31 август 2016 г.
P8_TA-PROV(2016)0306(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EC) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност
(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 724kWORD 53k
Правна информация - Политика за поверителност