31 augustus 2016
P8_TA-PROV(2016)0306(COR01)
RECTIFICATIE
op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/ ... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 260kWORD 50k
Juridische mededeling - Privacybeleid