2 september 2016
P8_TA-PROV(2016)0305(COR01)
RECTIFICATIE
op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad over de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2007/2004, Verordening (EG) nr. 863/2007 en Besluit 2005/267/EG van de Raad
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 736kWORD 156k
Juridische mededeling - Privacybeleid