31 август 2016 г.
P8_TA-PROV(2016)0307(COR01)
ПОПРАВКА
на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството
(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 700kWORD 52k
Правна информация - Политика за поверителност