Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0149(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0213/2016

Texte depuse :

A8-0213/2016

Dezbateri :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Explicaţii privind voturile
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Texte adoptate
PDF 698kWORD 421k
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I
P8_TA(2016)0304A8-0213/2016

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 6 iulie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Uniunea Europeană este hotărâtă să construiască o Uniune a energiei robustă și cu o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Eficiența energetică este un element crucial al Cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii Europene și este esențială pentru moderarea cererii de energie.
(1)  Uniunea Europeană este hotărâtă să construiască o Uniune a energiei robustă și cu o politică în materie de energie și de schimbări climatice orientată spre viitor. Eficiența energetică este un element crucial al Cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 al Uniunii Europene și este esențială pentru moderarea cererii de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică le permite consumatorilor să face alegeri informate în ceea ce privește consumul de energie al produselor și, astfel, promovează inovarea.
(2)  Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică le permite consumatorilor să facă alegeri informate în ceea ce privește produsele cu impact energetic eficiente și durabile și, astfel, aduce o contribuție semnificativă la economiile de energie și la reducerea facturilor la energie, promovând totodată inovarea și realizarea de investiții menite să sprijine fabricarea de produse tot mai eficiente energetic.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Este necesară înlocuirea Directivei 2010/30/UE printr-un regulament care păstrează același domeniu de aplicare, dar care modifică și îmbunătățește unele dispoziții, pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul. Regulamentul este instrumentul juridic adecvat, întrucât impune reguli clare și detaliate, care nu permit transpuneri divergente de către diferitele state membre, și asigură astfel un grad înalt de armonizare la nivelul întregii Uniuni. Un cadru legislativ armonizat la nivelul Uniunii mai curând decât la cel al statelor membre reduce costurile pentru producători și asigură astfel condiții de concurență echitabile. Armonizarea la nivelul Uniunii asigură, de asemenea, libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței interne.
(4)  Este necesară înlocuirea Directivei 2010/30/UE printr-un regulament care păstrează același domeniu de aplicare, dar care modifică și îmbunătățește unele dispoziții, pentru a le clarifica și a le actualiza conținutul, luând în considerare progresul tehnologic rapid înregistrat în ultimii ani cu privire la eficiența energetică a produselor. Regulamentul este instrumentul juridic adecvat, întrucât impune reguli clare și detaliate, care nu permit transpuneri divergente de către diferitele state membre, și asigură astfel un grad înalt de armonizare la nivelul întregii Uniuni. Un cadru legislativ armonizat la nivelul Uniunii mai curând decât la cel al statelor membre reduce costurile pentru producători în cadrul întregului lanț valoric și asigură astfel condiții de concurență echitabile. Armonizarea la nivelul Uniunii asigură, de asemenea, libera circulație a mărfurilor în interiorul pieței interne.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   Este necesară excluderea produselor de ocazie din regulament, și anume a tuturor produselor care au mai fost puse în funcțiune înainte de a fi puse la dispoziție pe piață pentru a doua oară sau de mai multe ori, succesiv.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)
(4b)   Deoarece consumul de energie al mijloacelor de transport de persoane sau mărfuri este reglementat direct sau indirect de alte acte legislative și politici ale Uniunii, este necesar să se continue excluderea acestora din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Printre mijloacele de transport care fac obiectul acestei excluderi se numără cele al căror motor este staționar în timpul funcționării, cum ar fi ascensoarele, scările rulante și benzile transportoare.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Îmbunătățirea eficienței produselor cu impact energetic prin alegeri informate ale consumatorilor este benefică pentru economia Uniunii în ansamblu, stimulează inovarea și va contribui la atingerea obiectivelor de eficiență energetică ale Uniunii prevăzute pentru 2020 și 2030. De asemenea, le va permite consumatorilor să facă economii.
(7)  Îmbunătățirea eficienței produselor cu impact energetic prin alegeri informate ale consumatorilor și printr-un grad mai ridicat de conștientizare la nivel societal este benefică pentru economia Uniunii în ansamblu și contribuie la reducerea cererii de energie și a facturilor la energie. Îmbunătățirea eficienței acestor produse contribuie, de asemenea, la securitatea energetică, stimulează cercetarea, inovarea și investițiile în eficiența energetică și le oferă un avantaj competitiv industriilor care dezvoltă și fabrică produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic. Eforturile depuse pentru realizarea acestui obiectiv vor contribui, de asemenea, la atingerea obiectivelor de eficiență energetică ale Uniunii prevăzute pentru 2020 și 2030, precum și la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de mediu și de schimbări climatice.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)   Concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014 au stabilit o țintă indicativă, la nivelul Uniunii, de îmbunătățire cu cel puțin 27 % a eficienței energetice până în 2030 în raport cu previziunile privind consumul de energie în viitor. Acest obiectiv va fi revizuit până în 2020, având în vedere un prag de 30 % la nivelul Uniunii. În cadrul concluziilor, s-a stabilit și un obiectiv obligatoriu la nivelul UE de reducere internă cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu 1990, inclusiv o reducere cu 30 % a emisiilor în sectoarele neincluse în ETS.
eliminat
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Furnizarea de informații exacte, relevante și comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic facilitează alegerile consumatorilor în favoarea produselor care consumă mai puțină energie sau alte resurse esențială în faza de utilizare. O etichetă standardizată obligatorie este un mijloc eficace de a le furniza potențialilor consumatori informații comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic. Ea ar trebui însoțită de o fișă cu informații despre produs. Eticheta ar trebui să fie ușor de recunoscut, simplă și concisă. În acest scop, scala actuală de la verde închis la roșu a etichetei ar trebui păstrată ca bază pentru a informa clienții în legătură cu eficiența energetică a produselor. O clasificare care utilizează litere de la A la G s-a dovedit cea mai eficace pentru clienți. În situațiile în care, din cauza măsurilor luate în temeiul Directivei 2009/125/CE, produsele nu mai pot intra în clasele F sau G, clasele respective nu ar trebui să mai apară pe etichete. În afara cazurilor excepționale, această măsură ar trebui extinsă și la clasele D și E, deși această situație este puțin probabilă având în vedere reclasificarea etichetei atunci când majoritatea produselor vor intra în primele două clase.
(9)  Furnizarea de informații exacte, relevante, verificabile și comparabile cu privire la consumul specific de energie al produselor cu impact energetic facilitează alegerile consumatorilor în favoarea produselor care consumă mai puțină energie sau alte resurse esențiale în faza de utilizare pentru a obține o anumită performanță și care generează, prin urmare, costuri reduse de-a lungul ciclului de viață. O etichetă standardizată obligatorie este un mijloc eficace de a le furniza potențialilor consumatori informații comparabile cu privire la eficiența energetică și consumul absolut de energie al produselor cu impact energetic. Ea ar trebui însoțită de o fișă cu informații despre produs, numită „fișa produsului” în actele delegate adoptate în temeiul Directivei 2010/30/UE, care poate fi pusă la dispoziție electronic. Eticheta ar trebui să fie concisă, bazată pe măsurători corespunzătoare și pe o metodologie de calcul adecvată, ușor de recunoscut și de înțeles. În acest scop, gama de culori predefinite a etichetei, de la verde închis la roșu, ar trebui păstrată ca bază pentru a informa clienții în legătură cu eficiența energetică a produselor. Clasificarea cunoscută, care utilizează litere de la A la G, s-a dovedit cea mai eficace pentru clienți. O aplicare uniformă a acestei clasificări la nivelul grupelor de produse ar îmbunătăți transparența și ar facilita înțelegerea în rândul clienților. În situațiile în care, din cauza măsurilor luate în temeiul Directivei 2009/125/CE1a, produsele nu mai pot intra în clasele F sau G, clasele respective ar trebui totuși fie indicate pe etichete utilizând culoarea gri închis, pentru a menține o scală unică de la A la G pentru toate grupele de produse. În acest context, scala de la verde închis la roșu a etichetei ar trebui păstrată pentru clasele superioare rămase și ar trebui să se aplice numai unităților noi introduse pe piață.
_______________
1a Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Evoluția tehnologiilor digitale permite modalități alternative de a furniza și de a afișa electronic etichetele, de exemplu pe internet, dar și prin intermediul unor afișaje electronice în magazine. Pentru a profita de acest avantaj, regulamentul ar trebui să permită utilizarea etichetelor electronice care să înlocuiască sau să completeze eticheta energetică fizică. În cazurile în care afișarea etichetei energetice nu este fezabilă, de exemplu în cazul vânzărilor la distanță sau în materialele promoționale sau tehnice, clienților potențiali ar trebui să li se furnizeze cel puțin informații privind clasa energetică a produsului.
(10)  Evoluția tehnologiilor digitale permite modalități alternative de a furniza și de a afișa electronic etichetele, de exemplu pe internet, dar și prin intermediul unor afișaje electronice în magazine. Pentru a profita de acest avantaj, regulamentul ar trebui să permită utilizarea etichetelor electronice care să completeze eticheta energetică tipărită. Această prevedere nu afectează obligația furnizorului de a însoți fiecare unitate de produs cu o etichetă tipărită pentru dealer. În cazurile în care afișarea etichetei energetice nu este fezabilă, clienților potențiali ar trebui să li se furnizeze cel puțin informații privind clasa energetică a modelului de produs. Actele delegate referitoare la anumite grupe de produse ar putea, de asemenea, să instituie dispoziții alternative cu privire la afișarea etichetei în cazul produselor de dimensiuni reduse și în cazurile în care o cantitate semnificativă de produse identice sunt expuse împreună.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Producătorii reacționează la eticheta energetică prin crearea de produse tot mai eficiente. Această evoluție tehnologică duce la situația în care produsele se încadrează în majoritate în cele mai înalte clase energetice. O mai bună diferențiere a produselor poate fi necesară pentru a le permite clienților comparații adecvate, ceea ce duce la necesitatea reclasificării etichetei. În ceea ce privește frecvența reclasificărilor, o revizuire o dată la zece ani pare adecvată, ținând seama și de nevoia de a evita încărcarea prea mare a producătorilor. Prin urmare, un regulament ar trebui să indice mecanisme detaliate de reclasificare pentru a maximiza securitatea juridică pentru furnizori și dealeri. O nouă etichetă, reclasificată, ar trebui să „golească” clasele cele mai înalte, pentru a încuraja progresul tehnologic și a permite dezvoltarea și recunoașterea unor produse tot mai eficiente. Iar când se reclasifică etichetele, ar trebui evitate confuziile pentru clienți prin înlocuirea tuturor etichetelor energetice într-un interval cât mai scurt.
(11)  Producătorii reacționează la eticheta energetică prin dezvoltarea și introducerea pe piață a unor produse tot mai eficiente. În același timp, aceștia întrerup producția în cazul produselor mai puțin eficiente, datorită stimulentelor oferite de legislația privind proiectarea ecologică a Uniunii. Această evoluție tehnologică duce la situația în care modelele de produse se încadrează în majoritate în cele mai înalte clase energetice. O mai bună diferențiere a produselor poate fi necesară pentru a le permite clienților comparații adecvate, ceea ce duce la necesitatea reclasificării etichetei. În ceea ce privește frecvența reclasificărilor, o revizuire o dată la zece ani pare oportună, ținând seama și de nevoia de a evita încărcarea prea mare a producătorilor și dealerilor și luând în considerare situația specială a întreprinderilor mici. Procedând astfel, ar trebui să se evite reclasificările inutile sau ineficiente care ar afecta în mod negativ atât producătorii, cât și consumatorii. Prin urmare, un regulament ar trebui să indice mecanisme detaliate de reclasificare pentru a maximiza securitatea juridică pentru furnizori și dealeri. Înainte de reclasificare, Comisia ar trebui să realizeze un studiu pregătitor aprofundat. În funcție de grupa de produse și pe baza unei evaluări detaliate a potențialului său, o nouă etichetă, reclasificată, ar trebui să mențină un spațiu necompletat în zona superioară, pentru a încuraja progresul tehnologic și a permite dezvoltarea și recunoașterea unor modele de produse tot mai eficiente. Iar când se reclasifică etichetele, ar trebui evitate confuziile pentru clienți prin înlocuirea tuturor etichetelor energetice într-un interval cât mai scurt, însă rezonabil, prin adoptarea măsurilor necesare pentru a garanta că aspectul etichetei reclasificate se distinge clar de eticheta anterioară, precum și prin campanii de informare adecvată a consumatorilor, care să indice în mod clar că o nouă versiune a fost introdusă, îmbunătățind astfel sistemul de clasificare a produselor.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)   Evoluția actuală a etichetelor instituite prin intermediul actelor delegate adoptate în conformitate cu Directiva 2010/30/UE creează necesitatea unei reclasificări inițiale a etichetelor existente, pentru a garanta faptul că acestea sunt adaptate cerințelor prezentului regulament și a asigura omogenitatea clasificării A-G.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Pentru ca clienții să-și păstreze încrederea în eticheta energetică, nu ar trebui permisă utilizarea unor etichete asemănătoare etichetei energetice pentru produsele cu impact energetic. De asemenea, nu ar trebui permise nici etichete suplimentare, marcaje, simboluri sau inscripționări care ar putea induce în eroare sau crea confuzii clienților în ceea ce privește consumul de energie al produselor.
(14)  Pentru ca clienții să-și păstreze încrederea în eticheta energetică, nu ar trebui permisă utilizarea unor etichete asemănătoare etichetei energetice pentru produsele cu impact energetic. De asemenea, nu ar trebui permise nici etichete suplimentare, marcaje, simboluri sau inscripționări care nu sunt diferențiate în mod clar de eticheta energetică și care ar putea induce în eroare sau crea confuzii clienților în ceea ce privește consumul de energie al produselor sau alte caracteristici ale produselor care fac obiectul actului delegat aplicabil.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului21 se aplică și produselor cu impact energetic. Ținând seama de principiul liberei circulații a mărfurilor, este imperativ necesar ca autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre să coopereze efectiv între ele. Cooperarea în ceea ce privește etichetarea energetică ar trebui consolidată prin sprijin din partea Comisiei.
(15)  Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului21 se aplică și produselor cu impact energetic. Ținând seama de principiul liberei circulații a mărfurilor, este imperativ necesar ca autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre să coopereze efectiv între ele, prin schimbul continuu de informații, în special cu privire la rezultatul evaluărilor de conformitate a produsului și la consecințele acestora. În plus, autoritățile vamale din statele membre ar trebui să fie implicate în schimbul de informații cu privire la produsele cu impact energetic fabricate în țările terțe și importate în Uniune. Grupul de lucru privind proiectarea ecologică și cooperarea administrativă în legătură cu etichetarea energetică (COAD) ar trebui consolidate de către Comisie, iar competențele lor ar trebui extinse, întrucât oferă cadrul adecvat pentru cooperarea autorităților de supraveghere a pieței.
__________________
__________________
21 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
21 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)
(15a)   Pentru a se asigura o supraveghere mai eficace a pieței Uniunii și o concurență echitabilă în cadrul acesteia, precum și pentru a utiliza resursele limitate în modul cel mai eficient, autoritățile naționale de supraveghere a pieței ar trebui să monitorizeze conformitatea și prin testarea fizică a produselor și să utilizeze Sistemul de informare și comunicare privind supravegherea pieței (ICSMS) pentru a face schimb de informații cu privire la testele planificate și finalizate ale produselor și pentru a pune la dispoziție protocoalele de testare și rezultatele testelor, evitând astfel dubla testare și pregătind terenul pentru centrele de excelență regionale responsabile cu testarea fizică a produselor. Rezultatele testelor ar trebui puse la dispoziție și în cazul în care testele respective nu au identificat o neconformitate.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Pentru a facilita monitorizarea conformității și a furniza date de piață actualizate pentru procesul de reglementare cu privire la revizuirea etichetelor și a fișelor cu informații despre produse, furnizorii ar trebui să pună la dispoziție informațiile referitoare la conformitatea produsului în format electronic, într-o bază de date instituită de Comisie. Informațiile ar trebui să fie disponibile publicului larg, pentru a fi accesibile și clienților și a le permite dealerilor modalități alternative de a obține etichetele. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă acces la informațiile din baza de date.
(16)  Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind supravegherea pieței, cu scopul de a pune la dispoziția consumatorilor un instrument util, de a facilita monitorizarea conformității și a furniza date de piață actualizate pentru procesul de reglementare cu privire la revizuirea etichetelor și a fișelor cu informații despre produse, furnizorii ar trebui să pună la dispoziție informațiile cerute referitoare la conformitatea produsului în format electronic, într-o bază de date instituită și menținută de Comisie. Informațiile care sunt de interes pentru consumatori ar trebui să fie disponibile publicului larg și accesibile pe interfața publică a bazei de date cu produse. Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziție utilizând formatul de date deschise, pentru a le oferi dezvoltatorilor de aplicații și altor instrumente de comparare posibilitatea de a le utiliza. Pentru a asigura un acces direct și facil la interfața publică a bazei de date cu produse ar trebui să se utilizeze un cod de răspuns rapid (QR) dinamic sau alte instrumente orientate către utilizator și incluse în conținutul etichetei tipărite. Furnizorii utilizează interfața de conformitate a bazei de date cu produse pentru a pune la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și a Comisiei informații suplimentare. Funcționarea acestei baze de date ar trebui să fie reglementată de norme stricte privind protecția datelor. În cazul în care informațiile tehnice sunt sensibile, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să își mențină capacitatea de a accesa aceste informații atunci când este necesar, în conformitate cu obligația de cooperare a furnizorilor.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)   Comisia ar trebui să creeze și să întrețină un portal online, care să le ofere autorităților de supraveghere a pieței acces la informații detaliate cu privire la produsele disponibile pe serverele furnizorilor.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Consumul de energie și alte informații privind produsele care intră sub incidența cerințelor specifice produselor în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie măsurat prin metode fiabile, precise și reproductibile, care să țină seama de măsurătorile și metodele de calcul cele mai moderne unanim recunoscute. Este în interesul funcționării pieței interne să existe standarde care au fost armonizate la nivelul Uniunii. În absența unor standarde publicate în momentul aplicării cerințelor specifice produselor, Comisia ar trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene măsurătorile și metodele de calcul tradiționale aferente cerințelor respective. După publicarea unui astfel de standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conformitatea cu standardul ar trebui să confere prezumția de conformitate cu metodele de măsurare aferente cerințelor specifice produsului care au fost adoptate în temeiul prezentului regulament.
(19)  Consumul absolut de energie și alte informații legate de mediu și de performanță despre produsele care intră sub incidența cerințelor specifice produselor în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie măsurate utilizând standarde și metode armonizate și prin metode fiabile, precise și reproductibile, care să țină seama de măsurătorile și metodele de calcul cele mai moderne unanim recunoscute. Indiferent dacă sunt utilizate de furnizori sau de autoritățile de supraveghere a pieței, metodele și mediul de testare menționate anterior ar trebui să reflecte cât mai fidel posibil utilizarea reală a unui anumit produs de către consumatorul mediu și să fie suficient de robuste, pentru a descuraja eludarea intenționată și neintenționată. Clasa de eficiență energetică nu ar trebui să se bazeze în mod exclusiv pe setarea cea mai eficientă din punct de vedere energetic sau pe modul ecologic, în cazul în care este posibil ca acestea să nu reflecte comportamentul consumatorului mediu. Valorile de toleranță și parametrii opționali de testare ar trebui stabiliți astfel încât să nu conducă la variații semnificative ale creșterilor de eficiență, care pot modifica clasa energetică a unui produs. Abaterile permise dintre rezultatele testate și cele declarate ar trebui să se limiteze la marja de incertitudine asociată măsurătorilor efectuate în scop statistic. În absența unor standarde publicate în momentul aplicării cerințelor specifice produselor, Comisia ar trebuie să publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene măsurătorile și metodele de calcul tradiționale aferente cerințelor respective. După publicarea unui astfel de standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, conformitatea cu standardul ar trebui să confere prezumția de conformitate cu metodele de măsurare aferente cerințelor specifice produsului care au fost adoptate în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Comisia ar trebui să ofere un plan de lucru pentru revizuirea etichetelor anumitor produse, inclusiv o listă indicativă a altor produse cu impact energetic pentru care s-ar putea introduce o etichetă energetică. Punere în practică a planului de lucru ar trebui să înceapă cu o analiză tehnică, de mediu și economică a grupelor de produse vizate. Analiza ar trebui să examineze, de asemenea, informațiile suplimentare, inclusiv posibilitatea și costul furnizării către clienți a anumitor informații privind performanța unui produs cu impact energetic, cum ar fi consumul său absolut de energie, durabilitatea sa sau performanța sa de mediu, acțiune coerentă cu obiectivul promovării unei economii circulare. Astfel de informații suplimentare ar trebui să îmbunătățească inteligibilitatea și eficacitatea etichetelor pentru consumatori și nu ar trebui să aibă niciun fel de impact negativ asupra acestora.
(20)  În conformitate cu domeniul de aplicare al prezentului regulament, Comisia ar trebui să ofere un plan de lucru pe termen lung pentru revizuirea etichetelor anumitor produse, inclusiv o listă indicativă a altor produse cu impact energetic pentru care s-ar putea introduce o etichetă energetică și ar trebui să actualizeze în mod periodic acest plan de lucru. Comisia ar trebui să informeze anual Parlamentul European și Consiliul în legătură cu progresele înregistrate în ceea ce privește planul de lucru sus-menționat.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)
(20a)   Punerea în practică a planului de lucru ar trebui să înceapă cu o analiză tehnică, de mediu și economică a grupelor de produse vizate. Analiza ar trebui să aibă în vedere, de asemenea, informațiile suplimentare, inclusiv posibilitatea și costul furnizării către consumatori a unor informații exacte privind performanța unui model de produs cu impact energetic, cum ar fi costul de-a lungul ciclului de viață, posibilitatea de a suporta reparații, conectivitatea, conținutul de material reciclat, durabilitatea și performanța sa de mediu sau indicele de performanță combinat privind eficiența energetică, acțiune coerentă cu obiectivul promovării unei economii circulare. Astfel de informații suplimentare ar trebui să îmbunătățească inteligibilitatea și eficacitatea etichetelor pentru consumatori și nu ar trebui să aibă niciun fel de impact negativ asupra acestora.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2
1.  Prezentul regulament instituie un cadru privind indicarea, prin etichetare și prin informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic în faza de utilizare și privind furnizarea de informații suplimentare despre produsele cu impact energetic care să le permită clienților să aleagă produse mai eficiente.
1.  Prezentul regulament instituie un cadru care se aplică produselor cu impact energetic și care reglementează aspectele referitoare la etichetele destinate acestor produse, ce conțin informații privind eficiența energetică, consumul absolut de energie și alte caracteristici referitoare la performanță sau la impactul asupra mediului. Acesta le permite clienților să aleagă produse mai eficiente din punct de vedere energetic pentru a-și reduce consumul de energie.
2.  Prezentul regulament nu se aplică:
2.  Prezentul regulament nu se aplică:
(a)  produselor de ocazie;
(a)  produselor de ocazie;
(b)  mijloacelor de transport pentru persoane sau pentru marfă altele decât cele acționate de un motor staționar.
(b)  mijloacelor de transport pentru persoane sau pentru marfă.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
(6)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce un produs cu impact energetic sau dispune proiectarea sau fabricarea unui astfel de produs și îl comercializează sub numele său sau sub marca sa;
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
(9)  „dealer” înseamnă un vânzător cu amănuntul sau o altă persoană care vinde, închiriază, oferă spre cumpărare în rate sau expune produse clienților;
(9)  „dealer” înseamnă un vânzător cu amănuntul sau o altă persoană fizică sau juridică care vinde, închiriază, oferă spre cumpărare în rate sau expune produse clienților;
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
(10a)   „eficiență energetică” înseamnă raportul dintre rezultatul constând în performanță, servicii, bunuri sau energie și energia folosită în acest scop;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11
(11)  „produs cu impact energetic” înseamnă orice bun, sistem sau serviciu cu impact asupra consumului de energie în timpul utilizării care este introdus pe piață și pus în funcțiune în Uniune, inclusiv piesele care urmează să fie încorporate în produse cu impact energetic introduse pe piață și puse în funcțiune;
(11)  „produs cu impact energetic” (denumit în continuare „produs”) înseamnă orice bun sau sistem cu impact asupra consumului de energie în timpul utilizării care este introdus pe piață și pus în funcțiune în Uniune, inclusiv piesele destinate a fi încorporate în produse cu impact energetic introduse pe piață și puse în funcțiune ca piese individuale pentru consumatori și a căror performanță energetică și de mediu poate fi evaluată în mod independent;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13
(13)  „etichetă” înseamnă o diagramă grafică ce include o clasificare care utilizează literele de la A la G, în șapte culori diferite de la verde închis la roșu, pentru a indica consumul de energie;
(13)  „etichetă” înseamnă o diagramă grafică în format tipărit sau electronic ce include o scală închisă care utilizează în mod exclusiv literele de la A la G, fiecare clasă corespunzând cu economii de energie semnificative, în șapte culori diferite de la verde închis la roșu, pentru a informa consumatorii cu privire la eficiența energetică și la consumul de energie;
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
(13a)   „grupă de produse” înseamnă o categorie de produse cu impact energetic care îndeplinesc aceleași funcții de bază;
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17
(17)  „fișă cu informații despre produs” înseamnă un tabel standard cu informații referitoare la un produs;
(17)  „fișă cu informații despre produs” înseamnă un tabel standard, în format tipărit sau electronic, cu informații referitoare la un produs;
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18
(18)  „reclasificare” înseamnă o acțiune periodică menită să facă mai stricte cerințele pentru încadrarea într-o anumită clasă energetică de pe eticheta unui anumit produs, care, în cazul etichetelor existente, poate implica eliminarea anumitor clase energetice;
(18)  „reclasificare” înseamnă o acțiune menită să facă mai stricte cerințele pentru încadrarea într-o anumită clasă energetică de pe eticheta unei anumite grupe de produse;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19
(19)  „etichetă reclasificată” înseamnă o etichetă pentru un anumit produs care a fost supusă unei acțiuni de reclasificare;
(19)  „etichetă reclasificată” înseamnă o etichetă pentru o anumită grupă de produse care a fost supusă unei acțiuni de reclasificare și care se distinge clar de etichetele aplicabile înainte de reclasificare;
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)
(19a)  „aparat electrocasnic inteligent” înseamnă un dispozitiv care, prin utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor avansate, precum și a unei ontologii de referință standardizată, poate fi activat pentru a reacționa la stimuli externi, cum ar fi informațiile referitoare la prețuri, semnale de control direct transmise prin echipamente fără fir sau prin aplicații și/sau măsurătorile locale, și pentru a își modifica modelul de consum de energie în mod automat pentru o utilizare mai eficientă;
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20
(20)  „informații suplimentare” înseamnă informații privind performanța funcțională și de mediu a unui produs cu impact energetic, cum ar fi consumul absolut de energie sau durabilitatea, bazate pe date care sunt măsurabile de către autoritățile de supraveghere a pieței, sunt lipsite de ambiguitate și nu au niciun efect negativ semnificativ asupra inteligibilității și eficacității etichetei în ansamblu pentru clienți.
(20)  „informații suplimentare” înseamnă orice informații specificate de actul delegat aplicabil privind performanța funcțională, de mediu și în materie de utilizare eficientă a resurselor a unui produs cu impact energetic, bazate pe date care sunt măsurabile și verificabile de către autoritățile de supraveghere a pieței, sunt ușor de înțeles și nu au niciun efect negativ semnificativ asupra inteligibilității și eficacității etichetei în ansamblu pentru clienți;
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)
(20a)   „bază de date cu produse” înseamnă un set de date dispuse sistematic referitoare la produsele cu impact energetic care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament și a actelor delegate adoptate în temeiul acestuia și care sunt structurate sub forma unei interfețe publice, constând într-un site internet orientat către consumator, în cadrul căruia informațiile sunt accesibile individual prin mijloace electronice, a unei interfețe de conformitate, concepută ca o platformă electronică menită să sprijine activitățile autorităților naționale de supraveghere a pieței și căreia i se aplică norme clare în materie de accesibilitate și de securitate.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Furnizorii trebuie să respecte următoarele cerințe:
1.  Furnizorii trebuie:
(a)  să asigure că pe produsele introduse pe piață figurează, gratuit, etichete exacte și fișe cu informații despre produs în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate relevante;
(a)  să se asigure că pe produsele introduse pe piață figurează, gratuit, etichete tipărite exacte și fișe cu informații despre produs pentru fiecare unitate individuală;
(b)  să elibereze gratuit și prompt etichetele, la solicitarea dealerilor;
(b)  să elibereze gratuit, în termen de cinci zile, etichetele și fișele cu informații despre produs, la solicitarea dealerilor;
(ba)   să pună la dispoziția dealerilor atât eticheta actuală, cât și pe cea reclasificată, precum și fișele cu informații despre produs, timp de trei luni înainte de data prevăzută în actul delegat aplicabil;
(c)  să asigure exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs pe care le eliberează și să elaboreze o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea acurateței;
(c)  să asigure exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs și să elaboreze o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea acurateței;
(d)  înainte de introducerea unui model de produs pe piață, să înscrie în baza de date pentru produse, instituită în conformitate cu articolul 8, informațiile detaliate din anexa I.
(d)  să înscrie informațiile prevăzute în anexa I în interfața publică și în interfața de conformitate a bazei de date pentru produse, instituită în conformitate cu articolul 8:
(i)   pentru toate modelele noi, înaintea introducerii unei unități a modelului respectiv pe piață;
(ii)   pentru toate modelele introduse pe piață după 1 ianuarie 2014 și care continuă să fie furnizate, în termen de cel mult 18 luni după ce baza de date devine complet operațională, în conformitate cu articolul 16;
(da)   să păstreze în baza de date instituită în conformitate cu articolul 8 fișele cu informații despre produs și documentația tehnică pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data introducerii pe piață a ultimei unități a produsului;
(db)   să furnizeze etichete pentru grupele de produse în cazul cărora produsul este compus din mai multe subansambluri sau componente, iar eficiența energetică a produsului depinde de modul specific de combinare a acestor componente;
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
1a.   Se interzice furnizorilor:
(a)   să introducă pe piață produse concepute astfel încât performanța lor să fie modificată automat în condiții de testare, ca urmare a încorporării anumitor elemente de hardware sau de software în aceste produse, cu obiectivul de a atinge un nivel mai favorabil;
(b)   să realizeze, după ce produsul a intrat în funcțiune, anumite modificări, prin introducerea unor actualizări ale elementelor de software, care ar denatura parametrii etichetei energetice originale, astfel cum au fost definiți de actul delegat aplicabil.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.  Dealerii trebuie să respecte următoarele cerințe:
2.  Dealerii trebuie:
(a)  să afișeze în mod vizibil eticheta oferită de furnizor sau pusă la dispoziție în alt mod pentru un produs vizat de un act delegat;
(a)  în cazul în care un anumit produs poate fi achiziționat, inclusiv online, să afișeze eticheta în mod vizibil și ușor observabil, conform dispozițiilor actului delegat aplicabil;
(aa)   să înlocuiască etichetele existente cu etichete reclasificate, atât în magazine, cât și online, în termen de trei săptămâni de la data specificată în actul delegat aplicabil;
(b)  în cazul în care nu dispun de o etichetă sau de o etichetă reclasificată:
(b)  în cazul în care nu dispun de o etichetă sau de o etichetă reclasificată, să îi solicite furnizorului să le pună la dispoziție etichetele respective;
(i)   să solicite o etichetă sau etichetă reclasificată de la furnizor;
(ii)   să imprime eticheta din baza de date de produse instituită în conformitate cu articolul 8, dacă respectiva funcție este disponibilă pentru produsul în cauză sau
(iii)   să imprime o etichetă sau etichetă reclasificată de pe site-ul web al furnizorului, dacă funcția respectivă este disponibilă pentru produsul în cauză;
(c)  să pună la dispoziția clienților fișa cu informații despre produs.
(c)  să pună, la cerere, la dispoziția clienților fișa cu informații despre produs, inclusiv în format tipărit.
Amendamentele 35 și 86
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
3.  Furnizorii și dealerii trebuie să respecte următoarele cerințe:
3.  Furnizorii și dealerii trebuie:
(a)  să facă trimitere la clasa de eficiență energetică a produsului în materialele publicitare și în materialele tehnice promoționale pentru un anumit model de produse în conformitate cu actul delegat relevant;
(a)  să facă trimitere la clasa de eficiență energetică a produsului în materialele publicitare vizuale și în materialele tehnice promoționale pentru un anumit model de produse în conformitate cu actul delegat relevant;
(b)  să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței și să ia măsuri prompte pentru a remedia orice situație de neconformitate cu cerințele, prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate, care intră în responsabilitatea lor, din proprie inițiativă sau atunci când acest lucru este solicitat de către autoritățile de supraveghere a pieței;
(b)  să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței și să ia măsuri prompte pentru a remedia orice situație de neconformitate, în conformitate cu articolul 5;
(c)  în ceea ce privește produsele vizate de prezentul regulament, să nu afișeze alte etichete, marcaje, simboluri sau inscripții care nu respectă cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate relevante, dacă există probabilitatea inducerii în eroare a utilizatorilor finali sau a creării de confuzii în rândul acestora în ceea ce privește consumul de energie sau de alte resurse în timpul utilizării;
(c)  în ceea ce privește produsele vizate de prezentul regulament, să se abțină de la orice acțiuni care vizează furnizarea sau afișarea unor etichete, marcaje, simboluri sau inscripții care fac referire la consumul de energie sau de alte resurse în timpul utilizării și care pot induce în eroare, crea confuzii sau imita o altă formă de etichetare;
(d)  pentru produsele care nu fac obiectul prezentului regulament, să nu furnizeze și să nu afișeze etichete care imită eticheta astfel cum este definită în prezentul regulament.
(d)  pentru produsele care nu fac obiectul prezentului regulament, să nu furnizeze și să nu afișeze etichete care imită eticheta astfel cum este definită în prezentul regulament.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Toate obligațiile generale referitoare la etichete prevăzute la alineatele (1)-(3) se aplică în egală măsură etichetelor existente, noilor etichete și etichetelor reclasificate.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  Statele membre nu pot să interzică, să limiteze sau să împiedice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune, pe teritoriile lor, a produselor cu impact energetic care intră sub incidența prezentului regulament și a actelor delegate aplicabile.
1.  Statele membre nu pot să împiedice introducerea pe piață sau punerea în funcțiune, pe teritoriile lor, a produselor care sunt în conformitate cu prezentul regulament.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii și dealerii respectă obligațiile și cerințele prezentului regulament și ale actelor delegate aplicabile.
2.  Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii și dealerii respectă obligațiile și cerințele prezentului regulament.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3
3.  În cazul în care statele membre prevăd măsuri de stimulare pentru un produs cu impact energetic vizat de prezentul regulament, ele trebuie să vizeze clasa de eficiență energetică cu cea mai bună performanță stabilită în actul delegat aplicabil.
3.  În cazul în care statele membre prevăd măsuri de stimulare pentru un produs vizat de prezentul regulament și specificat într-un act delegat, aceste măsuri de stimulare trebuie să vizeze cele două clase populate de eficiență energetică cu cea mai bună performanță, astfel cum au fost stabilite în actul delegat aplicabil.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
4.  Statele membre se asigură că introducerea etichetelor, inclusiv a etichetelor reclasificate și a fișei cu informații despre produs, este însoțită de campanii de informare educaționale și promoționale, menite să promoveze eficiența energetică și utilizarea mai responsabilă a energiei de către consumatori, dacă este cazul în cooperare cu dealeri.
4.  Statele membre se asigură că introducerea și reclasificarea etichetelor este însoțită de campanii de informare educaționale și promoționale cu privire la etichetarea energetică.
Comisia coordonează aceste campanii, promovând o strânsă cooperare cu furnizorii și cu dealerii și sprijinind schimbul de bune practici.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
5.  Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile și mecanismele de impunere a aplicării legii în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și a actelor sale delegate și iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la data aplicării prezentului regulament și o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.
5.  Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile și mecanismele de impunere a aplicării legii în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive, iar cuantumul lor trebuie să fie proporțional cu avantajul economic al neconformității. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la data aplicării prezentului regulament și o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  Comisia sprijină cooperarea și schimbul de informații privind supravegherea pieței pentru etichetarea energetică a produselor între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu supravegherea pieței sau controalele la frontierele externe și între aceste autorități și Comisie.
2.  Comisia încurajează și coordonează cooperarea și schimbul de informații privind supravegherea pieței pentru etichetarea energetică a produselor care intră sub incidența prezentului regulament între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu supravegherea pieței sau cu controlul produselor care intră pe piața Uniunii și între aceste autorități și Comisie, prin consolidarea Grupului de lucru privind proiectarea ecologică și cooperarea administrativă în legătură cu etichetarea energetică (COAD).
Acest schimb de informații este menținut inclusiv atunci când rezultatele testelor au indicat că producătorul respectă legislația relevantă.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
2a.   Până la 1 ianuarie 2018, statele membre stabilesc și pun în aplicare un plan de supraveghere a pieței pentru a monitoriza conformitatea cu cerințele prezentului regulament. Statele membre își revizuiesc planul de supraveghere a pieței cel puțin o dată la trei ani.
Până la 1 ianuarie 2020 și, ulterior, în fiecare an, statele membre întocmesc un raport privind supravegherea pieței în care evaluează tendințele în ceea ce privește măsura în care sunt respectate dispozițiile prezentului regulament și ale Directivei 2009/125/CE.
Statele membre folosesc sistemul de informare și comunicare pentru supravegherea pieței (ICSMS), obligatoriu pentru toate autoritățile naționale de supraveghere a pieței.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)
2b.   În fiecare an, autoritățile naționale de supraveghere a pieței supun cel puțin o grupă de produse unor teste fizice, în conformitate cu actele delegate adoptate în conformitate cu prezentul regulament.
Autoritățile de supraveghere a pieței informează celelalte state membre și Comisia cu privire la testele fizice planificate și finalizate ale produselor prin intermediul interfeței de conformitate a bazei de date privind produsele, instituită în conformitate cu articolul 8.
Autoritățile de supraveghere a pieței folosesc proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, în conformitate cu articolul 9, care simulează condițiile reale de utilizare și care exclud manipularea sau modificarea intenționată ori neintenționată a rezultatelor testului.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 c (nou)
2c.   Autoritățile de supraveghere a pieței au dreptul de a recupera de la furnizori costurile testării fizice a unui produs în cazul în care este încălcat prezentul regulament.
Comisia poate efectua verificări independente ale conformității, în mod direct sau prin intermediul unei părți terțe.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1
1.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un produs cu impact energetic vizat de un act delegat în temeiul prezentului regulament prezintă un risc pentru aspecte referitoare la protecția interesului public care intră sub incidența prezentului regulament, ele fac o evaluare cu privire la produsul cu impact energetic în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate aplicabile. Furnizorul trebuie să coopereze, dacă este necesar, cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
1.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un produs vizat de un act delegat în temeiul prezentului regulament prezintă un risc pentru aspecte referitoare la protecția interesului public care intră sub incidența prezentului regulament, ele notifică de urgență acest lucru Comisiei și fac o evaluare cu privire la modelul de produs în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și în actele delegate aplicabile și stabilesc, totodată, în ce măsură este recomandabil ca și alte modele de produs să fie supuse evaluării. Furnizorul trebuie să coopereze, dacă este necesar, cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2
2.  În cazul în care, pe parcursul acelei evaluări, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul cu impact energetic nu este conform cerințelor stabilite în prezentul regulament și în actele delegate aplicabile, ele solicită de îndată furnizorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce produsul cu impact energetic în conformitate cu acele cerințe, pentru a retrage produsul cu impact energetic de pe piață sau pentru a-l rechema în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate în prezentul alineat.
2.  În cazul în care, pe parcursul acelei evaluări, autoritățile de supraveghere a pieței constată că modelul de produs nu este conform cerințelor stabilite în prezentul regulament, ele solicită furnizorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce modelul de produs în conformitate fără întârziere și pot dispune retragerea modelului de produs de pe piață sau rechemarea unităților puse în funcțiune în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, aplicând aceste măsuri și în cazul modelelor echivalente disponibile pe piață. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate în prezentul alineat.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
3.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au impus furnizorului.
3.  Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre prin intermediul ICSMS cu privire la toate rezultatele evaluării și la orice acțiuni pe care le-au impus furnizorului în conformitate cu alineatul (2).
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
4.  Furnizorul se asigură că se iau toate măsurile corective adecvate pentru toate produsele cu impact energetic vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.
4.  Furnizorul se asigură că sunt puse în aplicare toate măsurile restrictive impuse în conformitate cu alineatul (2) în ceea ce privește toate modelele de produse vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
5.  În cazul în care furnizorul relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (2), autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului cu impact energetic pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema produsul cu impact energetic de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre fără întârziere cu privire la astfel de măsuri.
5.  În cazul în care furnizorul relevant nu pune în aplicare acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (2), autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a modelului de produs pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema modelul de produs de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței notifică de urgență Comisiei și celorlalte state membre aceste măsuri și încarcă informațiile relevante în interfața de conformitate a bazei de date cu produse, instituită în conformitate cu articolul 8.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6
6.  Informațiile menționate la alineatul (5) furnizează toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica produsul cu impact energetic neconform, originea produsului cu impact energetic, natura neconformității invocate, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și punctul de vedere al furnizorului relevant. În special, autoritățile de supraveghere a pieței precizează dacă neconformitatea se datorează fie neîndeplinirii de către produsul cu impact energetic a cerințelor cu privire la aspectele de protecție a interesului public stabilite în prezentul regulament, fie unor deficiențe ale standardele armonizate menționate la articolul 9, care conferă o prezumție de conformitate.
6.  Notificarea menționată la alineatul (5) include toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica produsul neconform, originea produsului, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale adoptate, precum și punctul de vedere al furnizorului. În special, autoritățile de supraveghere a pieței precizează dacă neconformitatea se datorează fie neîndeplinirii de către modelul de produs vizat a cerințelor cu privire la aspectele de protecție a interesului public stabilite în prezentul regulament, fie unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 9, care conferă o prezumție de conformitate. În acest caz, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7
7.  Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și la orice alte informații suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea produsului cu impact energetic în cauză, precum și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.
7.  Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și la orice alte informații suplimentare de care dispun referitoare la neconformitatea modelului de produs în cauză, precum și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8
8.  În cazul în care, în termen de 60 de zile de la primirea informațiilor menționate la alineatul (5), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.
8.  În cazul în care, în termen de patru săptămâni de la notificarea menționată la alineatul (5), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 9
9.  Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață a produsului cu impact energetic, în ceea ce privește produsul cu impact energetic respectiv, fără întârziere.
9.  Statele membre se asigură că se iau imediat măsuri restrictive paralele, proporționale cu situația specifică din statul membru respectiv, în ceea ce privește modelul de produs în cauză și informează Comisia în consecință.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 10
10.  În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la alineatele (4) și (5), se ridică obiecții împotriva unei măsuri adoptate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională este contrară legislației Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu furnizorul și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.
10.  În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la alineatele (4) și (5), se ridică obiecții împotriva unei măsuri adoptate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională respectivă este contrară legislației Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu furnizorul și evaluează măsura națională, iar pe baza rezultatelor evaluării Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu și poate propune o măsură alternativă corespunzătoare.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 11
11.  Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și furnizorului.
11.  Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o notifică de îndată acestora și furnizorului în cauză.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 12
12.  În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că produsul cu impact energetic neconform este retras de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.
12.  În cazul în care măsura națională este considerată a fi justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că modelul de produs neconform este retras de pe piețele lor naționale și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 13
13.  Atunci când măsura națională este considerată justificată și neconformitatea produsului cu impact energetic este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la alineatul (6), Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.
13.  Atunci când o măsură națională este considerată justificată, iar neconformitatea modelului de produs este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la alineatul (6), Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 13 a (nou)
13a.   În cazul în care se dovedește că produsul nu respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament și actele delegate relevante, clienții au dreptul de a returna gratuit distribuitorului produsul fără costuri suplimentare și de a primi de la furnizor o rambursare integrală a prețului inițial de achiziție.
În cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței, furnizorii depun toate eforturile rezonabile pentru a contacta clienții afectați, conform dispozițiilor aplicabile privind protecția consumatorilor.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu și alineatul 1
Etichete și reclasificare
Procedura de introducere și reclasificare a etichetelor
1.  Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în temeiul articolelor 12 și 13, să introducă etichete sau să le reclasifice pe cele existente.
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea sau reclasificarea de etichete.
Etichetele introduse prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2010/30/UE înainte de 1 ianuarie 2017 sunt considerate a fi etichete în sensul prezentului regulament.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
2.  În cazul în care, pentru un anumit grup de produse, niciun model care aparține claselor energetice D, E, F sau G nu mai este autorizat pentru a fi introdus pe piață din cauza unei măsuri de punere în aplicare adoptate în temeiul Directivei 2009/125/CE, clasa sau clasele în cauză nu mai pot fi indicate pe etichetă.
2.  Pentru a garanta omogeneitatea gradației A-G, Comisia introduce etichete reclasificate pentru grupurile de produse existente, astfel cum se menționează la alineatul (1), în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, respectând cerințele de la alineatul (4).
Grupele de produse vizate de regulamentele delegate (UE) nr. 811/20131a și (UE) nr. 812/2013 ale Comisiei1b sunt reexaminate la 6 ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament, în vederea reclasificării.
În cazul în care au fost finalizate studiile pregătitoare, pentru grupele de produse vizate de regulamentele delegate (UE) nr. 1059/20101c, (UE) nr. 1060/20101d, (UE) nr. 1061/20101e, (UE) nr. 1062/20101f și (UE) nr. 874/20121g ale Comisiei, Comisia introduce etichete reclasificate în termen de cel târziu 21 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
__________________
1aRegulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a centralelor termice cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 1).
1bRegulamentul delegat (UE) nr. 812/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013, p. 83).
1cRegulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat vase de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 1).
1dRegulamentul delegat (UE) nr. 1060/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 17).
1eRegulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile mașinilor de spălat rufe de uz casnic (JO L 314, 30.11.2010, p. 47).
1fRegulamentul delegat (UE) nr. 1062/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor TV (JO L 314, 30.11.2010, p. 64).
1gRegulamentul delegat (UE) nr. 874/2012 al Comisiei din 12 iulie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a lămpilor electrice și a corpurilor de iluminat (JO L 258, 26.9.2012, p. 1).
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
3.  Comisia se asigură că, atunci când se introduce sau se reclasifică o etichetă, cerințele sunt prezentate în așa fel încât nu se preconizează ca vreun produs să se încadreze în clasele energetice A sau B în momentul introducerii etichetei, astfel încât perioada de timp estimată după care majoritatea modelelor se pot încadra în clasele respective trebuie să fie de cel puțin zece ani.
3.  Comisia se asigură că orice reclasificare ulterioară a noilor etichete sau a etichetelor reclasificate menționate la alineatul (2) se inițiază de îndată ce sunt satisfăcute următoarele condiții, care demonstrează realizarea unor progrese tehnologice corespunzătoare în grupa de produse vizată:
(a)   25% din produsele vândute pe piața Uniunii se încadrează în cea mai înaltă clasă energetică, A, sau
(b)   50% din produsele vândute pe piața Uniunii se încadrează în primele două clase energetice, A și B.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Comisia include grupa de produse în planul de lucru menționat la articolul 11, pentru a garanta următoarele:
(a)   studiul pregătitor pentru reclasificare este finalizat cel târziu la 18 luni după îndeplinirea condițiilor stabilite la alineatul (3);
(b)   reclasificarea este finalizată, prin intermediul revizuirii și intrării în vigoare a actului delegat corespunzător în conformitate cu articolul 13, cel târziu la trei ani după îndeplinirea condițiilor stabilite la alineatul (3).
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4
4.  Etichetele trebuie să fie reclasificate periodic.
4.  Comisia stabilește cerințele pentru etichetele noi sau cele reclasificate, vizând o valabilitate prevăzută pentru cel puțin 10 ani.
Pentru aceasta, Comisia se asigură că, atunci când se introduce sau se reclasifică o etichetă, nu se preconizează ca vreun produs să se încadreze în clasa energetică A în momentul introducerii etichetei.
În cazul grupelor de produse pentru care studiul pregătitor menționat la alineatul (3a) litera (a) demonstrează că are loc o dezvoltare rapidă a tehnologiei, nu se preconizează ca vreun produs să se încadreze în clasele energetice A sau B la momentul introducerii etichetei.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5
5.  Atunci când eticheta este reclasificată:
5.  În cazul în care, pentru o anumită grupă de produse, niciun model care aparține claselor energetice F sau G nu mai este autorizat pentru a fi introdus pe piață din cauza unei măsuri de punere în aplicare ce vizează proiectarea ecologică a produselor, adoptată în temeiul Directivei 2009/125/CE, clasa sau clasele în cauză trebuie indicate pe etichetă în gri, astfel cum se precizează în actul delegat corespunzător. Gradația de la verde închis la roșu a etichetei se rezervă pentru clasele superioare rămase. Aceste schimbări se aplică numai unităților noi introduse pe piață.
(a)   furnizorii pun la dispoziția dealerilor atât eticheta actuală, cât și pe cea reclasificată timp de șase luni înainte de data prevăzută la litera (b).
(b)   dealerii înlocuiesc actualele etichete de pe produsele scoase la vânzare inclusiv pe internet cu etichete reclasificate în termen de o săptămână de la data stabilită în acest scop în actul delegat aplicabil. Dealerii nu afișează etichetele reclasificate înainte de data respectivă.
Dealerilor li se permite să vândă produse cu impact energetic fără etichetă sau cu etichetă reclasificată doar în cazul în care nu a fost creată niciodată o etichetă (reclasificată) pentru un anumit produs, iar furnizorul produsului respectiv nu mai este activ pe piață.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6
6.   Etichetele introduse prin acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2010/30/UE înainte de data aplicării prezentului regulament sunt considerate ca fiind etichete în sensul prezentului regulament. Etichetele existente vor fi revizuite de Comisie în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în vederea reclasificării lor.
eliminat
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 8
Baza de date cu produse
Baza de date cu produse
Comisia creează și întreține o bază de date care să cuprindă informațiile prevăzute în anexa I. Informațiile enumerate la punctul 1 din anexa I se pun la dispoziția publicului.
1.   Comisia creează și întreține o bază de date cu produse care constă în două interfețe diferite, interfața publică și interfața de conformitate.
Interfața publică conține informațiile prevăzute în anexa I punctul 1 și respectă cerințele funcționale prevăzute în anexa I punctul 3.
Interfața de conformitate conține informațiile prevăzute în anexa I punctul 2 și respectă cerințele funcționale prevăzute în anexa I punctul 4.
2.   Atunci când introduc informații în baza de date cu produse, furnizorii își păstrează drepturile de acces la aceste informații și de redactare a lor. Eventualele modificări sunt datate și sunt clar vizibile pentru autoritățile de supraveghere a pieței.
Datele conținute în interfața de conformitate sunt folosite numai în scopuri legate de aplicarea prezentului regulament și a actelor delegate adoptate în temeiul acestuia. Se interzice utilizarea lor în scopuri neprevăzute.
Furnizorilor li se permite să păstreze pe serverele lor documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (c), rezultatele testelor sau alte documente similare de evaluare a conformității, astfel cum se prevede la punctul 2 litera (a) din anexa I, care corespund testelor efectuate de furnizorii înșiși și care sunt accesibile exclusiv autorităților de supraveghere a pieței și Comisiei.
Crearea bazei de date respectă criterii care permit reducerea la minimum a sarcinii administrative pentru furnizori și alți utilizatori ai bazei de date și asigură o utilizare ușoară a acesteia și un bun raport cost-eficacitate.
Baza de date cu produse nu înlocuiește și nu modifică responsabilitățile autorităților de supraveghere a pieței.
3.   Comisia, cu sprijinul autorităților de supraveghere a pieței și al furnizorilor, acordă o atenție deosebită procesului tranzitoriu, până la punerea deplină în practică a interfeței publice și a celei de conformitate.
4.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea detaliilor operaționale legate de crearea bazei de date cu produse.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 2
În cazul în care aceste standarde armonizate sunt aplicate în cursul evaluării conformității unui produs, se consideră că acest produs este conform cu cerințele de măsurare și de calcul din actul delegat.
2.   În cazul în care aceste standarde armonizate sunt aplicate în cursul evaluării conformității unui produs, se consideră că modelul de produs în cauză este conform cu cerințele de măsurare și de calcul aplicabile din actul delegat.
2a.   Standardele armonizate au ca scop simularea cât mai fidelă a utilizării reale, menținând totodată o metodă standard de testare, fără a afecta comparabilitatea în cadrul grupei de produse.
2b.   Metodele de măsurare și de calcul incluse în standardele armonizate sunt fiabile, precise și reproductibile și respectă cerințele de la articolul 3 alineatul (1a).
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1
Comisia se asigură că, în desfășurarea activităților ce îi revin în temeiul prezentului regulament, respectă, pentru fiecare act delegat, o participare echilibrată a reprezentanților statelor membre și a părților interesate care au legătură cu grupa de produse în cauză, cum sunt sectorul de producție, inclusiv IMM-urile și industria meșteșugărească, sindicatele, comercianții, detailiști, importatorii, grupurile de protecție a mediului și organizațiile de consumatori. În acest scop, Comisia înființează un forum consultativ în cadrul căruia părțile să se poată întruni. Acest forum consultativ poate fi combinat cu forumul consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE.
1.  În desfășurarea activităților ce îi revin în temeiul prezentului regulament, pentru introducerea sau reclasificarea etichetelor în conformitate cu articolul 7 și pentru crearea bazei de date în conformitate cu articolul 8, Comisia asigură o participare echilibrată a reprezentanților statelor membre, inclusiv a autorităților de supraveghere a pieței, și a părților interesate care au legătură cu grupa de produse în cauză, cum sunt sectorul de producție, inclusiv IMM-urile și sectorul meșteșugăresc, sindicatele, comercianții, detailiști, importatorii, grupurile de protecție a mediului și organizațiile de consumatori, precum și participarea Parlamentului European.
2.  Comisia înființează un forum consultativ în cadrul căruia părțile menționate la alineatul (1) se întrunesc în acest scop. Acest forum consultativ poate coincide, în totalitate sau parțial, cu forumul consultativ menționat la articolul 18 din Directiva 2009/125/CE. Procesele-verbale ale reuniunilor forumului consultativ se publică pe interfața publică a bazei de date create în temeiul articolului 8.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2
După caz, înainte de adoptarea actelor delegate, Comisia testează formatul și conținutul etichetelor pentru anumite grupe de produse împreună cu consumatorii, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.
3.   După caz, înainte de adoptarea actelor delegate în temeiul prezentului regulament, Comisia testează formatul și conținutul etichetelor pentru anumite grupe de produse împreună cu grupuri reprezentative de consumatori ai Uniunii, pentru a se asigura că aceștia înțeleg clar etichetele.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1
Comisia stabilește, în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 10, un plan de lucru care este pus la dispoziția publicului. Planul de lucru stabilește o listă orientativă de grupe de produse care sunt considerate prioritare pentru adoptarea actelor delegate. Planul de lucru stabilește, de asemenea, planuri pentru revizuirea și reclasificarea etichetelor de produse sau grupe de produse. Planul de lucru poate fi modificat periodic de Comisie în urma consultării forumului consultativ. Planul de lucru poate fi combinat cu planul de lucru prevăzut la articolul 16 din Directiva 2009/125/CE.
1.   Comisia adoptă acte delegate în temeiul articolului 13 pentru completarea prezentului regulament, în urma consultării forumului consultativ menționat la articolul 10, pentru a stabili un plan de lucru pe termen lung care este pus la dispoziția publicului, inclusiv prin intermediul interfeței publice a bazei de date create în temeiul articolului 8.
2.   Comisia organizează acest plan de lucru pe secțiuni ce conțin prioritățile pentru introducerea etichetelor de eficiență energetică pentru noi grupe de produse și pentru reclasificarea etichetelor aferente categoriilor de produse.
Comisia dotează planul cu resursele necesare și asigură coerența acestuia.
Acest plan de lucru poate fi combinat cu planul de lucru pentru proiectarea ecologică a produselor prevăzut la articolul 16 din Directiva 2009/125/CE.
Comisia actualizează planul de lucru cu regularitate, în urma consultării forumului consultativ. Parlamentul European și Consiliul sunt informați anual cu privire la evoluția planului și li se notifică oficial eventualele modificări aduse acestuia.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate referitoare la cerințe detaliate privind etichetele pentru grupe specifice de produse cu impact energetic (denumite în continuare „grupe specifice de produse”), în conformitate cu articolul 13.
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament, stabilind cerințe detaliate privind etichetele pentru grupe specifice de produse cu impact energetic (denumite în continuare „grupe specifice de produse”).
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.  Actele delegate specifică grupele de produse care îndeplinesc următoarele criterii:
2.  Actele delegate specifică grupele de produse care îndeplinesc următoarele criterii:
(a)  în conformitate cu cele mai recente cifre disponibile și ținând seama de cantitățile introduse pe piața Uniunii, grupa de produse trebuie să aibă un potențial semnificativ de economisire de energie și, după caz, de alte resurse;
(a)  pe baza pătrunderii efective pe piața Uniunii, există un potențial semnificativ de reducere a consumului de energie și, după caz, de alte resurse;
(b)  grupele de produse cu funcționalitate echivalentă diferă semnificativ în ceea ce privește nivelurile de performanță relevante;
(b)  în cadrul grupei de produse vizate, diferite modele cu o funcționalitate echivalentă diferă semnificativ în ceea ce privește eficiența energetică;
(c)  nu există niciun impact negativ semnificativ în ceea ce privește prețul de cumpărare și costurile legate de ciclul de viață al produsului;
(c)  din punctul de vedele al utilizatorului, nu există niciun impact negativ semnificativ în ceea ce privește prețul de cumpărare, costurile legate de ciclul de viață și funcționalitatea produsului.
Amendamentele 73 și 98
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
3.  Actele delegate referitoare la anumite grupe de produse trebuie să precizeze, în special:
3.  Actele delegate referitoare la anumite grupe de produse trebuie să precizeze, în special pentru grupa de produse vizată:
(a)  definiția grupei specifice de produse care se încadrează în definiția „produsului cu impact energetic” prevăzută la articolul 2 alineatul (11) care urmează să fie reglementat;
(a)  definiția produselor cu impact energetic ce urmează să fie incluse;
(b)  formatul și conținutul etichetei inclusiv o scală care să redea consumul de energie în clasele A-G, având, pe cât posibil, caracteristici uniforme din punctul de vedere al designului pentru toate grupele de produse și fiind în orice caz clar vizibilă și lizibilă;
(b)  formatul, dimensiunile și conținutul etichetei, care este în toate cazurile clară și lizibilă, ținându-se seama de nevoile consumatorilor cu deficiențe de vedere, și conține într-un loc vizibil următoarele informații determinate în conformitate cu actul delegat aplicabil:
(i)   o gradație de la A la G care indică categoria de eficiență energetică a modelului de produs vizat, având, pe cât posibil, caracteristici uniforme din punctul de vedere al designului pentru toate grupele de produse;
(ii)   consumul absolut de energie în kWh, indicat pe an sau pentru orice altă perioadă de timp pertinentă;
(c)  după caz, utilizarea altor resurse și informații suplimentare privind produsele cu impact energetic, caz în care eticheta trebuie să evidențieze eficiența energetică a produsului;
(c)  după caz, utilizarea altor resurse și informații suplimentare privind produsele cu impact energetic, caz în care eticheta trebuie să evidențieze eficiența energetică a produsului;
(ca)  după caz, includerea unei mențiuni pe etichetă, care să permită consumatorilor să identifice produsele cu funcții de conectivitate (adică aparatele inteligente);
(d)  locurile în care se afișează eticheta (lipită pe produs, imprimată pe ambalaj, furnizată în format electronic, afișată online etc.);
(d)  locurile în care se afișează eticheta (lipită pe produs astfel încât să nu-l deterioreze, imprimată pe ambalaj, furnizată în format electronic sau afișată online);
(e)  după caz, mijloacele electronice pentru etichetarea produselor;
(e)  după caz, mijloacele electronice pentru etichetarea produselor;
(f)  modalitatea în care eticheta și informațiile tehnice sunt furnizate în cazul vânzării la distanță;
(f)  modalitatea în care eticheta și informațiile tehnice sunt furnizate în cazul vânzării la distanță;
(g)  conținutul și, dacă este cazul, formatul, precum și alte detalii privind documentația tehnică și fișa cu informații despre produs;
(g)  conținutul obligatoriu și, dacă este cazul, formatul și alte detalii privind fișa cu informații despre produs și documentația tehnică;
(h)  că, atunci când se verifică respectarea acestor cerințe, se aplică numai toleranțele de verificare stabilite în actul sau actele delegate;
(h)  că, atunci când se verifică respectarea acestor cerințe, se aplică numai toleranțele de verificare stabilite în actul sau actele delegate;
(i)  obligațiile impuse furnizorilor și dealerilor în ceea ce privește baza de date cu produse;
(i)  obligațiile impuse furnizorilor și dealerilor în ceea ce privește baza de date cu produse;
(j)  indicații specifice privind includerea în anunțurile publicitare și în materialele tehnice promoționale a clasei energetice, inclusiv cerințele pentru ca aceasta să fie lizibilă și vizibilă;
(j)  dacă este cazul, indicații specifice privind clasa energetică ce trebuie inclusă în anunțurile publicitare și în materialele tehnice promoționale, inclusiv cerințele pentru ca aceasta să fie lizibilă și vizibilă;
(k)  procedurile de evaluare a conformității și metodele de măsurare și de calcul utilizate pentru a se determina informațiile de pe etichetă și din fișa cu informații despre produs;
(k)  procedurile de evaluare a conformității și metodele de măsurare și de calcul, astfel cum sunt prevăzute la articolul 9, utilizate pentru a se determina informațiile de pe etichetă și din fișa cu informații despre produs, inclusiv definiția indicelui de eficiență energetică (EEI) sau a unui parametru echivalent, precum și treptele de la A la G aferente prin care se stabilesc clasele de eficiență energetică;
(l)  dacă pentru aparatele electrocasnice mai mari este necesar un nivel superior de eficiență energetică pentru a atinge o anumită clasă energetică;
(l)  dacă pentru aparatele electrocasnice mai mari este necesar un nivel superior de eficiență energetică pentru a atinge o anumită clasă energetică;
(m)  formatul oricăror referințe suplimentare de pe etichetă, care să permită consumatorilor să aibă acces prin mijloace electronice la informații mai detaliate privind performanța produsului inclusă în fișa cu informații despre produs;
(m)  formatul oricăror referințe suplimentare de pe etichetă, care să permită consumatorilor să aibă acces prin mijloace electronice la informații mai detaliate privind performanța produsului inclusă în fișa cu informații despre produs;
(n)  dacă și în ce fel clasele energetice care descriu consumul de energie al produsului în faza de utilizare ar trebui să fie afișate pe contoare inteligente sau pe afișajul interactiv al produsului;
(n)  dacă și în ce fel clasele energetice care descriu consumul de energie al produsului în faza de utilizare ar trebui să fie afișate pe contoare inteligente sau pe afișajul interactiv al produsului;
(o)  data evaluării și a eventualei revizuiri a actului delegat.
(o)  data evaluării și a eventualei revizuiri a actului delegat;
În ceea ce privește conținutul etichetei menționat la litera (b) din primul paragraf, diviziunile A-G ale clasificării corespund unor economii semnificative de energie și de costuri din perspectiva clientului.
În ceea ce privește formatul de referință menționat la litera (m) de la primul paragraf, trimiterile respective pot lua forma unei adrese de internet, a unui cod de răspuns rapid (QR), a unui link către etichetele online sau a oricărui alt mijloc adecvat.
În ceea ce privește formatul referințelor menționat la litera (m) de la primul paragraf, trimiterile respective pot lua forma unei adrese de internet, a unui cod de răspuns rapid (QR) dinamic, a unui link către etichetele online sau a oricărui alt mijloc adecvat orientat către consumator, care face trimitere la interfața publică a bazei de date create în temeiul articolului 8.
Introducerea unei etichete pentru ca un produs să fie reglementat de un act delegat nu va avea un impact negativ semnificativ asupra funcționalității produsului din perspectiva utilizatorului.
Fișa cu informații despre produs menționată la primul paragraf litera (g) conține linkuri directe către interfața publică a bazei de date create în temeiul articolului 8 și este asigurată consumatorilor în toate limbile oficiale ale Uniunii de pe piețele naționale pe care este introdus modelul de produs în cauză.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate privind detaliile operaționale referitoare la baza de date cu produse, inclusiv orice obligații pentru furnizori și dealeri, în conformitate cu articolul 13.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 13 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea detaliilor operaționale legate de baza de date cu produse, inclusiv eventuale obligații pentru furnizori și dealeri.
În ceea ce privește informațiile menționate la litera (g) de la primul paragraf, pentru a garanta protecția corespunzătoare a informațiilor confidențiale și a documentației tehnice, în actele delegate în cauză se specifică ce informații se încarcă în baza de date cu produse și ce informații sunt disponibile la cererea autorităților naționale și a Comisiei.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Comisia ține un inventar actualizat al tuturor actelor delegate care completează prezentul regulament, împreună cu actele delegate care completează Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică, inclusiv trimiterile complete la toate standardele armonizate care îndeplinesc cerințele relevante de măsurare și de calcul, conform articolului 9, și îl pune la dispoziția publicului.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
2.  Delegarea de competențe menționată la articolele 7 și 12 este conferită Comisiei pentru o perioadă de timp nedeterminată, începând de la data aplicării prezentului regulament.
2.  Competența de a adopta actele delegate menționată la articolul 7, articolul 8 alineatul (4), articolul 11 alineatul (1) și articolul 12 se conferă Comisiei pe o perioadă de șase ani, începând de la 1 ianuarie 2017.
Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de șase ani.
Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolele 7 și 12 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în prezentul regulament. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 7, articolul 8 alineatul (4), articolul 11 alineatul (1) și articolul 12 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 7 și 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Respectivul termen poate fi prelungit cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7, articolului 8 alineatul (4), articolului 11 alineatul (1) și articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1
În termen maximum de opt ani de data intrării în vigoare, Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și transmite un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Raportul evaluează cât a fost de eficace prezentul regulament în a le permite consumatorilor să aleagă produse mai eficiente, ținând seama și de impactul acestuia asupra întreprinderilor.
Până la ... [șase ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia evaluează aplicarea prezentului regulament și transmite un raport în acest sens Parlamentului European și Consiliului. Raportul evaluează cât au fost de eficace prezentul regulament și actele sale delegate în a le permite consumatorilor să aleagă produse mai eficiente din punct de vedere energetic, ținând seama de criterii precum impactul acestora asupra întreprinderilor, consumul de energie, emisiile de gaze cu efect de seră, activitățile de supraveghere a pieței și costul pentru înființarea și întreținerea bazei de date.
Exercițiul de evaluare prevăzut la primul paragraf utilizează în mod expres rapoartele anuale de monitorizare privind respectarea normelor și supravegherea pieței prevăzută la articolul 5.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 3
Cu toate acestea, articolul 3 alineatul 1 litera (d) se aplică de la 1 ianuarie 2019.
Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) litera (d) se aplică de îndată ce devine pe deplin operațională interfața publică a bazei de date cu produse create în temeiul articolului 8, dar în orice caz nu mai târziu de 1 ianuarie 2018.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Anexa I –titlu și punctul 1
Informații care trebuie incluse în baza de date cu produsele
Informații care trebuie incluse în baza de date cu produse, precum și cerințele funcționale
1.  Informații despre produse disponibile public:
1.  Informații care trebuie incluse în interfața publică a bazei de date cu produse:
(a)  numele sau marca comercială a producătorului sau a furnizorului;
(a)  numele sau marca comercială, adresa, datele de contact și alte date legale de identificare a furnizorului;
(aa)   datele de contact ale autorităților de supraveghere a pieței din statul membru în cauză;
(b)  identificatorul (identificatorii) de model, inclusiv ai tuturor modelelor echivalente;
(b)  identificatorul (identificatorii) de model, inclusiv ai tuturor modelelor echivalente;
(c)  eticheta în format electronic;
(c)  eticheta în format electronic;
(d)  clasa (clasele) energetică (energetice) și alți parametri care apar pe etichetă;
(d)  clasa (clasele) de eficiență energetică și alți parametri aferenți etichetei;
(e)  fișa cu informații despre produs în format electronic.
(e)  parametrii fișei cu informații despre produs în format electronic;
(ea)   campaniile de educare și de informare ale statelor membre, astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 alineatul (4);
(eb)   planul de lucru al Comisiei, astfel cum este prevăzut la articolul 11;
(ec)   procesele-verbale ale forumului consultativ;
(ed)   inventarul actelor delegate și al standardelor armonizate aplicabile.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2
2.  Informații privind conformitatea, disponibile doar autorităților de supraveghere a pieței din statele membre și Comisiei:
2.  Informații care trebuie incluse în interfața de conformitate a bazei de date:
(a)  documentația tehnică specificată în actul delegat aplicabil;
(a)  rezultatele testării sau o documentație similară de evaluare a conformității care permite să se evalueze respectarea tuturor cerințelor din actul delegat aplicabil, inclusiv metodele de testare și seriile de măsurări;
(b)  rezultatele testării sau dovezi tehnice similare care permit să se evalueze respectarea tuturor cerințelor din actul delegat aplicabil;
(b)  măsurile provizorii adoptate în cadrul supravegherii pieței în legătură cu prezentul regulament;
(c)  numele și adresa furnizorului;
(c)  documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (c);
(ca)   datele de contact direct ale autorităților de supraveghere a pieței din statul membru în cauză și ale serviciului de coordonare din cadrul Comisiei;
(cb)   rezultatele verificărilor de conformitate efectuate de statele membre și de Comisie și, dacă este cazul, măsurile corective și restrictive adoptate de autoritățile de supraveghere a pieței, astfel cum sunt prevăzute la articolele 5 și 6.
(d)   detaliile de contact ale unui reprezentant al furnizorului.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 a (nou)
2a.   Cerințele funcționale pentru interfața publică a bazei de date:
(a)   fiecare model de produs este prezentat ca o înregistrare separată;
(b)   aceasta le permite consumatorilor să identifice cu ușurință cea mai bună clasă energetică pentru fiecare grupă de produse, permițându-le să compare caracteristicile modelelor și să aleagă produsele cele mai eficiente din punct de vedere energetic;
(c)   înregistrarea respectivă generează eticheta energetică a fiecărui produs sub forma unui fișier unic, ce poate fi vizualizat și imprimat, precum și versiunile lingvistice ale fișei complete cu informații despre produs, care acoperă toate limbile oficiale ale Uniunii;
(d)   informațiile respective pot fi citite și organizate de calculator, cu posibilitatea de căutare, respectându-se standardele deschise pentru utilizarea gratuită de către terți;
(e)   se evită automat înregistrarea redundantă;
(f)   se creează și se menține un birou de asistență sau un punct de contact pentru consumatori, care este clar prezentat pe interfață.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2 b (nou)
2b.   Cerințele funcționale pentru interfața de conformitate a bazei de date:
(a)   se asigură mecanisme stricte de securitate pentru protejarea informațiilor confidențiale;
(b)   drepturile de acces se stabilesc pe baza principiului necesității de a cunoaște;
(c)   se asigură o legătură la Sistemul de informare și comunicare pentru supravegherea pieței (ICSMS).

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0213/2016).

Notă juridică - Politica de confidențialitate