Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0308(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0068/2016

Внесени текстове :

A8-0068/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0307

Приети текстове
PDF 467kWORD 64k
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург
Агенция на Общността за контрол на рибарството***I
P8_TA(2016)0307A8-0068/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0669),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0406/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8‑0068/2016);

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството
P8_TC1-COD(2015)0308

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/1626.)

Правна информация - Политика за поверителност