31. srpna 2016
P8_TA-PROV(2016)0307(COR01)
OPRAVA
k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 6. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu
COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 427kWORD 50k
Právní upozornění - Ochrana soukromí