31. srpna 2016
P8_TA-PROV(2016)0306(COR01)
OPRAVA
k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... , kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost
COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 454kWORD 51k
Právní upozornění - Ochrana soukromí