5. september 2016
P8_TA-PROV(2016)0305(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF og ophævelse af forordning (EU) 2016/399
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 721kWORD 146k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik