2016 m. rugpjūčio 31 d.
P8_TA-PROV(2016)0306(COR01)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2016 m. liepos 6 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti reglamentą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą
(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 562kWORD 50k
Teisinė informacija - Privatumo politika