31. august 2016
P8_TA-PROV(2016)0306(COR01)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed
(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 263kWORD 50k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik