2016 m. rugsėjo 2 d.
P8_TA-PROV(2016)0305(COR01)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2016/399
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1103kWORD 152k
Teisinė informacija - Privatumo politika