvod povezan s energijom učinio sukladnim s tim zahtjevima, povukao ga s tržišta ili ga opozvao unutar razumnog vremenskog razdoblja, razmjerno riziku, što ona mogu naložiti. Na mjere iz ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.
2.  Ako tijekom spomenutog ocjenjivanja tijela za nadzor tržišta utvrde da model proizvoda nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, ona od dobavljača zahtijevaju da poduzme sve prikladne korektivne mjere kako bi model proizvoda odmah učinio sukladnim te mogu propisati da se model proizvoda povuče s tržišta ili da se jedinice puštene u rad opozovu u razumnom roku, razmjerno riziku, proširujući pritom takve mjere na ekvivalentne modele dostupne na tržištu. Na mjere iz ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.
3.  Ako tijela za nadzor tržišta smatraju da se nesukladnost ne odnosi samo na njihovo državno područje, o rezultatima ocjene i mjerama koje zahtijevaju od dobavljača obavješćuju Komisiju i druge države članice.
3.  Tijela za nadzor tržišta preko informacijskog i komunikacijskog sustava za tržišni nadzor (ICSMS) obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim rezultatima ocjene i svim mjerama koje zahtijevaju od dobavljača u skladu sa stavkom 2.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.
4.  Dobavljač osigurava da su poduzete sve odgovarajuće korektivne mjere u vezi sa svim proizvodima povezanima s energijom stavljenima na raspolaganje na tržištu na cijelom području Unije.
4.  Dobavljač osigurava da su poduzete sve restriktivne mjere propisane u skladu s člankom 2. u vezi sa svim modelima proizvoda stavljenima na raspolaganje na tržištu na cijelom području Unije.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.
5.  U slučaju kada dobavljač ne poduzme prikladne korektivne mjere unutar razdoblja navedenog u stavku 2., tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila dostupnost proizvoda povezanog s energijom na svojem nacionalnom tržištu, odnosno povukla taj proizvod s tržišta ili ga opozvala. Tijela za nadzor tržišta bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama.
5.  U slučaju kada dobavljač ne provede korektivne mjere unutar razdoblja navedenog u stavku 2., tijela za nadzor tržišta poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje na raspolaganje modela proizvoda na svojem nacionalnom tržištu ili taj model proizvoda povukla ili opozvala s tržišta. Tijela za nadzor tržišta bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o tim mjerama te ažuriraju informacije na sučelju za sukladnost baze podataka o proizvodima uspostavljene u skladu s člankom 8.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 6.
6.  Informacije navedene u stavku 5. obuhvaćaju sve dostupne podatke, a posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnih proizvoda povezanih s energijom, podrijetlo proizvoda povezanih s energijom, prirodu navodne nesukladnosti i rizika koji ona uključuje, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je iznio dobavljač. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica činjenice da proizvod povezan s energijom ne ispunjava zahtjeve povezane s aspektima zaštite javnog interesa navedene u ovoj Uredbi ili je pak posljedica nedostataka usklađenih normi iz članka 9. kojima se stvara pretpostavka sukladnosti.
6.  Obavijest iz stavka 5. obuhvaća sve dostupne podatke, a posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnog proizvoda, njegovo podrijetlo, prirodu navodne nesukladnosti i rizika koji ona uključuje, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je iznio dobavljač. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost posljedica činjenice da model proizvoda ne ispunjava zahtjeve povezane s aspektima zaštite javnog interesa navedene u ovoj Uredbi ili je pak posljedica nedostataka usklađenih normi iz članka 9. kojima se stvara pretpostavka sukladnosti. U tom slučaju Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 7.
7.  Države članice, osim države članice koja pokreće postupak, bez odlaganja obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama i o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju, a odnose se na nesukladnost predmetnog proizvoda povezanog s energijom te, u slučaju neslaganja s objavljenom nacionalnom mjerom, o svojim primjedbama.
7.  Države članice, osim države članice koja pokreće postupak, bez odlaganja obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama i o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju, a odnose se na nesukladnost predmetnog modela proizvoda te, u slučaju neslaganja s objavljenom nacionalnom mjerom, o svojim primjedbama.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 8.
8.  Ako u roku od 60 dana od primitka informacija iz stavka 5. nijedna država članica ni Komisija ne ulože prigovor na privremenu mjeru koju poduzima neka država članica, navedena mjera smatra se opravdanom.
8.  Ako u roku od četiri tjedna od primitka obavijesti iz stavka 5. nijedna država članica ni Komisija ne ulože prigovor na privremenu mjeru koju poduzima neka država članica, navedena mjera smatra se opravdanom.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 9.
9.  Države članice osiguravaju da se odgovarajuće restriktivne mjere, kao što je povlačenje proizvoda povezanog s energijom sa svojeg tržišta, bez odlaganja poduzmu za taj proizvod povezan s energijom.
9.  Države članice osiguravaju da se za dotični model proizvoda odmah poduzmu paralelne restriktivne mjere razmjerne njihovoj specifičnoj nacionalnoj situaciji i o tomu obavješćuju Komisiju.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 10.
10.  U slučaju kada su, nakon završetka postupka utvrđenog u stavcima 4. i 5., uložene primjedbe na mjeru koju je poduzela država članica ili u slučaju kada Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i dobavljačem te ocjenjuje nacionalnu mjeru. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja Komisija odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije.
10.  U slučaju kada su, nakon završetka postupka utvrđenog u stavcima 4. i 5., uložene primjedbe na mjeru koju je poduzela država članica ili u slučaju kada Komisija smatra da je takva nacionalna mjera u suprotnosti s pravom Unije, Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i dobavljačem te ocjenjuje nacionalnu mjeru i na temelju rezultata tog ocjenjivanja odlučuje je li nacionalna mjera opravdana ili nije, a može predložiti i prikladnu alternativnu mjeru.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 11.
11.  Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima i dobavljaču.
11.  Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i odmah je dostavlja njima i dotičnom dobavljaču.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 12.
12.  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladan proizvod povezan s energijom povuče s njihovog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači mjeru.
12.  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladan model proizvoda povuče s njihovog nacionalnog tržišta te o tome obavješćuju Komisiju. Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica povlači mjeru.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 13.
13.  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost proizvoda povezanog s energijom pripisuje nedostacima usklađenih normi iz stavka 6., Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.
13.  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost modela proizvoda pripisuje nedostacima usklađenih normi iz stavka 6., Komisija primjenjuje postupak iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1025/2012.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 13.a (novi)
13.a   Ako se dokaže nesukladnost proizvoda sa zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom i relevantnim delegiranim aktima koji se na nju odnose, potrošači imaju pravo dobavljaču vratiti proizvod bez ikakve naknade i od dobavljača tražiti povrat cijelog iznosa početne kupovne cijene.
U suradnji s tijelima za nadzor tržišta dobavljači moraju učiniti sve što je u razumnoj mjeri moguće kako bi stupili u kontakt s potrošačima na koje se to odnosi, u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom o pravima potrošača.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 7. – naslov i stavak 1.
Oznake i promjena njihove vrijednosti
Postupak za uvođenje ili promjenu vrijednosti oznaka
1.  Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člancima 12. i 13., uvesti nove oznake ili promijeniti vrijednosti postojećih oznaka.
1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe uvođenjem oznaka ili mijenjanjem njihove vrijednosti.
Oznake uvedene delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 10. Direktive 2010/30/EU prije 1. siječnja 2017. smatraju se oznakama za svrhe ove Uredbe.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.
2.  Ako za određenu skupinu proizvoda više nije dopušteno stavljanje na tržište modela u energetskim razredima D, E, F ili G zbog provedbene mjere donesene na temelju Direktive 2009/125/EZ, taj razred ili ti razredi više se neće prikazivati na oznaci.
2.  Kako bi razredi od A do G bili homogeni, Komisija u roku od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe uvodi oznake s promijenjenom vrijednošću za postojeće skupine proizvoda, kao što je navedeno u stavku 1., poštujući pritom odredbe stavka 4.
Skupine proizvoda obuhvaćene delegiranim uredbama Komisije (EU) br. 811/20131a i br. 812/20131b preispituju se šest godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe radi promjene vrijednosti.
U pogledu skupina proizvoda obuhvaćenih delegiranim uredbama Komisije (EU) br. 1059/20101c, br. 1060/20101d, br. 1061/20101e, br. 1062/20101f i br. 874/20121g, kada su završene pripremne studije, Komisija najkasnije 21 mjesec nakon stupanja na snagu ove Uredbe uvodi oznake s promijenjenim vrijednostima.
__________________
1aDelegirana uredba Komisije (EU) br. 811/2013 od 18. veljače 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača prostora, kombiniranih grijača, kompleta koji sadržavaju grijač prostora, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj i kompleta koji sadržavaju kombinirani grijač, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj (SL L 239, 6.9.2013., str. 1.).
1bDelegirana uredba Komisije (EU) br. 812/2013 od 18. veljače 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača vode, spremnika tople vode i kompleta koji sadržavaju grijač vode i solarni uređaj (SL L 239, 6.9.2013., str. 83.).
1cDelegirana uredba Komisije (EU) br. 1059/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa (SL L 314, 30.11.2010., str. 1.).
1dDelegirana uredba Komisije (EU) br. 1060/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja (SL L 314, 30.11.2010., str. 17.).
1eDelegirana uredba Komisije (EU) br. 1061/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perlica rublja (SL L 314, 30.11.2010., str. 47.).
1fDelegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti televizora (SL L 314, 30.11.2010., str. 64.).
1gDelegirana uredba Komisije (EU) br. 874/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela (SL L 258, 26.9.2012., str. 1.).
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.
3.  Komisija osigurava da se pri uvođenju oznake ili pri promjeni njezine vrijednosti zahtjevi utvrđuju tako da se u trenutku uvođenja oznake ne očekuje da će ijedan proizvod biti svrstan u energetske razrede A i B i da se procjenjuje da će do vremena kad se većina modela bude nalazila u tim razredima proteći barem deset godina.
3.  Komisija osigurava da se svako daljnje mijenjanje vrijednosti oznaka odnosno oznake s promijenjenom vrijednošću iz stavka 2. pokrenu nakon što se ispune sljedeći uvjeti, što mora odražavati odgovarajući tehnološki napredak u relevantnoj skupini proizvoda:
(a)   kad 25% proizvoda koji se prodaju na tržištu Unije bude svrstano u najviši razred energetske učinkovitosti odnosno razred A ili
(b)   kad 50% proizvoda koji se prodaju na tržištu Unije bude svrstano u dva najviša razreda energetske učinkovitosti odnosno razrede A i B.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.a (novi)
3a.   Uvrštavanjem skupine proizvoda u plan rada u skladu s člankom 11. Komisija osigurava sljedeće:
(a)   da se pripremne studije za promjenu vrijednosti dovrše najkasnije 18 mjeseci nakon što se ispune uvjeti utvrđeni stavkom 3.
(b)   da se promjena vrijednosti preispitivanjem i stupanjem na snagu relevantnog delegiranog akta u skladu s člankom 13. dovrši najkasnije tri godine nakon što se ispune uvjeti utvrđeni stavkom 3.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 4.
4.  Vrijednost oznaka potrebno je povremeno promijeniti.
4.  Komisija određuje zahtjeve za nove oznake ili za promjenu vrijednosti oznaka s ciljem da one budu valjane najmanje deset godina.
U tu svrhu Komisija osigurava da, kad je riječ o uvođenju oznake ili promjeni njezine vrijednosti, u trenutku uvođenja oznake niti jedan proizvod ne bude svrstan u energetski razred A.
Za skupine proizvoda za koje pripremna studija iz točke (a) stavka 3.a pokaže brz tehnološki napredak niti jedan proizvod ne bi trebao biti svrstan u energetski razred A ili B u trenutku uvođenja oznake.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 5.
5.  Kad se promijeni vrijednost oznake:
5.  Ako za određenu skupinu proizvoda više nije dopušteno stavljanje na tržište modela svrstanih u energetski razred F ili G zbog provedbene mjere za ekološki dizajn donesene na temelju Direktive 2009/125/EZ, taj razred odnosno ti razredi prikazuju se sivom bojom na oznaci, kao što je utvrđeno relevantnim delegiranim aktom. Standardni spektar boja oznake od tamnozelene do crvene zadržava se za preostale više razrede. Promjene se odnose samo na nove jedinice proizvoda koje se stavljaju na tržište.
(a)   dobavljači trgovcima dostavljaju trenutačne oznake i oznake s promijenjenom vrijednošću tijekom razdoblja od šest mjeseci prije datuma navedenog u stavku (b);
(b)   trgovci postojeće oznake na izloženim proizvodima, uključujući na internetu, zamjenjuju oznakama s promijenjenom vrijednošću u roku od jednog tjedna nakon datuma utvrđenog u tu svrhu u relevantnom delegiranom aktu. Trgovci oznake s promijenjenom vrijednošću ne izlažu prije tog datuma.
Trgovci smiju prodavati proizvode povezane s energijom bez oznake ili oznake s promijenjenom vrijednošću samo ako oznaka (s promijenjenom vrijednošću) nikad nije ni napravljena za određeni proizvod, a dobavljač proizvoda više ne posluje na tržištu.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 6.
6.   oznake uvedene delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 10. Direktive 2010/30/EU prije datuma primjene ove Uredbe smatraju se oznakama za svrhe ove Uredbe. Komisija u roku od pet godina od stupanja na snagu ove Uredbe preispituje te oznake kako bi razmotrila promjenu njihove vrijednosti.
Briše se.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 8.
Baza podataka o proizvodima
Baza podataka o proizvodima
Komisija uspostavlja i održava bazu podataka o proizvodima, u kojoj se nalaze informacije navedene u Prilogu I. Informacije navedene u točki 1. Priloga I. moraju biti javno dostupne.
1.   Komisija uspostavlja i održava bazu podataka o proizvodima koja se sastoji od dva različita sučelja, javnog sučelja i sučelja za sukladnost.
Javno sučelje obuhvaća informacije navedene u točki 1. Priloga I. pri čemu se moraju poštovati funkcionalni zahtjevi iz točke 3. Priloga I.
Sučelje za sukladnost obuhvaća informacije navedene u točki 2. Priloga I. pri čemu se moraju poštovati funkcionalni zahtjevi iz točke 4. Priloga I.
2.   Pri unošenju informacija u bazu podataka o proizvodima dobavljači imaju pravo pristupa i uređivanja. Sve promjene moraju biti datirane i jasno uočljive za tijela za nadzor tržišta.
Podaci iz sučelja za sukladnost koriste se samo u svrhe povezane s provedbom ove Uredbe i delegiranih akata donesenih na temelju nje, a njihovo je korištenje u druge svrhe zabranjeno.
Dobavljači na svojim serverima smiju čuvati tehničku dokumentaciju u skladu s točkom (c) članka 3. stavka 1., izvješća o ispitivanju ili sličnu dokumentaciju o ocjenjivanju sukladnosti, kao što je utvrđeno točkom 2.(a) Priloga I. koji odgovaraju ispitivanjima koja provode sami dobavljači i koji su dostupni samo tijelima za nadzor tržišta i Komisiji.
Uspostava baze podataka mora biti u skladu s kriterijima koji omogućuju smanjivanje administrativnog opterećenja za dobavljače i druge korisnike baze podataka, jednostavno korištenje i rentabilnost.
Baza podataka o proizvodima ne zamjenjuje niti mijenja zadaće tijela za nadzor tržišta.
3.   Komisija uz pomoć tijela za nadzor tržišta i dobavljača osobito vodi računa o prijelaznom procesu do pune provedbe javnog sučelja i sučelja za sukladnost.
4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem operativnih detalja u vezi s uspostavom baze podataka o proizvodima.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
Ako se tijekom ocjenjivanja sukladnosti proizvoda primjenjuju takve usklađene norme, proizvod se smatra sukladnim relevantnim zahtjevima mjerenja i izračuna iz delegiranog akta.
2.   Ako se tijekom ocjenjivanja sukladnosti proizvoda primjenjuju takve usklađene norme, model proizvoda smatra se sukladnim relevantnim zahtjevima mjerenja i izračuna iz delegiranog akta.
2a.   Cilj usklađenih normi je koliko je god to moguće simulacija upotrebe u stvarnim uvjetima pri čemu se zadržava standardna metoda ispitivanja, ne dovodeći u pitanje usporedivost unutar skupine proizvoda.
2b.   Metode mjerenja i izračuna uključene u usklađene norme moraju biti pouzdane, točne i obnovljive i moraju biti u skladu s odredbama članka 3. stavka 1.a.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
U provođenju svojih aktivnosti na temelju ove Uredbe Komisija osigurava, za svaki delegirani akt, uravnoteženo sudjelovanje predstavnika država članica i zainteresiranih strana povezanih sa skupinom proizvoda u pitanju, poput industrije, uključujući mala i srednja poduzeća i obrte, sindikata, trgovaca na veliko i malo, uvoznika, udruga za zaštitu okoliša i udruženja potrošača. Komisija u tu svrhu uspostavlja Savjetodavni forum u okviru kojeg će se te strane sastajati. Taj Savjetodavni forum može se kombinirati sa Savjetodavnim forumom iz članka 18. Direktive 2009/125/EZ.
1.   U provođenju svojih aktivnosti na temelju ove Uredbe, u vezi s uvođenjem oznaka ili promjenom njihove vrijednosti na temelju članka 7. i uspostavom baze podataka na temelju članka 8., Komisija osigurava uravnoteženo sudjelovanje predstavnika država članica, uključujući i tijela za nadzor tržišta, i zainteresiranih strana povezanih sa skupinom proizvoda u pitanju, poput industrije, uključujući mala i srednja poduzeća i obrte, sindikata, trgovaca na veliko i malo, uvoznika, udruga za zaštitu okoliša i udruženja potrošača, kao i sudjelovanje Europskog parlamenta.
2.   Komisija uspostavlja Savjetodavni forum u okviru kojeg će se strane navedene u stavku 1. sastajati u navedenu svrhu. Taj Savjetodavni forum može se podudarati, u cijelosti ili djelomično, sa Savjetodavnim forumom iz članka 18. Direktive 2009/125/EZ. Zapisnici sa sastanaka Savjetodavnog foruma objavljuju se na javnom sučelju baze podataka uspostavljene na temelju članka 8.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
Prije donošenja delegiranih akata Komisija će, prema potrebi, s potrošačima ispitati izgled i sadržaj oznaka za određene skupine proizvoda kako bi se osiguralo da potrošači jasno razumiju te oznake.
3.   Prije donošenja delegiranih akata na temelju ove Uredbe Komisija će sa skupinama predstavnika potrošača iz Unije ispitati izgled i sadržaj oznaka za određene skupine proizvoda kako bi se osiguralo da potrošači jasno razumiju te oznake.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.
Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom iz članka 10. Komisija utvrđuje plan rada koji će biti javno dostupan. U planu rada utvrđuje se indikativni popis skupina proizvoda koji se smatraju prioritetima za donošenje delegiranih akata. U planu rada iznose se i planovi za preispitivanje i promjenu vrijednosti oznaka proizvoda ili skupina proizvoda. Komisija može povremeno mijenjati plan rada nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom. Plan rada može se kombinirati s planom rada koji se zahtijeva na temelju članka 16. Direktive 2009/125/EZ.
1.   Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom iz članka 10. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe, a u cilju utvrđivanja dugoročnog plana rada koji će biti javno dostupan, između ostalog i preko javnog sučelja baze podataka uspostavljene na temelju članka 8.
2.   Komisija razrađuje plan rada u dijelovima koji će obuhvaćati prioritete za uvođenje oznaka energetske učinkovitosti za nove skupine proizvoda i za promjenu vrijednosti oznaka za skupine proizvoda.
Komisija osigurava potrebne resurse za plan i njegovo usklađivanje.
Taj plan rada može se kombinirati s planom rada za ekološki dizajn koji je propisan člankom 16. Direktive 2009/125/EZ.
Komisija nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom periodično ažurira plan rada. Europski parlament i Vijeće moraju jednom godišnje biti informirani o napretku u vezi s planom rada i formalno obaviješteni o svim njegovim izmjenama.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte koji se odnose na detaljne zahtjeve povezane s oznakama za određenje skupine proizvoda povezanih s energijom (dalje u tekstu: „određene skupine proizvoda”) u skladu s člankom 13.
1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe kojima će se utvrditi detaljni zahtjevi povezani s oznakama za određene skupine proizvoda povezanih s energijom (dalje u tekstu: „određene skupine proizvoda”).
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2.
2.  U delegiranim aktima navode se skupine proizvoda koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:
2.  U delegiranim aktima navode se skupine proizvoda koje zadovoljavaju sljedeće kriterije:
(a)  prema najnovijim dostupnim podacima i uzimajući u obzir količine koje se stavljaju na tržište Unije, skupina proizvoda ima znatan potencijal za uštedu energije i, ako je to relevantno, drugih resursa;
(a)  prema stvarnom ulasku na tržište Unije, postoji znatan potencijal za uštedu energije i, ako je to relevantno, drugih resursa;
(b)  skupine proizvoda ekvivalentne funkcionalnosti znatno se razlikuju u relevantnim razinama učinkovitosti;
(b)  unutar skupine proizvoda modeli ekvivalentne funkcionalnosti znatno se razlikuju u razinama energetske učinkovitosti;
(c)  ne smije biti znatnog negativnog utjecaja u pogledu novčane dostupnosti i troška životnog ciklusa skupine proizvoda;
(c)  nema znatnog negativnog utjecaja u pogledu novčane dostupnosti, troška životnog ciklusa i funkcionalnosti proizvoda iz perspektive korisnika;
Amandmani 73 i 98
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 3.
3.  U delegiranim aktima povezanima s određenim skupinama proizvoda posebno se navodi:
3.  U delegiranim aktima koji se odnose na određene skupine proizvoda za dotičnu skupinu proizvoda posebno se navodi:
(a)  definicija određenih skupina proizvoda, koji potpadaju pod definiciju „proizvoda povezanog s energijom” iz članka 2. stavka 11., koje je potrebno obuhvatiti;
(a)  definicija proizvoda povezanih s energijom koji trebaju biti obuhvaćeni;
(b)  izgled i sadržaj oznake, uključujući raspon kojim se prikazuje potrošnja energije od A do G, koja u najvećoj mogućoj mjeri ima jednake karakteristike u različitim skupinama proizvoda te je u svakom slučaju jasna i čitljiva;
(b)  izgled, dimenzije i sadržaj oznake, koja u svakom slučaju mora biti jasna i čitljiva, vodeći računa o potrebama potrošača s oštećenjima vida, i na kojoj na vidljivom mjestu moraju biti istaknute sljedeće informacije utvrđene u skladu s relevantnim delegiranim aktom:
(i)   raspon od A do G na kojem je prikazan razred energetske učinkovitosti dotičnog modela proizvoda i koji, koliko je god to moguće, mora imati jednake karakteristike dizajna u različitim skupinama proizvoda;
(ii)   apsolutna potrošnja energije u kWh, na godišnjoj razini ili u nekom drugom vremenskom razdoblju.
(c)  kad je to prikladno, potrošnja drugih resursa i dodatne informacije o proizvodima povezanima s energijom; u tom se slučaju na oznaci naglašava energetska učinkovitost proizvoda;
(c)  kad je to prikladno, potrošnja drugih resursa i dodatne informacije o proizvodima povezanima s energijom; u tom se slučaju na oznaci naglašava energetska učinkovitost proizvoda;
(ca)   prema potrebi, uputa na oznaci koja potrošačima omogućuje da prepoznaju proizvode koji imaju funkciju povezivanja (tj. pametne uređaje);
(d)  položaj na kojem će oznaka biti izložena, primjerice hoće li biti pričvršćena na proizvod, ispisana na pakiranju, pružena u elektroničkom obliku ili prikazana na internetu;
(d)  položaj na kojem će oznaka biti izložena, primjerice hoće li biti pričvršćena na proizvod, pri čemu se on ne smije oštetiti, ispisana na pakiranju, pružena u elektroničkom obliku ili prikazana na internetu;
(e)  prema potrebi, elektronička sredstva označivanja proizvoda;
(e)  prema potrebi, elektronička sredstva označivanja proizvoda;
(f)  način na koji će se oznaka i tehničke informacije dostaviti u slučaju prodaje na daljinu;
(f)  način na koji će se oznaka i tehničke informacije dostaviti u slučaju prodaje na daljinu;
(g)  sadržaj i, prema potrebi, format i drugi detalji o tehničkoj dokumentaciji i informacijskom listu proizvoda;
(g)  propisani sadržaj i, prema potrebi, format i drugi detalji o informacijskom listu proizvoda i tehničkoj dokumentaciji;
(h)  da se pri provjeri sukladnosti sa zahtjevima primjenjuju samo ona dopuštena odstupanja koja su navedena u delegiranim aktima;
(h)  da se pri provjeri sukladnosti sa zahtjevima primjenjuju samo ona dopuštena odstupanja koja su navedena u delegiranim aktima;
(i)  obveze dobavljača i trgovaca u odnosu na bazu podataka o proizvodima;
(i)  obveze dobavljača i trgovaca u odnosu na bazu podataka o proizvodima;
(j)  posebno navođenje energetskog razreda koje se treba uključiti u oglase i tehničke promotivne materijale, uključujući zahtjeve da to bude u čitkom i vidljivom obliku;
(j)  prema potrebi, posebno navođenje energetskog razreda koje se treba uključiti u oglase i tehničke promotivne materijale, uključujući zahtjeve da to bude u čitkom i vidljivom obliku;
(k)  postupci procjene sukladnosti te metode mjerenja i izračuna koje će se upotrebljavati za utvrđivanje informacija na oznaci i na informacijskom listu proizvoda;
(k)  postupci procjene sukladnosti te metode mjerenja i izračuna, kao što je utvrđeno člankom 9., koje će se upotrebljavati za utvrđivanje informacija na oznaci i na informacijskom listu proizvoda, uključujući definiciju indeksa energetske učinkovitosti (EEI) ili sličnog parametra, kao i raspon od A do G kojim se određuju razredi energetske učinkovitosti;
(l)  je li za veće uređaje potrebna viša razina energetske učinkovitosti za postizanje određenog energetskog razreda;
(l)  je li za veće uređaje potrebna viša razina energetske učinkovitosti za postizanje određenog energetskog razreda;
(m)   format bilo kakvih dodatnih upućivanja na oznaci, čime se potrošačima omogućuje elektronički pristup detaljnijim informacijama o učinkovitosti proizvoda uključenima u informacijski list proizvoda;
(m)   format bilo kakvih dodatnih upućivanja na oznaci, čime se potrošačima omogućuje elektronički pristup detaljnijim informacijama o učinkovitosti proizvoda uključenima u informacijski list proizvoda;
(n)   trebaju li i kako energetski razredi kojima se opisuje potrošnja energije tijekom upotrebe proizvoda biti prikazani na pametnim brojilima ili na interaktivnom zaslonu proizvoda;
(n)   trebaju li i kako energetski razredi kojima se opisuje potrošnja energije tijekom upotrebe proizvoda biti prikazani na pametnim brojilima ili na interaktivnom zaslonu proizvoda;
(o)   datum ocjene i mogućeg preispitivanja delegiranog akta.
(o)   datum ocjene i mogućeg preispitivanja delegiranog akta.
Kad je riječ o sadržaju oznake iz točke (b) prvog podstavka, stupnjevi razvrstavanja od A do G odgovaraju znatnim uštedama energije i smanjenju troškova iz perspektive potrošača.
U pogledu formata upućivanja iz točke (m) prvog podstavka, ta upućivanja mogu imati oblik adrese internetske stranice, kôda za brzi odgovor (QR), poveznice na oznake dostupne na internetu ili bilo kojeg drugog prikladnog sredstva usmjerenog prema potrošaču.
U pogledu formata upućivanja iz točke (m) prvog podstavka, ta upućivanja mogu imati oblik adrese internetske stranice, dinamičnog koda za brzi odgovor (QR kod), poveznice na oznake dostupne na internetu ili bilo kojeg drugog prikladnog sredstva usmjerenog prema potrošaču koje daje poveznicu s javnim sučeljem baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8.
Uvođenje oznake za proizvod koji će biti obuhvaćen delegiranim aktom ne smije imati znatan negativan utjecaj na funkcionalnost proizvoda iz perspektive korisnika.
Informacijski list proizvoda naveden u točki (g) prvog podstavka pruža izravne poveznice s javnim sučeljem baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8. i ustupa se potrošačima na svim službenim jezicima Unije nacionalnih tržišta na kojima je dotični model proizvoda stavljen na raspolaganje.
Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte o operativnim detaljima povezanima s bazom podataka o proizvodima, uključujući sve obveze dobavljača i trgovaca u skladu s člankom 13.
Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem operativnih detalja u vezi s bazom podataka o proizvodima, uključujući sve obveze dobavljača i trgovaca.
U pogledu informacija iz točke (g) prvog podstavka, kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita povjerljivih informacija i tehničke dokumentacije, u tim se delegiranim aktima navode informacije koje se trebaju unositi u bazu podataka i informacije koje treba staviti na raspolaganje nacionalnim tijelima i Komisiji na njihov zahtjev.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 3.a (novi)
3a.   Komisija vodi i ažurira popis svih delegiranih akata kojima se dopunjuje ova Uredba i onih kojima se razrađuje Direktiva 2009/125/EC o ekološkom dizajnu, kao i popis svih usklađenih normi koje zadovoljavaju relevantne metode mjerenja i izračuna, u skladu s člankom 9., te ga stavlja na raspolaganje javnosti.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 2.
2.  Delegiranje ovlasti iz članaka 7. i 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma primjene ove Uredbe.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7., članka 8. stavka 4., članka 11. stavka 1. i članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od šest godina od 1. siječnja 2017..
Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog šestogodišnjeg razdoblja.
Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednaka trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće usprotive takvom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 7. i 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti navedeno u ovoj Uredbi. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7., članka 8. stavka 4., članka 11. stavka 1. i članka 12. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u toj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.a (novi)
3a.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 5.
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člancima 7. i 12. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne izraze nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da nemaju prigovora. Taj se rok može produžiti za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 7., člankom 8. stavkom 4., člankom 11. stavkom 1. i člankom 12. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne izraze nikakav prigovor u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da nemaju prigovora. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1.
Najkasnije osam godina nakon stupanja na snagu Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće. U tom se izvješću ocjenjuje koliko je učinkovito na temelju ove Uredbe potrošačima omogućen izbor učinkovitijih proizvoda, uzimajući u obzir njezin utjecaj na poslovanje.
Najkasnije ... [šest godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće. U tom se izvješću ocjenjuje koliko je učinkovito na temelju ove Uredbe i njezinih delegiranih akata potrošačima omogućen izbor energetski učinkovitijih proizvoda, uzimajući u obzir kriterije kao što je njezin učinak na poslovanje, potrošnju energije, emisije stakleničkih plinova, aktivnosti tržišnog nadzora i troškove uspostave i održavanja baze podataka.
U postupku ocjenjivanja koji se provodi u skladu s prvim stavkom izričito se navode godišnja izvješća o praćenju provedbe i nadzora tržišta u skladu s člankom 5.
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 3.
Međutim, članak 3. stavak 1. točka (d) primjenjuje se od 1. siječnja 2019.
Međutim, točka (d) članka 3. stavka 1. primjenjuje se čim javno sučelje baze podataka uspostavljene u skladu s člankom 8. bude potpuno operativno, a u svakom slučaju prije 1. siječnja 2018.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Annex I – title and point 1
Informacije koje trebaju biti uključene u bazu podataka o proizvodima
Informacije koje trebaju biti uključene u bazu podataka o proizvodima i funkcionalni zahtjevi
1.  Javno dostupne informacije o proizvodu:
1.  Informacije koje trebaju biti uključene na javno sučelje baze podataka:
(a)  naziv ili zaštitni znak proizvođača ili dobavljača;
(a)  naziv ili zaštitni znak, adresa, kontaktni podaci i drugi podaci o identitetu dobavljača;
(aa)   kontaktni podaci tijela za nadzor tržišta u državi članici;
(b)  identifikacijske oznake proizvoda, uključujući sve ekvivalentne modele;
(b)  identifikacijske oznake proizvoda, uključujući sve ekvivalentne modele;
(c)  oznaka u elektroničkom formatu;
(c)  oznaka u elektroničkom formatu;
(d)  razredi i ostali parametri na oznaci;
(d)  razredi energetske učinkovitosti i ostali parametri oznake;
(e)   informacijski list proizvoda u elektroničkom formatu.
(e)   parametri informacijskog lista proizvoda u elektroničkom formatu;
(ea)   obrazovne i informativne kampanje u državi članici, kao što je navedeno u članku 4. stavku 4.;
(eb)   plan rada Komisije, kao što je navedeno u članku 11.;
(ec)   zapisnici sa sastanaka Savjetodavnog foruma;
(ed)   popis primjenjivih delegiranih akata i usklađenih normi.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 2.
2.  Podaci o sukladnosti, dostupni samo tijelima za nadzor tržišta država članica i Komisiji:
2.  Informacije koje trebaju biti uključene na sučelje za sukladnost baze podataka:
(a)  tehnička dokumentacija navedena u mjerodavnom delegiranom aktu;
(a)  izvješće o ispitivanju ili sličan dokument o ocjeni sukladnosti koji omogućuje ocjenjivanje sukladnosti sa svim zahtjevima relevantnog delegiranog akta, uključujući metode ispitivanja i serije mjerenja;
(b)  izvješće o ispitivanju ili slični tehnički dokazi na temelju kojih se može ocijeniti sukladnost sa svim zahtjevima iz mjerodavnog delegiranog akta;
(b)  privremene mjere donesene u okviru nadzora tržišta u vezi s ovom Uredbom;
(c)  naziv i adresa dobavljača;
(c)  tehnička dokumentacija iz točke (c) članka 3. stavka 1.:
(ca)   podaci za izravan kontakt s tijelima za nadzor tržišta u državi članici i koordinatorima unutar Komisije;
(cb)   rezultati provjera sukladnosti koje su provele države članice i Komisija i, po potrebi, korektivne mjere i mjere ograničavanja koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta, kao što je navedeno u člancima 5. i 6.
(d)   kontaktni podaci predstavnika dobavljača.
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 2.a (nova)
2a.   Funkcionalni zahtjevi za javno sučelje baze podataka:
(a)   svaki model proizvoda ima zaseban unos;
(b)   omogućuje potrošačima da jednostavno utvrde koji je najbolji energetski razred u kojem postoje proizvodi za svaku skupinu proizvoda, što im omogućuje da usporede karakteristike modela i odaberu energetski najučinkovitije proizvode;
(c)   na njemu se može dobiti oznaka energetske učinkovitosti za svaki proizvod u obliku jedinstvene datoteke koja se može pregledati i ispisati, kao i verzije cjelovitog informacijskog lista o proizvodu na svim službenim jezicima Unije;
(d)   informacije moraju biti pogodne za strojno učitavanje, sortiranje i pretraživanje te se moraju poštovati otvoreni standardi za upotrebu od trećih strana, bez naknade;
(e)   suvišno registriranje mora se automatski izbjeći;
(f)   mora se uspostaviti i održavati korisnička potpora ili kontaktna točka na internetu, a na sučelju mora biti jasna uputa o tomu.
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Prilog I. – točka 2.b (nova)
2b.   Funkcionalni zahtjevi za sučelje za sukladnost baze podataka:
(a)   moraju se osigurati stroge sigurnosne mjere za zaštitu povjerljivih informacija;
(b)   prava pristupa dodjeljuju se samo osobama kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihovog djelokruga (engl. need-to-know);
(c)   predviđena je poveznica s informacijskim i komunikacijskim sustavom za tržišni nadzor (ICSMS).

(1) Pitanje je upućeno natrag nadležnom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 61. stavkom 2. drugim podstavkom (A8-0213/2016).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti