2 września 2016
P8_TA-PROV(2016)0305(COR01)
SPROSTOWANIE
do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2004, rozporządzenie (WE) nr 863/2007 i decyzję Rady 2005/267/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 2016/399
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1047kWORD 152k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności