31 sierpnia 2016
P8_TA-PROV(2016)0307(COR01)
SPROSTOWANIE
do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu dnia 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa
(COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 499kWORD 50k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności