31 augusti 2016
P8_TA-PROV(2016)0306(COR01)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå
(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 266kWORD 50k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy