Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0308(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0068/2016

Indgivne tekster :

A8-0068/2016

Forhandlinger :

PV 05/07/2016 - 15
CRE 05/07/2016 - 15

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0307

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 61k
Onsdag den 6. juli 2016 - Strasbourg
EU-Fiskerikontrolagenturet ***I
P8_TA(2016)0307A8-0068/2016
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. juli 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur (COM(2015)0669 – C8–0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0669),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0406/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. maj 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0068/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur
P8_TC1-COD(2015)0308

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2016/1626.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik