Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0310(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0200/2016

Texte depuse :

A8-0200/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 11
CRE 05/07/2016 - 11

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0305

Texte adoptate
PDF 325kWORD 100k
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Paza europeană de frontieră și de coastă ***I
P8_TA(2016)0305A8-0200/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0671),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0408/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 2016(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru pescuit (A8-0200/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 iulie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului
P8_TC1-COD(2015)0310

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/1624.)

Notă juridică - Politica de confidențialitate