Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0313(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0215/2016

Внесени текстове :

A8-0215/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0306

Приети текстове
PDF 468kWORD 65k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Европейска агенция по морска безопасност ***I
P8_TA(2016)0306A8-0215/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно позицията по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (COM(2015)0667 – C8–0404/2015 – 2015/0313(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2015)0667),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0404/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 март 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8–0215/2016),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция по морска безопасност
P8_TC1-COD(2015)0313

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1625.)

Правна информация - Политика за поверителност