31 augustus 2016
P8_TA-PROV(2016)0307(COR01)
RECTIFICATIE
op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 6 juli 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole
(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 275kWORD 50k
Juridische mededeling - Privacybeleid